Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році
Скачати 129.8 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році
Дата28.09.2012
Розмір129.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році


Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, листом Міністерства освіти і науки України “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році” від 01.02.2010 р. №1/9-50 визначено порядок проведення атестації з математики учнів 9 класів.

Державна підсумкова атестація з математики у 9-х класах проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас”, авт. Бурда М.І. та інші. – Х.: Гімназія, 2010 р., який містить 80 варіантів атестаційних робіт.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

^ У першій частині пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 - з геометрії). Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учні не зобов’язані наводити будь-які міркування, що пояснюють їх вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом.

^ Друга частина атестаційної роботи складається із 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 - з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

^ Третя частина атестаційної роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 - з геометрії), четверта - з 3 завдань (2 завдання з алгебри і 1- з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень (учениця) навів(ла) розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав(ла) правильну відповідь.

Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв (Додаток №1) та схеми оцінювання завдань. Правильне розв’язання кожного із завдань третьої та четвертої частин оцінюється чотирма балами.


Розподіл завдань у відповідності до напрямків та профілів


Учні загальноосвітніх класів виконують завдання першої, другої та третьої частин.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують всі завдання першої, другої, третьої та четвертої частин.

Учні профільних класів, у яких на вивчення математики відводиться 6-7 годин на тиждень, виконують завдання першої, другої, третьої частин та одне завдання четвертої частини за своїм вибором.


^ Оцінювання завдань


Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Нижче наводимо розподіл балів за правильне розв’язання завдань атестаційної роботи та схему відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів.


Розподіл балів за розв’язання завдань учнями

загальноосвітніх класів


Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1 – 1.12

по 1 балу

12 балів

2.1 – 2.6

по 2 бали

12 балів

3.1 – 3.4

по 4 бали

16 балів

Усього балів

40 бали


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12-бальною системою оцінювання

для загальноосвітніх класів


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою
оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 2

1

3 – 4

2

5 – 6

3

7 – 9

4

10 – 12

5

13 – 16

6

17 – 20

7

21 – 24

8

25 – 28

9

29 – 32

10

33 – 36

11

37 – 40

12Розподіл балів за розв’язання завдань учнями

класів з поглибленим вивченням математики


Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1 – 1.12

по 1 балу

12 балів

2.1 – 2.6

по 2 бали

12 балів

3.1 – 3.4

по 4 бали

16 балів

4.1 – 4.3

по 4 бали

12 балів

Усього балів

52 балів


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання

для класів з поглибленим вивченням математики


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 4

1

5 – 8

2

9 – 12

3

13 – 16

4

17 – 20

5

21 – 24

6

25 – 29

7

30 – 35

8

36 – 40

9

41 – 44

10

45 – 48

11

49 – 52

12


Максимальна сума балів, яку може набрати учень профільного класу, в якому на вивчення математики відводиться 6-7 годин на тиждень, становить 44 бали.

Зауважимо, що розв`язання учнем профільного класу більше ніж одного завдання четвертої частини не може компенсувати помилок, які він зробив при виконанні інших завдань, і не додає додаткових балів до загальної кількості набраних балів.


Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12 – бальною системою оцінювання

для профільних класів


Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1 – 4

1

5 – 8

2

9 – 12

3

13 – 16

4

17 – 20

5

21 – 24

6

25 – 29

7

30 – 34

8

35 – 37

9

38 – 40

10

41 – 42

11

43 – 44

12


Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно до таблиць 1 і 3. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. У деяких випадках за часткове виконання завдання другої частини може нараховуватись 1 бал (якщо знайдено правильно один з двох розв’язків системи рівнянь, одна з мір центральної тенденції вибірки тощо).

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).

Учні, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.


Організація проведення державної підсумкової атестації в 9 класах


Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин – Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин атестаційної роботи.

Кожен учень (учениця) у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої (третьої та четвертої) частини атестаційної роботи.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться 8 червня 2010 року протягом 150 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

За результатами роботи учням виставляється одна оцінка – з математики. Оцінка виставляється у класному журналі на сторінці предмета «Алгебра» у колонку з написом «ДПА» після колонки з написом «Річна».


Процедура проведення державної підсумкової атестації

з математики у 9 класах


Перед початком атестації учні почергово вибирають атестаційні бланки для виконання першої та другої частин атестаційної роботи. На початку атестації учням видаються також бланки відповідей.

Чотири варіанти завдань третьої (та четвертої) частин учитель записує на класній дошці або (якщо є можливість відкопіювати) розподіляє між учнями.

Варіанти завдань третьої (та четвертої) частини атестаційної (підсумкової) роботи рекомендується розподілити між учнями за такою схемою:


2

3
1

2
3

41

4
3

4
1

2
Номери варіантів завдань заносяться до протоколу встановленого зразка.

Атестаційні бланки та бланки відповідей адміністрація загальноосвітнього навчального закладу готує заздалегідь.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу, виконуючи запис: «Частина третя. Варіант № …»

Формулювання текстових завдань третьої і четвертої частин учні не переписують, а вказують тільки номер завдання. Після слова «Розв’язання» учень (учениця) виконує послідовно відповідні записи.

Виправлення та закреслювання в оформленні розв’язування завдань третьої і четвертої частин, якщо вони зроблені акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

Під час виконання завдань атестаційної роботи рекомендується відвести не менше 15 хвилин для внесення відповідей першої та другої частин атестаційної роботи до бланку відповідей (додаток № 2). Час, відведений на заповнення бланку, не додається до часу, відведеного на проведення атестації.

Наголошуємо, що у бланку відповідей учень обов’язково фіксує результати виконання завдань першої та другої частини атестаційної роботи. Якщо у бланку відповідей вказана правильна відповідь до завдання першої чи другої частини, то за це нараховується 1 чи 2 бали відповідно.

Якщо ж вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.

Якщо бланк відповідей не заповнений, то бали також не нараховуються.

Бланк складається з декількох частин, які передбачають різні способи позначення результатів. Будь-які виправлення у бланку відповідей недопустимі. Якщо учень вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із завдань першої чи другої частини, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали за таке завдання не нараховуються.

Якщо у бланку відповідей відповідь на завдання відсутня, закреслена, підчищена або виправлена, учню за це завдання виставляється 0 балів.

Учень має право, незалежно від кількості виконаних завдань, здати атестаційну роботу до завершення часу, що відведено на проведення атестації.

Після закінчення часу, відведеного для виконання атестаційної роботи, екзаменатор збирає атестаційні бланки, бланки відповідей та аркуші зі штампом загальноосвітнього навчального закладу із виконаними завданнями третьої (та четвертої) частин атестаційної роботи.


Додаток №1


Критерії оцінювання завдань

відкритої форми з розгорнутою відповіддю

0 – 4 бали


Бали

Критерії

4 бали

Отримано правильну відповідь з обґрунтуванням усіх ключових етапів розв’язання

3 бали

Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, які не впливають на правильність відповіді

2 бали

У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, які впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною

1 бал

У правильні послідовності розв’язування відсутні деякі етапи. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або задача розв’язана неповністю

0 балів

Якщо учень не приступав до розв’язування задачі.

Якщо учень приступив до розв’язування задачі, але його записи не відповідають указаним критеріям оцінювання завдань в 1,2,3,4 балиДодаток №2


^ Лицева сторона бланка


Бланк відповідей

державної підсумкової атестації

з математики


учня / учениці 9 ______ класу


____________________________________________________________

назва навчального закладу


____________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові учня (учениці)


Варіант № ______


^ Зворотна сторона бланка


Увага! Відмічайте тільки один варіант відповіді у рядку варіантів відповідей до кожного завдання. Будь-які виправлення у бланку недопустимі.

Якщо Ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.


У завданнях 1.1–.112 правильну відповідь позначайте тільки так:
У завданнях 2.1–2.6 упишіть відповідь.


2.1. ___________________ 2.4. ____________________


2.2. ___________________ 2.5. ____________________


2.3. ___________________ 2.6. ____________________


Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у спеціально відведеній клітинці, а правильну, на Вашу думку, відповідь — у відповідному місці.


Завдання 1.1 – 1.12

Завдання 2.1 – 2.6


Номер завдання


___________________________


___________________________


___________________________


___________________________

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичний коментар до проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року №39/17334 та відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 02....
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 02. 10. №1/9-50, розміщеному на сайті мону за адресою
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році
Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводиться в письмовій формі за «Збірником тестових завдань для...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconРекомендац ії щодо проведення державно ї підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році iconПро особливості проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах з математики в загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Державна підсумкова атестація у старшій школі проводитиметься з трьох предметів: української мови; профільного предмета (для учнів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи