План наради-семінару icon

План наради-семінару
Скачати 431.95 Kb.
НазваПлан наради-семінару
Сторінка1/4
Дата27.09.2012
Розмір431.95 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4План наради-семінару


1. Шкільні природничі дисципліни в контексті профільного навчання

Григор’єва Олена Володимирівна,

заступник директора ОІППО з навчальної роботи,

кандидат біологічних наук, доцент


2. Концепція профільного навчання (додаток 1)

Васіна Лілія Миколаївна,

зав. кафедрою методики викладання

природничо-математичних дисциплін ОІППО,

кандидат біологічних наук, доцент


3. Типові навчальні плани для старшої профільної школи (додаток 2)

^ Тороус Людмила Олександрівна,

методист біології ОІППО


4. Профільна природнича освіта: аналітично-порівняльний огляд навчальних програм (додаток 3)

^ Гончарук Мар’яна Михайлівна,

методист-викладач хімії ОІППО;

Туряк Василь Юрійович,

методист географії ОІППО;

Прокопець Петро Григорович,

методист фізики ОІППО;

Тороус Людмила Олександрівна,

методист біології ОІППО;


5. Навчально-матеріальна база та кадрове забезпечення реалізації профільного навчання ^ Безрук Галина Миколаївна,

методист Сторожинецького РМК

Баєтул Надія Сільвестрівна,

методист Кіцманського РМК

Шевчук Ольга Іванівна,

головний спеціаліст управління освіти

Чернівецької міської ради

^ Шова Василь Георгійович,

методист Глибоцького РМК


6. Підготовка майбутніх вчителів до викладання природничих дисциплін в умовах профільного навчання

^ Турлай Ольга Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри

ботаніки та охорони природи ЧНУ ім. Юрія Федьковича

Коров’янко Олександра Олександрівна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри

неорганічної хімії ЧНУ ім. Юрія Федьковича

^ Грицку Вероніка Степанівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри

економічної географії ЧНУ ім. Юрія Федьковича


7. Обговорення проблеми


8. Різне


Учасники наради-семінару виробили рекомендації:


1. Методичним службам:

 • Визначитись у потребах кадрів для профільного навчання з урахуванням особливостей району.

 • Спрогнозувати ефективність запровадження різних моделей профільного навчання.

 • Визначити ефективність освітніх округів як організаційно-методичних структур профільного навчання.

2. Вчителям-предметникам:

 • Забезпечити поглиблене вивчення природничих дисциплін програми повної загальної середньої освіти.

 • Створити умови для суттєвої диференціації змісту навчання старшокласників, сприяти побудові їхніх індивідуальних освітніх програм.

 • Сприяти встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різним категоріям школярів відповідно до їх здібностей, індивідуальних нахилів та потреб.

 • Забезпечити наступність між допрофільною, профільною та професійною освітою, більш ефективно готувати випускників школи до засвоєння програми вищої професійної освіти.

 1. Чернівецькому інституту післядипломної педагогічної освіти:

3.1. Методистам природничих дисциплін спільно з викладачам курсів «Методика викладання біології, хімії, фізики, географії» (ЧНУ) розробити методичні рекомендації щодо впровадження основних положень Концепції профільного навчання в старшій школі.

  1. Звернутися з пропозицією до ректорату Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича про організацію круглого столу за участю відповідальних осіб університету та Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з проблеми підвищення якості педагогічної підготовки випускників через обговорення наступних питань:

 • збільшення загальної кількості годин, визначених для викладання курсу «Методика викладання біології, хімії, фізики, географії»;

 • збільшення кількості практично-семінарських занять з цих предметів;

 • збільшення кількість годин педагогічної практики для студентів 4-5-го курсів;

 • організація практично-семінарських занять на базі ЗНЗ м. Чернівців;

 • залучення до практично-семінарських занять з курсів «Методика викладання біології, хімії, фізики, географії» методистів інституту відповідного фаху.
 1. Матеріали наради-семінару опублікувати в науково-методичному віснику «Природничо-математична освіта в контексті профільного навчання».


Додаток 1

Концепція профільного навчання в старшій школі

Вступ

     Розроблена на виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”. Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002.

     У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип  особистісно орієнтованогонавчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

     

     І. Сутність, мета і принципи організації профільного навчання

           Профільне навчання – вид диференційованогонавчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

     Мета – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування  сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

     ^ Основними завданнями є:

     1) створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

     2) виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

     3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді  щодо майбутньої професійної діяльності;

     4) забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

     Профільне навчання ґрунтується на таких принципах:

     - фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);

     - варіативності й альтернативності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);

     - наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою);

     - гнучкості (змісту і форм організації навчання, у тому числі дистанційного;  забезпечення можливості зміни профілю);

     - діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профільнавчання).
  1   2   3   4

Схожі:

План наради-семінару iconПлан роботи наукового семінару кафедри класичної філології на І семестр 2011-12 н р. № тема дата проведення семінару

План наради-семінару iconПлан проведення районного семінару вчителів французької мови Тема семінару: «Сучасні мультимедійні технології в навчанні іноземної мови»

План наради-семінару iconПроект рішення дистанційного семінару-наради завідувачів кафедр української мови вищих навчальних закладів І факультетів фармацевтичного та медичного профілю
move to 1143-74784
План наради-семінару iconПлан роботи наукового семінару з проблем перекладознавства І контрастивної лінгвістики імені професора юрія олексійовича жлуктенка обговорення плану роботи на 2011-2012 навчальний рік
План роботи наукового семінару з проблем перекладознавства І контрастивної лінгвістики
План наради-семінару iconПлан роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2012-2013 навчальний рік
Організаційне засідання семінару: затвердження плану роботи на рік, обговорення цілей, тематики, пріоритетів
План наради-семінару iconПлан роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2010-2011 навчальний рік
Організаційне засідання семінару: затвердження плану роботи на рік, обговорення цілей, тематики, пріоритетів
План наради-семінару iconПлан роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2011-2012 навчальний рік
Організаційне засідання семінару: затвердження плану роботи на рік, обговорення цілей, тематики, пріоритетів
План наради-семінару iconПлан роботи наукового семінару кафедри іноземних мов для природничих факультетів на 2011-2012 навчальний рік
Організаційне засідання семінару: затвердження плану роботи на рік, обговорення цілей, тематики, пріоритетів
План наради-семінару iconТема семінару: Тема семінару
Чергове засідання науково методичного семінару «Основи економіко-математичного моделювання фінансових потоків економічних агентів...
План наради-семінару iconНаказ №109 Про проведення семінару-наради
Державного стандарту початкової школи загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 №462,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи