Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків icon

Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків
Скачати 90.13 Kb.
НазваВикористання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків
Дата28.09.2012
Розмір90.13 Kb.
ТипДокументиВикористання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики і корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків


Американський арт-терапевт Р. Сільвер розробила декілька діагностичних, корекційних і розвиваючих методик:

  • малюнковий тест Сільвер (Silver R., 1996, 2002; Сільвер Р., Копитін О. І., 2001);

  • тест «Намалюй історію» (Silver R., 2002);

  • техніку стимульного малювання (Silver R., 2002).

За останні кілька років дві методики тестів - малюнковий тест Сільвер і тест «Намалюй історію» почали впроваджуватись у нас. Починаючи з 1999 року Копитіним О. І. (2001, 2005) проведена значна робота з міжкультурної адаптації та подальшого вивчення діагностичних можливостей вказаних тестів.

Малюнковий тест Сільвер і тест «Намалюй історію» мають комплексний характер і можуть застосовуватися для оцінки когнітивної та емоційної сфер та образу «Я» випробовуваних. Як зазначає Р. Сільвер, тест дозволяє вирішувати чотири завдання:

обходити мову в оцінці здатності вирішувати пізнавальні завдання;

забезпечувати більшу точність в оцінці когнітивних можливостей та недоліків, які можуть залишитися непоміченими у вербальних тестах;

полегшити ранню ідентифікацію схильних до депресії дітей і підлітків;

забезпечити оцінку динаміки когнітивного розвитку та ефективності освітніх і терапевтичних програм (Копитін, 2001, с. 9).

Зазначені методики можуть застосовуватись в аспекті діагностики і корекції психологічних наслідків насильства.

У малюнковому тесті Сільвер малюнки замінюють мову і є основним інструментом сприйняття, переробки і передачі різних уявлень. Стимульні зображення активізують у досліджуваного фантазію, яка відображається у малюнках. Діагностика емоційних і поведінкових порушень з використанням завдання на уяву малюнкового тесту Сільвер грунтується на припущенні, що в малюнках випробовуваних, які мають такі порушення, будуть переважати теми з негативним емоційним досвідом, який оцінюється з використанням двох шкал.

Процедура тестування з використанням завдання на уяву малюнкового теста Сільвер, теста «Намалюй історію». Оцінка малюнків

Малюнковий тест Сільвер включає три субтести: завдання на прогнозування, малювання з натури і завдання на уяву. Для оцінки емоційної сфери застосовується лише завдання на уяву. Тест «Намалюй історію» загалом призначений для діагностики та корекції емоційних порушень.

Тестування може проводитися як індивідуально, так і в групі. Індивідуальне тестування рекомендується в тому випадку, якщо випробовувані - діти або дорослі – не достатньо добре розуміють інструкцію, якщо дитині менше семи років, або якщо дослідження проводиться в клінічних умовах. Обидва тести можуть застосовуватися для оцінки стану дітей починаючи з п'ятирічного віку, а також підлітків і дорослих. Час виконання завдання не обмежується. Більшість виконують його не довше, ніж за 10 хвилин. Досліджуваному повинні бути надані образотворчі матеріали - папір формату А 4, простий олівець і гумка (хоча використання інших матеріалів може бути допустимим, в особливості, якщо тестування проводиться під час звичайних арт-терапевтичних занять).

При виконанні завдання на уяву малюнкового тесту Сільвер і тесту «Намалюй історію» досліджуваних просять вибрати два із стимульних малюнків із зображенням людей, тварин і неживих предметів і придумати, що відбувається із зображеними персонажами і предметами. Потім потрібно намалювати те, що придумано. При цьому можна вносити зміни до стимульних образів, малювати будь-які нові, додаткові предмети і персонажі. Закінчивши малювати, досліджуваний повинен дати своєму малюнку назву і написати історію ( в тесті «. Якщо він не вміє малювати, то фахівець записує історію з його слів.

Обидва тести включають два набори стимульних зображень - варіант А і варіант Б. Варіант Б може використовуватися при повторному тестуванні.

Оцінка емоційного стану пов'язана з використанням двох шкал - шкали емоційного змісту малюнка і шкали оцінки образу «Я» (критерії оцінки малюнків наведено у таблицях 1,2).

При використанні шкали емоційного змісту:

малюнки з вираженим негативним емоційним змістом (зображення самотніх, сумних, безпорадних персонажів, що намагаються покінчити життя самогубством, мертвих або перебуваючих у смертельній небезпеці, зображення деструктивної взаємодії між персонажами, пов'язаної із вбивством або загрозою для життя) оцінюються в 1 бал;

з помірно негативним змістом (зображення самотніх, переляканих, злих, незадоволених або нещасних персонажів, малюнки, що відображають напружені або неприємні відносини між персонажами) - в 2 бали;

з нейтральним змістом (зображення із суперечливим, невизначеним або неясним емоційним змістом) - в 3 бали;

з помірно позитивним змістом (самотні персонажі, зображені щасливими, але пасивними, відчуваючими задоволення, а також будь-ким врятовані, зображення дружніх або приємних відносин) - в 4 бали;

з вираженим позитивним змістом (зображення успішних, щасливих або таких, що досягають своїх цілей персонажів, відносин любові і піклування) - у 5 балів.

Відповідно до критеріїв шкали оцінки образу «Я» малюнки також діляться на п'ять категорій з відповідними балами від 1 до 5. Для того щоб оцінити образ «Я» досліджуваного, необхідно зрозуміти, з яким із зображених на його малюнку персонажів він себе ідентифікує. Іноді це буває досить наочно, іноді необхідно поставити питання на прояснення, наприклад, «Який із зображених на твоєму малюнку персонажів тобі ближче?», «На місце якого персонажа ти б себе поставив?».

У випадках, коли малюнок оцінюється 1 балом за обома шкалами, у зв'язку з високою ймовірністю самодеструктивної поведінки, необхідним є клінічне обстеження і проведення превентивних заходів.

У багатьох випадках дані тестування можуть мати експрес-діагностичний, порередній характер, особливо якщо тести використовуються в скринінгових дослідженнях, з метою первинної псіхопрофілактики. Ці дані необхідно уточнювати з використанням іншого психодіагностичного інструментарію.

Тести Сильвер можуть також використовуватися в контексті арт-терапії та психологічного консультування з наступними цілями:

• в ході попереднього інтерв'ю або перших занять, з метою оцінки стану особливостей захисно-пристосувальних реакцій у жертв насильства, характерних для них механізмів копінгу та захисту; при цьому тести Сильвер забезпечують безпечне для клієнта саморозкриття, оскільки клієнт, як правило, не усвідомлює зв’язку між травматичним досвідом і його проявом у малюнках;

• з метою включення клієнта в образотворчу діяльність, коли він, наприклад, не знає з чого почати, на яку тему малювати, соромиться це робити, заявляє, що не вміє малювати; клієнтові легше почати малювати, коли в його розпорядженні є будь-який стимульний матеріал, в тому числі у вигляді «готових картинок»;

• з метою динамічної оцінки змін у стані клієнта, що досягнуті в результаті проведеної з ним корекційної роботи, застосування превентивних або розвиваючих програм, в тому числі для підтвердження ефективності втручання;

• з метою корекційного впливу на клієнта, наприклад, дозволяючи йому шляхом створення малюнків відреагувати негативні почуття (замісна віктимізація), а також показуючи йому на основі обговорення створених ним малюнків та історій їх зв'язок із характерними для нього формами реагування, конкретними обставинами минулого і сьогодення.


^ Таблиця 1.

Критерії оцінки малюнків відповідно шкали емоційного змісту

1 бал

Малюнки з вираженим негативним емоційним змістом, наприклад:

а) зображення самотніх, сумних, безпорадних, персонажів, що намагаються покінчити життя самогубством або перебувають у смертельній небезпеці;

б) зображення деструктивної взаємодії між персонажами, пов'язаної із вбивством або загрозою для життя.

2 бали

Малюнки з помірно негативним емоційним змістом, наприклад:

а) зображення фрустрованих, переляканих, страшних або нещасних персонажів;

б) зображення напружених або ворожих стосунків між персонажами.

3 бали

Малюнки з нейтральним емоційним змістом, наприклад:

а) зображення таких персонажів чи стосунків, які мають як позитивні, так і негативні характеристики або амбівалентний зміст;

б) зображення персонажів або стосунків з суперечливим або незрозумілим смислом;

в) зображення персонажів чи стосунків без виразного емоційного змісту.

4 бали

Малюнки з помірно позитивним емоційним змістом:

а) зображення щасливих, але пасивних персонажів;

б) зображення дружніх стосунків між персонажами.

5 балів

Малюнки з вираженим позитивним змістом, наприклад:

а) зображення щасливих або успішних і персонажів, що приймають активні дії;

б) зображення відносин любові або піклування.


^ Таблиця 2.

Критерії оцінки малюнків відповідно шкали образу «Я»

1 бал

Хворобливі фантазії:

досліджуваний ідентифікує себе із сумним, безпорадним, самотнім, персонажем, що намагається покінчити життя самогубством, мертвим або перебуваючим у смертельній небезпеці.

2 бали

Неприємні фантазії:

досліджуваний ідентифікує себе із переляканим, фрустрованим, нещасним чи страшним персонажем.

3 бали

Суперечливі або амбівалентним фантазії:

досліджуваний ідентифікує себе із переживаючим суперечливі почуття або байдужим персонажем, або образ «Я» не проглядається чи є неясним, а також якщо випробуваний ідентифікує себе із оповідачем.

4 бали

Приємні фантазії:

досліджуваний ідентифікує себе із щасливим, але пасивним персонажем або тим, кого рятують.

5 балів

Фантазії, пов'язані з виконанням бажань:

досліджуваний ідентифікує себе із активним персонажем, що досягає своєї мети і задоволеним, у тому числі з тим, хто здійснює деструктивні дії, нападає і досягає своєї мети, а також із тим, кого люблять.


Мал. 1. Малюнковий тест Сільвер.

Стимульні малюнки, варіант А
Завдання на уяву

Оберіть з цих картинок дві і придумайте, що могло б статися між зображеними на них персонажами (людьми, тваринами) або предметами. Коли ви будете готові, намалюйте те, що ви придумали. Зобразіть на малюнку те, що відбувається. При цьому ви можете змінювати те, що зображено на картинках, і малювати будь-які нові, додаткові предмети і персонажі. Закінчивши малювати, дайте своєму малюнку назву або складіть історію. Розкажіть, що відбувається і що може відбутися через деякий час.

Мал. 2. Малюнковий тест Сільвер.

Стимульні малюнки, варіант БМал. 3. Тест «Намалюй історию»

Стимульні малюнки, варіант А
Завдання

Оберіть з цих картинок дві і придумайте, що могло б статися між зображеними на них персонажами або предметами. Коли ви будете готові, намалюйте те, що ви придумали. Зобразіть на малюнку те, що відбувається. При цьому ви можете змінювати те, що зображено на картинках, і малювати будь-які додаткові предмети і персонажі. Закінчивши малювати, дайте своєму малюнку назву і запишіть історію на рядках нижче малюнка.Мал. 4. Тест «Намалюй історию».

Стимульні малюнки, варіант БСхожі:

Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconВикористання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків
Американський арт-терапевт Р. Сільвер розробила декілька діагностичних, корекційних І розвиваючих методик
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconПсихологія тривожності: дитячий І підлітковий вік
Мета курсу – ознайомити студентів-психологів з віковими та індивідуальними формами прояву тривожності, з її причинами та наслідками,...
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconДержавний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Першій Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі»
«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі»
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconМіністерство охорони здоров’я україни
Захворювання нирок та сечових шляхів у дітей у дітей. Етіопатогенез, клінічні особливості пієлонефриту, гломерулонефриту у дітей....
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconІнформація про результати анонімного анкетування учнів шкіл-інтернатів обласного підпорядкування з проблеми насильства у 2011 р
Чернівецької області розпочата системна робота з працівниками психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування з питання...
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconРедукція простору ознак розпізнавання при навчанні систем керування дистанційним навчання шелехов І. В., асистент каф. інформатики СумДУ
Ор пов’язується не тільки з проблемами багатовимі­рності, надлишковості даних, втрати інформації, але й релевантності тестів, оптимізації...
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconПро затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового...
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconПро затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового...
Використання тестів Р. Сільвер в аспекті діагностики І корекції досвіду пережитого насильства у дітей та підлітків iconКолесник В. М. Програма корекції шкільної тривожності в підлітків
Тривожність – індивідуальна психологічна особливість, яка полягає в підвищенні схильності людини до переживань наспокою, тривоги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи