Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» icon

Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»
НазваПро впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»
Дата27.09.2012
Розмір111 Kb.
ТипДокументи

Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»


Новий 2009/2010 навчальний рік для педагогів дошкілля області надзвичайно відповідальний. Він характеризується поетапним впровадженням в практику Базової програми «Я у Світі».

Програма розвитку дитини є третьою складовою комплексу нормативних і науково-методичних матеріалів: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до нього і Програма розвитку дітей дошкільного віку. Для ефективної роботи за Програмою педагоги повинні мати всі ці три взаємопов’язані між собою документи та глибоко вивчити їх, якщо це не було зроблено раніше.

Програма розвитку дитини «Я у Світі» схвалена колегією Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року та затверджена наказом від 21.01.2009 р. № 41.

Цим наказом передбачено, що дошкільні навчальні заклади можуть розпочинати роботу за новою Програмою поетапно, тобто з урахуванням можливостей кожного закладу.

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 10.06.09 № 1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році», з 01.09.2009 року доцільно розпочати роботу за новою програмою:

 • дошкільним навчальним закладам, які брали участь в апробації Програми;

 • групам для дітей раннього віку;

 • групам, які здійснювали навчально-виховний процес за програмою «Зернятко»;

 • групам для дітей молодшого віку;

 • новоствореними групами;

 • групам чи дошкільним навчальним закладам, у яких вихователі готові працювати за Програмою.

У разі відсутності Програми чи за умови неготовності вихователя до її сприйняття, дошкільні навчальні заклади продовжують працювати за попередніми програмами. Однак, цей термін не може бути більшим, ніж один рік.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» істотно відрізняється від попередніх програм.

Це перша програма розвитку, яка повною мірою забезпечує реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти і вперше вводить поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку особистості дошкільника, зокрема: соціальний, емоційно-ціннісний та креативний розвиток. Тобто вона орієнтує педагогів на те, що в центрі уваги має бути не педагог як організатор навчально-виховного процесу, а дитина, якісні та кількісні зміни, що відбуваються з нею від народження до. 6 (7) років і втілюються в різних формах активності, особливостях поведінки та діяльності на різних вікових етапах, у різних сферах життєдіяльності.

Зрозуміло, що будь-яка нова програма (тим більше, така нетипова, психологізована, новаційна) не може відразу замінити попередні програми. Потрібен певний час для підготовки практиків до сприйняття нової філософії освітньої діяльності, щоб Базова програма органічно й безболісно увійшлі в освітній простір, не виключаючи зайвих хвилювань, розгубленості, паніки або й спротиву.

Упровадження Базової програми безпосередньо в практику роботи дошкільних навчальних закладів розпочнеться з 2009/2010 навчального року і відбуватиметься поступово при збереженності чинності попередніх програм виховання і навчання дітей, за якими будувався освітній процес у дитячому садку. Авторські колективи можуть доопрацьовувати, оновлювати зазначені програми так, щоб вони відповідали вимогам державного стандарту – Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

Головним концептуальним орієнтиром для всіх педагогів є Базова програма «Я у Світі». Хоча повністю впроваджувати її в практику роботи з нового навчального року розпочнуть педагоги груп раннього і молодшого дошкільного віку.

Роботу зі старшими дошкільниками (випускними групами) у 2009/2010 навчальному році можна завершувати за попередніми програмами, але, безумовно, орієнтуючись на вимоги Базового компонента.

При впровадженні Базової програми слід ураховувати суб’єктивний фактор. Залежно від особливостей кадрового складу кожного педагогічного колективу за освітою, стажем роботи, віком, здатністю сприймати нове, тощо, керівники дошкільних навчальних закладів мають продумати розстановку вихователів по групах так, щоб упровадження нової Програми вже з вересня 2009 року розпочинали люди, фахово й психічно готові до цього. Водночас важливо донести до кожного педагога розуміння обов’язковості та неминучості перебудови власної роботи відповідно до нових програмових вимог, забезпечити його підготовку до впровадження у практичну діяльність Базової програми. Її сприйняття полегшить детальне опрацювання з педагогічними працівниками положень Коментаря до Базового компонента дошкільної освіти.

Розпочинаючи вивчення та впровадження Базової програми, не зайве ще раз звернутися до численних матеріалів, що вже публікувалися, підготовлених авторами програми, учасниками апробації та методичною службою при МОН України. Зокрема, про особливості роботи з педагогічними колективами дошкільних закладів, співпрацю з психологічними службами в періоду переходу на нову Програму нагадає публікація «Алгоритм введення Базової програми» (Ольга Долинна, Олена Низковська, «Дошкільне виховання», 2008, № 1).

До Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» підготовлено «Методичні рекомендації», що незабаром вийдуть друком.

Крім того видавництво «Світич» готує комплект методичного забезпечення до Програми, який включає такі книжки:

 • Баглаєва Н.І. Логіко-математичний розвиток дошкільника;

 • Гончаренко А.М. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників;

 • Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника;

 • Старченко В.А. Логіко-математична компетентність та її формування в дошкільному віці;

 • Терещенко О.П. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності;

Звертайтеся з колективними замовленнями на Базову програму та методичні рекомендації за тел.: 486-91-14, 486-13-32 (тел./факс.). E-mail: dv@fm.com.ua

Разом з тим рекомендуємо користуватися матеріалами з рубрики «Базовий компонент», що друкувалися в журналах «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», починаючи з 2000 року.

Ігрова діяльність, як провідна діяльність дошкільників, у життєдіяльності дітей є основною. Однак не варто покладати на гру функції навчання і навпаки, підміняти навчальну діяльність з використанням ігрових прийомів ігровою діяльністю, оскільки це стирає грані між навчальними та ігровими прийомами і може призвести до зникнення самостійних ігор та особистісного спілкування з однолітками.

У системі педагогічних засобів впливу на дитину важливу роль відіграють іграшки. Проте випадковий добір іграшок не дає бажаного ефекту від їх використання. Лише за умови системного підходу до формування асортименту іграшок для певного віку стають повноцінним компонентом предметного розвивального оточення дитини.

При доборі іграшок необхідно керуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах» та методичними рекомендаціями від 17.03.2006 р. № 1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» та від 18.07.2008 р. № 1/9-470 «Підбір і використанні іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах», методичними рекомендаціями Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Нормативно-правове регулювання методичної освіти (автор Грицюк Л.С., 2007 р.).

У програмі повною мірою представлені вимоги до розвивального середовища, визначено специфіку впливу соціальних інститутів, зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності. Її мета – створення життєвого простору, сприятливого для гармонійного та різнобічного розвитку особистості, а саме: формування основ компетентності, шкільної зрілості, досягнення балансу фондів «хочу» і «можу», розвиток креативності як базової якості особистості. Дієвою допомогою в створенні предметно-розвивального середовища надасть методичний посібник «Інноваційні системи у особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні дошкільника» (автор Грицюк Л.С.).

Міністерство освіти і науки України для вивчення дітьми іноземної мови рекомендує користуватись програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (автор Шкваріна Т.М.) з методичними рекомендаціями та добіркою занять до неї. Щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов рекомендовано надання додаткових послуг відповідно до попиту батьків, забезпечити заклади сучасною літературою та організувати передплату дитячого журналу «Пізнайко» тощо.

Для навчання дітей хореографії радимо користуватися програмою та навчально-методичними рекомендаціями «Дитяча хореографія» (автор Шевчук А.С.).

З метою успішного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку в практику роботи дошкільних навчальних закладів методичній службі різних рівнів протягом 2009-2010 навчального року необхідно організувати відповідну роботу на місцях для всіх категорій педагогічних працівників.

При обласному інституті післядипломної педагогічної освіти буде функціонувати творча група з питання «Методична робота з кадрами в реалізації Базової програми «Я у Світі», методична лабораторія «Створення системи роботи за сферами життєдіяльності відповідно до віку дітей». Першим кроком в роботі по новій програмі стане семінар для інспекторсько-методичної служби райво, міськуо «Реалізація основних положень Базової програми «Я у Світі» в умовах дошкільного навчального закладу».

На уроках підвищення кваліфікації всіх категорій дошкільних працівників розглядатимуться питання щодо вивчення та поетапного впровадження в практику Програми розвитку дитини.

Методичній службі районного (міського) управління освіти слід:

 1. Розробити систему методичних заходів щодо вивчення та реалізації ідей Коментаря та самої Програми розвитку дитини, а саме:

 • створити творчі групи, в які увійдуть вихователі, педагоги-фахівці, психолог;

 • проводити теоретичні семінари, семінари-практикуми;

 • відкрити консультативний центр для батьків та педагогів ДНЗ;

 • організувати роботу дискусійного клубу тощо.

 • Залучити творчих педагогів до експериментально-пошукової діяльності з практичного втілення нових ідей.

 • Проводити огляди впровадження в практику роботи новітніх технологій та перспективного досвіду.

 • Спрямувати діяльність керівників творчих груп на:

 • пошук раціональних прийомів та методів сприяння розвитку дитини за сучасними критеріями;

 • розробку дидактичних посібників та матеріалів;

 • узагальнення передового досвіду педагогів тощо.

 • Організувати впровадження особистісно орієнтованих технологій комплексного розвитку дітей, опублікованих у журналах «Палітра педагога» та «Джміль».

 • Здійснювати експертизу педагогічного процесу з погляду сучасних вимог до нього: новизни, поступальних змін, розвивального змісту навчально-виховних заходів.

 • Створити умови для самореалізації кожного педагога.

 • Проводити методичне навчання педагогів щодо вивчення та впровадження Програми розвитку дитини дошкільного віку.

 • Розробити орієнтовне перспективне планування основних видів занять для кожного вікового періоду за тематичними тижнями.

Основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості, то консультативну допомогу йому має надавати методична служба дошкільного навчального закладу. Цю функцію виконує вихователь-методист, а в разі його відсутності – керівник закладу та методист з питань дошкільної освіти районного (міського) методичного кабінету.

Завдання адміністрації дошкільного навчального закладу – створити таку психологічну атмосферу, яка стимулювала б розвиток майстерності педагога, сприяла підвищенню його фахового рівня.

У річному плані роботи дошкільного навчального закладу слід передбачити різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Окрім традиційних форм роботи (консультацій, семінарів, семінарів-практикумів, засідань круглих столів, методичних порад), доцільно організувати роботу творчих, експериментальних, пошукових, ініціативних груп; педагогічні ярмарки; ділові ігри, дискусії, аукціони, педагогічні ринги, прес-конференції тощо.

Орієнтовними темами на методичні заходи можуть бути:

 • Життєва компетентність дошкільника та її розвиток у різних соціальних інституціях.

 • Формування життєвої активності дошкільника.

 • Розвиток базових якостей особистості дошкільника за Програмою розвитку дітей дошкільного віку.

 • Створення навчально-розвивального середовища.

 • Шляхи реалізації основних ліній розвитку дитини дошкільного віку.

 • Зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності.

 • Структура програми розвитку дитини дошкільного віку.

 • Пізнавальний розвиток активності у всіх сферах життєдіяльності.

 • Дитина і соціум.

Міністерство готує нові методичні рекомендації щодо планування роботи дошкільного навчального закладу, зокрема річного та календарного планування.

З метою ефективного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» протягом 2009-2010 навчального року необхідно оновити стратегію і тактику взаємодії педагогів з батьками, змінити загальні форми роботи з ними на індивідуальні та групові. У спілкуванні з батьками слід створювати атмосферу довіри, розширювати і поглиблювати уявлення членів родини про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, ознайомлювати їх з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти, підтримувати бажання запозичити доцільне в практику сімейного виховання.

Слід зауважити, що педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів ведуть ділову документацію відповідно до вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 року № 32.

Наголошуємо також на тому, що відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. В зв’язку з цим навчальні заняття з усіх розділів програми не плануються та не проводяться.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року відповідно до умов, визначених чинним законодавством.

Функціонування дошкільної освіти у 2009/2010 н.р. регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 28.10.2008 р. № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 р. № 1/9-431), «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 р. № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 р. № 1/9-263). «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 р. № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 р. № 1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 р. № 1/9-811).

Серед багатьох заходів, що стосуються реалізації Базової Програми «Я у Світі» є проблеми, які потребують кропіткої праці починаючи з нового навчального року. Серед таких – підготовка до конкурсу «Кращий вихователь дошкільного навчального закладу». Представники методичних районних та міських служб, колективи дошкільних навчальних закладів повинні з відповідальністю поставитись до визначення претендентів на обласний конкурс та організацію районного. При підготовці матеріалів на заочний тур необхідно звернути увагу не тільки на їх кількість (частіше всього це конспект занять), а на власні методичні напрацювання та комплексний підхід до висвітлення того чи іншого питання. Це може бути робота з батьками, наступність в роботі з керівниками гуртків, секцій, психологом, вчителем іноземної мови, логопедом тощо.

Важливе значення має інтеграція обраної теми з іншими розділами програми.

Надзвичайно важливо підготувати конкурсанта на захист власного досвіду, а саме – визначити те головне в виступі, що характеризує його досвід, доцільність обраних форм роботи щодо досягнення певних результатів.

Бажано, щоб тема досвіду обиралась якщо не відповідно змісту нової програми, то Базовому компоненту дошкільної освіти (сфер життєдіяльності).

Бажаємо всім доброго старту у впровадженні Базової програми, співпраці, творчих успіхів.


Л.С. Грицюк,

методист дошкільного виховання

Схожі:

Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconОрганізаційно-методичні аспекти впровадження Базової програми розвитку дитини «Я у Світі»
Для педагогів дошкільних навчальних закладів Чернівецької області 2010/2011 навчальний рік відрізняється від попередніх. Це рік впровадження...
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconДошкільна освіта
«Я у Світі». З метою успішного впровадження Програми методичною службою області було проведено ряд заходів методичного спрямування...
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconПрограма з дошкільної педагогіки пояснювальна записка
України “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Примірного статуту дошкільного навчального закладу,...
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» icon«затверджено» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
України “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Примірного статуту дошкільного навчального закладу,...
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconДіяльність методичної служби різних рівнів Сумської області в 2010-2011 навчальному році була спрямована на забезпечення
«Я у Світі». З метою успішного впровадження Програми методичною службою області було проведено ряд заходів методичного спрямування...
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconПоложення Закону „Про дошкільну освіту", „ Базовий компонент дошкільної освіти в Україні про музичний розвиток дітей дошкільного віку", планування педагогічної роботи музичних керівників днз. План
Діагностичне обстеження музичного виховання й розвитку дітей молодшого дошкільного віку
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconПрограма теорія І методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку для спеціальності 010100 «Дошкільна освіта»
Навчально-методична карта дисципліни «Теорія та методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку»
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconПcихологічні засади розвитку комунікативно мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку стефаненко Таїсія
Пcихологічні засади розвитку комунікативно мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Про впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» iconЗавдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку
Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини, засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи