Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» icon

Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін»
Скачати 50.47 Kb.
НазваІнформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін»
Дата28.09.2012
Розмір50.47 Kb.
ТипДокументи

Інформаційний лист

Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін».

До участі у конференції запрошуються методисти, вчителі природничих дисциплін (по 5 педагогів від районів, міст області).

Просимо забезпечити підготовку та участь педагогів у конференції згідно визначених секцій та орієнтовної тематики виступів (додаються).

Передбачається видання збірки матеріалів конференції.

Матеріали будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін».

^ Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2009 року надіслати до оргкомітету (м. Чернівці, вул.. І.Франка, 20, ОІППО, кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін, каб.№34):

 1. Заявку на участь у конференції, де вказати прізвище, ім‘я, по батькові; тему доповіді; місце роботи, посаду, службові та домашні адресу й телефон.

 2. Матеріали статті обсягом до 5 сторінок формату А4 українською мовою в одному примірнику підписаному автором, сторінки не нумеруються.

 3. Електронний варіант заявки та матеріалів (на одному СD-диску від усіх представників району).


^ Вимоги до оформлення статті

Оформлення тексту: у правому верхньому кутку – ініціали, прізвище автора, нижче по центру – назва тези (великі літери, жирний шрифт).

Матеріали супроводжуються електронним варіантом, який сформований на СD-диску у форматі Windows у версії текстового редактора Word з дотриманням таких вимог: шрифт – Tіmes New Roman, розмір шрифту основного тексту – 14, списку літератури – 12, інтервал – 1,5; поля: праве – 10 мм, інші – 20 мм; кількість використаних літературних джерел – до 12.

ДОДАТОК


Секція вчителів біології


Сучасний підхід до викладання шкільної біології


 1. Формування біологічних понять на основі чинних підручників.

 2. Свідоме навчання як необхідна умова успішного оволодіння навчальним матеріалом.

 3. Проблеми вивчення біології та можливі шляхи їх розв’язання.

 4. Складні питання шкільного курсу біології: способи навчання та засвоєння знань.

 5. Мотивація навчання біології через використання парадоксальних явищ, нестандартних ситуацій.

 6. Методична система формування у школярів теоретичних знань.

 7. Актуальні проблеми роботи вчителя у класах поглибленого вивчення біології.

 8. Демонстраційне комп’ютерне моделювання як засіб інтенсифікації навчання основам біології.

 9. Контроль знань як фактор формування відповідального ставлення учнів до навчання.

 10. Узагальнення і систематизація знань при вивченні шкільного курсу біології.

 11. Методичні прийоми організації навчання біології у поєднанні з доступністю, індивідуалізацією та диференціацією.

 12. Резерви підвищення інтелектуальної активності учнів на уроках біології.Секція вчителів хімії


Педагогічна підтримка обдарованості


 1. Розвиток індивідуальних здібностей і обдарованості дітей на шкільному рівні

 2. Моніторинг як засіб створення умов творчого розвитку учнів та педагогів.

 3. Формування досвіду самопізнання, саморегуляції та самоменеджменту в практичній діяльності за профілем навчання.

 4. Набуття учнями навичок науково-дослідницької роботи.

 5. Діагностика здібностей.

 6. Алгоритм психолого-педагогічного супроводу саморозвитку учня та вчителя.

 7. Нестандартні задачі з хімії та методи їх розв’язання.

 8. Підготовка учнів до олімпіади з хімії.

 9. Модернізація методики та системи навчання при викладанні хімії.Секція вчителів інформатики


Інформаційні технології в освіті


 1. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів.

 2. Роль проектної діяльності в розвитку мислення учнів.

 3. Організація роботи з обдарованими дітьми.

 4. Інтернет-технології в сучасній освіті.


Секція вчителів географії


Впровадження інноваційних технологій

в навчально-виховний процес з географії


 1. Використання матеріальної та навчально-методичної бази кабінетів географії для модернізації змісту шкільної географічної освіти, форм і методів методичної роботи в школі.

 2. Удосконалення навчально-виховного процесу з географії на основі компетентнісного підходу.

 3. Роль вчителя географії у розвиток життєвих компетентностей учнів, через застосування сучасних технологій організації навчально-виховного процесу.

 4. Організація групової навчальної діяльності учнів на уроках географії.

 5. Технологія модульного навчання на уроках географії ЗНЗ (з досвіду роботи.)

 6. Ефективність упровадження інтерактивних методів навчання.

 7. Методика формування в учнів образного сприйняття території, засобами інтеграції географії з іншими науками.

 8. Проектний метод навчання з використанням сучасних телекомунікаційних та інтерактивних технологій.

 9. Мотивація як етап сучасного уроку географії.

10. Розвиток самоосвітньої компетенції учнів в процесі вивчення географії.


Секція вчителів математики


Модернізація методів і технологій навчання математики в ЗНЗ області


 1. Шляхи інтенсифікації навчання математики учнів старших класів суспільно-гуманітарного профілю.

 2. Реалізація компетентісного підходу в процесі профільного та до профільного навчання математики.

 3. Модель формування ІСТ – компетенцій сучасного вчителя математики.

 4. Управління самоосвітою вчителя математики районним (міським) методичним кабінетом, як модернізуючий засіб шкільної математичної освіти.

 5. Тестові завдання як модель підвищення якості математичної освіти (Спеціальна методика навчання).

 6. Використання деяких прийомів створення проблемних ситуацій в курсі:

  1. теорії ймовірностей;

  2. теорії комбінаторики;

  3. теорії стохастики.

 7. Контроль результатів навчання математики учнів ЗНЗ області в умовах профільного навчання.

 8. Інтерактивне навчання в навчально-виховному процесі з використання комп’ютерних технологій.

 9. Методична система професійного навчання математики учнів ВНЗ І-ІІ акредитації.

 10. Розвивальна математична освіта через практичне використання програми.

 11. Прикладна спрямованість курсу математики


Секція вчителів фізики


Модернізація навчання фізики, як основний засіб підвищення якості її викладання 1. Проблемний метод навчання як засіб розвитку соціально-орієнтованих якостей особистості.

 2. Методика віртуального демонстраційного фізичного експерименту.

 3. Роль сучасного кабінету фізики у виконанні навчальної програми.

 4. Особливості навчання фізики в умовах сільської загальноосвітньої школи.

 5. Формування творчої самостійності старшокласників засобами нестандартних завдань з фізики.

 6. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики.

 7. Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської школи.

 8. Використання теоретичних дослідницьких завдань на уроках фізики.

Схожі:

Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconІі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconІнформаційний лист №3
Всеукраїнська науково – практична конференція “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики та хореографії”
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconПрограмний комітет співголови
З 27 по 31 травня 2013 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича буде проведена друга Всеукраїнська науково-практична...
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconОсобливості підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах переходу школи на профільне навчання
Конференція відбудеться 15-17 вересня 2004 року о 12 00 у Херсонському державному університеті (кафедра фізики)
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconНауково-практична конференція з міжнародною участю
Сучасні методи реабілітації ”, яка внесена як офіційний додатковий захід до галузевого реєстру з’їздів, конференцій на 2012 рік (інформаційний...
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconІнформаційний лист всеукраїнська науково-практична конференція
Для участі запрошуються фахівці, викладачі внзів, науковці науково-дослідних інститутів, аспіранти
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconІнформаційний лист всеукраїнська науково-практична конференція
Для участі запрошуються фахівці, викладачі внзів, науковці науково-дослідних інститутів, аспіранти
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconIi міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «діалог культур – діалог про мир І в ім'я миру» (24–25 жовтня 2012 р.) Шановні колеги!
Удк ​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconІнформаційний лист №1 Вельмишановні колеги!
Полтава відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (для молодих...
Інформаційний лист Згідно плану роботи інституту 29 жовтня 2009 року буде проведена обласна науково-практична конференція «Модернізація методики та системи навчання в галузі природничо-математичних дисциплін» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, кафедра хімії та методики викладання хімії Регіональна науково-практична конференція
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у регіональній науково-практичній конференції «Менделєєвські читання», яка відбудеться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи