Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. icon

Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху.
Скачати 58.98 Kb.
НазваРекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху.
Дата28.09.2012
Розмір58.98 Kb.
ТипДиплом

Чернівецька обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Рекомендації

семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми

«Розвиток україно (краєзнавчого) руху.

Науково-дослідницька робота на уроках українознавства та в позакласній роботі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів»


15 квітня 2010 р.


Одним з головних завдань сучасної національної школи України є формування і розвиток особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство, почуттям національної гідності.

Національний компонент змісту освіти в сучасній школі включає в себе знання рідної мови і літератури, історії свого народу, його традиції, звичаїв, усної народної творчості, природи рідного краю.

У процесі ознайомлення з національною культурою українського народу формуються громадянські почуття школярів. Однією з форм здійснення цих завдань сучасної школи є інтегрований курс «Українознавства».

Українознавство орієнтоване на творчість, сприяє вдосконаленню змісту, форм і методів виховання й навчання в школі. Паралельно з вивченням історії та культури, роль в державотворенні України міста – столиці Києва обов’язково повинні включатись теми з вивчення історії та культури, участі в розбудові держави обласного центру, міста чи села.

Метою та завданням українознавства як навчально-виховного предмета є виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання та реалізовувати покликання нації.

Українознавство як шкільний навчально-виховний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу, використання інтерактивних методів та прийомів, виконання творчих пізнавальних завдань, аналізу художніх текстів, цікавих фактів від найдавніших часів до сьогодення.

Розбудова української національної школи вимагає пошуку нових ефективних форм і методів навчальної виховної роботи, які розвивають в учнів уміння мислити і діяти творчо, проявляти особисту ініціативу і активність, однією із таких форм розвитку учнів загальноосвітніх шкіл є виконання і захист науково-дослідницьких робіт.

Використовуючи досвід, напрацьований у закладах освіти області, учасники семінару

рекомендують:

 1. ^ Керівникам органів управління освітою області, районів, міст:

  1. Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», програмою Міністерства освіти і науки України Науково-дослідного інституту українознавства «Українознавство. 5-12 класи», відповідними нормативними та інструктивними документами, продовжити в процесі реалізації базового змісту українознавства використовувати для виховання учнів такі напрями національного виховання: виховання патріотичних почуттів, свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці, поваги до культури й історії своєї місцевості, формування почуття гордості за участь міста й села України в її історичних і культурних процесах українського народо- і націєтворення.

  2. Залучати представників державних та громадських органів до співпраці з педагогічними колективами, до активної участі в житті навчального закладу по відродженню національної культури через стародавні національні обряди, види декоративно-прикладного мистецтва.

  3. Активізувати роботу районних методоб’єднань вчителів українознавства, впроваджуючи інноваційні форми і методи роботи зі школярами.

  4. Вийти з пропозиціями на телебачення про запровадження різноманітних українознавчих програм, присвячених вихованню поваги до історії свого народу.

  5. Гармонізувати взаємини управлінь (відділів) освіти і батьківської громадськості у створенні сприятливих умов для ефективної роботи по виявленню обдарованої молоді області.

 2. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:

  1. На базі Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:

– забезпечити педагогів, керівників шкіл, методичних служб та органів управління якісною і своєчасною інформацією, необхідною для вирішення завдань, що стоять перед освітніми закладами області по реалізації завдань, Концепції національно-патріотичного виховання молоді», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49.

  1. Узагальнювати і поширювати кращий досвід роботи педагогів області з проблеми українознавства:

 • залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності.

  1. Підготувати і видати науково-методичний посібник «Індивідуальні творчі роботи учнів навчальних закладів Буковини».

  2. Продовжувати роботу щодо вдосконалення регіональних програм вивчення українознавства.

 1. Керівникам навчальних закладів, педагогічним колективам:

  1. Керуючись нормативними документами Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну» на 2007-2012 роки (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2007 р.) «Про затвердження плану заходів та матеріальної гуцульської культури» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р., Указу Президента України № 272/2009 Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини (розпорядження Кабінету Міністрів України № 1494-р від 8 грудня 2009 року), «Про підготовку та відзначення у навчальних закладах області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (наказ Головного управління освіти і науки № 147 від 02.04.2009 р.), «Про заходи, присвячені 150-й річниці від дня смерті Т.Г. Шевченка та перепоховання його в Україні» (лист Головного управління освіти і науки від 27 січня 2010 р.).

  2. Виховувати у дітей повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни.

В процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, на заняттях українознавства в позакласній роботі акцентувати увагу на вихованні в учнів патріотичних почуттів, формуванні національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу.

  1. Забезпечити виховання правової культури: поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.

  2. Сприяти діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді.

  3. Активно залучати до патріотичного виховання учнів молодих діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спортсменів.

  4. Популяризувати пам’ятки української історії, культури та природи, історичних місць та подій, етнографії та життєписів відомих діячів України та рідного краю.

  5. При вивченні україно(гуцульщино)знавства використовувати навчально-методичне забезпечення кімнат, музеїв та матеріалів історії рідного краю.

Передбачити перспективні напрямки пошукової, науково-дослідницької роботи, спрямованої на прищеплення учням національної свідомості. В навчально-освітніх закладах організувати пошукову роботу щодо збору та вивчення фольклорно-етнографічного матеріалу.

  1. Постійно оновлювати експозиції музеїв, кімнат бойової і трудової слави у навчальних закладах.

  2. У зв’язку з підготовкою та відзначенням в закладах освіти області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні взяти участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчій акції учнівської та студентської молоді «Шляхами подвигу і слави».

  3. Систематично проводити педагогічну просвіту батьків, широко використовувати етнопедагогіку.

  4. Проводити українознавчі конференції, фестивалі, конкурси, творчі акції на теми: «Дива України очима дітей», «Мій рідний край», «Родинні традиції народів України».

  5. Розвивати дослідницький інтерес та ініціативу в галузі фольклористики – наріжного каменя української літератури, світоглядні орієнтири, морально-естетичні критерії та животворчу силу сучасного фольклору – запоруку безсмертя українського народу та його універсальної гуманістичної культури.

  6. Сприяти широкому залученню учнівської та студентської молоді області до участі у Всеукраїнській історико-етнографічній експедиції «Україна вишивана».

  7. Проводити щорічний Всеукраїнський конкурс на краще краєзнавче дослідження «Мій рідний край», «Розповім про Батьківщину моєму іноземному другові» серед учнівської молоді із відзначенням переможців безкоштовними екскурсіями різними регіонами України.

Схожі:

Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconУкраїно(народо)знавчі джерела про коріння Кіцманщини
Про семінар методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconНаказ №676 Про підсумки обласного семінару методистів рмк/ммк, керівників районних/міських методичних об’єднань учителів інформатики «Розвиток творчих здібностей на уроках інформатики»
Реваківської зош І-ІІІ ст. Кіцманського району 8 грудня 2011 року проведено семінар з проблеми «Розвиток творчих здібностей на уроках...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconВчителі етики готуються до Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2012»
Учасниками семінару були методисти рай/міськметодкабінетів, які відповідають за стан викладання цієї навчальної дисципліни та керівники...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconПлан інструктивно-методичної наради методистів рмк, ммк, керівників рай(міськ)методоб’єднань вчителів хімії та біології з проблеми
Щодо практичного використання чинних Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з біології та хімії
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconНаказ №267 Про підсумки обласного навчально методичного семінару методистів рмк/ммк географії, математики, фізики, біології, хімії з проблеми "Шляхи поліпшення
Знз/птнз 20 березня 2012 року проведено обласний навчально-методичний семінар з проблеми “Шляхи поліпшення підготовки випускників...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconМетодичні рекомендації щодо освітньо-виховних та
Птнз, викладачам музики, художньої культури, українознавства, історії, української мови та літератури створити в кабінетах виставки,...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
У огляді-конкурсі приймають участь працівники психологічних служб, які працюють в дошкільних навчальних закладах області та представляють...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. icon«Практичне застосування нормативних документів, що регламентують навчально-виховну діяльність з фізичної культури. Організація навчально-виховного процесу з учнями різних медичних груп» на якому були присутні методисти рмк/ммк відділів та управлінь освіти, керівники методичних об’єднань вчителів фіз
Чернівецькій області, пріоритетні напрямки роботи учителів області. Також обговорювалися нові програми, які вводяться з 01. 09. 2012р...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconРекомендації обласного семінару директорів шкіл-інтернатів з проблеми: «Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в інтернатних закладах»
Нтеграція України у світовий простір потребує постійного вдосконалення національної системи освіти, методології І технології організації...
Рекомендації семінару методистів рай(міськ) методкабінетів, які відповідають за вивчення українознавства в навчально-виховних закладах області з проблеми «Розвиток україно (краєзнавчого) руху. iconМетодичні рекомендації щодо проведення освітньо-виховних заходів в начальних закладах області
Провести літературно-музичні вечори: «Він живе у вічності», «Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну», «Він, як пісня, завжди...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи