Трудове навчання icon

Трудове навчання
Скачати 61.61 Kb.
НазваТрудове навчання
Дата27.09.2012
Розмір61.61 Kb.
ТипДокументи

Трудове навчання


Предмет трудове навчання обов’язково вивчається у 1-12 (11) класах усіх загальноосвітніх навчальних закладів.

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66) на вивчення трудового навчання передбачено:

 • у 5, 6, 9 класах – 1 год. на тиждень;

 • у 7-8 класах – 2 год. на тиждень;

 • у 10 – 11 класах універсального профілю – 2 год. на тиждень;

 • у 10 – 11 класах технологічного профілю – 5 (+1) год. на тиждень.

Крім цього, кількість годин на вивчення предмета у 5-9 класах може збільшуватись до 2-х за рахунок додаткового часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Учні 5-9 класів навчатимуться за програмою з трудового навчання для 12-річної школи (лист Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004р. №1/11-6611).

Учні 10-11 класів, за рішенням педагогічної ради, можуть навчатися за одною з перерахованих програм (термін дії програм подовжено):

 1. Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. «Основи підприємницької діяльності. Основи фермерської діяльності», 8-11 класи, Перун, 1998.

 2. Програма «Агротехніка сільськогосподарського виробництва», 8-11 класи, Перун, 1998.

 3. Програми трудового навчання «Плодівництво», «Овочівництво», 8-11 класи, Перун, 1998.

 4. Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії: столяр (будівельний), тесляр. 8-11 класи, Перун, 1998.

 5. Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профілі: основи кулінарії, основи швейного виробництва. Професії: кухар, кондитер, кравець. 8-11 класи, Перун, 1998.

 6. Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профілі: основи слюсарної справи, металообробка. Професії: слюсар механоскладальних робіт, токар, фрезерувальник. 8-11 класи, Перун, 1998.

 7. Орієнтовні тематичні плани з трудового навчання. 8-11 класи, Перун, 1998.

 8. Програми трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. «Трудове навчання (обслуговуючі види праці)». 8-11 класи, Шкільний світ, 2001.

 9. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи менеджменту».10-11 класи, Навчальна книга, 2004.

 10. Основи сучасного виробництва. 10-11 класи, Форум, 2006.

 11. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи інтелектуальної власності». 11клас, Інститут інтелектуальної власності і права, 2003.

 12. Програма з трудового навчання «Сюжетна пластика з елементами „Техно"». Автор: Лук'яненко С.Д. 10-11 класи, Вінниця, 2006.

 13. Програма з трудового навчання «Основи бджільництва». Автор: Дубчак В.Я.10-11 класи, Вінниця, 2007.

 14. Трудове навчання. Технічні види праці. 9 кл. (авт. Терещук Б.М., Туташинський В.І., Загорний В.К.) в-во «Генеза».

 15. Трудове навчання. Технічні види праці. 9 кл. (авт. Мадзігон В.М. та ін.) в-во «Педагогічна думка».

 16. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 9 кл. (авт. Богданова С.І.) в-во «Літера».

 17. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці. 9 кл. (авт. Денисенко Л.І. та ін.) в-во «Педагогічна думка».

У межах профільного навчання можлива як допрофесійна так і професійна підготовка старшокласників. При цьому, професійна підготовка проводиться згідно ліцензійних вимог до зазначеного напряму навчальної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. №1380). Мережа навчальних груп визначається на основі контингенту учнів старших класів, яких направляє школа, а їх наповнення регламентується ліцензійними нормами.

Триває перехід старшої школи на профільне навчання. Концепцією профільного навчання, затвердженою рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 р. № 10/12-2, передбачено упровадження допрофільної підготовки, яка здійснюється у 8-9 класах з метою профільної орієнтації учнів.

Формами реалізації навчальними закладами допрофільної підготовки є: вивчення окремих предметів на диференційованій основі; упровадження профорієнтаційних курсів, курсів за вибором, позакласної та гурткової роботи відповідного напряму.

Допрофільні курси за вибором є, як правило, короткочасними і розраховані на 9, 18, 35 годин. Програми курсів друкуються на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» (6 випусків на рік) та фахової газети «Трудове навчання» (12 випусків на рік). Упровадження зазначених курсів покликане ознайомити учнів з різними напрямами технологічного профілю навчання.

Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси за вибором. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчальним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар’єри» для учнів 10-11 класів. Програма курсу «Людина і світ професій» була надрукована у журналі «Трудова підготовка в закладах освіти» № 1 за 2008 рік.

Вивчення трудового навчання відбувається окремо для хлопців та дівчат. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. №128, і відбувається при наявності в класі більше 27 учнів для шкіл розташованих у містах, і більше 25 учнів для шкіл, розташованих у сільській місцевості.

Навчальними програмами передбачено два варіанти організації навчального процесу: перший варіант – для хлопців, другий – для дівчат. Однак не виключається можливість комплектування змішаних груп у малокомплектних школах або за бажанням учнів. Для спільного навчання слід застосовувати поєднання обох варіантів навчальних програм. Співвідношення навчального матеріалу при цьому залежить від контингенту учнів у класі (більшість хлопців чи дівчат), матеріально-технічної бази закладу, регіональних умов та спеціалізації вчителя (обслуговуючі чи технічні види праці). Не допускається навчання змішаних груп лише за одним з варіантів програми. При плануванні практичних робіт слід враховувати фізіологічні особливості хлопців і дівчат, їх інтереси та нахили.

Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класі технологічного та фізико-математичного напрямів (1 год. на тиждень).

У перехідних навчальних планах 11-річної школи передбачено також можливість вивчення креслення окремо або інтегровано з іншими предметами. Якщо креслення викладається у 8-9 класах як окремий предмет, то на його вивчення використовуються години з варіативної складової навчального плану (в обсягах, передбачених навчальними програмами). Міністерство освіти і науки України рекомендує програму “Креслення. 8-11 класи” (В.К.Сидоренко. – К.: Шкільний світ, 2001), яка забезпечена підручниками „Креслення” для загальноосвітніх навчально-виховних закладів (В.К.Сидоренко. – К.: Школяр, 2004) і “Технічне креслення” для професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів (В.К.Сидоренко. – Львів: Оріяна-Нова, 2000).

Ведення класних журналів у 2009/2010 н.р. повинно здійснюватись відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 406 від 03.06.2008 р. та методичних рекомендацій ОІППО щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (класні журнали), виданих у 2008 році.

Рівень якості уроків трудового навчання в значній мірі залежить від професійності вчителя. Саме на зростання професійної майстерності вчителів повинна бути спрямована робота методичних об’єднань, які є основною формою роботи щодо удосконалення їх професіоналізму. З огляду на склад шкільних, міжшкільних, кущових, районних (міських) методичних об’єднань зміст їх роботи має носити навчально-методичний характер. На їх засіданнях повинні розглядатися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу при викладанні трудового навчання, актуальні питання методики викладання цієї дисципліни, проведення позакласних заходів тощо. Крім того члени методичних об’єднань мають знайомитися з методикою вивчення складних тем навчальних програм, моніторингу навчально-виховного процесу, аналізувати рівень і якість навчальних досягнень учнів, обмінюватися досвідом, проводити огляди навчально-методичної літератури, педагогічної преси тощо.

Особливе місце в цій роботі посідає самоосвітня робота вчителів, як один з найважливіших чинників підвищення їх кваліфікації.

Керівникам навчальних закладів необхідно сприяти цьому процесу, надавати педагогам постійну допомогу, створювати необхідні умови щодо вдосконалення їхньої майстерності, здійснювати змістовний контроль.

З метою ефективної організації уроків трудового навчання започатковано серію зошитів з трудового навчання для учнів 5-9 класів (авт.: Терещук А.І. та інші). Наразі підготовлено «Зошит з трудового навчання. 5 клас. Технічні види праці».

Дидактичний посібник складається з двох частин. У першій частині розміщено навчальний проект, виконуючи який учень засвоює основи проектної діяльності, набуває вмінь продуктивного мислення.

Друга частина містить технічні задачі та вправи, які допоможуть навчати учнів творчо та сміливо мислити, бачити у звичайних речах нові якості, долати труднощі під час розв’язку практичних нестандартних завдань.

Додаткову інформацію щодо організації трудового навчання, його методичного забезпечення можна отримати на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) і у фаховому журналі “Трудова підготовка в закладах освіти”.


Ю.М. Воскобойник,

методист трудового навчання

Схожі:

Трудове навчання iconТрудове навчання Відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Тому є актуальним максимально використовувати варіативну складову навчального плану з предмету трудове навчання. На сьогодні до використання...
Трудове навчання iconМетодичні вказівки для виконання практичних завдань з дисципліни „Трудове право”
Трудове право”(для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 050200 Менеджмент організацій (бакалавр)
Трудове навчання iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання по написанню рефератів з курсу "трудове право"
Формою самостійної роботи студентів денного та заочного відділення є підготовка реферату на тему з курсу “Трудове право”
Трудове навчання iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ адміністративне та трудове право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Адміністративне та трудове право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Трудове навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " для студентів економічних спеціальностей вечірньої форми навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України " / Укладач Н. В. Чередниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007....
Трудове навчання iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення Трудове право
Відповідальність керівників за невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати
Трудове навчання iconТрудове навчання (технології) та креслення
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
Трудове навчання iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Трудове навчання iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Трудове навчання iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи