Українська мова icon

Українська мова
Скачати 282.79 Kb.
НазваУкраїнська мова
Дата28.09.2012
Розмір282.79 Kb.
ТипДокументи

Українська мова

У 2009/2010 навчальному році вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 року):

 • Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В.Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів української мови є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення української мови у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • ^ Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2009;

 • Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009;

 • Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009;

 • Пентилюк М.І, Гайдаєнко І.В. та ін. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

Усі представлені підручники відповідають вимогам чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, хоча кожен з них має, звісно, свої особливості. Усі зазначені видання продовжують реалізацію концепції вивчення української мови, що закладена кожним авторським колективом в серії підручників нового покоління для 12-річної школи (5-8 класи).

^ Вивчення української мови у 10 - 11 класа здійснюватиметься за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів /Автори: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова. – К.: Шкільний світ, 2001.

 • Рідна мова: 5-11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів /Автор: І.П.Ющук. – К.: Освіта, 2003.

Вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з румунською мовою навчання

 • у 5-9 класах здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року):

Українська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання / Автори Н.Д. Бабич, К.Г. Джука, В.А. Гладкова. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005;

 • у 10-11 класах здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-1751 від 29.04.2003 року): Українська мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх закладів України з румунською мовою навчання / Автори Н.Д. Бабич, К.Г. Джука. – Львів: Світ, 2003.

Вивчення української мови у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання у 2009/2010 навчальному році здійснюватиметься за підручниками:

  • ^ Гуйванюк Н.В. Українська мова: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. – Львів: Світ, 2009 та ін. (перелік підручників інших авторів буде надруковано в «Інформаційному збірнику МОНУ»).

^ Перелік підручників та навчально-методичних посібникі, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою, зазначено в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України» (№ 25-26-27, 2008, с. 65-70).

^ У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних заклада українська мова вивчатиметься за програмою:

 • Українська мова: 6 -12 класи. Програми для вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів /Автори: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.Л.Федоренко та ін./ Програми з філологічних та суспільно-гуманітарних дисциплін для вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів: 6 -12 класи. - К.: Педагогічна преса. – 2006. – С. 3 - 80.

У наступному навчальному році продовжується етап допрофільного навчання (8-9 кл.) – становлення профільних намірів учнів. Суть допрофільної освітньої підготовки учнів 8-9 класів зводиться до формування готовності школяра до освіти в старшій школі в умовах профільного навчання.

Згідно з наказом МОНУ від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української мови:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи / Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я.Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана. – К.: Грамота, 2009.

^ Поглиблене вивчення української мови у 8-9 класа може здійснюватися за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • Тихоша В.І., Караман С.О. Рідна мова: Підручник для 8 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб, вивч. укр. мови /За ред. д-ра філол. наук, проф. М.Я.Плющ. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Освіта, 2004. – 240 с.;

 • Плющ М.Я., Тихоша В.І., Караман С.О., Караман О.В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб, вивч. укр. мови / 2-ге вид. – К.: Освіта, 2006. – 288 с.

Програми курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

 • Програми спецкурсів та факультативів з української мови /Упоряд. В.Федоренко, Г.Федяй. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7 -11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007.

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008.

Перелік програм курсів, вміщених у цих збірниках, та програм, схвалених вченою радою Чернівецького ОІППО, подано на сайті ОІППО www.cvoippo.edu.ua.

Курси за вибором, будучи компонентом допрофільної підготовки, повинні включати поглиблені відомості з навчальних предметів, зокрема з української мови, відомості про способи діяльності, необхідні для успішного засвоєння програми філологічного профілю. Зміст цих курсів може включати матеріал, який в школі не вивчається (журналістика, поетика, редагування, різного роду практикуми тощо). З цією метою можна скористатися програмами факультативних курсів для філологічного профілю, схваленими МОН України, наприклад: «Культура мовлення і стилістика», 9 кл. (М.Пентилюк); «Лексикографія української мови», 9 кл. (М.Степанюк); «Практикум з правопису української мови», 8-9 кл. (С.Омельчук, М.Чаловська) та ін.

В умовах поступового переходу старшої школи на профільне навчання актуально звучить проблема якісної теоретичної розробки та втілення в щоденну практику системи вивчення мови як профільної дисципліни та визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій.

Розроблено три профільні програми з української мови для 10-11 класів:

 • ^ Програма з української мови для профільного навчання учнів 10-12 класів. Рівень стандарту. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль) /Укладачі: М.І.Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна.

 • ^ Програма з української мови для профільного навчання учнів 10-12 класів. Академічний рівень. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям /Укладачі програми: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Щелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І. Остаф.

 • ^ Програма з української мови для профільного навчання учнів 10-12 класів. Профільний рівень. Філологічний напрям, профіль – українська філологія / Укладачі програми: Мацько Л.І., Семеног О.М.

Мета курсу української мови в класах технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль) полягає в узагальненні й систематизації знань, набутих у процесі вивчення основного курсу української мови, а також їхньому поглибленні відповідно до вимог, що ставляться перед абітурієнтами і студентами середніх та вищих навчальних закладів природничо-математичного профілю, піднесенні культури мовлення учнів, насамперед через удосконалення вмінь ефективного оперування мовними і мовленнєвими знаннями, зокрема стилістичними, текстотворчими, риторичними.

^ Профільне навчання української мови на академічному рівн (суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям) здійснюватиметься на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, соціокультурного та інших підходів, а також принципів єдності навчання, виховання і розвитку; взаємозв'язаного опанування мови й мовлення, усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності; диференціації; наступності й перспективності між основною і старшою ланками загальноосвітньої школи та між профільною, і професійною освітою і т. ін.

Цією програмою з української мови для старшої школи передбачено істотне поглиблення мовної і мовленнєвої компетенцій учнів 10-12 класів, зокрема узагальнення, систематизація, удосконалення знань і вмінь зі стилістики мови і мовлення, культури мовлення, риторики, удосконалення правописних умінь і навичок.

Програма з української мови для профільного навчання учнів 10-12 класів (філологічний напрям, профіль – українська філологія) орієнтує не тільки на вивчення української мови, а й на обізнаність з філологічною галуззю в її зв'язках з іншими гуманітарними галузями (історико-літературними, історико-культурними, історико-правовими, мистецькими та ін.).

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови спричиняє значну увагу учителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

Використання тестів можливе як під час здійснення поточного, так і підсумкового контролю, вони можуть пропонуватися учням з різними навчальними можливостями, передбачаючи різноманітні завдання за ступенем складності й творчим спрямуванням.

Вичерпну інформацію про головні напрями діяльності і конкретні напрацювання Українським центром оцінювання якості освіти, типологію та конкретне наповнення завдань і результати їх виконання учнями загальноосвітніх навчальних закладів України можна одержати на сайті УЦОЯО за такою електронною адресою: www.testportal.gov.ua .

Для ефективного використання у навчальному процесі пропонуються схвалені МОН України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до тематичних контрольних робіт і зовнішнього незалежного оцінювання:

 • Новосьолова В.І., Скуратівський Л.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. 11 клас. – К.: Генеза, 2007. – 118 с.;

 • Коваленко Л.Т., Авраменко О.М. Українська мова й література. Збірник тестових завдань. – К.: Грамота, 2007. – 128 с.;

 • Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Бондаренко П.В., Ярмолюк А.В., Плетньова Л.В. Українська мова. Збірник тестових завдань. – К.: Грамота, 2008. – 192 с.;

 • Авраменко О.М., Коваленко Л.Т. Українська мова й література. Збірник тестових завдань. 2-е вид., виправлене й доповнене. – К.: Грамота, 2008. – 212 с.;

 • Заболотний В.В., Заболотний О.В. Українська мова: Навчальний посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – К.: Ґенеза, 2009. – 272 с.

У наказі МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» № 13-15 за 2008 р., с. 20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання скоригована в програмі з української мови для 5-12 класів (лист МОНУ від 18.05.2009 № 1/9-342).

^ Зразок заповнення сторінки журнал та календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу буде надруковано в журналі «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах».

^ Використання комп'ютерних технологій є резервом підвищення грамотності учнів, зокрема систематичне написання комп'ютерних диктантів, за допомогою яких індивідуалізується процес вдосконалення правописних умінь і навичок. Можна порадити електронні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки України до використання в навчальному процесі: «Практикум з української мови: 10-11 класи» (автори – Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006; Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф, Л.Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007; Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008.

Доцільним та ефективним є використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень НАН України (автори – В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко, О.М.Костишин, К.М.Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра, 2001-2005.

Використання електронного посібника на уроках української мови передбачає пошук шляхів уникнення одноманітності в роботі вчителя на уроці, наочне представлення мовних об'єктів і процесів, включення відеосюжетів, можливість виявлення рівня навчальних досягнень учнів, забезпечення диференціації, індивідуалізації навчання, мовленнєвого розвитку школярів, широке наведення зразків мовленнєвого етикету, формування мотивованого ставлення до вивчення мови, оперативний самоконтроль учнів у процесі виконання вправ і тестів тощо. Також електронний посібник має широкі можливості щодо роботи з додатковою інформацією (словниками, енциклопедіями, довідниками, бібліографією та ін.), проведення мовних ігор, тестів для самоконтролю та відпрацювання з метою закріплення мовних і мовленнєвих умінь навичок школярів.

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики: vesna.sammit.kiev.ua; ingresua.tripod.com/domivka.htm.


^ Українська література


У 2009/2010 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України:

 • ^ Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.

Нагадуємо, що з метою розвантаження навчальної програми з української літератури для 5-12 класів та з урахуванням громадської думки рекомендовано винести на позакласне читання деякі твори (лист МОНУ від 22.12.2008 р. № 1/9-821):

  • легенда «Лісова панна» (5 клас);

  • казка В. Короліва-Старого «Потерчата» (5 клас);

  • оповідання С. Васильченка «Басурмен» (6 клас);

  • твори Б. Лепкого «Цвіт щастя», «Мишка» (7 клас);

  • вірш А. Малишка «Приходять предки…» (7 клас);

  • поезія В. Самійленка «Ельдорадо» (8 клас);

  • твори Є. Дударя (за програмою: «Слон і мухи», «Лісова казка», «Червона Шапочка») (8 клас);

  • притча І. Липи «Мати» (9 клас);

  • новела І. Франка «Сойчине крило» (10 клас);

  • роман В. Домонтовича «Доктор Серафікус» (11 клас);

  • гумореска О. Вишні «Бенгальський тигр» (11 клас);

  • повість Т. Осьмачки «Старший боярин» (11 клас);

  • роман В. Земляка «Лебедина зграя» (12 клас);

  • фрагмент твору Т. Прохаська «Від чуття при сутності» (12 клас).

Однією з передумов якісної роботи вчителя й ефективності навчання учнів української літератури є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення української літератури в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

 • Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

 • Міщенко О.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

 • Ткачук М.П., Сулима М.М., Смілянська В.Л. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійснюватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • ^ Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Ґенеза, 2002. – 136 с;

 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.

У 2009/2010 навчальному році вивчення української літератури у загальноосвітніх навчальних закладах із румунською мовою навчання

5-9 класах здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 року):

 • Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / Автори О.М. Івасюк, Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005.

^ 10-11 класах здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України:

 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання/ Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.

Вивчення української літератури 2009/2010 навчального року здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими МОНУ (перелік підручників буде надруковано в «Інформаційному збірнику МОНУ»).

Реалізація ідеї профільного навчання ставить випускника основної школи перед необхідністю здійснення відповідального вибору – попереднього самовизначення щодо майбутньої професії. Важливість підготовки до цього кроку обумовлює значення допрофільного етапу у 8-9 класах. Від правильного вибору профілю, зокрема філологічного, залежатиме подальша доля старшокласників.

Згідно з наказом МОНУ від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української літератури:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Керівники авторського колективу: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк; за загальною редакцією Р.В.Мовчан; авторський колектив: Р.В.Мовчан, М.М.Сулима, В.І.Цимбалюк, Н.В.Левчик, М.П.Бондар.

Сутність допрофільного освітнього процесу у 8-9 класах полягає у формуванні готовності учнів до навчання у старшій школі в умовах профілізації.

Одним із пріоритетів державної політики розвитку освіти є створення однакових можливостей у здобутті якісної освіти в навчальних закладах різного типу, а також умов для профільного навчання, яке впроваджується в 10-12 класах загальноосвітньої школи й забезпечує допрофесійну підготовку учнів. Загальною тенденцією розвитку профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і професійної освіти.

Серед проблем, пов'язаних із впровадженням філологічного профільного навчання особливої актуальності набуває проблема визначення ролі, функцій та методичного забезпечення варіативної частини навчального плану. У Концепції профільного навчання велика увага приділяється курсам за вибором. Для учня головне – усвідомити себе суб'єктом самостійного вибору профілю навчання, тобто учень має одержати реальну можливість визначити для себе той чи інший курс за вибором, зокрема з літератури. Але для цього мають бути створені спеціальні умови, враховуватись вимоги до повноцінного забезпечення інваріантного компонента навчання. Курси за вибором, які є обов'язковими для відвідування, доповнюють, поглиблюють зміст певного навчального курсу чи предмета державного освітнього компонента, що визначає спеціалізацію профілю. Їх вибирають учні з кількох запропонованим. Факультативні курси – це навчальний матеріал певного обсягу й структурно завершеного змісту, що за бажанням учнів вивчається протягом певного періоду. Вони можуть бути різноманітної тематики й не пов'язуватись з вибраним ухилом навчання, а задовольняти схильність учнів до інших видів діяльності (для математичного, наприклад, це – курси з мов, мистецтва, спортивні тощо).

Зазначимо, що літературні курси за вибором призначені для класів гуманітарного напряму. Їх можна вивчати в класах зі спеціалізацією української, іноземної філології та комбінованими спеціалізаціями. Факультативи можна пропонувати не тільки учням класів філологічного профілю, але й профілів нефілологічних та негуманітарних. На відміну від спеціальних курсів, зміст факультативів безпосередньо не пов'язаний із загальнообов'язковим навчальним змістом, їх учень має вибирати для розширення свого світогляду, ознайомлення з новими сферами знань і людської діяльності.

Важливим елементом діяльності профільних класів є розроблення нових технологій навчання. Великого значення в зв'язку з цим набуває проблема методів викладання профільних предметів і курсів за вибором та факультативів, адже учні мають обов'язково оволодіти своєрідними прийомами мистецтва слова, розумінням особливостей літературної форми, її умовністю та певними закономірностями розвитку літературного та культурного процесу.

^ Програми курсів за вибором та факультативі, рекомендованих Міністерством освіти науки України, вміщено у збірниках:

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007.

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008.

На основі аналізу сучасних педагогічних технологій оцінювання досягнень учнів у вивченні української літератури, зокрема, можна сформувати так звану накопичувальну систему оцінки навчальних досягнень, яка дає змогу посилити комплексність (збільшити кількість оцінювальних параметрів) оцінки й одержати об'єктивну характеристику динаміки результатів навчання. Це передбачає розробку і впровадження технології портфоліо, яка надасть можливість розв'язувати зазначені проблеми.

Портфоліо не замінює, а доповнює традиційні оцінні засоби, спрямовані на перевірку рівня засвоєння знань, сформованості відповідних умінь. Крім того, за допомогою портфоліо можна визначити результати, які набув учень у різноманітних видах діяльності в процесі вивчення літератури – навчальній, творчій, соціальній, комунікативній та ін.

Упровадження національної системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури спричиняє необхідність використання в поточній роботі на уроках тестових завдань різної форми й ступеня складності.

Традиційний тест являє собою стандартизований метод діагностики й рівня підготовки школярів. У такому тесті всі відповідають на однакові запитання й завдання, за однакових умов і однакових правил оцінювання відповідей. Тест – це об'єктивний метод контролю якості знань учнів, інструмент, який виявляє факт їх засвоєння. Природно, що не всі характеристики, необхідні для виявлення засвоєння знань, можна одержати засобами тестування. Такі, наприклад, показники, як уміння конкретизувати свою відповідь, уміння зв'язною мовою, логічно, доказово висловлювати свої думки, інші характеристики знань, умінь, здібностей, нахилів діагностувати тестуванням неможливо. Це означає, що тестування має обов'язково поєднуватися з іншими формами й методами перевірки й оцінювання, особливо це стосується такого специфічного предмета, як література. Ефективним є, очевидно, використання письмових завдань у тестовій формі, тестових завдань, тестів з наданням можливості учням усно обґрунтувати свої відповіді. Це особливо важливо для самовизначення учнів, їхньої самореалізації.

Тестові завдання з української літератури, як і з будь-якого іншого предмета шкільного курсу, мають свою специфіку. ^ У центрі вивчення – художній твір і його творець – письменник, неповторна особистість зі своїм стилем, художньою формою тощо. Слід уникати перевантаження тренувальних тестів матеріалом з історії, теорії літератури, а більше зосереджуватись на змісті й формі художнього твору.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури здійснюється відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» («Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України» № 13-14-15 за 2008 р., с. 20-45).

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів зумовили перегляд вимог до виконання письмових і усних робіт з української літератури, визначення видів і кількості контрольних робіт у I й II семестрах, перевірки зошитів з української літератури.

 1. ^ Види робіт з української літератури

  1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української літератури є: відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання; написання навчальних класних і домашніх творів; виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе; створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо); тестування; складання планів (простих і складних); складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним, матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами для базової та профільної школи.

  2. Основними видами класних і домашніх усних робіт із української літератури є:

 • виразне читання художніх текстів; відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

 • складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу; читання напам'ять;

 • переказ (докладний і стислий) тощо.
 1. Види та кількість контрольних робіт

  1. Кількість та зміст контрольних робіт з української літератури визначається вчителем відповідно до програм з української літератури та календарно-тематичних планів, але не може бути менше у 5-9 кл. шести на рік; у старшій профільній школі: рівень профільний (4 години на тиждень – філологічний напрям (профіль української філології) – не менше восьми на рік; рівень академічний (2 години на тиждень –природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, філологічний (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний), художньо-естетичний напрями) – не менше шести на рік.

  2. Основними видами контрольних робіт з української літератури є:

 • тест;

 • розгорнуті відповіді на запитання;

 • контрольний письмовий твір – один із основних видів робіт з розвитку мовлення: у 5-8 класах – обов'язковим є один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п'ятого класу учні творів не пишуть); у 9-12 класах – два контрольні твори на семестр (один класний і один домашній).

 1. Аналіз контрольних робіт

Аналіз контрольних письмових творів виконують у робочому зошиті.

 1. Кількість і призначення учнівських зошитів

  1. Кількість робочих зошитів з української літератури – по одному в кожному класі (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.1).

  2. Для контрольних робіт з української літератури в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 2.2).

  3. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.

 2. Порядок перевірки письмових робіт

  1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

  2. Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

  3. Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати такі критерії:

 • наявність різних видів робіт;

 • грамотність (якість виконання робіт);

 • охайність;

 • уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, учитель обов'язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об'єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

 1. Орфографічний режим

  1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

  2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

  3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 класах записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

Перше жовтня

Класна робота


У 10-12 класах у робочих зошитах із української літератури – інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується лише дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:


Перше жовтня

Усна народна творчість


  1. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

  2. ^ Зразок підпису зошита:


Зошит

для робіт з української літератури

учня 8-А класу

СЗШ № 24 м. Києва

Кучеренка Захара


Зошит

для контрольних робіт

з української літератури

учениці 10-А класу

Полтавського НВК № 10

Косенко Ганни


 1. Правила перевірки контрольних письмових творів з української літератури

  1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

  2. Виявлені помилки позначають так:

 • у 5-12 кл. – орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або виправляють, а на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки ( | – орфографічна, v – пунктуаційна, г– граматична); помилки на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при остаточному визначенні оцінки;

 • у 10-12 кл., особливо в класах філологічного напряму зазначати лексичні помилки (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки (логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки).

За наявності у творі більше п'яти поправок оцінка знижується на бал.

Обов'язкова кількість контрольних робіт, уроків розвитку мовлення та позакласного читання з української літератури (9 клас)


І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи – 3

Контрольні роботи – 3

Можливі види контрольних робіт:

 • тест;

 • відповіді на запитання;

 • контрольний літературний диктант;

 • анкета головного героя;

 • комбінована контрольна робота тощо

Розвиток мовлення – 2

Розвиток мовлення – 2

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

 • складання оповідання (казки) за прислів'ям;

 • добір прислів'їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

 • введення власних описів в інтер'єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

 • усний переказ оповідання, епізоду твору;

 • твір-характеристика персонажа;

 • написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

 • написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

 • твір-опис за картиною;

 • складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

 • підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

 • письмові контрольні твори (домашні й класні);

 • складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

 • написання реферату;

 • ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

 • написання листа авторові улюбленої книжки;

 • інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Позакласне читання – 1

Позакласне читання – 1

Отже, у 9 класі в кожному семестрі обов'язковим є проведення 3 контрольних робіт; написання 2 творів (класного й домашнього); проведення 1 уроку позакласного читання.

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначаються види контрольних робіт).

Слід зазначити, що робота з розвитку зв'язного мовлення не обмежується тільки уроками, на яких учні пишуть контрольний твір. Як елементи розвитку зв'язного мовлення на уроках різного типу можуть використовуватися зазначені вище види робіт.

Потребує окремого коментаря питання щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків. Учитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

 • посібник має гриф «Схвалено до використання у навчально-виховному процесі»;

 • від дати надання грифу посібникові минуло не більше п'яти років;

 • посібник має місце (відведені окремі рядки) для вписування додаткового матеріалу в зміст конспекту уроку (для реалізації творчого підходу словесника).

Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинен самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства освіти і науки України і схвалена до використання у навчально-виховному процесі: навчально-методичні комплекти до підручників, у тому числі книжки для вчителя із календарно-тематичним плануванням уроків, щорічно зазначаються в Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою для основної і старшої школи й друкуються на початку навчального року в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України».

Одним із важливих шляхів оновлення методичної системи вивчення української літератури та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій. Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є: «Українська література для 11 класу» (автор Бійчук Г.Л.), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро Техно»; Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. - К.: Грамота, 2008; навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп'ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти: pysar.tripod.com – класична українська література; www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів; poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики; books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників; www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авторів; litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості; www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур'єр»; www.elitprofi.com.ua/gazeta - «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.

Досвід організації роботи з питань підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури, проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009», обласного конкурсу (І етапу) на краще шкільне методичне об’єднання дає змогу визначити мережу форм внутрішкільної методичної роботи, які складають її структуру. Актуальні питання її модернізації та вдосконалення, різноманітні форми методичної діяльності, організації та проведення моніторингу в ЗНЗ висвітлено у збірнику «Основні напрямки реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Упорядник Н.Й. Палійчук. Видання друге, доповнене» (Чернівці: Технодрук, 2008. – 120 с.)

Актуальними питаннями для обговорення на засіданнях методичних об’єднань вчителів української мови і літератури є:

 • Вимоги до сучасних уроків української мови і літератури та шляхи їх реалізації.

 • Сучасні уроки української мови і літератури, проблеми їх аналізу та самоаналізу.

 • Діяльнісний, особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи як провідні у світовій практиці навчання.

 • Компетентнісний підхід в освіті. Компетентності й компетенції з української мови і літератури.

 • Інноваційні аспекти особистісно зорієнтованого, розвивального навчання.

 • Оцінювання знань і умінь учнів на уроках української мови і літератури: критерії, вимоги, педагогічні умови, методика.

 • Застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроків української мови і літератури.

 • Методи проблемного навчання і їх застосування на уроках української мови і літератури.

 • Організація творчої діяльності учнів на уроках української мови і літератури: форми, методи, перспективи.

 • Застосування інформаційних технологій у процесі викладання української мови і літератури.

 • Навчально-дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів.

 • Оцінювання знань і вмінь учнів на уроках української мови і літератури: критерії, вимоги, педагогічні умови, методика.

 • Роль домашніх завдань з української мови і літератури в розвитку творчих здібностей учнів.

 • Робота з підручниками української мови і літератури: проблеми, пошуки, результати.

 • Позакласна робота з української мови і літератури як засіб виховання любові до українського слова.

 • Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями.

 • Форми і методи викладання української мови і літератури, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів.

 • Ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим досвідом учителів України, області, міста, району.

 • Системність у роботі словесника.

Значною допомогою для вчителя-словесника щодо підтримання на належному рівні професіоналізму, зорієнтованості в головних тенденціях розвитку сучасної методики вивчення предметів філологічного циклу, вироблення та вдосконалення власного педагогічного стилю стане використання в процесі підготовки до професійної діяльності матеріалів фахової преси: видань Міністерства освіти і науки України (журнали «Дивослово», «Бібліотечка «Дивослова», «Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах», «Розмаїтості», «Новочасна українська література»), видань, які виходять друком за сприяння міністерства (газета «Українська мова та література», що супроводжується додатковим виданням – «Українська мова та література. Бібліотечка», журнал «Вивчаємо українську мову та літературу», що супроводжується цілим рядом бібліотечних серій), журналів Національної академії наук України («Слово і час») й Академії педагогічних наук України («Українська мова та література в школі», «Українська література в школі») та провідних закладів вищої освіти («Урок української», «Рідний край»). Деякі між цими виданнями мають електронні варіанти, що полегшує доступ вчителеві до них та розширює можливості використання в навчальному процесі друкованих на їхніх сторінках матеріалів (див., наприклад: сайт журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» – www.ped-pressa.kiev.ua; сайт журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» – www.osnova.com.ua). Значне збагачення інформаційного тла уроку вчитель зможе забезпечити, звернувшись також до популярних літературних часописів («Дніпро», «Київ», «Вітчизна», «Борисфен», «Кур’єр Кривбасу», «Київська Русь», «Книжник-review» та ін.).


С.С. Тодорюк,

методист української мови і літератури

Схожі:

Українська мова iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Українська мова iconТкаченко О. Мова І мислення. // Українська мова. 2007. №2. С бадер В.І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
Бабич Н. Д. Психологічні умови викладання і вивчення української мови //Українська мова і література в школі. 1990.№8. С. 26-31
Українська мова iconТеоретичний матеріал з дисципліни «Ділова українська мова» для іноземних студентів (магістерський курс) Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова»
Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова» є мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представлена двома функціональними...
Українська мова iconПерелік напрямів, за якими оголошується прийом до нпу імені М. П. Драгоманова у 2011 році
Філологія. Українська мова і література* (українознавство, українська мова як іноземна, історія, бібліотекознавство, літературне...
Українська мова iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія....
Українська мова iconІсторія зарубіжної літератури
Українська мова та література (5-Р)”, Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)
Українська мова iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Українська мова iconРобоча програма навчальної дисципліни «російська (українська мова) мова»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Російська (українська мова) мова» для студентів-іноземців...
Українська мова iconПрограма навчального курсу Сучасна українська літературна мова з
Сучасна українська літературна мова з практикумом (фонетика. Фонологія. Лексикологія. Фразеологія)
Українська мова iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи