В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» icon

В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
Скачати 87.28 Kb.
НазваВ. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи»
Дата28.09.2012
Розмір87.28 Kb.
ТипДокументи

Історія і правознавство


В.Ф. Федорак,

методист історії і правознавства


Історія

У 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи», котра розміщена на сайті МОН України, за Інтернет-адресою http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/new_pr, а також видрукувана у видавництві «Перун» у 2005 р.

Для учнів 11 класу чинною є програма «Історія України. Всесвітня історія. 5-11 класи» (Київ, «Шкільний світ», 2001р.).

Для 11 класів суспільно-гуманітарного профілю чинними є програми з історії України (журнал «Історія в школах України», №4, 2003), всесвітньої історії (журнал «Історія в школах України», №2, 2002), а також видані окремою брошурою у видавництві «Педагогічна преса», 2005 р.

Для 11 класів інших профілів чинними є програми, опубліковані в пресі та видрукувані окремими брошурами у 2001р. (Київ, «Шкільний світ») та у 2005р. («Педагогічна преса»).


Особливістю 2010/2011 навчального року є те, що починається реальна профілізація старшої ланки середньої школи. Програма з історії України у 10-му класі охоплює період 1900-1921 років. Це важливий період становлення сучасної світової цивілізації, формування української модерної нації та її боротьби за утвердження державності, тому його засвоєння є важливою складовою сучасної шкільної історичної освіти.

Для класів академічного, універсального, української філології, іноземної філології, економічного профілів, природничо-математичного, технологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів чинними є програми рівня стандарту/академічного рівня з історії України (автори Пометун О.І., Гупан Н.М. Фрейман Г.О.) та всесвітньої історії (автор Ладиченко Т.В. та ін.) . Програми включають по 35 годин на рік (1 година на тиждень) і розміщені на сайті МОН України за Інтернет-адресою: http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/prog12.

Для класів історико-філологічного, правового, філософського профілів чинними є програми з історії України (автори Пометун О.І., Гупан Н.М. Фрейман Г.О.) та всесвітньої історії рівня стандарту /академічного (автор Ладиченко Т.В. та ін.). Програма з історії України розрахована на 70 годин на рік (2 години на тиждень).

Для класів історичного профілю чинними є програми з історії України (автори Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г ) та всесвітньої історії (Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.). Програми розраховані на 105 годин на рік (3 година на тиждень).

Програми, серед іншого, побудовані на поєднанні діяльнісного та компетентнісного підходів, які потрібно реалізовувати як при викладанні як історії України, так і всесвітньої історії.

При підготовці календарно-тематичного планування важливо передбачити вивчення всіх тем, а кількість годин на вивчення кожної з них вчитель може визначати самостійно. Темами уроків можуть служити перші речення/тези, якими розпочинаються абзаци. Доцільним, на наш погляд, є і календаризування безпосередньо на тексті програм, скопійованих з сайту МОН України та відповідним чином відформатованих. При цьому варіанти календарно-тематичного планування для класів однієї паралелі але різних профілів варто обговорити на засіданнях методичних об’єднань і затвердити в установленому порядку.

Добре продумане наскрізне календарно-тематичне планування навчальних курсів – запорука успішної роботи протягом навчального року. Це у першу чергу стосується історії України за весь курс середньої школи, оскільки у наступному навчальному році буде проводитись Всеукраїнський конкурс «Учитель року» у номінації «Історія». Практичний тур ІІ етапу конкурсу проводиться, як правило, на базі середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Тож запрошуємо бажаючих взяти у ньому участь.

Для 10 класу МОН України рекомендує до використання підручники з історії України авторів Гупана Н.М., Пометун О.І. та Фреймана Г.О та Реєнт О.П., Малій О.В., а для класів історичного профілю – підручник Турченка Ф.Г.


Із всесвітньої історії будуть використовуватися підручники ^ Полянського П.Б., Щупака І.Я. та  Морозової Л., а для профільного рівня – авторів Ладиченко Т. В. та Осмоловського С.С.

Сучасні українські підручники мають досконалий методичний апарат і добре «працюють» в руках умілого педагога. Про це нам важливо пам’ятати, адже в доступному для огляду майбутньому підручник з історії залишиться не тільки головним джерелом навчальної інформації, але і найважливішим ресурсом та інструментом формування громадянськості учнів. У цьому контексті відзначимо закладені у підручниках можливості для формування не тільки інформаційної, мовленнєвої, але й логічної та особливо аксіологічної компетентності школярів.

Однак сучасний навчально-методичний комплекс шкільної історичної освіти не обмежується підручниками, у тому числі й електронними, що мають відповідний гриф МОН України. Серед усього його розмаїття звернемо увагу на картографічні посібники – атласи, контурні та настінні карти, які дозволяють краще формувати просторову компетентність учнів. А цей аспект історичної освіти представлений як у завданнях на державну підсумкову атестацію, так і на зовнішнє незалежне оцінювання.

Є підстави вважати, що більшість педагогів області використовують можливості навчально-методичного комплексу з історії України для засвоєння учнями програмового матеріалу, про що свідчить і моніторинг результатів ДПА в 11 класі: більше половини випускників загальноосвітніх навчальних закладів справились із завданнями на високому і достатньому рівні.

Для формування ключових/життєвих компетентностей учнів ефективною формою роботи є застосування технології проектів.

Викладання історії України та всесвітньої історії можна здійснювати як паралельно, так і послідовно, однак при підготовці завдань на ІІ-ІІІ етапи Всеукраїнської олімпіади за основу буде братися варіант паралельного вивчення вітчизняної та світової історії, за яким працюють навчальні заклади універсального профілю.

У 6 класі історія України і всесвітня історія вивчається як єдиний інтегрований курс. Тому в класному журналі для записів відводиться одна сторінка. Запис робиться таким чином: Історія України. Всесвітня історія. (Інтегрований курс). Відводити дві різні сторінки та виставляти окремо оцінки з історії України та всесвітньої історії недоцільно.

При заповненні журналів необхідно дотримуватись вимог Інструкції, затвердженої МОН України.

Оцінювати зошит/конспект учня вчитель історії може з урахуванням також і того факту, що за перевірку зошитів цій категорії педагогічних працівників оплата не передбачена.

Допрофільна підготовка з історії України здійснюється починаючи з 8 класу. Варіант навчально-тематичного планування поглибленого вивчення історії України у 8-9 розміщений на сайті інституту післядипломної педагогічної освіти.

Пріоритетним напрямком нашої роботи залишається і робота з обдарованими дітьми. Її випробуваною формою є проведення олімпіад. Започаткована у минулому навчальному році лінія Головного управління науки облдержадміністрації освіти і науки та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на більш якісний відбір учасників ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у цілому виправдана. Стосовно історії, то зменшення числа учасників ІІІ етапу на 56% привело до зростання якісних показників: на високому і достатньому рівні завдання виконали 35% учасників, що на 8% більше, ніж у попередньому навчальному році. Кількість учасників, що виконали завдання на середньому і початковому рівні зменшилась на 7%. За типами завдань якісні показники становлять:

  1. На високому і достатньому рівнях завдання тестового характеру виконало 44% учасників. У той же час 11% учасників обласної олімпіади справилися із цим завданням на низькому рівні проти 36% у минулому навчальному році.

  2. Характеристику історичного портрета (Єлизавети І, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, Б.Клінтона) на високому рівні дали 10 із 47 учнів 8-9 та 11 класу, котрі виконували завдання такого роду (21%), однак турбує те, що серед них немає жодного випускника. Питома вага учнів, які справились із завданням на високому і достатньому рівні – 43%. Кожен третій учень виконав завдання на низькому рівні, у той час як у минулому році таких було рівно 50%.

  3. Дещо покращилась ситуація і з умінням давати порівняльну характеристику подій, явищ і процесів: питома вага учнів, які виконав завдання такого типу на високому і достатньому рівні зросла із 48 до 50%.

  4. Найбільшу стурбованість викликає той факт, що тільки один (!) одинадцятикласник отримав оцінку високого рівня за аналіз історичного документа. А 18 із 21 учасника олімпіади виконали завдання на низькому рівні. Очевидно, що на цей аспект шкільної історичної освіти у повсякденній роботі потрібно звертати більше уваги.

І хоча в командному заліку високий рівень якості знань не показала жодна з команд адміністративно-територіальних одиниць області, певний поступ усе ж є і тут. Якщо у минулому році жодна з команд не показала результату достатнього рівня, то в нинішньому році таких команд чотири – міст Чернівців (56%) та Новодністровська (52%), Сторожинецького (52%) та Кіцманського (більше 50%) районів. Зріс у порівнянні з 2009 роком і середньообласний показник, який складає 45% проти 38% у минулому році.

З метою пошуку та підтримки обдарованих дітей варто ширше використовувати і можливості заочних олімпіад як з історії, так і з правознавства. Для уникнення непорозумінь потрібно у повному обсязі виконувати вимоги щодо оформлення робіт І туру.

Правознавство

У 2010/2011 навчальному році учні 9-х класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Правознавство. Практичний курс» (автори програми О.Пометун, Т.Ремех). Перший рік роботи щодо викладання цього курсу, досвід проведення конкурсу «Вчитель року» у номінації «Правознавство» у 2009/2010 навчальному році показав його позитивне сприйняття як учнівською аудиторією, так і учительським загалом. Завдання у тому, щоб розширити зайняті на цьому керунку плацдарми у старшій школі.

Для класів універсального, екологічного, історичного, історико-філологічного, філософського профілів на вивчення правознавства відводиться 70 годин на рік (2 години на тиждень) за програмою авторів Котюка І.І. та Палійчук Н.Й. Під час розробки календарних планів вчитель користується названою програмою. Оскільки вона розрахована на 35 годин на рік (1 годину на тиждень) то вчитель може на власний розсуд формувати сітку годин.

Для класів правового та економічного профілів чинною є програмою авторів Ремех Т.О. та Ракушняка С. На її вивчення відводиться 70 годин на рік (2 години на тиждень) і вивчення правознавства охоплює 10-12 класи..

Для учнів 11 класів (груп) з поглибленим вивченням основ правознавства у 2010/2011 навчальному році рекомендовано дві програми курсу «Правознавство» для учнів гімназій, ліцеїв і профільних класів (одна з них – автора І. Котюка, друга – авторів І. Усенка, О.Наровлянського).

З досвіду роботи та у контексті оновлення змісту шкільної правознавчої освіти і формування в учнів основних предметних компетентностей, рекомендуємо звертати увагу на засвоєння учнями питань теорії держава і права як України, так і провідних демократичних держав світу, основних міжнародно-правових актів з прав людини, формувати в учнів навики позитивної правомірної поведінки, збільшити кількість годин на ознайомлення учнів з реально існуючою проблемою попередження торгівлі людьми, деякими положеннями міжнародного гуманітарного права, роботу з нормативно-правовими актами, аналіз правових ситуацій, підготовку та презентацію проектів, проведення турнірів, диспутів, конференцій, залучення Інтернет-ресурсів у режимі он-лайн тощо.

Як ілюстрацію рівня підготовки учнів по деяких аспектах правознавчої освіти скористаємось аналізом робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства (виборка стосується 49 учнів, котрі представляють усі території області). Отож, учасникам олімпіади було запропоновано п’ять типів завдань.

На високому і достатньому рівні знання юридичної термінології показали 78% учнів, із відповіддю на відкриті запитання справились 63% учнів, а ось якість виконання завдань на аналіз правових ситуацій складає 53%. Є проблеми з виконанням такого типу завдань як написання невеликого есе (твору-роздуму) – на високому і достатньому рівні із ним справилися тільки 40 % учнів 9 та 11 класів.

І хоча якість виконання робіт учасниками олімпіади у порівнянні з минулим навчальним роком покращилась – середньообласний показник зріс із 47 до 60%, незадовільний виступ команди області на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства змушує нас задуматись над проблемою якісного відбору учасників ІІІ етапу олімпіади. Апробованими та ефективними формами роботи тут є заочні олімпіади та турніри, тому для пошуку юних дарувань і талантів їх потрібно використовувати на повну силу. Це в першу стосується профільної школи.

У 10 класі будуть використовуватися підручники з правознавства авторів ^ Гавриша Б.П., Суткового В.Л., Філіпенко Т.М., а для класів правового та економічного профілів підручник Наровлянського О.Д.

Філософія

Для класів філософського напряму чинною є програма з філософії та підручник «Історія філософії. 10 клас» (автори В. О. Огнев'юк, І.Г. Утюж). Для 11 класів суспільно – гуманітарного профілю чинною є програма «Основи філософії» (журнал “Історія в школах України” №6, 2004 р.). Для класів універсального профілю чинними залишаються програми курсів «Людина і світ»/ «Людина і суспільство» для 11 класу.

Важливим резервом покращання нашої роботи є і використання годин недержавного компоненту для суспільствознавчої освіти школярів. Пріоритет серед них варто віддавати курсам громадянознавчого та краєзнавчого спрямування.

Отже, завдань перед нами, колеги, стоїть багато, але вони нам під силу.

Схожі:

В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconІсторія І правознавство
Міністерством освіти І науки України для 11-річної школи у 10-11 класах І програмами для 12-річної школи у 5-9 класах. Для 10-11...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconОрієнтовне календарно-тематичне планування на 2009/10 навчальний рік історія україни. 9 Клас
України та всесвіт­ньої історії для 12-річної школи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності
В основу цих двох частин покладено програми обов’язкових дисциплін з української та світової історії – “Загальна історія України”,...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconПояснювальна записка
Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця вчителями-методистами О. Д. Пілявською та...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconХарактеристика тесту із всесвітньої історії
Зміст тесту визначається чинною навчальною програмою для 5‑10 класів загальноосвітнього навчального закладу з навчальної дисципліни...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету ВсесвітнЯ історія для вступників 2013 року
Метою вступного випробування є виявлення рівня знань абітурієнтів з дисципліни всесвітня історія є виявлення, рівня сформованості...
В. Ф. Федорак, методист історії І правознавства Історія у 2010/2011 навчальному році учні 5-10 класів навчатимуться за програмою 12-річної школи «Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи» iconЗа напрямом 02030201 «Історія» 02030201 «Історія»
Схїдної Європи, всесвітньої історії є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускників бакалаврату Інституту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи