Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи icon

Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи
НазваРомановська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи
Дата28.09.2012
Розмір445 b.
ТипДокументи


Основні здобутки психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2009-2010 н.р. та завдання на 2010-2011 н.р.

 • Романовська Д.Д. – завідувач

 • обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи


Психологічна служба системи освіти у 2009-2010 н.р. діяла відповідно до плану дій

 • Концепції розвитку психологічної служби системи освіти Чернівецької області до 2012 року»,

 • ухваленої рішенням Колегії Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 14.10.2008 № 3/2.Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • Організація системної роботи з первинної профілактики залежностей та ВІЛ/СНІДу у школах області в рамках міжнародного німецько-українського проекту, за участі фахівців Католицького університету м.Фрайбург (розпочато підготовку нової команди тренерів, запроваджено систему інтервізійних семінарів, вивчено стан профілактичної роботи у школах міст та районів методом фокус-групи).Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • Започатковано щорічний обласний огляд-конкурс психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області (наказ Головного управління освіти і науки від 17.12.2009 №472, затверджено в Головному управлінні юстиції 19.01.2010 ).Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • На допомогу практичним психологам, соціальним педагогам розроблено та видано наступні методичні посібники:

 • Психологічний супровід професійного удосконалення педагогічних працівників

 • Психологічний та соціально-педагогічний супровід навчання і виховання «особливої» дитини у школі

 • Організація правовиховної роботи в закладах системи освіти

 • Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу у шкільному середовищі

 • Аксіологічні основи психологічної культури особистості

 • Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти.Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • В структурі психологічної служби діє обласна експертна комісія з експертизи фахового психодіагностичного, розвивального та корекційного інструментарію.

 • У 2009-2010 н.р. проведено 15 засідань, здійснено експертизу 83 методик та програм діагностичного, розвивального профілактично-просвітницького та корекційного змісту.Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • Психологічна служба здійснила наступні моніторингові дослідження в системі освіти:

 • стану вживання учнівською молоддю області наркотичних речовин, алкоголю, тютюнокуріння

 • стану просвітницько-профілактичної роботи в закладах освіти з питань ВІЛ/СНІДу

 • стану діяльності закладів освіти з питання запобігання насильства над дітьми;Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • Практичні психологи області надали індивідуальної психоконсультативної допомоги 25513 особам, учасникам навчально-виховного процесу:

 • педагогам – 7554 особам

 • батькам – 9611

 • учням – 14783 особам.Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • Психологічна служба здійснює науково-дослідницьку роботу за допомогою діяльності 15 творчих лабораторій фахівців служби.

 • 19 вересня 2009 року Вченою радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №3) були затверджені теми науково-експериментальних досліджень.Основні здобутки психологічної служби у 2009-2010 н.р.

 • Запроваджено оцінку фахових компетенцій та критеріїв продуктивної діяльності працівників психологічної служби в системі компетентнісно-орієнтованого підходу.

 • Здійснено експертну оцінку професійної компетентності та продуктивності діяльності практичних психологів та соціальних педагогів освітніх закладів області.Оцінка професійної діяльності психологів, відповідно до кваліфікаційної категоріїОцінка професійної діяльності соц.педагогів, відповідно до кваліфікаційної категоріїПроблеми розвитку психологічної служби:

 • Часткове забезпечення практичними психологами і соціальними педагогами освітніх закладів області.

 • Станом на 01.07.2010 року забезпечення працівниками психологічної служби становить 60% (загальна потреба працівників психологічної служби становить 759,75 ставки, з яких наявних – 458,75 ставок):

 • практичними психологами – 61% (300 ставок, при потребі – 495,25 ставок);

 • соціальними педагогами – 60% (158,75 ставок, при потребі – 264 ставок).

 • Найкраще забезпечені психологами загальноосвітні школи області – на 81%.

 • Недостатньо забезпечені:

 • позашкільні навчальні заклади міст і районів – на 32%

 • дошкільні навчальні заклади – на 28%.Кадрове забезпечення практичними психолога освітніх закладів областіКадрове забезпечення соціальними педагогами освітніх закладів областіПроблеми розвитку психологічної служби:

 • Відсутність психологів і соціальних педагогів у ВНЗ.

 • Стан забезпечення практичними психологами і соціальними педагогами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації наступний:

 • на 20% заклади забезпечені практичними психологами

 • на 5% соціальними педагогами.

 • Педагогічний коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича єдиний заклад, що забезпечений і практичним психологом і соціальним педагогом.

 • Практичними психологами забезпечені Чернівецький технікум залізничного транспорту, Чернівецький політехнічний коледж. Відсутнє психологічне забезпечення у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Чернівецької області.Проблеми розвитку психологічної служби:

 • Кадрові проблеми у мережі управління психологічною службою:

 • В управлінні освіти Кельменецької райдержадміністрації методист-психолог працює на 0,75 ставки на умовах сумісництва

 • у відділі освіти Новодністровської міської ради на 0,5 ставки на умовах сумісництва

 • У відділі освіти Вижницької райдержадміністрації відсутній фахівець психолог, обов’язки керівника психологічної служби довантажено методисту без фахової освіти.Проблеми розвитку психологічної служби:

 • Проблема недостатньої професійної компетентності та продуктивності діяльності працівників психологічної служби області.

 • Молоді фахівці, що не мають кваліфікаційної категорії мають продуктивність праці лише 59%, а рівень професійної компетентності – 72%.Завдання психологічної служби

 • Розвиток психологічної служби вимагає поступового відходу від аналізу кількісних показників забезпеченості спеціалістами до якісних показників щодо ефективності їх діяльності.

 • Надання психологічної допомоги усім учасникам навчально-виховного процесу: суть якої полягає у забезпеченні емоційної, смислової та екзистенційної підтримки людини або колективу в складних ситуаціях, що виникають у процесі їх особистісного або соціального буття.Завдання психологічної служби - виконання заходів з реалізації наступних державних програм

 • Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940);

 • Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI); Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);

 • Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

 • Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016);

 • Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);

 • Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).Завдання психологічної служби

 • Одним з напрямів діяльності керівників психологічних служб є недопущення представників громадських організацій, псевдо релігійних течій у навчальні заклади з метою проведення досліджень, лекцій, тренінгів без відповідної психологічної експертизи (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р., №330).

 • Особливо це стосується випадків, коли в результаті таких досліджень, тренінгів, лекцій може погіршитися здоров’я, бути нанесена шкода дитині або іншим учасникам навчально-виховного процесу тощо.Завдання психологічної служби

 • Одним з нових напрямів у діяльності практичних психологів має стати підвищення психологічної культури і компетентності педагогічних працівників, в тому числі представників адміністрації навчальних закладів. Актуальним залишається і питання роботи з батьками з вказаної проблематики.Завдання психологічної служби

 • З метою профілактики насильства в школі та покращення навчально-виховного процесу в роботі практичних психологів з педагогічними колективами необхідно спланувати систему заходів з психологічної просвіти вчителів щодо поінформованості про форми профілактичної роботи, спрямованої на подолання насильства серед дітей, конфліктів у педагогічній практиці;

 • оптимізувати проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо розробки індивідуального підходу до учнів; запланувати та впровадити систему навчальних тренінгів щодо розвитку навичок асертивної поведінки у вчителів, вихованців, учнів, батьків.Завдання психологічної служби

 • На виконання Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року" соціальним педагогам навчальних закладів увести в практику постійно діючий моніторинг дотримання прав дітей та інших суб’єктів навчально-виховного процесу.

 • Важливим є вивчення не лише дотримання прав дитини в умовах навчального закладу однак і поза його межами, зокрема як батьки забезпечують належні умови для навчання, виховання та життя дитини. • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ! ! !Схожі:

Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconМоніторинг якості психологічного супроводу освітніх закладів
Романовська Діана Дорімедонтівна, завідувач науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи чоіппо
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconПротокол №19 засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconМетодичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного)
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної...
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconІнформація про роботу експертів Українського науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Міністерства освіти І науки 4-5 листопада 2010року
...
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році
України І діє з метою виявлення І створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Соціальний педагог,...
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р
При плануванні своєї роботи практичні психологи І соціальні педагоги мають врахувати, що в 2008/2009 н р пріоритетними напрямками...
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Романовська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи