9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon

9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 124.94 Kb.
Назва9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Г.М. Гребницький
Дата28.09.2012
Розмір124.94 Kb.
ТипДокументи

Зарубіжна література

К.Таранік – Ткачук, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ, кандидат педагогічних наук

9 клас

Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н.Баліна, Г.В.Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.


Календарно-тематичне плануванням уроків зарубіжної літератури


І семестр

(70 годин, 2 години на тиждень)
Дата

Тема і зміст уроку

Примітки


Організаційний урок. Ознайомлення з вимогами до навчальних досягнень, списком обов’язкової для прочитання художньої літератури, методичним комплексом (підручник, робочий зошит, зошит для контрольних робіт тощо) із зарубіжної літератури. Узагальнення матеріалу, вивченого у 8 класі.

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.

ПЧ ^ Поезія бароко.

Педро Кальдерон – видатний драматург і поет іспанського бароко. “Життя – це сон” як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.

Філософсько-моральний конфлікт драми.

Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне під­ґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.

^ Самостійна робота.

Мольєр – видатний комедіограф класицизму, творець «високої комедії».

Історія створення, конфлікт і проблематика комедії «Міщанин-шляхтич». Утілення в ній рис класицизму.

Висміювання безпід­ставних претензій буржуа Журдена на аристокра­тизм, інтелігентність і освіченість.

Засоби творення сміш­ного в творі. Виховний потенціал комедії.

^ Контрольна робота (тести) за розділами «Бароко» та «Класицизм».

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнен­ня (сентименталізм) та розвиток (класи­цизм, реалізм) художніх напря­мів, нових жанрів (філософська повість та ін.).

Звернути особливу увагу на романи Д.Дефо і Дж.Свіфта, вивчені у попередніх класах, як на просвітительські твори, на полеміку Дефо і Свіфта, що знайшла своє відображення у творах.


РМ ^ Семінар. «Пригоди Робінзона Крузо» Д.Дефо і «Мандри Гулівера» Дж.Свіфта як філософська дискусія про долю людства і шляхи розвитку цивілізації.

Вольтер. Нарис життя та творчості. Ідейний зміст і художня структура філософської повісті “Простак”, сенс її назви.

Конфлікт “природної людини” Гурона і французького суспільства як центральний у творі.

Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

Контрольний твір за повістю Вольтера «Простак».

Й.В. Гете. Нарис життя та творчості.

Повторити особливості віршів Гете, зокрема, «Нічна пісня мандрівника» та «Вільшаний король», що вивчалися у 5 та 7 класах.


Трагедія “Фауст” – вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.

Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.

^ Контрольна робота (відповіді на запитання).

Ф.Шиллер. Загальна характеристика життя та творчості.

Повторити відомості про творчість Шиллера, вивчені на уроках зарубіжної літератури 7 класу.


Народна драма “Вільгельм Телль”, поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.


^ Контрольний домашній твір за драмою Шиллера.

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка ро­мантичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

В огляді згадати про творчість письменників-романтиків, чия творчість вивчалася у попередніх класах (В. Скотт, Ш.Петефі, Р.Л.Стівенсон та ін.)


РМ ^ Скласти тези до теми «Що таке романтизм і романтичний світогляд, його відмінності від світогляду просвітителів».

Е.Т.А.Гофман – видатний німецький письменник-романтик.

“Малюк Цахес” – шедевр романтичної каз­ки-новели. Протистояння митця та філістера – ос­новний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору.

Специфіка романтизму Гофмана: переплетін­ня реальності та нестримної фантазії, контраст висо­кого, прекрасного і заземлено-буденного, потвор­ного. Іронія і гротеск у творі.

^ Контрольна робота (тести).

Підсумковий урок.

ІІ семестр
Дата

Тема і основний зміст уроку

Примітки


Г.Гейне – німецький поет-романтик. “Книга пісень” – видатне явище німецького ро­мантизму.

Любов – першооснова життя. Змалюван­ня природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з «Книги пісень».

^ Читання напам’ять віршів Гейне.

Дж.Байрон – англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.


Байронічний герой і настрої “світової скорботи” у віршах поета.

^ Читання напам’ять вірша Байрона з коментарем.

Поема “Мазепа”, історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.

Риси романтичного героя в образі Мазепи.

РМ Написати есе «Україна і поема Байрона».

Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл “Кримські сонети”).

Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі


Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”.

Читання напам’ять вірша.

«Дзяди» як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.

^ Контрольна робота за творчістю Гейне, Байрона, Міцкевича.

Олександр Пушкін – видатний російський поет.

Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах.


Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.

Читання напам’ять віршів Пушкіна.

“Євгеній Онєгін” – соціально-психологічний роман у віршах. Онєгінська строфа.

Характеристика образу Євгенія Онєгіна.

Характеристика образу Ленського.

РМ Диспут. Чому Онєгін став «зайвою людиною»?

Характеристика образу Тетяни. Тетяна – улюблена героїня Пушкіна.

^ Контрольний твір за текстами О. Пушкіна.

М.Ю.Лермонтов – видатний російський письменник.

Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах.


Моти­ви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова.

^ Читання напам’ять вірша.

“Герой нашого часу” – морально-психологічний роман про долю покоління. Сенс назви роману. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.

Характеристика образу Печоріна, його зв'язок з байронічним героєм та образом Онєгіна.

Жіночі персонажі роману. Максим Максимович – образ “ма­ленької людини”.

Романтичні й реалістичні елементи в творі.

^ Контрольна робота (тести)

Микола Гоголь – російський і український пи­сьменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.


Повторити відомості про повість «Тарас Бульба», вивчену у 7 класі.


ПЧ «Вечори на хуторі біля Диканьки» і романтичний образ України.

Високий гуманізм письменника і зображення в повісті “Шинель” трагічної долі “маленької людини” Акакія Акакійовича.

Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича («Герой нашого часу» М.Лермонтова) та Акакія Акакійовича («Шинель» М.Гоголя).

Суміщення в повісті «Шинель» елементів романтизму і реалізму.


^ Контрольний домашній твір за творами М.Лермонтова і М.Гоголя.

Узагальнення та систематизація вивченого протя­гом року матеріалу

Узагальнення та систематизація вивченого протя­гом року матеріалу.

Контрольна робота (тести).

Література на літо.

Підсумковий урок.

Резерв для вчителя (карантин, свята тощо).Схожі:

9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconЗарубіжна література
Зарубіжна література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори: Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Гнеденко О. П., Денисенко Л.І., Закатнов Д. О
Технології. 10-11 класи. Навчальна програма для 11-річної школи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
9 клас Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням музики. «Музичне мистецтво»
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи