Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд icon

Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд
Скачати 95.09 Kb.
НазваОрганізація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд
Дата27.09.2012
Розмір95.09 Kb.
ТипДокументи

Організація та методичне забезпечення

викладання основ здоров’я та ОБЖД


Зважаючи на те, що школа поряд із суто освітніми завданнями має формувати свідомість учнів так, щоб обраний ними спосіб життя відповідав прийнятим нормам і потребам суспільства, вона посідає особливо значне місце у формуванні здорового способу життя підростаючого покоління. Саме на досягнення цієї мети й спрямовані курси «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності». Завданням цих курсів є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної та здорової поведінки, формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності.

Відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерством освіти і науки України від 25.02.2009 р. № 66, вивчення предмета «Основи здоров’я» здійснюється у 5-7 класах по 1 годині, а у 8-9 класах по 0,5 години на тиждень. Навчання здійснюється за навчальною програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 23.12.2004 р. № 1-11-66-11) «Основи здоров’я». Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, видавництво «Перун», 2005 рік.

Навчальна програма з основ здоров’я побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини за концентричним принципом, тобто, у різні періоди навчання повторюється вивчення окремих тем з розширенням та поглибленням змісту.

Основними особливостями програми є те, що вона:

 • розкриває питання, що мають загальне значення для учнів;

 • враховує потреби і рівень соціально-психологічного розвитку дітей;

 • має упереджувальний характер;

 • спрямована на формування життєвих навичок, що мають ключове значення для здорової і безпечної поведінки.

Вчителю необхідно будувати навчальний процес так, щоб початкові знання про здоров’я людини, його складові, позитивний вплив здорового способу життя на загальний стан людини, що їх набули учні у початковій школі, якісно розширювалися та поглиблювалися в основній школі. Водночас необхідно продовжувати розвиток стійких переконань щодо безпечної поведінки, формувати життєві навички щодо збереження та зміцнення здоров’я.

Викладання основ здоров’я у ЗНЗ області буде здійснюватися за такими підручниками:

 1. Бойченко Т.Є., Гущина Н.І., Дивак В.В., Заплатинський В.М., Манюк О.І. Основи здоров’я, 5 клас. – К: «Навчальна книга», 2005.

 2. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Рєпік І.А. Основи здоров’я, 5 клас. – К: «Алатон», 2005.

 3. Поліщук Н.М. Основи здоров’я, 6 клас. – К. «Генеза», 2006.

 4. Василенко С.В., Гущина Н.І., Манюк О.І., Основи здоров’я, 6 клас. – К: «Навчальна книга», 2006.

 5. Бойченко Т.Є., Дивак В.В., Коваль Н.С. Основи здоров’я. 6 клас – К.: «Генеза», 2006.

 6. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Основи здоров’я. 6 клас. – К: «Алатон», 2006.

 7. Поліщук Н.М. Основи здоров’я. 7 клас. – К.: «Генеза» 2007.

 8. Бойченко Т.Є., Дивак В.В., Коваль Н.С., Основи здоров’я, 7 клас. – К: «Алатон», 2007.

 9. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Основи здоров’я, 7 клас – К: «Алатон», 2007.

 10. Тагліна О.В., Кузьміна І.Ю. Основи здоров’я.8 клас. – Харків: «Веста», 2008.

 11. Бойченко Т.Є., Василашко І.П., Коваль Н.С. Основи здоров’я. 8 клас – К. «Генеза», 2008.

У 9 класі навчання буде здійснюватися за підручниками, про які буде повідомлено перед початком навчального року.

Предмет «Основи безпеки життєдіяльності», у відповідності до Типових навчальних планів, затверджених наказом МОН від 23.02.2004 р. № 32, буде вивчатися у 10-11 класах. Його вивчення здійснюється відповідно до навчальної програми «Основи безпеки життєдіяльності. 1-11 класи», К.: «Шкільний світ», 2001 р.

На 2009/2010 н.р. предмет «Основи безпеки життєдіяльності» залишається складовою інваріантної навчальних планів. На нього, як і раніше, відводиться 0,5 години на тиждень. Ця кількість може бути збільшена за рахунок варіативної складової. Заняття можна проводити протягом одного семестру по 1 годині на тиждень, або протягом року по 0,5 години на тиждень.

Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких, як вміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, чинити опір тиску, міжособистісних відносин, подолання емоцій та стресу, співчуття, відчуття громадянина.

Як свідчить практика, інформаційно-просвітницький підхід (знання заради знань), що домінував протягом багатьох років, виявився неефективним у вирішенні завдань профілактики тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків, ВІЛ-інфекції та ІПСШ. На сьогодні альтернативним є компетентнісний підхід (знання заради вмінь). Він будується на основі формування та розвитку життєвих навичок, обґрунтовує необхідність формування усвідомлених поведінкових реакцій, що дозволяли б успішно розв’язувати завдання самозахисту від ризикової поведінки, долання життєвих труднощів, повсякденних проблем та інших питань, що розкриваються у змісті навчальних предметів.

Освіта в галузі здоров’я на основі навичок є підходом, що передбачає використання різноманітного досвіду методик навчання та ставить за мету розвиток знань, формування ставлення та спеціальних навичок, необхідних для діяльності, спрямованої на створення та дотримання здорового способу життя. У процесі формування життєвих навичок необхідно широко використовувати інтерактивні методи навчання: моделювання ситуацій, рольові ігри, дискусії, дебати, вікторини, ситуаційний аналіз, використання аудіовізуальних видів робіт тощо.

Навчання у галузі безпеки життєдіяльності на основі навичок має поєднувати набуття необхідних знань та умінь, вироблення певного ставлення та на цій базі формування конкретних навичок позитивної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я. Процес набуття знань та умінь передбачає опанування учнями певною інформацією та розуміння життєвих ситуацій. Передача знань у процесі навчання може включати як виклад та засвоєння простої інформації, так і розуміння того, як вона взаємозв’язана між собою.

Знання та уміння є необхідною, але недостатньою умовою формування навичок. Наступним необхідним кроком у реалізації освіти на основі життєвих навичок є вироблення ставлення до набутих знань, розуміння їх життєвої необхідності.

На основі знань, умінь та ставлень можуть бути сформовані необхідні для збереження здоров’я життєві навички як здатність практикувати конкретні моделі поведінки. Вони включають життєві та специфічні практичні навички, які мають відношення до здоров’я, наприклад: надання першої медичної допомоги, дотримання гігієни, правильне користування протизаплідними засобами тощо. Життєві навички можуть бути застосовані людиною у власній поведінці, або спрямовані на інших, так само і на зміну оточення задля того, щоб зробити його позитивним та безпечним для його здоров’я.

Школа має відігравати провідну роль у формуванні у дітей життєво важливих компетенцій, необхідних для збереження власного здоров’я. Набуття життєвих навичок є поступовим, постійним процесом, що супроводжує, а в деяких випадках визначає період особистісного зростання.

Для підвищення ефективності формування навичок цей процес має бути неперервним та несуперечливим. На формування навичок впливає багато чинників, що взаємодоповнюють один одного (родина, школа, позашкільні установи), а також чинників, що протидіють або конкурують (територіальні компанії, асоціальні та дисфункційні родини). Тому до аспектів формування життєвих навичок включається також необхідність вироблення навичок нейтралізації можливого негативного впливу на підлітка.

Позитивну роль у цьому процесі має відігравати робота з батьками учнів. Роз’яснення необхідності та шляхів формування життєвих здоров’язберігаючих навичок у дітей значно полегшить роботу вчителя з учнями. Ефективним є також навчання здоровому способу життя не лише на уроках, а й в позаурочний час. Особливе місце в цій роботі є навчання учнів за методом «рівний-рівному», що сприяє ефективній соціалізації підлітків, розвиває комунікативні навички, розширює світогляд. Це у свою чергу впливає на вирішення широкого кола питань формування здорового способу життя.

У формуванні навичок важливим є набуття практичного досвіду, який можна отримати через виконання відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки. Для цього необхідно сповна використовувати практичні заняття, які передбачені програмою, і є обов’язковими для виконання. В учнівських зошитах після виконання цих робіт повинен бути зафіксований певний алгоритм дій та зроблені висновки.

Навчання здоровому способу життя повинно базуватися на принципі активної участі учнів у цьому процесі, а це передбачає:

 • обговорення у класі актуальних проблем;

 • рольові ігри;

 • роботу та виконання вправ у малих групах;

 • аудіовізуальну діяльність;

 • дебати, дискусії;

 • конкурси, вікторини;

 • змагання кмітливих та винахідливих;

 • спільне виготовлення плакатів;

 • розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;

 • складання плану дій у проблемних ситуаціях.

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителю слід особливу вагу звертати на відповідність їх змісту віковим особливостям, реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям. Лише за цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою: «знання» – «уміння» – «ставлення» – «життєві навички» сприятиме формуванню мотивації учнів щодо здорового способу життя.

При навчанні основам здоров’я та основам безпеки життєдіяльності особливого значення набуває оцінювання навчальних досягнень учнів. Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового пособу життя, кожний крок учня, його практичні дії, спрямовані на опанування навичками здорового способу життя, позитивну спрямованість на ведення такого способу життя. Навчальні досягнення оцінюються на основі видів навчальної діяльності, що вказані у програмі та відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з основ здоров’я, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.08 № 371 (газета «Директор школи», № 18, 2009).

Ведення класних журналів у 2009/2010 н.р. повинно здійснюватись відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 406 від 03.06.2008 р. та методичних рекомендацій ОІППО щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (класні журнали), виданих у 2008 році.

Ефективність навчання здоровому способу життя в значній мірі залежить від рівня професійності вчителя. Саме на зростання професійної майстерності вчителів повинна бути спрямована робота методичних об’єднань, які є основною формою роботи щодо удосконалення їх професіоналізму. З огляду на склад шкільних, міжшкільних, кущових, районних (міських) методичних об’єднань зміст їх роботи має носити переважно навчально-методичний характер. На їх засіданнях повинні розглядатися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу при викладанні основ здоров’я та ОБЖ, актуальні питання методики викладання цих дисциплін, проведення навчально-виховних занять, позакласних заходів тощо. Крім того члени методичних об’єднань мають знайомитися з методикою вивчення складних тем навчальних програм, моніторингу навчально-виховного процесу, аналізувати рівень і якість навчальних досягнень учнів, обмінюватися досвідом, проводити огляди навчально-методичної літератури, педагогічної преси тощо.

Особливе місце в цій роботі посідає самоосвітня робота вчителів як один з найважливіших чинників підвищення їх кваліфікації.

Керівникам навчальних закладів необхідно сприяти цьому процесу, надавати педагогам постійну допомогу, створювати необхідні умови щодо вдосконалення їхньої майстерності, здійснювати змістовний контроль.

^ Орієнтовна тематика

засідань методичних об'єднань вчителів предметів

«Основи здоров'я» та «Основи безпеки життєдіяльності»

І засідання

 1. Аналіз роботи методичного об’єднання у 2008/2009 н.р.

 2. Нормативно-правові документи щодо організації викладання основ здоров'я та основ безпеки життєдіяльності.

 3. Вимоги до календарно-тематичного планування.

ІІ засідання

 1. Життєві навички – запорука формування в учнів здоров’язберігаючої компетентності (семінарське заняття).

 2. Огляд навчально-методичної літератури та педагогічної преси.

 3. Відвідування та аналіз відкритих уроків та заходів.

ІІІ засідання

 1. Застосування нетрадиційних форм і методів роботи при викладанні предметів основ здоров'я та основ безпеки життєдіяльності (доповідь).

 2. Звіт вчителя основ здоров’я Петренко І.В. щодо роботи над науково-методичною проблемою .

 3. Обмін досвідом роботи.

ІV засідання

 1. Аналіз виконання вчителями програми за 2009/2010 н.р.

 2. Тренінг – ефективний метод групової роботи (семінарське заняття).

 3. Перспективи роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік.

Звертаємо увагу на недоліки та проблеми, які мають місце при плануванні та викладанні курсів основ здоров'я та основ безпеки життєдіяльності, а саме:

  • спостерігається плинність кадрів, які читають ці курси;

  • мають місце розпорошення годин між багатьма вчителями, класними керівниками;

  • частина вчителів не проходили курсової перепідготовки;

  • учні 10-11-х класів майже не мають підручників з ОБЖ.

В окремих випадках керівники навчальних закладів, маючи кваліфікованого, підготовленого педагога з основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності, віддають години іншим вчителям з метою довантаження. Такі дії керівників навчальних закладів є недопустимими, оскільки Міністерство освіти і науки України вимагає, щоб читали дані предмети лише спеціально підготовлені кваліфіковані кадри, які володіють методикою навчання на основі розвитку життєвих навичок.

Виходячи з цих вимог рекомендуємо залучати до викладання цих предметів вчителів, які:

 • мають досвід роботи у викладанні валеології;

 • пройшли курсову перепідготовку як вчителі основ здоров’я та ОБЖ;

 • психологам, вчителям, що мають досвід роботи у проектах «рівний – рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу».

Вищезазначені методичні рекомендації необхідно опрацювати на серпневих конференціях, засіданнях методичних об’єднань навчальних закладів та впроваджувати в практику роботи.


К.К. Голик,

методист основ здоров’я та ОБЖД

Схожі:

Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconЧернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної
Повідомляємо, що 24 грудня 2012 року відбудеться обласний семінар спеціалістів і методистів районних (міських) управлінь (відділів)...
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconЛекція Методичне забезпечення сапр призначення й склад методичного забезпечення сапр
Сапр. У методичне забезпечення сапр входять також алгоритмічні спеціальні мови програмування, термінологія, нормативи, стандарти...
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconПоложення про тренінговий навчальний кабінет з основ здоров’я вступ
Важливими напрямком сучасної освітньої діяльності в Україні є реалізація комплексної державної політики щодо збереження здоров'я...
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconРоманчук К. В., к е. н., доц. Житомирського державного технологічного університету методичне забезпечення бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності
Україні є незаперечним фактом, однак, методичне забезпечення бухгалтерського обліку окремих операцій з активами не дозволяє сформувати...
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд icon«Методологія та організація наукових досліджень»
Матеріал базується на знанні курсів: моделювання І прогнозування стану довкілля, методи вимірювання параметрів нс, статистичний облік...
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconГромадська організація «Південна фундація медицини» Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення Здоров’я нації та здоров’Я особистості як пріоритетна Функція держави»
Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують...
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconПогоджено” Заступник директора оіппо н. Й. Палійчук “Затверджено”
Про підсумки викладання І навчально-методичне забезпечення трудового навчання у знз області в 2008/2009 н р та нові підходи до вивчення...
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
Організація та методичне забезпечення викладання основ здоров’я та обжд iconЯким є предмет «основи здоров’Я» «Педрада-тренінг»
За розробками Всеукраїнських тренінгів з основ здоров’я го «Здоров’я нації через освіту»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи