Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація icon

Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація
Скачати 186.77 Kb.
НазваОксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація
Дата28.09.2012
Розмір186.77 Kb.
ТипДокументи

Оксіна Н.В., практичний психолог

Чернівецького політехнічного коледжу

Програма соціальної адаптації девіантних підлітків

Анотація: Програма соціальної адаптації призначена для підлітків, перш за все для тих, у котрих вже було на більш ранніх стадіях розвитку порушення соціальної адаптації, котрі призвели до певних дезадаптованих форм поведінки, до так званої девіантної поведінки.

Для підвищення адаптивних можливостей підлітка частіше за все пропонують розвивати його комунікативні навички. Запропонована програма націлена на розвиток соціального інтелекту підлітків. Новизна досвіду полягає в тому, що розвиваючи систему інтелектуальних здібностей, які забезпечують розуміння вчинків та дій людини, вербальної та невербальної експресії (тобто розвиває соціальний інтелект), можна надати допомогу підлітку в його адаптації до соціальних умов.

^ Пояснювальна записка: соціальна адаптація особистості є актуальною проблемою протягом всього розвитку суспільства, так як людина вимушена жити в світі, який складається з інших індивідів. При цьому, вона взаємодіє як з окремими представниками суспільства, так і з групами людей. І для того, щоб це взаєморозуміння було успішним, людина повинна знати і враховувати цілі та норми, прийняті в даному суспільстві, виконувати певні існуючі правила, знаходити ефективні варіанти поведінки.

Вміти пристосовуватись до умов соціального середовища необхідно для людини будь-якого віку. Вікові особливості підлітка часто ускладнюють його адаптацію в різних соціальних умовах. Крім того, адаптуватися йому необхідно не тільки до відносно стабільного дорослого світу, але і до того проміжного співтовариства, представленого підлітками і старшими школярами, норми і цінності яких достатньо мінливі. Багато з підлітків потребують допомого при адаптації не тільки до нового соціального оточення, але і до попереднього оточення, які представлені набором інших соціальних ролей.

Здібності адаптуватися до соціуму і ефективно діяти в ньому залежить від багатьох особливостей людини. Безумовно, це інтелект, і темперамент, і комунікативні здібності, і зовнішність, і багато іншого. Деякі з цих особливостей незмінні так, наприклад, темперамент. Але є і ті, які можна розвивати, що можливо буде сприяти побудові конструктивнихподії, відносин з оточуючим світом.

Відносно даного питання являють інтерес інтелектуальні здібності людини, а саме ті з них, які забезпечують розуміння людей і соціальних ситуацій. Ці здібності визначені в психології як соціальний інтелект.

Термін соціальний інтелект був введений для виділення «далекоглядності у міжособистісних відносинах». Соціальний інтелект являє собою здатність адекватно розуміти вчинки і дії людей, які забезпечують взаємовідносини з ними.

Соціальний інтелект містить наступні аспекти:

 • Вміння передбачати наслідки поведінки, передбачувати події, спираючись на розумінні почуттів, думок, намірів учасників комунікації.

 • Здібність правильно оцінювати стани, почуття, наміри людей за їх невербальними проявами.

 • Рівень мовленнєвої експресії (чутливість до характеру і мовленнєвих відтінків).

 • Здатність аналізувати важкі ситуації взаємодії людей, знаходити причини певної поведінки.

Частіш за все «далекоглядність у міжособистісних стосунках» формує досвід, який у підлітків ще занадто обмежений. Хоча свідома регуляція своїх вчинків, вміння враховувати почуття, інтереси інших людей і орієнтуватися на них у своїй поведінці є основними новоутвореннями підліткового віку, для того, щоб ці новоутворення формувались, необхідна активна включеність підлітка у виконання найрізноманітніших форм суспільно-корисної діяльності, яка передбачає певні відносини із однолітками і дорослими.

Тобто, важливо цілеспрямовано розвивати здібності підлітків до розуміння людей і соціальних ситуацій. Необхідно визначити дієві адаптивні механізми і створити спеціальні програми для підлітків, які ведуть до підвищення їх адаптивних можливостей.

Програма соціальної адаптації підлітків створює умови для розвитку соціального інтелекту підлітків, що сприяє їх адаптації в соціумі.

Метою програми соціальної адаптації є розвиток адаптивних можливостей підлітка.

Завдання:

 1. Розвиток кожного з аспектів соціального інтелекту.

 2. Надання підліткам можливості усвідомити важливість набуття ними соціальних навичок.

 3. Навчити підлітків деяким прийомам спілкування і розширення рольового репертуару.

Для вирішення поставлених завдань обрані інші засоби:

 1. Групова діяльність – соціально-психологічний тренінг.

 2. Індивідуально-корекційна робота з підлітками.

 3. Консультативна робота з педагогічним колективом з метою оптимізації взаємодії в системі «учитель-учень».

Програма призначена для підлітків, які характеризуються відхиленнями у поведінці – учнів загальноосвітніх шкіл, професійних училищ, коледжів, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Кількість підлітків, які беруть участь у груповій корекційній роботі – 10-12осіб.

Об’єм тренінгової роботи – 21 година.

^ Режим роботи:

 • Тренінг – сім 3-годинних занять 1-2 рази на тиждень.

 • Індивідуально-корекційна робота – обов’язкова за результатами діагностики; далі – за запитом.

Для проведення групової роботи необхідний кабінет, можна учбову аудиторію та приміщення для індивідуального консультування.

Корекційну роботу проводять два педагога-психолога (психолог і соціальний педагог), які володіють методами індивідуального консультування і які мають досвід ведення груп (тренер та ко-тренер) тренінгу.

При проведенні індивідуальних корекційних занять ефективно використовувати технік нейролінгвістичного програмування, елементів символ драми, і психодорами, методів комплексної казкотерапії.

Використання перерахованих технік і методів надає можливість припинення небажаної поведінки шляхом надання кращих варіантів поведінки; зміни емоційного стану чи реакції людини в даній ситуації; переоцінка спогадів, які спричиняють занепокоєння в світі накопиченого до даного моменту досвіду.

Всоціально-психологічному тренінгу особливу значущість має вправа, засновані на механізмах ідентифікації та проекції. В техніках, які використовують ці механізми, повідомлення, які спрямовують на зміни (корекцію) походять, не викликаючи опору, оскільки людину не просять щось робити і не критикують ні її ім’я, ані її поведінки.

Завершення тренінгу є ефективним роботою з метафорою змін. Метафора одночасно використовується в якості засобу активізації ресурсних механізмів віку та у якості діагностичного засобу, які дозволяють визначити можливі напрямки, наступної індивідуальної корекції.

^ Кроки реалізації корекційно-розвивальної програми:

 1. Вимірювання соціального інтелекту підлітків.

 2. Проведення індивідуальних консультацій для підлітків з метою їх ознайомлення з рівнем розвитку своїх здібностей розуміти поведінку оточуючих і співвіднести свої вчинки з реакцією оточуючих. Під час консультації необхідно проводити мотивування підлітків на участь в соціально-психологічному тренінгу.

 3. Проведення соціально-психологічного тренінга, який складається з 7 занять тривалість – 3год., загальний об’єм – 21год.

 4. Підсумкове вимірювання соціального інтелекту підлітків.

Для діагностики ефективним є використання методики дослідження соціального інтелекту Михайлов Є.С. представленої адаптації теста Дж.Гілфорда і М.Саллівана.

^ Логіка побудови групових корекційних занять:

 • 1-ше заняття – створення сприятливих умов для роботи групи, самопізнання;

 • 2-ге заняття – розвиток самоаналізу і поглиблення саморозкриття; розвиток комунікативних навичок;

 • 3-тє заняття – розвиток невербальної експресії, формування ефективних способів спілкування з однолітками на основі аналізу цілей, намірів, потреб учасників комунікації;

 • 4-те заняття – співставлення інформації про себе «зсередини» та «ззовні»; формування ефективних способів взаємодії з дорослими на основі аналізу зв’язку між поведінкою і його наслідками;

 • 5-те заняття – набуття досвіду взаємодії з групою при виконанні нових завдань, розвиток вербальних засобів спілкування;

 • 6-те заняття – закріплення отриманих вмінь і навичок самоаналізу та самокорекції;

 • 7-ме заняття – самокорекція розвитку на підсвідомому рівні за допомогою метафори змін, активізація ресурсних механізмів віку.

Термін реалізації програми соціальної адаптації враховуючи індивідуальну та групову корекцію – 2-3 місяці.

заняття

Назва, мета

Години
1

«Давайте знайомитись»

Вступ. (Створення сприятливих умов для роботи групи, самопізнання)

3
2

«Я знаю, я можу…». (Розвиток самоаналізу і поглиблення саморозкриття; розвиток комунікативних навичок)

3
3

«Я відчуваю, я розумію…» (Розвиток невербальної експресії, формування ефективних способів спілкування з однолітками на основі аналізу цілей, намірів, потреб учасників комунікації)

3
4

«Ми-однакові, ми-різні. Частина 1» (співставлення інформації про себе «зсередини» та «ззовні»; формування ефективних способів взаємодії з дорослими на основі аналізу зв’язку між поведінкою і його наслідками)

3
5

«Ми - однакові, ми – різні. Частина 2» (набуття досвіду взаємодії з групою при виконанні нових завдань, розвиток вербальних засобів спілкування)

3
6

«Самоаналіз» (закріплення отриманих вмінь і навичок самоаналізу та самокорекції)

3
7

«Я - особистість» (самокорекція розвитку на підсвідомому рівні за допомогою метафори змін, активізація ресурсних механізмів віку)

3
Всього (год.): 21Заняття №1. «Давайте знайомитись»

ЦІЛІ:

 • Створення сприятливих умов для роботи групи;

 • Прийняття правил роботи групи;

 • Визначення індивідуальних кооперативних стилів окремих учасників;

 • Початкове засвоєння способів саморозкриття і активного стилю спілкування.

 1. Знайомство (перевірити, як запам’ятали один одного, включаючи зміну місць).

 2. Сприйняття правил роботи групи.

 3. Очікування, пов’язані з роботою в групі [6,с.234].

Призначення: отримати перший досвід – спілкування в групі.

 1. Гра «Станьте в коло».

Призначення:

 • створення загальної атмосфери тренінгу;

 • побудова довірливих стосунків учасників.

Учасники збираються навколо тренера. По команді вони починають пересуватися із закритими очима в будь-якому напрямку, при цьому необхідно «гудіти», як бджоли (щоб запобігти розмовам). Через деякий час тренер подає сигнал плеском в долоні. Учасники повинні миттєво замовкнути і завмерти в тому ж місці і в тій самій позі, де їх застав сигнал. Після цього тренер плескає в долоні двічі. Учасники, не відкриваючи очей і ні до кого не торкаючись, намагаються построїтися в коло. У грі застосовуються декілька спроб.

Обговорення: як себе почували під час гри; що допомагало чи заважало вишиковуватися в коло.

 1. Гра «Міняються місцями ті, які…» [2, №5, с.66].

Призначення:

 • інтенсивні фізичні взаємодії;

 • створення загальної атмосфери тренінгу;

 • діагностика динаміки поведінки учасників.

 1. Вправа «Мої добрі справи»

Призначення:

 • розвиток вміння аналізувати свої вчинки;

 • настрій на добре ставлення один до одного.

Обговорення. Зробити комплімент людині, що сидить поруч.

 1. Розминка.

Зобразити, як ходять:

 • дуже стара людина;

 • малюк, яки тільки навчений ходити;

 • солдат;

 • п’яний;

 • закоханий, який чекає побачення;

 • робот;

 • горила, тощо

Призначення: зняти напругу і втому.

 1. Вправа «Мої сильні сторони» [3, с.28].

Призначення:

 • формування довіри до самого себе;

 • розвиток вміння думати про себе позитивно.

 1. Зворотній зв’язок: анкетування «Чесно кажучи…»

Дата заняття _______________________

Тренінгове ім’я _____________________

 • під час занять я зрозумів, що…

 • найкориснішим для мене було…

 • я був би більш відкритим, якщо…

 • мені не сподобалось…

 • більш за все мені сподобалось, як працював(-ала)…

 • на наступному занятті я хотів би…

Запитання анкети можуть варіюватися, але проводити анкетування важливо наприкінці кожного заняття.

 1. Підведення підсумків.

Дуже часто учасники знаходять, що сказати з приводу занять вголос. Актуальною є відповідь на питання «Як ви почуваєтесь?».


Заняття № 2. «Я знаю, я можу…»

ЦІЛІ:

 • сприяти поглибленню процесів саморозкриття, розвитку вміння самоаналізу;

 • вдосконалювати комунікативні навички.

 1. Привітання «Я радий тебе бачити».

 2. а) аналіз анкет «Чесно кажучи…»

б) нагадування про правила роботи групи необхідно уточнювати.

3. Вправа на представлення почуття власної гідності [модифікація пр. 5,с.22].

Учасники перекидають один одному м’ячик і пояснюють:

І. а) «Сварка – це…»

б) «Якщо людину сварять, то вона…»

«Скульптор» створює скульптуру людини, яку сварять.

^ Зворотній зв’язок:

 • які почуття виникають у людини, яка знаходиться у ролі «скульптури»;

 • яку позу прийняла би, якщо би сама була своїм «скульптором»;

ІІ. а) «Хвалити – це значить…»

б) «Якщо людину хвалять…»

«Скульптор» створює скульптуру людини, яку хвалять.

Зворотній зв’язок – аналогічно І.

Проблема: що потрібно, щоб поводитись гідно.

Призначення вправи:

 • проаналізувати вплив на впевненість людини ставлення до неї інших людей;

 • вивести учасників на представлення про почуття власної гідності;

 1. Розминка. Гра «Леді та джентельмени» [2, №5, с.67].

 2. Вправа «Список претензій» [3. С.54].

Призначення вправи: усвідомлення, що людина має право бути собою, що жити серед людей, постійно висказуючи їм претензії, неможна.

4. Гра «Повітряна куля» [3, с.71].

Призначення вправи:

 • демонстрація того, що люди часто не вміють продуктивно спілкуватися;

 • підведення до висновку: необхідно шукати цивілізовані шляхи виходу з ситуації.

 1. Розминка. Фізичні вправи - тренери по-черзі.

Призначення вправи: зняття напруги, втоми.

 1. Чесно кажучи…

 2. Підведення підсумків.


Заняття №3. «Я відчуваю, я розумію…»

ЦІЛІ:

 • сприяти розвитку вміння бачити, відчувати, адекватно сприймати інших людей, ситуації, які виникають у процесі спілкування;

 • формувати уважне ставлення один до одного, до інших людей;

 • можлива корекція сприйняття учасниками інших людей;

 • розвиток позамовленнєвих засобів спілкування.

 1. Невербальне привітання.

 2. Аналіз анкет. Необхідні коментарі.

 3. Психологічний етюд «Замочна скважина».

Уявити, що біля дверей стоїть людина і підглядає крізь замочну скважину в кімнату (не в кабінет).

 • враження від вчинку цієї людини;

 • в кімнаті знаходиться «Я». Свої почуття до цієї людини, дії.

Призначення вправи:

 • забезпечення особистісної конфіденційності учасників;

 • можлива корекція поведінки.

 1. Вправа «Грані схожості» [3,с.68]

Призначення вправи: дати можливість зрозуміти, що люди мають загальні риси або якості, не дивлячись на свою індивідуальність та відмінність від інших.

 1. Вправа «Міміка і жести» [5, с.9]

Призначення вправи:

 • розвиток невербальних засобів спілкування;

 • формування більш вільного стилю спілкування.

Невербально продемонструйте два протилежних стани:

 • гнів і спокій;

 • втома, бадьорість;

 • розчарування, захоплення;

 • образа; прощення,

 • сум і радість;

 • хвилювання, безтурботність;

 • прикрість, задоволеність;

 • сумнів і впевненість.

 1. Розминка «Плутанина» [6, с.111].

Призначення вправи: групова згуртованість.

 1. Конструювання образів. Психодрама.

 1. Конструювання образів підлітка та його друга.

 2. Рольве програвання створеного сюжету.

Матеріал: фольга, вата. (Необхідне знання тренером конструювання образів).

Призначення вправи:

 • виявлення основних способів взаємодії кожного члена групи з однолітками;

 • формування ефективних способів спілкування.

 1. Чесно кажучи…

 2. Підведення підсумків.


Заняття №4. «Ми-однакові, ми-різні. Частина 1»

ЦІЛІ:

 • продемонструвати різне бачення учасниками одієї і тої ж людини, однієї і тої ж ситуації;

 • виявити індивідуальні особливості спілкування;

 • формувати ефективні способи спілкування.

 1. Привітання. Кожен учасник (по-черзі) – в центрі кола. Зупинити учасника, який наближається, привітати один одного.

 2. Аналіз анкет. Необхідні коментарі.

 3. Вправа «Асоціації» [5, с.16].

Призначення вправи:

 • дати можливість кожному учаснику дізнатись, як його сприймають інші;

 • корекція власного сприйняття інших людей.

 1. Рольова гімнастика [5, с.11].

Продекламувати вірш.

Призначення вправи:

 • зняття напруження;

 • підготовка до рольових ігор.

 1. Конструювання образів. Психодрама.

 1. Конструювання образів підлітка та значущого дорослого, з яким не завжди гармонійно складаються стосунки.

 2. Рольове програвання створеного сюжету.

Призначення вправи:

 • виявити основні способи взаємодії підлітка з дорослими;

 • вдосконалювати вербальні та невербальні компоненти спілкування;

 • коректувати сприйняття підлітками інших людей.

 1. Чесно кажучи…

 2. Підведення підсумків.


Заняття №5 «Ми - однакові, ми – різні. Частина 2»

ЦІЛІ:

 • набуття досвіду взаємодії з групою при виконанні нових завдань;

 • пошук нових форм взаємодії в контактах з оточуючими, способів реагування в складних ситуаціях.

 1. Привітання «Мені приємно з тобою спілкуватися, тому що…»

 2. Аналіз анкет «Чесно кажучи». Необхідні коментарі.

 3. Дискусія. Група ділиться на дві підгрупи, кожна з яких по черзі виконують роль учасників дискусії та спостерігачів.

Дискусійні питання:

 • Куди поїхати влітку на канікулах?

 • Де краще жити: у квартирі багатоповерхівки чи у власному будинку?

Обговорення: що допомагає і що заважає прийти до спільного рішення?

При аналізі перші висказуються спостерігачі, потім – учасники.

 1. Вправа «Я почуваюся добре» [4, с.35].

Вправа «Вгору веселкою» [4, с.35].

^ Призначення вправи: зняти напругу, подолати роздратування.

 1. Вправа «Грані різниці» [3, с.77].

Призначення вправи: дати можливість зрозуміти, що, не дивлячись на різницю, люди можуть знаходити спільну мову.

 1. Вправа «Встанови контакт з групою»:

 • Грубі люди;

 • Самовпевнені, які вважають себе «обраними».

Дати можливість спробувати знайти спільні точки для розвитку діалогу у складних ситуаціях.

 1. Розминка. Вправа «Плітки».

Призначення вправи:

 • зняти втому;

 • продемонструвати казуси, які виникають при передачі інформації від «третьої особи».

 1. «Безлюдний острів» [3, с.79].

Призначення вправи:

 • підсилити почуття необхідності слухати один одного;

 • продемонструвати вміння пошуку цивілізованих шляхів виходу зі складних ситуацій;

 • розвивати навички спілкування.


Заняття №6. «Самоаналіз»

ЦІЛІ:

 • закріплення отриманих навичок та вмінь самоаналізу та самокорекції у сфері спілкування;

 • усвідомлення якісних змін, які забезпечують людині орієнтацію у соціальній дійсності.

 1. Привітання.

 2. Обговорення анкет. Необхідні коментарі.

 3. Психологічний етюд: «Самотність»:

 • Аналіз причин, які породжують самотність;

 • Налаштувати на спокійне сприйняття особистісних недоліків;

 • Викликати прагнення постійно працювати над собою.

 1. Гра «Зіпсований телефон жестів» [6, с.236].

Призначення вправи:

 • зняття напруги;

 • оцінка власного рівня уважності у спілкуванні з оточуючими.

 1. Психологічний етюд «Як я справляюся зі своїми проблемами» (пантомімічна метафора).

Призначення вправи:

 • знизити захисні реакції, пов’язані з ризиком саморозкриття;

 • закріпити довіру в групі.

 1. Вправа «Метафора на себе» [6, с.242]

Призначення вправи:

 • розвивати готовність співставляти власний досвід з досвідом інших;

 • активізувати самосвідомість, взаємне прийняття.

 1. Вправа «Соціометрія біля стіни» [6, с.247].

Призначення вправи: створення ситуації ризику, справжнього ризику «тут і тепер» з метою безпосереднього відчуття себе та інших людей такими, які вони є.

 1. Формування

 2. Підведення підсумків.


Заняття №7. «Я - особистість»

ЦІЛІ:

 • формування почуття власної значущості;

 • активізація ресурсних механізмів віку.

 1. Привітання.

 2. Обговорення анкет. Необхідні коментарі.

 3. Вправа «Єднальна нитка» [5, с.18].

Призначення вправи:

 • формування почуття близькості з іншими людьми;

 • формування почуття власної значущості.

 1. Техніка «Сімейний портрет» [6, с.234].

Призначення вправи:

 • поглибити зворотні зв’язки, бачення один одного;

 • стимулювання процесів самосвідомості; вираження ти рефлексії міжособистісних стосунків.

 1. Робота з метафорою Ж.Туре «Історія жолудя» [Електронний журнал «Психологическая наука и образование»]: прослуховування метафори, викладення.

Призначення вправи:

 • подолання наявних труднощів та відновлення нормального ходу розвитку підлітка;

 • активізація ресурсних механізмів віку.

 1. Чесно кажучи… оцінка учасниками за 10-бальною шкалою своєї задоволеності результатами тренінгу.

Література:

 1. Александровская Э.М. и др. Технология психологической работы с подростками в массовой школе. Ж-л практического психолога, 1996, №5, №4, №3.

 2. Лидерс А.Г. Психологические игры с подростками. Ж-л практического психолога. 1996, №5, №4.

 3. Прутченков А.С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» Метод. Разработки соц.-психологического. – М. Новая школа, 1996.

 4. Руководство практического психолога: Психологические программы развития личности. под. ред. И.В.Дубровиной. – М., 1997.

 5. Свистун М.А. Программа соц.- психологического тренинга общения для старшеклассников.

 6. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. М., Интерпракс, 1995.

Результати:

Практично всі підлітки, які беруть участь у корекційно-розвивальній роботі, підвищують свій соціальний інтелект: у деяких випадках підвищується рівень окремих інтелектуальних здібностей (передбачення наслідків поведінки; розуміння невербальної або вербальної експресії), частіше за все підвищується загальний рівень соціального інтелекту (композитна оцінка).

Головним результатом є те, що педагоги, які працюють з підлітками, відмічають позитивні зміни у поведінці дітей, у їх готовності до прояву доброзичливості та готовності до співробітництва.

Схожі:

Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація iconОксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Тренінгова програма на формування соціальних навичок для учнів 5-го класу
Крім того, наближається «важкий» вік, коли діти перетворюються у підлітків. Провідною діяльністю стає міжособистісне спілкування,...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація iconМетодика визначення стресостійкості та соціальної адаптації холмса І раге укладач: практичний психолог міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Одінцова А. О. Методика визначення стресостійкості та соціальної адаптації холмса І раге
Укладач: практичний психолог міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Одінцова А. О
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація iconФоміних Наталія Григорівна, практичний психолог, спеціаліст вищої категорії, практичний психолог-методист, «Відмінник освіти України»
Короткий зміст досвіду роботи: створення сприятливого середовища для організації психолого-педагогічної підтримки в період адаптації...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація iconПрограма психологічної підготовки туристів-спортсменів до участі у змаганнях
Качуляк Софія Василівна практичний психолог, методист, керівник гуртків «Пішохідний туризм» Чернівецького обласного центру туризму,...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація icon23 лютого 2011 року
Гончарова-Чагор А. О. та Рогозинська О. А. – методисти центру практичної психології І соціальної роботи управління освіти Чернівецької...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація icon30 травня 2011 року о 14. 00 науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Проблемні питання організації корекційної, реабілітаційної, соціально-перетворювальної роботи з вихованцями щкіл». В роботі групи...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація icon02 березня 2011 року науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Сучасник», 16 працівників психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, 2 працівників психологічної служби комунального...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація iconПорівняльний аналіз результатів пілотного соціологічного дослідження
Чернівецької області було проведене пілотне соціологічне дослідження, спрямоване на визначення схильностей до девіантних проявів,...
Оксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація iconКруглого столу
Чернівці та науковці Чернівецького державного медичного університету, Чернівецького медичного коледжу та лікарі-практики. Заслухали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи