Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р icon

Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р
НазваОсобливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р
Дата28.09.2012
Розмір73.8 Kb.
ТипДокументи

Особливості державної підсумкової атестації

з української мови та літератури у 2008/2009 н.р.

Порядок закінчення 2008/2009 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначається за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів (накази Міністерства освіти і науки України від 25.04.01 № 342, від 23.02.04 № 132 та від 07.05.07 №357), Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.03 №306), Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу (накази Міністерства освіти і науки від 13.05.05 №291; від 13.03.06 № 182 та від 16.07.01 № 516), Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (накази Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842, від 12.09.08 № 845, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.08 № 974/15665), відповідно до яких державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання, наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 27.03.08 № 141 “Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання”, листа Міністерства освіти і науки України від 30.01.09 №1/9-73 „Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році” та наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 24.02.09 № 76 «Про порядок закінчення 2008/2009 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області».


У 11-х (12-х) класах відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.08 № 804 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» та 12.09.08 № 848 «Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану завершується 30 квітня 2009 року. Методичними рекомендаціями (лист Міністерства освіти і науки України від 17.09.08 № 1/9-599) визначено форми ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану.

У травні 2009 року з метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації для учнів 11-х (12-х) класів організовуються індивідуально-групові заняття. Порядок організації та проведення індивідуально-групових занять визначено листом Міністерства освіти і науки України від 26.12.08 №1/9-844.

Державну підсумкову атестацію з української мови для випускників 9-х класів буде проведено 3 червня, для випускників 11-х класів – 9 червня 2009 р. Державну підсумкову атестацію, що проводиться у письмовій формі, розпочинати о 9.00, а в усній формі – для першої групи – о 9.00, для дру­гої групи – о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації погоджувати з відповідними органами управління осві­тою.


Державна підсумкова атестація в основній школі проводиться в такому порядку:

У випускних 9-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 5-ти предметів: української мови, математики, географії, біології, інозем­ної мови або іншого гуманітарного предмета з інваріантної складової на­вчального плану, в тому числі мов і літератур національних меншин, за вибором навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атес­тації по Національному телебаченню та радіо. Текст диктанту визначати­меться з посібника: Авраменко О.М., Федоренко В.Л. Українська мова. Збірник диктантів. Державна підсумкова атестація. 9 клас. – К.: Грамота, 2008. – 80 с. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинати з початку читання вчителем тексту.

Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням української літератури, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах предметом за вибором може бути українська література.

Державна підсумкова атестація з курсу української літератури проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань (Інформаційний збірник № 4-5-6, 2009).

Завдання білетів відображають розмаїття представлених у чинних програмах напрямів, методів, стилів, родів, жанрів, тем тощо. Формулювання запитань відображають усталені у шкільній практиці інтерпретації творів української, зарубіжної та інших літератур, пропорційно поєднують різні аспекти вивчення національного та світового художнього письменства: від морально-етичного до суто естетичного.

У багатьох випадках формулювання запитань білетів передбачають надання учневі можливості вибору конкретного матеріалу для відповіді, тобто враховують варіативність програм із літератур, різноманіття читацьких уподобань учнів, потребу особистісної зорієнтованості у вивченні літератури.

Головними критеріями оцінювання відповіді школяра є знання ним тексту аналізованого твору, його розуміння, усвідомлення родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики. Важливим також є сприйняття аналізованого твору в літературно-мистецькому контексті епохи, коли його було написано, у зв’язках із літературною традицією України і світу, а також уміння порівняти з типологічно подібними літературно-мистецькими явищами інших епох. Суттєвими є й поінформованість школярів щодо основних понять теорії літератури та вміння ці знання застосовувати до матеріалу конкретного літературного твору; розуміння школярем духовної природи літературної творчості, уміння характеризувати й оцінювати духовний світ персонажів і їхні морально-етичні цінності.

У окремих білетах для перевірки декламаторських умінь учнів, сформованості у них техніки художнього читання та вміння донести через усне слово авторський задум додатково передбачено читання учнем напам’ять віршів або уривків із поетичних чи прозових творів більшого обсягу. Формулювання завдань такого типу супроводжують запитання білетів, пов’язані насамперед із поезією; як правило, вони пропонують учням можливість вибирати вірш для декламування.

Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української літератури допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.


Державна підсумкова атестація у старшій школі проводиться у такому порядку:

У випускних 11-х класах державну підсумкову атестацію проводиться з п'яти предметів: української мови та літератури, математики або історії України та трьох предметів за вибором учнів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.08 №804 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році” результати зовнішнього незалежного оцінювання зарахувати як результати державної підсумкової атестації з української мови і літератури за курс повної загальної середньої освіти для учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 2009 року.

Ті ж з випускників, які не мають наміру, щонайменше в 2009 році, вступати до вищих навчальних закладів, проходять державну підсумкову атестацію у своєму навчальному закладі.

^ Перескладання у формі державної підсумкової атестації результатів, отриманих на тестуванні, не передбачено.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання керівник загальноосвітнього навчального закладу отримує відомість, згідно з якою вноситься відповідний запис до класного журналу на сторінці «Українська мова» і виставляється одна оцінка з української мови і літератури у колонку з надписом ДПА та до додатку до атестата про повну загальну середню освіту.

Обов’язково у формі зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься ДПА з української мови та літератури для учнів, які вирішили вступати до вищих навчальних закладів.

Випускники, які не планують вступати до вищих навчальних закладів, складають ^ ДПА з української мови та літератури у загальноосвітньому навчальному закладі у формі переказу з творчим завданням за текстом, визначеним та оголошеним Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації за посібником: Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас/ Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. – К.: Ґенеза, 2009.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови та літератури в 11 класі відводиться 4 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу учням. Переказ із творчим завданням як державна підсумкова атестація проводиться за традиційною методикою. За допомогою переказу з творчим завданням в учнів перевіряється комплекс важливих комунікативних умінь: сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів, побудова власного висловлювання відповідно до конкретних комунікативних завдань, створення самостійного висловлювання певного стилю, типу й жанру мовлення.

Переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від проходження атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах), виконували науково–дослідницьку роботу. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих пред­метів – 12 балів (пп.8.7,8.8 наказу МОН №94 від 18.02.2008 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів), у т.ч. допоміжних шкіл (шкіл-інтернатів), також звільняються від державної підсумкової атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис «звільнений (а)». За бажанням учнів у додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються оцінки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ МОН №186 від 17.03.2008 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль «За високі успіхи у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.04. 2008 за № 279/14970).

Відповідно до п.1 статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” навчальний рік з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації учнів має бути завершено не пізніше 1 липня 2009 року.

Схожі:

Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconОсобливості державної підсумкової атестації з зарубіжної літератури, російської мови І літератури у 2008/2009 н р
Міністерстві юстиції України 14. 10. 08 №974/15665, листом Міністерства освіти І науки України від 30. 01. 09 №1/9-73 „Про порядок...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури,світової літератури
Про проведення державної підсумкової атестації у 9, 11 класах з російської мови І літератури, світової літератури у загальноосвітніх...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація в основній школі
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики,а також іноземної...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з правознавства та з курсу «Людина І світ»
Збірником тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Ратушняк С. П....
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація з іноземної мови в основній школі
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів складені відповідно...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з румунської мови та літератури (румунської та світової) у загальноосвітніх навчальних закладах 2011/2012 навчального року Державна підсумкова атестація в основній школі
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики,а також іноземної...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconДодаток 1 до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08. 02. 2013 р. №1/9-92 Особливості проведення державної підсумкової атестації
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з фізики у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови...
Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи