Схвалено icon

Схвалено
Скачати 450.32 Kb.
НазваСхвалено
Сторінка1/3
Дата27.09.2012
Розмір450.32 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


СХВАЛЕНО


Вченою радою інституту

післядипломної педагогічної

освіти

Протокол № 4

Від 6.09.2011 р.

Директор ІППО ЧО

Білянін Г.І.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ГУРТКА ВІЙСЬКОВО – ПАТРІОТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

СОКІЛ”


Упорядники: Конопляненко Ю.Б.

методист з предмета „Захист Вітчизни”

ІППОЧО

^ Доготар Д.П. , методист РМЦ з предмета

„Захист Вітчизни” Глибоцького району

Блисенко Ю.В. , вчитель предмета

„Захист Вітчизни” Коровійської ЗОШ ,

Глибоцького району


Чернівці

2011р.

Пояснювальна записка

Під час любих соціальних потрясінь у суспільстві найбільш незахищеною його частиною залишаються діти. У результаті з’являються багато антигуманних тенденцій у суспільно-політичному житті держави. Губляться життєві цінності, які раніше були основою для виховання дітей і підлітків. Батьки, зайняті вирішенням економічних проблем сім'ї, часто надають дитині право самостійно приймати рішення, чим зайнятися після уроків. Духовна деградація покоління, вихованого на серіалах і бойовиках, низький рівень міжособистісних стосунків дітей і їх агресивність примушують задуматися про те, що сучасне українське суспільство стоїть перед реальною загрозою втрати величезного прошарку суспільства, на який у майбутньому ми повинні покладатися.

В організації виховної роботи в Україні патріотичне виховання молоді завжди мало пріоритетний характер і розглядалося як одне з умов зміцнення обороноздатності держави.

Події останнього десятиліття змінили відношення суспільства до військової служби, зробили її непрестижною для молоді. Відзначається зниження якісних характеристик випускників загальноосвітніх закладів, збільшилася кількість дітей, які мають обмеження за станом здоров'я, знижується рівень освіченості молоді.

У світлі вищесказаного, виховання захисників Вітчизни - це сьогодні в значній мірі проблема соціальна, яка вимагає вирішення на державному рівні.

Закон України „Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 р. № 2232 - XII зі змінами, внесеними Законом України від 17.03.2005 р. №2490 - 15, складається з дев'яти розділів, один з яких -„Підготовка громадян до військової служби".

Підготовка громадян до захисту Вітчизни включає допризовну підготовку юнаків з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів, фізичну підготовку, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, патріотичне виховання.

Необхідність посилення військово-патріотичного виховання підростаючого покоління довело саме життя. Згідно з „Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді", схвалено Указом Президента України від 25.10.2002 р. №948/2002 рекомендується посилити патріотичне виховання на уроках гуманітарного циклу, а також в гуртках, секціях і клубах патріотичного напрямку".

Таким чином, на основі вищесказаного можна зробити такі висновки:

 • суспільство і держава роблять системі освіти замовлення на розвиток, посилення і вдосконалення військово-патріотичного виховання молоді;

 • діяльність освітніх закладів і утворень військово-патріотичного напрямку необхідна нашому суспільству.

Основним змістом діяльності закладів і об'єднань військово-патріотичного напрямку є:

а) виховання підлітків патріотами своєї Вітчизни;

б) розвиток умінь і навичок, які дають можливість „вижити" в сучасному
світі;

в) підготовка підлітків до служби (в тому числі і військової) на благо своєї
Вітчизни.

Мета і завдання:

На основі врахування суті і змісту патріотичного виховання, конкретних можливостей і умов діяльності можна визначити цілі і задачі військово-спортивного гуртка «Сокіл».


Мета - розвиток у молоді патріотичної свідомості, готовності самореалізації в основних сферах життя суспільства, в тому числі - його захист.

Завдання :

1. Виховні:

 • розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших духовно - моральних і соціальних цінностей;

 • сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання громадянського обов'язку;

 • сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості;

 • здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових проблем;

 • сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як повага до закону, стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання труднощів.

2. Навчальні:

 • формування знань, вмінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як основи їх професійної підготовки;

 • розвиток культури і освіти;

 • ознайомлення з правилами і обов'язками громадянина України, що є основою для формування і розвитку їх правової свідомості;

 • формування вмінь, знань і навиків для „виживання" в екстремальних умовах

3. Розвиваючі:

 • сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей;

 • фізичний розвиток через систему і зміст роботи гуртка;

 • формування психологічної врівноваженості.

Програма розрахована на 476 годин(68 тижнів) з семигодинним потижневим навантаженням.

Особливістю програми гуртка «Сокіл» є те: що заняття з туристської підготовки (вміння «вижити» в екстремальній ситуації і допомогти «вижити» товаришу) впливає на психічні і інтелектуальні якості людини, вивчення історичного минулого своєї Вітчизни сприяє формуванню патріотичного духу молоді, а формуванню колективу - сприяє зміцненню дружніх взаємовідносин з підлітками з інших формувань, об'єднань при спільних зустрічах на змаганнях.

Програма гуртка «Сокіл» тісно пов'язана з програмою загальноосвітньої школи розрахована на підлітків 13-17 років ( учнів 9-11 класів).

Фінансове забезпечення даної програми в розмірі 0,5 ставки для проведення гурткової роботи з допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання передбачено листом МОН України від 19.06.2001р за №1/9-234, «Методичні рекомендації з питань порядку формування штатів загальноосвітніх навчальних закладів».

Очікувані результати:

  • сформоване почуття національної гордості, патріотизму, поваги до історичного минулого та духовних цінностей народу;

  • високий рівень відповідальності, організованості, самодисципліни;

  • фізичне та моральне здоров’я учнів, відсутність шкідливих звичок;

  • інтерес до військових професій, високий рівень внутрішньої мотивації до військової служби.

Методичні рекомендації

Заняття по темам 1,2,3,4 доцільно провести шляхом екскурсій до військової частини (відділу Державної прикордонної служби) методом розповіді в поєднанні з живою розгорнутою бесідою з використанням плакатів, навчальних відеофільмів та інших посібників. Розповідаючи про Збройні Сили України, коротко викласти історію їх розвитку і основні завдання.

Заняття по стройовій підготовці проводяться на спеціальному стройовому майданчику.

Заняття з прикладної фізичної підготовки повинні бути спрямовані на розвиток сили, швидкості, витривалості проводяться на смузі перешкод при її відсутності у навчальному закладі можна провести на базі військової частини. У програму змагань із прикладних видів спорту доцільно включати підтягування, метання гранати Ф - 1 на дальність і точність, біг 100 метрів, крос 1км., подолання єдиної смуги перешкод або окремих її елементів.

Заняття з вогневої підготовки спрямовані удосконалення навичок у стрільбі. Перед проведенням занять по темі 6 керівник гуртка оглядає зброю, набої і вживає всіх заходів по забезпеченню заходів безпеки при поводженні зі зброєю. Навчанні прийомам стрільби розпочинається із зразкового показу керівником гуртка в цілому, а затим по елементам, після чого показаний прийом розучувається з учнями.

Заняття з тактичної підготовки необхідно проводити у полі в теплу пору року.

Рух за азимутом проводиться групами із 3-5 учнів вдень на місцевості. На початку занять керівник розповідає і практично показує способи і прийоми визначення сторін горизонту, пояснює влаштування і будову компаса і порядок роботи з ним. Потім пояснює порядок руху по азимуту, призначає азимутника і рахівника кроків та приступає до тренування, періодично змінюючи азимутника і рахівника кроків.

При проведенні походів звернути увагу на забезпечення заходів безпеки, якісному харчуванню, медичному забезпеченню учасників.

Доцільно організовувати виступи учасників Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів військової служби.

Для надання допомоги в проведенні занять призначаються помічники керівника гуртка з числа старшокласників, що навчаються та краще підготовлені.

Гуртки створюються при наявності не менше п’ятнадцяти учнів, що виявили бажання займатися.

Заняття в гуртках проводяться без відриву від навчання, один-два рази на тиждень викладачем предмета «Захист Вітчизни» при дотриманні всіх заходів безпеки в години позакласної роботи.

Тривалість кожного заняття 1-3 навчальних годин. Навчальна година – 45 хвилин.

Для планування роботи гуртка і звітності керівник повинен мати наступну документацію: план по семестровій роботі гуртка, розклад занять, журнал обліку гуртка.

Перелік тем і розрахунок годин, перший рік навчання

п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ

2

2

Військово-історичні основи захисту Вітчизни

10

3

Краєзнавча підготовка

12

4

Загальновійськова підготовка

18

5

Топографічна підготовка та спортивне орієнтування

30

6

Вогнева підготовка

22

7

Прикладна фізична підготовка

34

8

Основи цивільного захисту

6

9

Спортивний пішохідний похід, змагання з пішохідного туризму

68

10

Надання першої долікарської допомоги

10

11

Формування колективу

20

12

Резерв часу

6
Разом:

238
  1   2   3

Схожі:

Схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Схвалено iconЗатверджую” “схвалено”
Схвалено на засіданні кафедри шкірно-венеричних хвороб та туберкульозу 15 травня 2008 року (протокол №28)
Схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Схвалено icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Схвалено предметно-методичною комісією з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології “6” квітня 2010 р. (протокол №4)
Схвалено icon"затверджую" “схвалено”
Схвалено на спільному засіданні кафедр загальної хірургії, хірургії, хірургії та урології, (протокол № від 2010 р.)
Схвалено iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
Схвалено icon«затверджую» схвалено

Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Схвалено iconФорма № н 03
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи