Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році
Скачати 56.55 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році
Дата28.09.2012
Розмір56.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області

в 2010-2011 навчальному році.


Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводиться в письмовій формі за «Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства ( практичний курс )» (авт. Ремех Т.О., Ратушняк С.П,- К. Освіта 2011) або усно за білетами.

Збірник містить 15 варіантів по 10 завдань у кожному, які охоплюють усі розділи програми. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менше десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожний варіант містить тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, на аналіз фрагменту нормативно-правового акту, юридичну задачу та завдання творчого характеру.

Орієнтовний варіант завдання.

1.Визначте в якому джерелі містяться правові норми 0,5 б.

А) у Біблії; Б) у законах і підзаконних актах; В) у підручниках правознавства; Г) у зверненні Президента України до народу.

2. Визначте, що потребує нотаріального посвідчення і державної

реєстрації 0,5 б.

А) купівля будинку в селі; Б) дарування фотоальбому; В) придбання шкільної форми; Г) обмін книгами власної бібліотеки з товаришем.

3. Оберіть вид діяльності, яка є підприємницькою 0,5 б.

А) робота за трудовим договором на заводі; Б) робота за контрактом у фермерському господарстві за кордоном; В) надання послуг з ремонту квартир будівельною компанією; Г) допомога онука бабусі по господарству.

4. Визначте вік особи, з якого за загальним правилом настає кримінальна відповідальність за вчинений злочин 0,5 б.

А) 14 років; Б) 16 років; В) 18 років; Г) 21 рік.

5. Оберіть варіант відповіді, у якому зазначені конституційні обов’язки громадян України 0,5 б.

А) обов’язок захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України; Б) обов’язок додержуватися Конституції України та законів України, В) обов’язок громадян сплачувати податки та збори у розмірах, встановлених законом; Г) обов’язок громадян виховувати дітей в любові; Д) обов’язок громадян заробляти собі на життя працею, яку вони вільно обирають.

1.А,Б,В 2. А.В.Г 3. А.Г.Д 4. Б.В.Г 5. Б.Г.Д

6. Встановіть відповідність між відносинами й галузями права, норми яких їх врегульовують 0,5 б.

А) міліціонер і порушник правил 1. адміністративне право;

дорожнього руху; 2. цивільне право;

Б) продавець і покупець; 3. трудове право;

В) роботодавець і працівник; 4. сімейне право;

Г) батьки і діти; 5. фінансове право.

7. Закінчіть речення та наведіть один приклад 2 б.

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, що__________________

__________________________________________________________________

Наприклад_________________________________________________________

8. Впишіть в таблицю три основні ознаки, що відрізняють закон від підзаконного акту 2 б.

_____закон_________________ __підзаконний акт_______

___________________________ ________________________

___________________________ _________________________

___________________________ _________________________

9. Проаналізуйте статтю 25 Конституції України, виконавши подане нижче завдання 2 б.

Стаття 25

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

1) яке право(права) закріплює наведена стаття Конституції України?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2) дайте визначення основного поняття, яке згадується в цій статті

____________________________________________________________________________________________________________________________________

10 Проаналізуйте правову ситуацію за питаннями до неї 3 б.

Батьки В і Г дружать сім ями, а В і Г знають одне одного з малечку. В і Г

( обом по 16 років ) вирішили одружитись, і батьки благословили їх за старовинним українським звичаєм.

  1. положенням якого нормативно-правового акту врегульовуються ці відносини ?

________________________________________________________________________________________________________________________________2) назвіть умови укладання шлюбу

________________________________________________________________________________________________________________________________3) чи достатньо для укладання шлюбу В і Г згоди їхніх батьків ? Чи можуть В і Г зареєструвати шлюб в органах реєстрації актів цивільного стану ? Поясніть

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всього 12 балів.

У профільних 11 класах передбачається проведення державної підсумкової атестації з правознавства за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з правознавства 11 клас» (авт. Ремех Т.О, Ратушняк С.П.- К Освіта, 2011)

Збірник складається з 15 варіантів по 10 тестових завдань різної форми: тестові завдання на вибір правильної відповіді; завдання на порівняння юридичних понять; завдання на аналіз фрагменту нормативно-правового акту; юридичну задачу та завдання творчого характеру.

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менше десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

На виконання завдань відводиться 90 хвилин.

Орієнтовний варіант завдання.

1. Оберіть відповідь, у якій вказано спосіб вираження та закріплення правових норм 0,5 б.

А. інститут права; Б. правовий прецедент; В. правова система; Г. галузь права.

2. Вкажіть до якого розділу Конституції України вносяться зміни лише Всеукраїнським референдумом 0,5 б.

А. Загальні засади; Б. Права свободи й обов’язки людини і громадянина;

В. Вибори. Референдум; Г. Конституційний Суд України.

3. Визначте, якою формою співучасті є спільне вчинення злочину трьома і більше особами з розподілом функцій учасників групи, які заздалегідь домовились про його спільне вчинення 0,5 б.

А. злочин, скоєний групою осіб; Б. злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою; В. злочин, скоєний організованою групою; Г. злочин, скоєний злочинною організацією.

4. Вкажіть, тривалість мінімальної відпустки для неповнолітніх 0,5 б.

А. 18 робочих днів; Б. 24 календарні дні; В. 31 календарний день; Г. 36 календарних днів.

5. Оберіть варіант, у якому вказано перелік особистої приватної власності подружжя 0,5 б.

А. коштовності; Б. премії та нагороди за особисті заслуги; В. майно, набуте подружжям під час шлюбу; Г. майно, успадковане одним із подружжя під час шлюбу; Д. шини для автомобіля, який є власністю одного з подружжя.

1А.Б.В. 2.А.Б.Г. 3.А.Г.Д. 4.Б.В.Г. 5.Б.Г.Д.

6. Визначте, до яких видів прав і свобод належать дані права 1 б.

А. право на недоторканість житла; 1. особисті (громадянські);

Б. право на страйк; 2. політичні;

В. право на житло; 3. економічні;

Г. право на свободу зборів, мітингів, 4. культурні;

походів, демонстрацій. 5. соціальні.

7. Закінчіть речення та наведіть один приклад: 2 б.

Хуліганство це ________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Наприклад ______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Впишіть в таблицю три відмінності між правом і законодавством 1,5 б.

_______________право_________ _____законодавство_____________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

9. Проаналізуйте статтю 317 Цивільного кодексу України 2 б.

Стаття 317

Власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

  1. Про яке правове поняття йде мова _________________________________

  2. Дайте визначення основного поняття, що згадується в цій статті ________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  1. Охарактеризуйте право володіння, користування та розпорядження_____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Проаналізуйте правову ситуацію за питаннями до неї 3 б.

Неповнолітній А. (17 років) пообіцяв своєму товаришу неповнолітньому Б. (16 років) принести у міський парк відпочинку мисливську гвинтівку батька, щоб разом постріляти з неї. Коли А. чекав Б. його було затримано нарядом міліції.

1) Якою галуззю права регулюються ці відносини ? ____________________________________________________________________________________________________________________________________2) За що було затримано неповнолітнього А. ? Як кваліфікувати його дії ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________3) Які наслідки буде мати таке затримання для неповнолітнього А. ? Чи буде притягнуто до відповідальності його батька ? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Всього 12 балів.


Методист ОІППОЧО

правознавства Семенюк І.В.

т. 050 1953849

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з правознавства та з курсу «Людина І світ»
Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Ратушняк С. П....
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році визначені...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 02. 10. №1/9-50, розміщеному на сайті мону за адресою
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з біології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з екології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи