Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів icon

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 56.13 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Дата28.09.2012
Розмір56.13 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

щодо проведення державної підсумкової атестації

з української мови в 9 класі

загальноосвітніх навчальних закладів

(01.06.2010 р.)


Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України 1 червня 2010 року о 900 по Національному телебаченню та радіо. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) не допускається.

Текст диктанту визначатиметься за посібниками:

Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. – К.: Грамота, 2010. – 80 с.

^ Українська мова. 9 клас. Збірник текстів для диктантів. Державна підсумкова атестація / Укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Генеза, 2010. – 64 с.

У збірниках представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.


^ Методика проведення державної підсумкової атестації

з української мови в дев'ятому класі


Методика проведення диктанту є традиційною, узвичаєною, проте проведен­ня державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості.

Вид роботи й назву тексту потрібно записати на дошці. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей та тлумачення значень використаних у ньому слів (з огля­ду на те, що тексти адаптовано для навчальних потреб, у них майже відсутня так звана авторська пунктуація, немає діалектизмів, застарілих слів, складної зі значеннєвого погляду, а тому малозрозумілої для учнів лексики тощо). Учи­тель може давати тільки коментарі формального характеру, як-от: розміщення заголовку, запис автора чи джерела тексту та ін.

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення повністю, а учні тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запи­су частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз (частиною в цьому випадку треба вважати словосполучення з двох-п'яти слів або частину складного речення приблизно з тією ж кількістю слів). Учитель може повторно прочитати частину речення, якщо вона велика за обсягом, у ній змінено нормативний порядок слів або під дією певних зовнішніх чинників учні недочули якогось слова або словосполучення). Після того як учні запишуть усе речення, його треба прочитати повністю повторно, щоб атесто­вані мали змогу перевірити записане.

У такий спосіб диктується кожне речення тексту. Учитель обов'язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз від початку до кінця, роблячи паузи між реченнями, дещо триваліші від звичайних, і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й усунути можливі помилки. Текст треба диктувати виразно, відповідно до норм літературної мови, з правильним наголошуванням слів та інтонуванням звукового потоку, у такому темпі, щоб учні встигали вільно його записувати.

Після повторного читання всього тексту учні здають диктанти вчителеві. Часу для додаткової перевірки надавати не потрібно: сумніви щодо правопис­ного оформлення роботи учні повинні вирішувати в процесі написання.


^ Оформлення роботи


Надтекстові й післятекстові записи потребують окремого коментування. У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша (у лінію) неодмінно ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу; на ньому зазнача­ється дата, наприклад: 01.06.2010 р.

Починають робити записи на сьомому рядку титульної сторінки:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з української мови

за курс основної школи

учня (учениці) 9-А класу

(прізвище, ім'я та по батькові у формі родового відмінка)


На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту:

Диктант

Перші українські книги


Після заголовків крапку не ставлять. Кількість слів у тексті наприкінці роботи учні не зазначають.

Рекомендується записувати автора чи джерело після тексту в наступному рядку праворуч з великої літери, не беручи його в дужки й не ставлячи після нього крапки (тобто оформлення такого запису має бути таким, як і в збірни­кові текстів для диктантів).

Роботу потрібно виконувати кульковою ручкою із синім (або його відтінками) чорнилом.

^ Перевірка й оцінювання робіт


Диктант, як це і визначено чинною програмою з української мови (див. Українська мова. 5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Укладач.: Г.Т. Шелехова та інші. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – С. 174), оцінюєть­ся однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом і оціню­ються однаково;

 • помилки в слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, уважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах і різних реченнях уважаються різними помилками;

 • розрізняють грубі та негрубі помилки; до негрубих помилок відносять: винятки з усіх правил; написання великої літери в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменників з прийменниками; у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях на кшталт не хто інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); заміна одного співвідносного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими; під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки вважаються однією грубою;

 • за наявності в диктанті більше п'яти виправлень оцінка знижується на один бал;

 • орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, вивчення яких не передбачено шкільною програмою, виправляються, але не враховуються.


Пам'ятка для учнів «Як писати диктант»


 1. Уважно прослухайте текст диктанту.

 2. Коли вчитель зачитуватиме кожне речення в цілому, слухайте його до кінця й не робіть ніяких записів.

 3. Починайте записувати речення лише тоді, коли вчитель почне його чи­тати частинами, роблячи тривалі паузи.

 4. Під час записування речення більше звертайте увагу на орфографію (написання слів), але не треба забувати й про розділові знаки.

 5. Під час перевірки записаного речення потрібно передусім зважати на інтонацію й особливо ретельно перевіряти поставлені розділові знаки (у цьо­му важливу роль відіграють паузи: ледь помітну паузу роблять у тих місцях, де треба поставити кому, а більш помітну — на місці двокрапки чи тире; явна па­уза означає, що треба поставити крапку з комою).

 6. Сконцентруйте свою увагу й не відволікайтеся під час написання диктанту.

 7. Не «збирайте» помилки, зазираючи під час написання диктанту в робо­ту сусіда (як показує практика, на це, по-перше, витрачається час, якого і так мало, а по-друге, потім часто доводиться шкодувати через помилку, допущену внаслідок такого виправлення).

Успіхів!

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація з іноземної мови в основній школі
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів складені відповідно...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики учнів 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 274-10-49, ministry@mon gov ua
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році
Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводиться в письмовій формі за «Збірником тестових завдань для...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 02. 10. №1/9-50, розміщеному на сайті мону за адресою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи