Основи економіки icon

Основи економіки
Скачати 72.66 Kb.
НазваОснови економіки
Дата28.09.2012
Розмір72.66 Kb.
ТипДокументи

Основи економіки

І.І. Климюк,

методист економіки


Особливістю 2010/2011 навчального року буде перехід старшої школи на профільне навчання. У наступному році економіка вивчатиметься у 10-их класах економічного профілю (2 год. на тиждень) за навчальною програмою із економіки для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль) та технологічного напряму (технологічний профіль) навчання. Автори: Радіонова І.Ф., Радченко В.В., Кравченко І.С. та підручником рекомендованим МОН України «Радіонова І.Ф., Радченко В.В. Економіка. (профільний рівень 10-ий клас) Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 208 с.»

Кількість годин на вивчення економічних дисциплін в основній школі може бути збільшено за рахунок варіативної складової. Викладання спецкурсів та факультативів з економіки в основній школі (5-9 класи) можна здійснювати за такими програмами та навчальними посібниками:

 1. Подорож у світ економіки, Програма курсу за вибором для 5-6 кл. ЗНЗ (Т.Г. Гільберг, Г.В. Уманська, Л.О. Іващенко), Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 2. Початки економі­ки, Програма курсу за вибором для 5-7 кл. (Ю.В. Бицюра)

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 1. Основи сімейного господарювання, Програма курсу за вибором для 7-9 класів ЗНЗ (Г. О. Горленко, М. І. Кларін, О. В. Мартинюк) Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 2. Ділова активність, Програма 8-9 кл. за­гальноосвітніх навчаль­них закладів. Розробник – авторський колектив зі Львова і Львівської області, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 3. Ділова активність: Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності. – Львів. ТзОВ «Аз-Арт». 2001 р.

 4. Основи споживчих знань, Програма курсу за вибором для учнів 8(11) класів ЗНЗ, С.О. Ганаба, О.В. Мартинюк, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів може бути використаний з метою ведення спецкурсів, факультативів. Програма «Основи економіки» доповнюється курсами за вибором певного спрямування. З метою більш повного врахування й розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів, їх нахилів і здібностей, вчителю надається право змінювати до 30% обра­ної елективної навчальної програми. Нижче наведено навчально-методичне забезпечення елективних курсів (спецкурсів за вибором та факультативів) економічного спрямування, які можуть бути внесені до робочих програм за рахунок варіативної частини у старшій профільній школі:

 1. Бицюра Ю.В., Фінансова математика, Програма курсу за вибором для 10-11 класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 2. Варналій З.С., Сизоненко В.І., Основи підприємниць­кої діяльності, Програма курсу за вибором для 10-11 класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 3. Варналій З.С., Сизоненко В.І., Основи підприємницької діяльності: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв та гімназій – К.: Знання України. 2003.

 4. Ганаба С.О., Мартинюк О.В., Основи споживчих знань, Програма курсу за вибором для учнів 8(11) класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 5. Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін., Основи споживчих знань, Програма для учнів 1-12 класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина І, – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 6. Горленко Г.О., Основи менеджменту, Програма курсу за вибором для учнів 10(11) класу ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 7. Горленко Г.О., Власна справа (Основи малого бізнесу), Програма курсу за вибором для 10-11 класів ЗНЗ, частина ІІ – Кам’янець-Подільський Горленко Г.О.,: Аксіома, 2008 р. Власна справа (Основи малого бізне­су). Навчальний посібник / Г.О. Гор­ленко./ Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003.

 8. Горленко Г.О., Розв’язування економічних задач, Програма курсу за вибором для учнів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 9. Гражевська Н.І., Бицюра Ю.В, Карпюк Г.І., Чанцева Н.І., Глобалізація, Програма курсу за вибором для учнів 11 (11,12) класів ЗНЗ і профільних закладів, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 10. Жовтанецький О., Цікава економіка, Програма курсу для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 11. Основи інтелекту­альної власності. Про­грама для 10-11 кл. за­гальноосвітніх навчаль­них закладів. (автор П.М. Цибульов та ін.), Основи інтелектуальної власнос­ті. Навчальний посібник/ Цибу­льов П.М./ – К.: «Інститут інтелек­туальної власності і права», 2003. Рекомендовано МОН України (лист від 06.09.2002, № 1/11-2978).

 12. Програма «Основи економіки». 8-11 кл. (автор І.І. Климюк). – К.: Шкільний світ, 2001 р. Конспект лекцій з економіки для старших класів./ І.І. Климюк/ Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. Методичний посібник для вчителів до «Конспекту лекцій для учнів старших класів»/ І.І. Климюк/ – Кам’янець -Подільський: Абетка-Нова, 2005.

 13. Ящишина І.В., Мисько В.З., Економіка з географічним нахилом, Програма курсу за вибором для учнів 11 класу природничо-математичного профілю навчання ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

Все більшої популярності в школах України набуває курс «Основи споживчих знань». Для викладання «Основ споживчих знань» в загальноосвітній школі розроблено програму та навчально-методичний посібник «Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: / Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та інш.: За загальною редакцією Бескової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – 816 с.: іл.».

З метою популяризації курсу «Основи споживчих знань» серед учнівської молоді, Міністерством освіти і науки України, спільним проектом ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» започатковано Всеукраїнський конкурс для школярів двох вікових категорій: 12-14 років – «Зелене споживання», 15-17 років – «Молодь тестує якість».

Класи з поглибленим вивченням економіки формуються, як правило у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) та ІІІ ступеня (10-12класи). З метою поглибленого вивчення економіки можна використати програму Основи економіки, 8-11 кл. (І.І. Климюк). – Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ, с. 6-67: Кам’янець Подільський «Аксіома» 2008 р., а також Програма для класів з поглибленим вивченням економіки за редакцією Кириленко Л. М., Крупської Л.П., Пархоменко І.М., Тимченко І.Є., Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина І, с. 68-82.: Кам’янець Подільський «Аксіома» 2008 р.

У класах з поглибленим вивченням економіки більша частина часу відводиться на вивчення тільки курсу “Основи економіки”. Навчальний час на поглиблене вивчення предмета формується так: години інваріантної складової на цей предмет (рівень стандарту), плюс додаткові години варіативної складової (усі або частина). Решта годин варіативної складової на вивчення курсів за вибором, факультативів тощо, з урахуванням інтересів учнів.

Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Тематична оцінка коригуванню не підлягає. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться.

^ Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом «Річна» без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

^ Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

Дуже важливою для вчителя є робота з постійного підвищення власного фахового рівня. З метою самоосвіти рекомендуємо передплатити науково – методичні журнали:

 1. «Географія та основи економіки в школі» (передплатний індекс – 74636) видавництва “Педагогічна преса”.

 2. «Економіка в школах України» (передплатний індекс 90807) ТОВ видавнича група “Основа”.

Важливу роль у професійному зростанні вчителів економіки відіграють засідання методичних об’єднань. Пропонуємо орієнтовну тематику питань, які можуть бути розглянуті на засіданнях районних методичних об’єднань:


 1. Аналіз та рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів олімпіад;

 2. Курсова перепідготовка вчителів економіки;

 3. Проведення тематичного оцінювання з економіки;

 4. Особливості викладання економіки в молодшій школі;

 5. Особливості викладання економіки в основній школі;

 6. Проблеми поглибленого вивчення економіки в закладах нового типу;

 7. Проблеми викладання економіки у зв’язку з профілізацією навчального процесу;

 8. Застосування інтеграційних інформаційних комплексів у викладанні економіки.

 9. Проектні технології у викладанні економіки.

 10. Позакласна робота з економіки.

Схожі:

Основи економіки icon«Основи економІки будівництва»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Основи економіки iconПрограма співбесіди з дисципліни «Основи економіки» для конкурсного
«Основи економіки» для конкурсного відбору кандидатур на навчання за освітньо-професійною програмою післядипломної підготовки за...
Основи економіки iconОснови економіки
Г. Ю. Данопих та ін.; За заг ред. О. О. Мамалуя. — К.: Юрінком Інтер, 2003. 24. Основи економічної теорії. — Підручник / За ред....
Основи економіки iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Основи економіки"
Основи економіки" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010005 "Державна служба"...
Основи економіки iconКонспект лекцій з курсу «Основи економіки будівництва»
Конспект лекцій з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр денної І заочної...
Основи економіки iconОснови економіки
Варіанти навчальних програм залежать від концепції еконо­мічної освіти у конкретному знз та кількості годин, виділених на вивчення...
Основи економіки iconРобоча програма «Комплексної (ландшафтної) польової практики» (назва навчальної дисципліни) Для спеціальності «Географія, основи економіки, краєзнавства І туризма»
Для спеціальності «Географія, основи економіки, краєзнавства І туризма». «Географія з основами
Основи економіки iconВ. В. Жван Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Основи економіки будівництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр...
Основи економіки iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бєлєйченко, О. Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки / О. Г. Бєлєйченко // Актуальні проблеми...
Основи економіки icon08. 07. 2012 Основи держави І права (іспит) 09. 07. 2012 (час) 9-00 аудит. 228 2 корп. 10. 07. 2012 Основи економіки (консультація)

Основи економіки icon08. 07. 2012 Основи держави І права (іспит) 09. 07. 2012 (час) 9-00 аудит. 228 2 корп. 10. 07. 2012 Основи економіки (консультація)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи