Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти icon

Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти
Скачати 320.97 Kb.
НазваПедагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти
Сторінка1/2
Дата28.09.2012
Розмір320.97 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти

Біляніна О.Я., викладач - методист кафедри

Методики викладання природничо-математичних дисциплін Чернівецького ОІППО

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти перед педагогами постає все більше завдань, які спрямовані на запровадження сучасних технологій навчання та оцінювання. Проблема якісного вимірювання успішності та компетентності школярів турбувала педагогів завжди і займала одне з ключових завдань. Пріоритетні зміни в освіті, перехід до єдиного європейського освітнього простору формують нові підходи в оцінюванні. Зокрема МОНУ вироблено нові підходи в проведені тематичного обліку рівнів навчальних досягнень учнів. Поточне (формуюче) оцінювання стало знову бажаним. Поточна оцінка виставляється вчителем за: усне опитування; письмові практичні роботи, які пропонуються вчителем на уроці; підготовлену інформацію, як домашнє завдання тощо. При цьому може оцінюватися розв’язування окремих видів вправ, самостійні роботи, контрольні роботи тощо. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом «Тематична» без дати. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми, однак не шукається середнє арифметичне отриманих оцінок, а зважується вчителем всі види діяльності учня під час опрацювання теми. Тобто, при здійсненні відповідного тематичного оцінювання не передбачається проведення окремої тематичної роботи. При цьому оцінка за контрольну роботу не може бути тематичною оцінкою.

Контрольний замір, який проводиться на початку навчального року на повторення курсу за попередній клас і пишеться контрольний замір на залишок знань умінь, навичок, не є тематичною оцінкою. Цей вид діяльності роботи вчителя виконується з метою швидкого включення учня в навчальний процес та планування вчителем ведення повторення основних змістових ліній за попередній клас. Під час вивчення теми рекомендуємо проводити не менше двох короткочасних поточних письмових самостійних робіт, які б вимірювали засвоєння підтем, та одну навчально-прогностичну, яка окрім того що діагностує знання, уміння та навички учнів дає вчителю інформацію для їх корегування, створює можливості якісної підготовки та проведення уроку узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок учнів. Контроль знань, умінь, навичок учнів рекомендуємо проводити також тестуванням, підбираючи тестові завдання закритої та відкритої форми. Бажано проводити урок контролю не останнім уроком теми, а після нього все таки проводити урок корекції знань, умінь, навичок. Це «шліфуватиме» навчальний процес, удосконалюватиме вивчену тему, формуватиме стійкість знань, умінь, навичок, розвиватиме впевненість у виконанні відповідної діяльності. Досвід та практика підтверджують, що забезпечити ефективний зв’язок у процесі навчання та підвищити його якість, можна лише груповою чи колективною роботою. Тому рекомендуємо проводити різні педагогічні вимірювання за допомогою тестів, інструментом до яких є різноформатні та різнорівневі тестові завдання закритої та відкритої форми. Це сприятиме якіснішій підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Окрім того, вченими доведено, що діагностика проведена тестуванням є найбільш якісною (валідною, точною, надійною, об’єктивною).

На ваш розгляд, пропонуємо два види проведення тематичного вимірювання рівня навчальних досягнень згідно Програми курсу алгебри 8 класу з теми: « Квадратні корені. Дійсні числа».

Діагностична самостійна робота носить навчально-прогностичний характер. Складається із 4-ох ідентичних варіантів, кожний з яких вміщує 7 різнорівневих та різноформатних (різношаблонних) тестових завдань закритої форми. Це забезпечує стандартизовані умови процедури проведення діагностики, що в свою чергу підвищує об’єктивність оцінювання. Така діагностична робота навчає і направляє школяра на пошук правильного шляху виконання основних кроків засвоєння теми та викорінює окремі типові помилки, прогнозує корекцію знань, умінь, навичок учня (учениці). Її можна проводити одночасно і поетапно, розраховуючи на швидке оцінювання вчителем або самооцінюванням учнем (ученицею). Біля кожного завдання виставлено вартість в балах, однак вчитель може розробляти свою шкалу оцінювання завдань, переводячи під кінець роботи, отримані бали у 12-бальну шкалу оцінювання.

Контрольна робота перевіряє знання, вміння, навички школярів оволодіння даною темою та відповідними змістовими лініями теми носить контрольний характер. Таку роботу ми також рекомендуємо проводити у 4-ох варіантах, проте їх зміст вміщує 7 тестових завдань і закритої і відкритої форми. Глибину та ширину засвоєння теми можна виміряти більш точно, використовуючи тестові завдання різної форми. Тому перші чотири завдання є тестовими завданнями закритої форми, за правильний розв’язок яких можна отримати 5 балів, два наступні завдання відкритої форми з короткою відповіддю – кожне з яких оцінюється по 2 бали, разом – 4 бали, а останнє завдання відкритої форми, яке вимагає повного розв’язання та обґрунтування використаних фактів – його вартість в 3 бали. Таким чином робота приблизно складає 25 кроків діяльності учня, що дає точність вимірювання в 20% (похибка 0,2) та оцінку в 12 балів.


^ Тема. Квадратні корені. Дійсні числа.


Діагностична самостійна робота Варіант 1


1. (1 бал). Обчисліть значення виразу .


А) 2,1;

Б) 21;

В) 210;

Г) 2100;

Д) 21000.


2. (1 бал). Розмістіть у порядку зростання числа: 6, 5, 2, 4, 3.


А) 4, 6, 5, 3, 2;

Г) 2, 4, 3, 6, 5;

Б) 2, 3, 4, 5, 6;

Д) 4, 2, 6, 3, 5.

В) 4, 2, 3, 6, 5;
3. (1 бал). Виконайте дії: .


А) 1;

Б) 2;

В) 5 – ;

Г) 13;

Д) 49.


4. (2 бали). Доберіть рівні дробові вирази з ірраціональним знаменником
(А – Д) та зі знаменником, що не містить ірраціональності (1–5).


А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .
1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .


5. (2 бали). Визначте таку функцію із випадків (А – В), графік якої проходить через чотири, із п’яти заданих (1 – 5), точки і таку, графік якої не проходить через жодну з них.


А) y = x2;

Б) y = ;

В) y = –.
  1. P(81; 9);

  2. L(4; –2);

  3. C(144; 12);

4) Q(0,36; 0,6);

5) R.6. (2 бали). Визначте серед нижче заданих рівні числові вирази.

1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 1 і 2;

Б) 2 і 3;

В) 3 і 4;

Г) 4 і 5;

Д) 1 і 5.


7. (3 бали). Визначте вирази, значення яких є цілим числом.

1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 1, 3 і 5;

Б) 1, 3 і 4;

В) 1, 2 і 5;

Г) 2, 3 і 4;

Д) 2, 3 і 5.Варіант 2


1. (1 бал). Обчисліть значення виразу .


А) 36000;

Б) 360;

В) 3,6;

Г) 3600;

Д) 36.


2. (1 бал). Розмістіть у порядку зростання числа:
6, 5, 3, 4, 2.


А) 2, 3, 5, 4, 6;

Г) 2, 5, 3, 6, 4;

Б) 2, 3, 4, 5, 6;

Д) 3, 2, 5, 4, 6.

В) 5, 6, 3, 4, 2;
3. (1 бал). Виконайте дії .


А) 29;

Б) 27;

В) 19;

Г) 9;

Д) 7 – .

4. (2 бали). Доберіть рівні дробові вирази з ірраціональним знаменником
(А – Д) та зі знаменником, що не містить ірраціональності (1–5).


А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .
1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .


5. (2 бали). Визначте таку функцію із випадків (А – В), графік якої проходить через чотири, із п’яти заданих (1 – 5), точки і таку, графік якої не проходить через жодну з них.


А) y = x2;

Б) y = ;

В) y = .
  1. P(2; 4);

2) L(0,3; 0,09);

3) C(–0,4; –0,16);

4) Q(5; 25);

5) R.

6. (2 бали). Визначте серед нижче заданих рівні числові вирази.

1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 1 і 3;

Б) 1 і 4;

В) 2 і 4;

Г) 2 і 5;

Д) 3 і 5.


7. (3 бали). Визначте вирази, значення яких є цілим числом.

1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 1, 2 і 4;

Б) 2, 3 і 5;

В) 2, 4 і 5;

Г) 3, 4 і 5;

Д) 1, 3 і 5.Варіант 3


1. (1 бал). Обчисліть значення виразу .


А) 28000;

Б) 280;

В) 28;

Г) 2,8;

Д) 28000.


2. (1 бал). Розмістіть у порядку зростання числа: 4, 6, 7, 5, 3.


А) 3, 4, 5, 6, 7;

Г) 3, 7, 4, 5, 6;

Б) 7, 3, 6, 5, 4;

Д) 7, 5, 4, 3, 6.

В) 3, 4, 7, 5, 6;
3. (1 бал). Виконайте дії .


А) 4;

Б) 8 – ;

В) 34;

Г) 38;

Д) 94.

4. (2 бали). Доберіть рівні дробові вирази з ірраціональним знаменником
(А – Д) та зі знаменником, що не містить ірраціональності (1–5).


А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .
1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .


5. (2 бали). Визначте таку функцію із випадків (А – В), графік якої проходить через чотири, із п’яти заданих (1 – 5), точки і таку, графік якої не проходить через жодну з них.


А) y = x2;

Б) y = ;

В) y = .
1) P(4; 4);

2) L(0,81; 0,9);

3) C(64; 8);

4) Q(2,25; 1,5);

5) R.


6. (2 бали). Визначте серед нижче заданих рівні числові вирази.

1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 2 і 3;

Б) 3 і 4;

В) 4 і 5;

Г) 2 і 4;

Д) 1 і 3.


7. (3 бали). Визначте вирази, значення яких є цілим числом.

1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 1, 2 і 4;

Б) 2, 3 і 4;

В) 2, 3 і 5;

Г) 2, 4 і 5;

Д) 1, 2 і 5.


Варіант 4


1. (1 бал). Обчисліть значення виразу .


А) 270;

Б) 27000;

В) 2,7;

Г) 27;

Д) 2700.


2. (1 бал). Розмістіть у порядку зростання числа:
5, 3, 6, 7, 4.


А) 3, 4, 5, 6, 7;

Г) 3, 7, 6, 5, 4;

Б) 7, 6, 5, 3, 4;

Д) 7, 6, 3, 5, 4.

В) 6, 7, 3, 5, 4;

3. (1 бал). Виконайте дії .


А) 9 – ;

Б) 109;

В) 25;

Г) 37;

Д) 53.


4. (2 бали). Доберіть рівні дробові вирази з ірраціональним знаменником
(А – Д) та зі знаменником, що не містить ірраціональності (1–5).


А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .
1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .


5 (2 бали). Визначте таку функцію із випадків (А – В), графік якої проходить через чотири, із п’яти заданих (1 – 5), точки і таку, графік якої не проходить через жодну з них.


А) y = x2;

Б) y = ;

В) y = –.
1) P(0,5; 0,25);

2) L(1,2; 1,44);

3) C(0,4; 1,6);

4) Q;

5) R(0; 0).


6 (2 бали). Визначте серед нижче заданих рівні числові вирази.


1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 1 і 2;

Б) 2 і 3;

В) 3 і 5;

Г) 2 і 4;

Д) 1 і 3.


7 (3 бали). Визначте вирази, значення яких є цілим числом.


1) ;

4) ;

2) ;

5) .

3) ;А) 1, 2 і 3;

Б) 2, 3 і 4;

В) 3, 4 і 5;

Г) 1, 2 і 4;

Д) 2, 3 і 5.


Рекомендуємо для учнів використовувати табличний спосіб ведення записів правильних розв’язків, тобто рівня навчальних досягнень теми, та таблицю оцінювання. Ці таблиці пристосовані до вибраної структури шаблону тестового завдання, тому вони практично до кожної тематичної діагностики різні. Однак такі записи є зручними для простежуванням виправлення та викорінення помилок. Інформація може зберігатися на протязі навчального року. Час від часу, нагадуючи вчителю, про можливість допущення помилок кожною індивідуальною особистістю.

^ Таблиця відповідей

Позначте навпроти кожного завдання правильну відповідь хрестиком

завдання

Відповіді
А

Б

В

Г

Д

1.2.3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.


5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.7.
^ Таблиця оцінювання

№ завдання

1(1 б.)

2(1 б.)

3(1 б.)

4(2 б.)

5(2 б.)

6(2 б.)

7(3 б.)

Оцінка

Кількість балів


^ Таблиця відповідей для контрольної роботи (4 завдання)

завдання

Відповіді
А

Б

В

Г

Д

1.2.3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
  1   2

Схожі:

Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconІнформація щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Білопільського та Тростянецького районів Сумської області
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти icon616. 006 Д 44 Діагностика та лікування
Діагностика та лікування злоякісних новоутворень : метод вказівки для орг самост роботи студ. [навч метод посіб.] / Б. А. Болюх [та...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо у лютому березні 2014 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconПоложення про моніторинг І контроль якості освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Умань 2012 вступ
Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. №1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconЗвіт Центру моніторингу якості освіти університету за 2010-2011 н р. Моніторинг якості освіти в університеті. Форми і методи контролю за навчально-виховним процесом
Сьогодні він перебуває в стадії модернізації відповідно до Болонських домовленостей, нової філософії освіти, сформованої як відповідь...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconТехнології навчання у глосарії термінів юнеско поняття «педагогічна технологія»
У глосарії термінів юнеско поняття «педагогічна технологія» трактується як системний метод створення, застосування й визначення всього...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconТеорія І технологія математичної освіти молодших школярів
На екзамен виносяться основні ґрунтовні питання, це дає можливість забезпечити високий теоретичний та практичний рівень розуміння...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconЗатверджено наказ Департаменту освіти І науки, молоді та спорту облдержадміністрації 23. 10. 2012 №263 Програма Всеукраїнського науково-практичного семінару
«Науково-методичний супровід виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничої-математичної...
Педагогічна діагностика, як метод контролю якості математичної освіти iconЗавдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета
Основні поняття: духовний потенціал особистості, педагогічна майстерність, педагогічна культура, компоненти педагогічної культури,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи