Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів icon

Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів
Скачати 58.67 Kb.
НазваПредмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів
Дата27.09.2012
Розмір58.67 Kb.
ТипДокументи

Предмет «Захист Вітчизни»

Виховуємо патріотів


Безпека суспільства, забезпечення його стабільного розвитку – це одвічна тема, яка стоїть перед кожною державою, і Україна, не є винятком.

Наша держава обрала демократичні європейські цінності як мету свого стратегічного розвитку і тому пов’язує власну безпеку та цивілізаційну перспективу безпосередньо з безпекою Європи, з інтеграцією до євроатлантичної системи колективної безпеки.

Водночас сьогодні необхідно бути прагматичними реалістами. Сучасне безпекове середовище навколо України формується під впливом глибоких змін у системі міжнародних відносин, які відбуваються як на регіональному, так і світовому рівнях.

Зміцнення обороноздатності держави є одним із пріоритетів діяльності українського уряду та центральних органів виконавчої. Існує необхідність підвищення ефективності реалізації повноважень органів державної влади з питань виконання заходів оборонної політики; провести уточнення чисельності Збройних Сил України до 2011 року та строку їх переходу до комплектування особового складу військовослужбовцями за контрактом; сприяння формуванню позитивного образу Збройних Сил та привабливості військової служби в суспільстві.

У цьому зв’язку важливими є викладання в загальноосвітніх навчальних закладах предмета «Захист Вітчизни».

Зміст предмета «Захист Вітчизни» розкривається у відповідності із його структурними особливостями і реалізується відповідно до принципів формування навчального матеріалу:

  • надання учням основ знань про нормативно-правову базу України з питань підготовки до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством щодо захисту Вітчизни;

  • збереження життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях та військових конфліктах;

  • надання першої допомоги.

Предмет «Захисту Вітчизни» є обов’язковими навчальним предметом, який викладається в старшій школі навчальних закладів системи повної загальної середньої освіти. Уроки проводяться відповідно до потижневого плану.

У процесі вивчення предмета учнів набувають практичних умінь і навичок, необхідних у природних, техногенних та соціальних умовах.

Головним критерієм оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Під час попереднього оцінювання викладач визначає рівень початкових знань, умінь і навичок учнів при опануванні окремих тем, елементів тем тощо:

поточного – визначає рівень початкових знань, умінь і навичок, що актуалізують досягнення учнів, і їх закріплення;

тематичного – певна кількість блоків виставляється за рівнем теоретичних знань, практичних умінь і навичок з конкретної теми чи декількох тем (може здійснюватися у формі семестрової та річної атестації).

Предмет «Захист Вітчизни» в області викладає 302 вчителів, із них старших офіцерів запасу – 61, молодших офіцерів – 147. Вищу категорію мають – 98 викладачів, 48 викладачів мають педагогічне звання «Вчитель-методист», «Старший учитель» – 63 викладача.

Спрямованість завдань курсу забезпечується змістом взаємозв’язаних структурних підрозділів навчального матеріалу: «Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни», «Основи цивільного захисту», «Основи медико-санітарної підготовки», «Основи психологічної підготовки», «Прикладна фізична підготовка».

Військово-патріотичне виховання планується у розділі виховних заходів річного плану навчального заходу «Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання молоді». Воно не обмежується лише вивченням предмета «Захист Вітчизни». Слід використовувати між предметні зв’язки, доповнюючи зміст курсу вивчення історико-культурних традицій українського народу, його історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв та побуту, національної гідності, культури міжнаціональних відносини, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захисника Вітчизни. Для активізації високого військово-патріотичного виховання ведеться гурткова робота відповідно напряму. При проведенні відповідної роботи необхідно керуватися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, програмою «Захист Вітчизни». Найбільш актуальним у вивченні курсу «Захисту Вітчизни» у цьому навчальному році є інформування учнів з питань євроінтеграції України та основ Міжнародного гуманітарного права. На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору».

Національно-патріотичне виховання школярів сприяє позакласна робота у навчальних закладах. Так, у школах області організована робота 244 гуртків військово-патріотичного спрямування.

Кращими серед навчальних закладів з військово-патріотичним вихованням та викладання предмета «Захист Вітчизни» є Клішковецька школа Леоніда Каденюка, Чернівецькі школи № 33, 24, 1.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє забезпеченню високого рівня викладання навчальної дисципліни, підвищенню рівня навчальних досягнень і прищепленню інтересів учнів до навчального предмета. Положення про навчальний кабінет розроблено відповідно до Положення про навальні кабінети ЗНЗ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.04. № 601. Це положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінету згідно із санітарно-гігієнічними правилами та назвами і є обов’язковим для їх організації в навчальних закладах в системі загальної середньої освіти незалежно від форм власності. Кабінетом вважається класна кімната закладу із створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.

У Чернівецькій області оформлено 58 кабінетів та 294 кутки. Кращі із них: Дихтинецький ЗНЗ Путильського району, Чорногузівський ЗНЗ та Долішньошепітський ЗНЗ Вижницького району, Клішковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Хотинського району.

Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. за № 24. Всього в області обладнано 238 кабінетів.

На високому методичному і організаційному рівні проводиться військово-патріотичне виховання та викладання предмету «Захист Вітчизни» у Заставнівській гімназії, Дорошівецькому та Горошівецькому навчально-виховних закладах. За результатами співбесіди учні виявляють бажання вступу у вищі військові та міліцейські навчальні заклади України. У навчальних закладах працюють гуртки з військово прикладних видів спорту «Влучний стрілець», «Юний стрілець».

Відповідно до плану надається методична допомога викладачам предмету «Захист Вітчизни», головним спеціалістам, методистам районних (міських) методичних кабінетів, керівникам методичних об’єднань, вчителям медико-санітарної підготовки та консультацій з цивільної оборони.

Наприкінці навчального року з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок проводяться навчально-польові заняття (збори), у тому числі з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення планується керівниками навчальних закладів відповідно до діючих вимог.

В області функціонують два ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, є середнім загальноосвітнім навчальним закладом з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання і належить до середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня з поглибленим вивчення програми предмета «Захист Вітчизни». Функціонування та розвиток ліцею будується на основі вітчизняних науково-теоретичних досягнень та ідей провідних зарубіжних і міжнародних науково-практичних шкіл.

Робота районних методоб’єднань викладачів предмета «Захист Вітчизни» спрямована на підвищення методичної майстерності, вдосконалення прийомів і методів навчання і виховання учнів.

Значно підвищилась методична майстерність викладачів з предмета «Захист Вітчизни» Селищанської, Михалківської, Білоусівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сокирянського району. Методичну допомогу надано викладачам «Захисту Вітчизни» Гріздовецької, Сербичанської, Ломачинецької – відповідно: Видиш Р.В. і Куклін Р.М.

«Захист Вітчизни» – предмет особливий. У ньому поєднані не тільки знання історії народу, героїчні, славні традиції минулого, але й фізичне виховання школярів. Національно-патріотичне та громадянське виховання учнів – стержень цієї навчальної дисципліни. Від того, які умови зуміємо створити для вивчення цього предмета, від кадрового та навчально-методичного забезпечення залежить те, яких захисників Вітчизни зможемо підготувати. Від цього, зрештою, залежить і обороноздатність нашої Батьківщини, її майбутнє.


Методист ОІППО Д.Г. Малайко

Схожі:

Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів icon1-го березня Всесвітній День цивільної оборони у навчальних закладах старшої школи України викладається предмет «Захист Вітчизни»
У навчальних закладах старшої школи України викладається предмет «Захист Вітчизни». Завданням курсу передбачено підготовка молоді...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсу предмета «Захист Вітчизни» у 2012-2013 навчальному році «Захист Вітчизни»
Вітчизни І проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconПідготовка, технологія проведення та аналіз уроку з предмета «Захист Вітчизни»
Урок «Захист Вітчизни» спрямовується не на "середнього" учня, а на засвоєння програмного матеріалу кожним учнем з урахуванням його...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconЗахист Вітчизни Д. Г. Малайко
Миколаїв – 2005 р., що має гриф «Рекомендовано мон україни», погоджено з Міністерством оборони України. Зміст предмета «Захист Вітчизни»...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconЗахист Вітчизни
Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсу предмета «Захист Вітчизни»
Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconМетодичні рекомендації щодо вивчення предмету «Захист Вітчизни»
Вітчизни, проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України; створення умов для формування...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconІнструкторсько-методичне заняття з питань проведення весняного 2012 року призову громадян України на строкову службу
Ник військового комісара (з призову) підполковник Петляк В. В., методист захисту Вітчизни Інституту післядипломної педагогічної освіти...
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconГуков м. О. Підготовка юнаків до служби в збройних силах україни
«Захист Вітчизни» ку сумської загальноосвітньої школи І- ііі ступенів №6 м. Суми, Сумської області, підполковник у відставці
Предмет «Захист Вітчизни» Виховуємо патріотів iconГуков м. О. Підготовка юнаків до служби в збройних силах україни
«Захист Вітчизни» ку сумської загальноосвітньої школи І- ііі ступенів №6 м. Суми, Сумської області, підполковник у відставці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи