Зарубіжна література icon

Зарубіжна література
Скачати 158.88 Kb.
НазваЗарубіжна література
Дата28.09.2012
Розмір158.88 Kb.
ТипДокументи

Зарубіжна література

Л.І. Іванова,

методист зарубіжної літератури


Шкільний курс зарубіжної літератури – це, насамперед, предмет, вивчення якого вимагає організації навчальної діяльності учнів, спрямованої на емоційно-естетичне сприйняття художнього твору, переживання краси його форми та естетичного змісту. Отже, залишається актуальним питання сприйняття тексту як мистецького зразка.

Не менш важливим залишається питання якісної фахової підготовки вчителя, його вміння пролонговано визначити пріоритети предмета в низці дисциплін інваріантної складової, враховуючи педагогіко-соціальні завдання шкільної освіти.

Вивчення зарубіжної літератури, в якій поєднуються твори різних віків і народів, ускладнюється необхідністю враховувати національну своєрідність літератур, історичні зміни умов суспільного життя, а внаслідок цього – і проблематики літературних творів, ідеологічних пріоритетів, художніх систем, аксіологічних критеріїв. Така особливість курсу зумовлює необхідність побудови нових методологічних принципів з урахуванням специфіки предмета: важливо, щоб шляхи аналізу літературного тексту носили не тільки сюжетно-фабульний характер, а такий, що дозволить вийти на значно вищий – аналітико-інтелектуальний рівень осмислення мистецьких явищ.

За таких умов культурологічна функція предмета є очевидною. Постійна інтеграція на уроках літератури з іншими видами мистецтва, використання знань з інших галузей, що формуються в різних куточках планети, розширює коло інтересів учнів, допомагає їм глибше зрозуміти явища дійсності і самих себе, морально і естетично оцінювати вчинки і дії, почуття та емоції. А сама література виступає як могутній засіб «олюднення» особистості, формування її духовності.

У 2010/2011 навчальному році вивчення зарубіжної літератури у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України:

Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

Розподіл годин основної школи є таким:


Клас

Кількість годин на тиждень

Розвиток зв’язного мовлення

^ Позакласне читання

Контрольна робота

І семестр

ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

5

2

2

2

2

2

3

3

6

2

2

2

2

2

3

3

7

2

2

2

2

2

3

3

8

2

2

2

2

2

3

3

9

2

2

2

1

1

3

3


Обов’язковими є уроки розвитку мовлення, які передбачають написання контрольних творів, що, у свою чергу, можуть зараховуватися як поточна контрольна робота наприкінці навчальної теми.


Клас

І семестр

ІІ семестр

Обсяг (сторінок)

класні

домашні

класні

домашні

5

-10,5 – 1

6

111 – 1,5

7

111,5 – 2

8

112 – 2,5

9

1

1

1

1

2,5 – 3

Поточні контрольні роботи та контрольні твори учні мають виконувати в зошиті для контрольних робіт, всі інші види діяльності – у робочому зошиті. Оформляючи записи, слід дотримуватися орфографічного режиму (див. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 14-15 за 2009 р., С. 36).

В умовах поступового переходу старшої школи на профільне навчання актуально звучить проблема якісної теоретичної розробки та втілення в щоденну практику системи вивчення літератури та визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій.

Реалізація профільного навчання вимагає від учнів здійснення свідомого вибору щодо майбутньої професії. Важливість такої підготовки ще в основній школі обумовлює значення допрофільного етапу в 8-9 класах.

Згідно з наказом МОН від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з зарубіжної літератури:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної літератури. 8-9 класи. / За загальною науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

У таких класах пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення.

Вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі здійснюється українською мовою. Відповідно до методичного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-113 від 11.03.2004 р. твори світової класики можна вивчати мовою оригіналу, якою учні добре володіють, та за умови якісної підготовки самого вчителя, що має глибокі знання цієї мови.

Оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури здійснюється відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-14-15 за 2008 р., С. 20-45).

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах зарубіжна література вивчатиметься за програмами:

У ^ 5-9 класах: Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

^ У 10-12 класах: Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 52 с.

Вивчення зарубіжної літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 22.02.2008 № 122):

 • Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 52 с.

 • Зарубіжна література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний та спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2010. – 56 с.

Розподіл годин старшої школи

Профіль

Рівень стандарту

(природничо-математичний, технологічний напрями)

^ Академічний, профільний рівні

(філологічний, художньо-естетичний, суспільно-гуманітарний, спортивний напрями)

Кількість годин

клас

10

11

12

10

11

12

на тиждень

1

1

1

2

2

2

розвиток мовлення

І семестр

2

2

2

2

2

2

ІІ семестр

2

2

2

2

2

2

письмовий твір

І с

класний

1

1

1

1

1

1

домашній

1

1

1

1

1

1

ІІ с

класний

1

1

1

1

1

1

домашній

1

1

1

1

1

1

позакласне читання

І семестр

1

1

1

2

2

1

ІІ семестр

1

1

1

2

2

1

контрольна робота

І семестр

2

2

2

3

3

3

ІІ семестр

2

2

2

3

3

3


Вивчення зарубіжної літератури як профільного предмета (програма академічного рівня з зарубіжної літератури співпадає з програною профільного рівня) покликане розширити обрії філологічного та загальногуманітарного мислення школярів, передбачає здійснення ними аналізу художнього твору за складнішими схемами, вивчення літературних явищ у щонайширшому світоглядно-філософському та культурологічному контексті доби, в зіставленні з типологічно спорідненими явищами культури. Глибшим також в процесі профільного вивчення курсу зарубіжної літератури є й освоєння школярами теорії літератури, поетики та ін. Більша кількість годин на вивчення предмета має пропорційно спрямовуватися на різні складники й напрями літературної освіти (життєписи письменників, текстуальне вивчення твору, розвиток зв'язною мовлення, позакласне читання, виразне читання й ін). За умов профільного навчання зростає також можливість учителя моделювати навчальний курс відповідно до власних методичних поглядів, вводячи додатковий матеріал або поглиблюючи методу його вивчення. Також у системі профільної освіти значно зростає обсяг самостійної навчальної діяльності школярів та урізноманітнюються й ускладнюються її форми.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів зарубіжної літератури є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. У 10 класах загальноосвітніх навчальних закладах вивчення предмета у 2010/2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. – К.: Грамота, 2010.

 • Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. – К.: Грамота, 2010.

 • Наливайко Д., Шахова К., Волощук Є., Нагорна Н., Кисельова Л., Білик Н. Зарубіжна література Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. – К.: Генеза, 2010.

Вивчення зарубіжної літератури в 11 класах 11-річної школи здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-11 кл. / За загальною редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; 1998 (2003) р.

 • Зарубіжна література. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-11 кл. / За редакцією Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, керівник авторського колективу Б.Б. Шалагінов; 2001 р.

Розподіл годин старшої школи у структурі 11-річної

Профіль

Універсальний, суспільний, суспільно-гуманітарний, спортивний

Філологічний

Художньо-естетичний

Фізико-математичний, технологічний, природничий

Кількість годин

клас

11

на тиждень

2

2(+1)

2,5

1,5

розвиток мовлення

І семестр

2

2-3

2

2

ІІ семестр

2

2-3

2

2

письмовий твір

І с

класний

1

1

1

1

домашній

1

1

1

1

ІІ с

класний

1

1

1

1

домашній

1

1

1

1

позакласне читання

І семестр

2

3-4

2

1

ІІ семестр

2

3-4

2

1

контрольна робота

І семестр

3

3-4

3-4

2-3

ІІ семестр

3

3-4

3-4

2-3


Передбачений програмами резервний час учитель може використовувати на власний розсуд відповідно до завдань вивчення предмета в конкретних умовах: додати години на вивчення певної програмової теми з тим, щоб поглибити її опрацювання, увести до кола вивчення додатковий твір, більше часу спрямувати на розвиток зв'язного мовлення школярів, виразне читання, опрацювання ними певних критичних матеріалів тощо.

Відповідно до державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (Постанова Головного державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2001 р. за погодженням Міністерства освіти і науки України, лист № 1/12-1459 від 05.06.2001 р.) уроки з російської мови та зарубіжної літератури можна здвоювати з 5 класу, парні уроки літератури рекомендовано проводити з 10 класу. Згідно з таблицею складності навчальних предметів література в третій позиції з чотирьох, бал за ступенем складності становить 1,7 з 6 (при мінімальному – 1). Предмет також серед «важких» для різних паралелей 5-11 класів. А тому не рекомендується літературу проводити шостими та сьомими уроками, особливо, коли у старшій профільній школі навчальним планом передбачена одна година на тиждень.

Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Програми курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

 • Зарубіжна література: Програми спецкурсів та факультативів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко та ін. – К: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

 • Зарубіжна література. Збірник програм факультативних курсів для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Упоряд.: Ю. Ковбасенко, В. Федоренко, Н. Жданова // Зарубіжна література. – 2008. – № 1-3 (545-547).

 • Збірник програм курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.

До останнього збірника ввійшли програми спецкурсів учителів нашої області, які схвалені комісією з зарубіжної літератури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України:

  • Зарубіжна літератури в контексті світового мистецтва (від античності до романтизму) 9 клас (Автори: Л.І. Іванова, методист Чернівецького ОІППО; М.В. Гаврилюк, вчитель-методист Горішньошерівецької ЗОШ Заставнівського району);

  • Зарубіжна літератури в контексті світового мистецтва (ХІХ – початок ХХ ст.) 10 клас (Автори: Л.І. Іванова, методист Чернівецького ОІППО; М.В. Гаврилюк, вчитель-методист Горішньошерівецької ЗОШ Заставнівського району);

  • Постмодернізм як явище сучасної літератури (Автори: Л.І. Іванова, методист Чернівецького ОІППО; О.О. Семенюк, вчитель-методист Чернівецького ліцею № 4).

У нагоді вчителеві-практику стануть періодичні фахові виданняжурнали «Зарубіжна література в школах України», «Всесвітня література та культура» (видавництво «Антросвіт», м. Київ), «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України» (видавництво «Педагогічна преса», м. Київ), газети «Зарубіжна література» (видавництво «Шкільний світ», м.Київ), «Зарубіжна література в школі» (видавництво «Основа», м.Харків).

Серед затверджених та рекомендованих МОНУ є методичні комплекти для 5-9 класів (навчальний підручник, книга для вчителя, методичні рекомендації з вкладкою календарного планування, робочий зошит та зошит для тематичного оцінювання видавництва «Грамота», м. Київ).

В умовах впровадження елементів інформаційно-комунікативних технологій на уроках літератури доцільним буде використання таких педагогічних програмових засобів, рекомендованих МОНУ:

 • Зарубіжна література, 5-6 класи, ЗАТ «Мальва»;

 • Зарубіжна література, 7 клас, ЗАТ «Мальва»;

 • Зарубіжна література, 5 клас, ЗАТ «Атлант»;

 • Зарубіжна література, 7 клас, ЗАТ «Атлант» та ін.

Схожі:

Зарубіжна література iconЗарубіжна література
Зарубіжна література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори: Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Зарубіжна література iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних і самостійних робіт...
Зарубіжна література iconРобоча програма навчальної дисципліни українська І зарубіжна література
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Українська І зарубіжна література» для студентів-іноземців...
Зарубіжна література iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Зарубіжна література iconМетодичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт (теми: «Романтизм», «Реалізм») для студентів спеціальності «Журналістика»
Суми Сумський державний університет 2011 Методичні вказівки з дисципліни «Зарубіжна література» до практичних І самостійних робіт...
Зарубіжна література iconПерекладач: Євген Попович
Джерело: з книги: Зарубіжна література: Посібник-хрестоматія. 11 клас. Донецьк: тов вкф «бао», 2003
Зарубіжна література iconПерекладач: Григорій Кочур
Джерело: з книги: Зарубіжна література. Хрестоматія для 8 кл./Упорядник Скрипник В. М. Донецьк: вкф "бао", 2000. 668 с
Зарубіжна література icon9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
К. Таранік – Ткачук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти мону, кандидат педагогічних наук
Зарубіжна література iconЗарубіжна література
Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором І факультативи. Програми курсів за вибором...
Зарубіжна література iconЧисельність співробітників кафедри 35
Львова Н. Л. Вивчення фоносемантичних зв'язків у текстах з позитивною та негативною конотацією // Studia Germanica Et Romanica: Іноземні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи