Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів icon

Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів
Скачати 294.58 Kb.
НазваРішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів
Дата27.09.2012
Розмір294.58 Kb.
ТипРішення

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


СХВАЛЕНО

Вченою радою інституту

післядипломної педагогічної

освіти

Протокол № 4

Від 6.09.2011 р.

Директор ІППО ЧО

Білянін Г.І.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ГУРТКА ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

ЗАХИСНИК БАТЬКІВЩИНИ”


Упорядники : Конопляненко Ю.Б.

методист з предмета „Захист Вітчизни”

ІППОЧО

^ Доготар Д.П. , методист РМЦ з предмета

„Захист Вітчизни” Глибоцького району

Блисенко Ю.В. , вчитель предмета

„Захист Вітчизни” Коровійської ЗОШ ,

Глибоцького району


Чернівці

2011р.

Пояснювальна записка

В організації виховної роботи в Україні патріотичне виховання молоді завжди мало пріоритетний напрямок і розглядалося як одне із умов зміцнення обороноздатності держави.

Події останнього десятиліття змінили відношення суспільства до військової служби, зробили її не престижною для молоді. Відзначається зниження якісних характеристик випускників загальноосвітніх закладів, збільшилася кількість дітей, які мають обмеження по стану здоров'я, знижується рівень освіченості молоді.

У світлі вищесказаного, виховання Захисників Вітчизни - це сьогодні в значній мірі проблема соціальна, яка вимагає вирішення на державному рівні.

Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів.

Підготовка громадян до захисту Вітчизни включає допризовну підготовку юнаків з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів, фізичну підготовку, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, патріотичне виховання.

Мета і завдання гуртка:

На основі врахування суті і змісту патріотичного виховання, конкретних можливостей і умов діяльності можна визначити цілі і задачі програми.

Мета - розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист, залучення їх для участі у військово-патріотичній роботі навчального закладу.

Завдання :

1. Виховні:

 • розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно - моральних і соціальних цінностей;

 • сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов'язку;

 • сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості;

 • здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем;

 • сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів.

2. Навчальні:

 • формування знань, вмінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки;

 • розвиток культури і освіти;

 • ознайомлення з правилами і обов'язками громадянина України, що є основою для формування і розвитку їх правової свідомості;

 • формування вмінь, знань і навиків для „виживання" в екстремальних умовах.

3. Розвиваючі:

 • сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей;

 • фізичний розвиток через систему і зміст роботи об'єднання;

 • формування психологічної врівноваженості.

Оскільки систематична робота з патріотичного виховання дітей і підлітків на даному етапі знаходиться в стадії становлення, то для вирішення поставлених питань і пропонується дана програма. За загально професійною ознакою програму можна віднести до професійно-орієнтованої, адже робота за даною програмою передбачає досягнення підлітком високих показників в вибраному виді діяльності. За навчальною метою програму можна віднести до програм соціальної адаптації. За формою організації змісту і процесу педагогічної діяльності програма є інтегрованою.

Програма гуртка „Захисник Батьківщини” призначена для учнів ЗНЗ 9-11 класів та розрахована на 70 годин.

Очікувані результати:

  • сформоване почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого народу;

  • високий рівень відповідальності, організованості, самодисципліни;

  • фізичне та моральне здоров’я учнів;

  • інтерес до військових професій, високий рівень внутрішньої мотивації до військової служби.


Методичні рекомендації

Гурток створюється при наявності відповідної навчально-матеріальної бази. Для проведення занять слід залучати офіцерів запасу і активістів оборонного товариства.

Заняття зі статутах Збройних Сил України доцільно провести шляхом екскурсій до військових частин (прикордонних застав).

Заняття з стройової підготовки проводяться на спеціальному стройовому майданчику.

Заняття з прикладної фізичної підготовки повинні спрямовані на розвиток сили, швидкості, витривалості. Заняття на смузі перешкод за її відсутності у навчальному закладі можна провести на базі військової частини. У програму змагань із прикладних видів спорту доцільно включати підтягування, метання гранати Ф - 1 на дальність і точність, біг 100 метрів, крос 3 км., подолання єдиної смуги перешкод або окремих її елементів.

Заняття з вогневої підготовки спрямовані на удосконалення навичок у стрільбі .

Заняття з тактичної підготовки необхідно проводити у полі в теплу пору року.

Рух за азимутом проводиться групами із 3-5 учнів.

Для надання допомоги в проведенні занять призначаються помічники керівника гуртка з числа старшокласників, що навчаються та краще підготовлені.

Гуртки створюються при наявності не менше п’ятнадцяти учнів, що виявили бажання займатися.

Заняття в гуртках проводяться без відриву від навчання, один-два рази на тиждень викладачем предмета «Захист Вітчизни» за умови дотримання всіх заходів безпеки в години позакласної роботи.

Тривалість кожного заняття: 1-3 навчальних годин. Навчальна година – 45 хвилин.

Для планування роботи гуртка і звітності керівник повинен мати наступну документацію: план по семестровій роботі гуртка, розклад занять, журнал обліку роботи гуртка.

Права та обов'язки членів гуртків

 1. Добровільний вступ до гуртка та активна участь у справах гуртка .

 2. Староста гуртка вибирається членами гуртка протягом першого тижня навчання.

 3. Безперервність та систематичність у діяльності гуртка .

 4. Можливість проявити себе як індивідуальність.

 5. Сприяти виробленню у гуртківців патріотичних почуттів, любові до Батьківщини, шани до її славного минулого.

 6. Формування у гуртківців позитивного ставлення до військового обов’язку та розвитку бажання служити у лавах Збройних Сил України.

 7. Для фізичного розвитку і загартування гуртківців проводяться спортивні змагання, походи місцями Бойової Слави, зустрічі з ветеранами війни та воїнами – прикордонниками.

 8. Всі члени гуртка приймають активну участь у зборі матеріалів „Ніхто не забутий, ніщо не забуто”.

 9. Активно допомагати ветеранам війни, праці та людям похилого віку.

 10. Наполегливо вивчати історію українського козацтва.

 11. Гуртківці несуть відповідальність за збереження майна у навчальному закладі.

 12. На кожному занятті формуємо у гуртківців дисциплінованість, підтягнутість, завзятість, почуття відповідальності та обов’язку .

 13. На заняттях стосунки між учнями та викладачем підтримуються на зразок стосунків між військовослужбовцями Збройних Сил України .

 14. Постійно дотримуватись правил безпеки на заняттях.

Перелік розділів і розрахунок годин

«Захисник Батьківщини»

п/п

Найменування тем

Кількість годин
Вступне заняття

2

1.

Статути Збройних Сил України


6 4

2.

Стройова підготовка


8

3.

Прикладна фізична підготовка


12

4.

Вогнева підготовка


18

5.

Тактична підготовка


12

6.

Військова топографія


3

7.

Цивільна оборона


11
Всього:

70


Навчально-тематичний план гурткап/п

Назва тем

Загальна кількість годин

Теоретичні заняття


Практичні заняття
Вступне заняття

Військово-історичні основи захисту Вітчизни

2

2
1

Статути Збройних Сил України


4


Тема № 1 Розміщення військовослужбовців1
Тема № 2 Розподіл часу та повсякденний порядок часу у підрозділі.1
Тема № 3 Добовий наряд роти.1
Тема № 4 Заохочення та стягнення, які накладаються на солдат.

1
2

Стройова підготовка


8


Тема № 1 Стройові прийоми і рухи без зброї.

1

3
Тема № 2 Рух стройовим кроком.
2
Тема № 3 Стройові прийоми зі зброєю .
2

3

Прикладна фізична підготовка


12


Тема № 1 Легка атлетика2
Тема № 2 Гімнастика2
Тема № 3 Смуга перешкод2
Тема № 4 Рукопашний бій2
Тема № 5 Змагання з військово-прикладних видів спорту4

4

Вогнева підготовка


18


Тема № 1 Ручні осколочні гранати

2

2
Тема № 2 Способи визначення відстані до цілі.

2Тема № 3 Стрільба із пневматичної гвинтівки.

6Тема № 4 Змагання зі стрільби.5

Тактична підготовка


12


Тема № 1. Протипіхотні та протитанкові міни.
2Тема № 2. Боротьба з танками та броньованими машинами противника.
2Тема № 3. Дії солдата спостерігача.

2Тема № 4. Пересування на полі бою.

2Тема № 5. Відділення в обороні.


Тема № 6 . Дії командира відділення за різних обставин.6

Військова топографія


3


Тема № 1. Рух за азимутом.7

Цивільна оборона


11


Тема № 1. Засоби індивідуального захисту шкіри.


Тема № 2. Стихійні лиха.


Тема № 3. Надзвичайні ситуації.


Тема № 4. Дії у зонах зараження.


Тема № 5. Змагання по виконанню нормативів по ЦО.
Програма гуртка «Захисник Батьківщини»

Вступне заняття. Військово-історичні основи захисту Вітчизни.

Розділ № 1 Статути Збройних Сил України

Тема № 1. Розміщення військовослужбовців.

Порядок розміщення військовослужбовців. Класи та кімнати. Спальні приміщення. Навчальні містечка та спортивна база військової частини.

Тема № 2. Розподіл часу та повсякденний порядок часу у підрозділі. Підйом, ранковий огляд та вечірня перевірка. Навчальне заняття. Сніданок, обід, вечеря. Звільнення з території частини.

Тема № 3. Добовий наряд роти. Обов'язки днювального.

Добовий наряд роти та порядок призначення добового наряду. Обов'язки

днювального.

Тема № 4. Заохочення та стягнення, які накладаються на солдат.

Заохочення та стягнення, які накладаються на солдат і матросів. Скарги та заяви.

Розділ № 2 Стройова підготовка

Тема № 1. Стройові прийоми і рухи без зброї.

Стройові прийоми і рухи без зброї. Обов'язки солдата перед шикуванням та в строю.

Тема № 2. Рух стройовим кроком.

Рух стройовим кроком. Поворот на місці та під час руху.

Виконання військового привітання. Вихід зі строю. Підхід до начальника.

Повернення в стрій.

Тема № 3. Стройові прийоми зі зброєю.

Стройове положення з автоматом . Виконання прийомів „На ремінь", „На груди", „Зброю за спину". Рух зі зброєю.

Розділ № 3 Прикладна фізична підготовка

Тема № 1. Легка атлетика.

Удосконалення техніки бігу на короткій та довгій дистанції. Метання гранати. Естафета.

Тема № 2. Гімнастика.

Перший та другий комплекс вільних вправ на 16 рахунків. Вправи на перекладині. на брусах. Опорні стрибки. Лазіння по канату та жердині.

Тема № 3. Смуга перешкод

Ознайомлення з єдиною смугою перешкод. Тренування у подоланні окремих

перешкод на єдиній смузі перешкод.

Подолання єдиної смуги перешкод з урахуванням часу.

Тема № 4. Рукопашний бій

Елементи страховки. Підготовка до бою.

Удари ножем та рукою. Захист від ударів. Обеззброювання ворога.

Тема № 5. Змагання з військово-прикладних видів спорту

Особисто-командні змагання з військово - прикладних видів спорту:

підтягування, біг 100 метрів, 3 км., метання гранати Ф-1, піднімання гирі 16 кг.

Розділ № 4 Вогнева підготовка

Тема № 1 Ручні осколочні гранати.

Призначення, бойові властивості та будова ручних осколочних гранат.

Підготовка гранат до бою. Техніка і тренування у виконанні прийомів метання гранат. Метання гранат на дальність і в ціль.

Тема № 2. Способи визначення відстані до цілі.

Способи визначення відстані до цілі. Визначення відстані до цілі за допомогою кутових величин. Рішення вогневих завдань.

Тема № 3. Стрільба із пневматичної гвинтівки.

Міри безпеки під час стрільби із пневматичної гвинтівки. Стрільба із пневматичної гвинтівки.

Тренування у стрільбі на кучність та результат. Визначення СТП.

Корегування стрільби.

Тема № 4. Змагання зі стрільби.

Змагання з кульової стрільби із пневматичної гвинтівки на першість школи серед учнів 10-11 класів.

Стрільба із малокаліберної гвинтівки у тиру.

Проведення стрільб із пневматичної гвинтівки на першість серед членів

гуртка на почесне звання „Кращий стрілець".

Розділ № 5 Тактична підготовка

Тема № 1. Протипіхотні та протитанкові міни, призначення, порядок їх застосування, порядок встановлення та демаскуючі ознаки.

Тема № 2. Боротьба з танками та броньованими машинами противника. Бойові характеристики танків та броньованих машин, їх уразливі місця. Призначення, бойові властивості, підготовка та способи метання протитанкової гранати РКГ. Виконання 2-ї вправи у метанні ручних протитанкових гранат.

Тема № 3. Дії солдата – спостерігача.

Поняття про орієнтири та порядок їх призначення. Вибір місця для спостереження та його маскування. Визначення розташування цілей та їх розподіл відносно орієнтирів та місцевих предметів.

Тема № 4. Пересування на полі бою.

Бойовий порядок відділення. Пересування на полі бою. Подолання зони зараження. Дії за командами „Вибух праворуч" (ліворуч, позаду, попереду), „Танки праворуч" (ліворуч, попереду, позаду).Атака передньої оборони противника.

Тема № 5. Відділення в обороні.

Бойовий порядок відділення в обороні. Засоби маскування позицій. Спостереження за противником.

Тема № 6 . Дії командира відділення за різних обставин.

Дії командира відділення під час нанесення ядерного удару, нальоту авіації та

гелікоптерів. Знищення танків, броньованих машин.

Розділ № 6 Військова топографія

Тема № 1. Рух за азимутом.

Визначення направлення на орієнтир. Порядок руху за азимутом. Обхід

перешкод. Практичне виконання завдань руху за азимутом.

Розділ № 7 Цивільна оборона

Тема № 1. Засоби індивідуального захисту шкіри.

Способи та засоби захисту шкіри . Виконання нормативів цивільної оборони щодо надягання засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

Тема № 2. Стихійні лиха.

Стихійні лиха можливі на території нашого району. Правила поведінки під час різних ситуацій.

Тема № 3. Надзвичайні ситуації.

Надзвичайні ситуації воєнного та екологічного характеру та порядок дій за

різних обставин .

Тема № 4. Дії у зонах зараження.

Правила поведінки у зоні радіоактивного, хімічного та біологічного ураження.

Тема № 5. Змагання з виконання нормативів з цивільної оборони.

Особисто-командні змагання з виконання нормативу з надяганню протигазу, діям з пошкодженим протигазом, одягання протигазу на ураженого, одягання ЗЗК у вигляді плащ-накидки та комбінезону.


Поурочний план проходження розділів і тем гуртка

«Захисник Батьківщини»

п/п

Тема і зміст теоретичних і практичних занять

Кількість годинТеоретичні

Практичні

1-2

^ Прикладна фізична підготовка. Удосконалення техніки бігу на короткі та довгі дистанції. Метання гранати Ф-1 на дальність. Естафета.
2

3-4

Перший та другий комплекс вільних вправ на 16 рахунків. Вправи на перекладині, на брусах. Опорні стрибки. Лазіння по канату та жердині.
2

5-6

Ознайомлення з єдиною смугою перешкод. Тренування у подоланні окремих перешкод на єдиній смузі перешкод.
2

7

Подолання єдиної смуги перешкод з урахуванням часу.
1

8

Рукопашний бій . Елементи страховки. Підготовка до бою.
1

9-10

Удари ножем та рукою. Захист від ударів. Обеззброювання ворога.
2

11-12

Особисто-командні змагання з військово - прикладних видів спорту: підтягування, біг 100 метрів, 3 км, метання гранати Ф-1, піднімання гирі 16 кг.
2

13-14

^ Військова топографія. Порядок руху за азимутом. Визначення направлення на орієнтир.

1

1

15

Практичне виконання завдань руху за азимутом та обхід перешкод.
1

16

^ Статути збройних сил України. Розподіл часу та повсякденний порядок у підрозділі. Підйом, ранковий огляд та вечірня перевірка. Навчальне заняття. Сніданок, обід, вечеря. Звільнення з території частини.

1
17-18

Порядок розміщення військовослужбовців. Класи та кімнати. Спальні приміщення. Навчальні містечка та спортивна база військової частини.
2

19-20

Добовий наряд роти та порядок призначення добового наряду. Обов'язки днювального.

2
21

Заохочення та стягнення, які накладаються на солдат і матросів. Скарги та заяви.

1
22

^ Стройова підготовка. Стройові прийоми і рухи без зброї. Обов'язки солдата перед шикуванням та в строю.

1
23 - 24

Рух стройовим кроком. Поворот на місці та під час руху. Виконання військового привітання.

2
25

Вихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення в стрій.
1

26

Ц/О способи захисту органів дихання та шкіри.

1
27-28

Стройове положення з автоматом . Виконання прийомів „На ремінь", „На груди", „Зброю за спину". Рух зі зброєю.
2

29-30

Шикування відділення у розгорнутий та похідний стрій. Перешикування відділення із розгорнутого строю у похідний і навпаки. Розмикання та змикання відділення
2

31-32

^ Вогнева підготовка. Призначення, бойові властивості та будова ручних осколочних гранат. Підготовка гранат до бою. Техніка і тренування у виконанні прийомів метання гранат. Метання гранат на дальність і в ціль.

1

1

33-34

Способи визначення відстані до цілі. Визначення відстані до цілі за допомогою кутових величин. Рішення вогневих завдань.

1

1

35-36

Міри безпеки під час стрільби із пневматичної гвинтівки. Стрільба із пневматичної гвинтівки.
2

37-38

Тренування у стрільбі на кучність та результат. Визначення СТП. Корегування стрільби.
2

39-40

Особисто - командні змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки серед членів гуртка.
2

41-42

Змагання з кульовой стрільби із пневматичної гвинтівки на першість школи серед учнів 10-11 класів.
2

43-44

^ Цивільна оборона. Способи та засоби захисту шкіри. Виконання нормативів цивільної оборони по надяганню засобів індивідуального захисту.
2

45-46

Стихійні лиха можливі на території нашого району. Правила поведінки під час різних ситуацій.

2
47-48

Надзвичайні ситуації воєнного та екологічного характеру та порядок дій за різних обставин.

2
49-50

Правила поведінки у зоні радіоактивного, хімічного та біологічного забруднення.

2
51-52

Особисто-командні змагання з надягання протигазу, дій з пошкодженим протигазом, одягання протигазу на ураженого, одягання ОЗК у вигляді плащ-накидки.
2

53-54

^ Тактична підготовка. Протипіхотні та протитанкові міни, призначення, порядок їх застосування, порядок встановлення та демаскуючі признаки.

1

1

55-56

Бойові характеристики танків та броньованих машин, їх уразливі місця. Призначення, бойові властивості, підготовка та способи метання протитанкової гранати РКГ - 43. Виконання другої вправи у метанні ручних протитанкових гранат

1

1

57-58

Поняття про орієнтири та порядок їх призначення. Вибір

1

1
місця для спостереження та його маскування. Визначення розташування цілей та їх розподіл відносно орієнтирів та місцевих предметів.59-60

Бойовий порядок відділення. Пересування на полі бою. Подолання зони зараження. Дії за командами „Вибух праворуч" (ліворуч, позаду, попереду), „Танки праворуч" (ліворуч, попереду, позаду). Атака передньої оборони противника.
2

61-62

Бойовий порядок відділення в обороні. Засоби маскування позицій. Спостереження за противником.
2

63-64

Дії командира відділення під час нанесенні ядерного удару, нальоту авіації та гелікоптерів. Знищення танків, броньованих машин,
2

65-66

Стрільба із малокаліберної гвинтівки в тиру.
2

67-68

Неповне розбирання та складання автомату Калашникова . Спорядження магазину.
2

69-70

Проведення стрільб із пневматичної гвинтівки на першість серед членів гуртка на почесне звання „Кращий стрілець".
2Список літератури:

 1. Горяна Л.Г., Нікітін Г.В. Основи безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів.-Київ: Основа. 2005. 96 с.

 2. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни». - Харків: ХОН-МІБО, 2006. - 40 с.

 3. Методичні розробки уроків і тем предмету «Захист Вітчизни» за розділами, для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. В.В.Пархомчук, Ю.Д. Кривонос, В.А. Па-лагеша.-Харків: ХОНМІБО, 2007.

 4. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб. — К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2000. -Вип. 27.; Вип. 28.

 5. Програма предмету «Захист Вітчизни» (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021.

 6. ГерасимовІ.М., Пашко К.О., Фука М.М., Щирба Ю.П. Захист Вітчизни: Підручник для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закл.(рівень стандарту для хлопців). – Тернопіль:Видавництво»Астон», 2011. – 280 с.:іл.

 7. «Удосконалення системи військово-патріотичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі: Методичні рекомендації». -Харків: ХОНМІБО, 2006. - 40 с.Схожі:

Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconМета І основний зміст гуртка «Захисник Батьківщини» військово-патріотичного спрямування
В умовах реформування освітньої галузі відповідно до Положень Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття) військово-патріотичне...
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconІнформація про учнів: Загальна кількість учнів району: початкових класів; учнів 5-8 класів; 9-х класів; 10-11-х классов
Становлення індивідуального вибору учнів 5-7 класів через курси за вибором( по класах)
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів icon12 квітня 2013 року для учнів 1-11 класів шкіл області відбудеться другий етап конкурсу
«колосок» та з метою популяризації природничих знань серед учнівської молоді, розвитку читацьких та інформаційно-пізнавальних компетентностей...
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconПрограма стипендій Посольства США з вивчення англійської мови для учнів старших класів м. Луганська

Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconНаказ №397 Про організацію та проведення конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» для учнів 4-5 класів
Міністерства освіти І науки України від 21. 08. 2009 р. №1/9-567, з метою популяризації сучасної вітчизняної книги, розвитку читацької...
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconАнкета для батьків учнів 9-х класів шановні батьки! Ваш(а) син (дочка) закінчує 9-й клас. Йому (їй) належить прийняти рішення про вибір подальшої дороги здобування освіти
Для надання кваліфікованої допомоги в цьому питанні необхідно об'єднати зусилля школи І сім'ї. Відомості, отримані від Вас, послужать...
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Рішення на державному рівні. Програма для гуртка «Захисник Батьківщини» розроблена для учнів 9-11 класів iconПрограма вступного екзамену (тестування) з української мови та літератури Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи