1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р icon

1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р
Скачати 287.64 Kb.
Назва1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р
Дата28.09.2012
Розмір287.64 Kb.
ТипДокументи

Інформатика


Г.В.Скрипська,

методист НМЦ ІТН

1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н.р.


Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 05.02.2009 р., №66.

Шкільний курс інформатики в 2010/2011 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік (Лист МОН України від 05.03.10 р. №1/9-143) та за програмами, які рекомендовано МОН України, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика», видавництва «Прем’єр», Запоріжжя, 2003 р., у науково-методичному журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», 2003, 2004 рр., «Навчальною програмою з інформатики для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів», надрукованою у науково-методичному журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї», №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4-5, 2006 р. та №2-3, 2008 р.

Розподіл годин на вивчення окремих розділів та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№5, 14-15, 2003 р., №№13-14, 2004, 2005 рр. та у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №1 та №4-5 за 2006 р., №1, 2007 р., №2-3, 2008 р.

Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 1-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп’ютерної техніки і педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в основній. Це дозволить реалізувати безперервний курс інформатики й сприяти успішному вивченню багатьох інших предметів з використанням електронних засобів навчання.


  1. Поглиблене вивчення інформатики

Відповідно до Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах затвердженого наказом МОН України від 08.04.09 р. №312 класи з поглибленим вивченням окремих предметів формуються, як правило, у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) та ІІІ ступеня (10-12 класи). З окремих предметів можливе запровадження поглибленого вивчення з більш раннього віку.

У відповідності до листа МОН від 18.02.2008 р. №1/9-83 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік» робочі навчальні плани для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням інформатики складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 р. №99.

Навчальний час на поглиблене вивчення інформатики у 8, 9-х класах (із розрахунку 3 години на тиждень) формується таким чином: до годин інваріантної складової (технології – 2 години, з відповідним поділом класу на дві групи), додаються години варіативної складової (2 години, без поділу для кожної з двох груп класу), що разом становить 3 години на тиждень для кожної окремої групи у класі.

Вивчення інформатики у 8, 9-х класах з поглибленим вивчення інформатики відбуватиметься за програмою поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Т.П.Караванова, В.П.Костюков), видрукуваній у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» №2-3, 2008 р. та розміщеній на сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua).

У 10-11 класах з поглибленим вивченням математики та інформатики курс інформатики в може вивчатися за такими програмами:

 • «Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування. 8-11 класи» з розрахунку 4 години на тиждень;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика (поглиблений курс). 8-11 класи» («Прем’єр», Запоріжжя, 2003 р.) з розрахунку 2 години на тиждень у 9 класах і 4 години на тиждень у 10-11 класах.


1.2 Допрофільна підготовка з інформатики

У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

Навчальний курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) розрахований на вивчення у 7-х, 8-х та 9-х класах 12-річної школи протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень). Пропоновані авторські навчальні курси є двонапрямленими і складаються з двох змістово-процесуальних частин: комп’ютерні технології та комп’ютерні науки, які можуть вивчатися як незалежно одна від одної, так і взаємоузгоджено, з певним тематичним чергуванням.

Програми курсів за вибором наведені в журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2006. – №4-5, 6.

«Основи комп’ютерної графіки»

«Основи створення комп’ютерних презентацій»

«Основи Інтернету»

«Основи веб-дизайну»

«Основи комп’ютерної безпеки»

«Основи візуального програмування»

«Інформаційні технології проектування»

«Сучасні офісні інформаційні технології»

Курс за вибором «Основи робототехніки» (укладач Д.І.Кожем’яка) має на меті навчання основам об’єктно-орієнтованого та графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмуванню. Курс спрямований на популяризацію галузі робототехніки в Україні, підготовку учнів середнього шкільного віку до вивчення мов програмування для створення програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації.

Курс «Основи робототехніки» призначений для вивчення у 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень. Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та навчально-методичного комплекту. Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.


  1. Пропедевтичний курс інформатики
^

Пропедевтичний курс інформатики може викладатися за такими програмами:


 • Програма вивчення дисципліни «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів загальноосвітніх шкіл (автори: Ф.М.Ривкінд, Г.В.Ломаковська, С.Я.Колесников, Й.Я.Ривкінд) // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2006. – №4;

 • Програма пропедевтичного курсу інформатики «Шукачі скарбів» (автор. О.Коршунова) // Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 368 с.;

 • Програма факультативного курсу «Прикладна інформатика» (автори: Л.А.Журавльова, О.О.Бобрик) для учнів 1-11 класів // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2006. – №1.
^

У 5-8 класах 12-річної школи доцільно обирати програми курсу:


 • Програма курсу «Інформатика» для 5-6 класів (автори: Й.Я.Ривкінд, Г.В.Ломаковська, С.Я.Колесников) // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2006. – №.4-5, «Комп’ютер у школі та сім’ї». – 2006. – №6;

 • Програма курсу «Основи інформатики, 7-9 класи» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2007. – №4);

 • Програма курсу «Основи інформатики, 8 клас» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Столяров) // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2007. – №4);

 • Програма курсу «Основи робототехніки» (укладач Д.І.Кожем’яка) для вивчення у 5-8 класах.

Програми можна скачати зі сайту ЧОІППО: науково-методичний центр ІТН – викладання курсу «Інформатика» в ЗНЗ http://cvoippo.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=348&Itemid=144&limit=1&limitstart=3.

Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли у 9 класі основної школи на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.
^

1.4 Викладання інформатики в 9 класі:


Викладання інформатики в 9 класі рекомендується здійснювати за програмами:

 • Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень (авт.: І.О.Завадський, Ж.В.Потапова, Ю.О.Дорошенко) // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2008. – №2;

 • Навчальна програма з інформатики для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (авт.: І.О.Завадський, Ж.В.Потапова, Ю.О.Дорошенко) // «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах». – 2008. – №2.


^ Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання інформатики за програмою 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту

(32 години + 3 години резервного навчального часу;

1 година на тиждень)


з/п

№ теми і

№ уроку по темі

Тема уроку

Дата проведення уроку

Примітка

1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 години)

1.

1.1

Поняття про інформацію та повідомлення, види повідомлень2

1.2

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 години)

3.

2.1

Типова архітектура персонального комп’ютера.. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації4.

2.2

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ5.

2.3

Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері. Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером^ 3. Системне програмне забезпечення (7 годин)

6.

3.1

Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення7.

3.2

Класифікація, основні функції та складові операційних систем8.

3.3

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи9.

3.4

Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну. Практична робота №3. Робота з об’єктами файлової системи10.

3.5

Пошук інформації на комп’ютері. Запуск на виконання програм. Типи файлів. Практична робота №4. Пошук інформації на комп’ютері11.

3.6

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи12.

3.7

Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних^ 4. Службове програмне забезпечення(3 години)

13.

4.1

Поняття комп’ютерного вірусу. Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів14.

4.2

Стискання, архівування та розархівування даних. Практична робота №6. Архівування та розархівування даних15.

4.3

Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків^ 5. Комп’ютерні мережі (6 годин)

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

(3 години)

16.

5.1.1

Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж17.

5.1.2

Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі18.

5.1.3

Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі. Віддалене керування комп’ютером^ 5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

(3 години)

19.

5.2.1

Призначення й структура мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси20.

5.2.2

Використання та настроювання браузера.21.

5.2.3

Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Практична робота №8. Пошук інформації в Інтернеті^ 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 години)

22.

6.1

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів23.

6.2

Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора. Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними24.

6.3

Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами Практична робота №9. Введення, редагування й форматування тексту25.

6.4

Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота №10. Робота з текстовими фрагментами^ 7. Комп’ютерна графіка (7 години)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

(1 година)

26.

7.1.1

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів^ 7.2. Основи растрової графіки (3 години)

27.

7.2.1

Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень28.

7.2.2

Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання. Створення текстових написів. Настроювання кольору29.

7.2.3

Практична робота №11. Створення растрових зображень^ 7.3. Основи векторної графіки (3 години)

30.

7.3.1

Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами31.

7.3.2

Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування32.

7.3.3

Практична робота №12. Створення векторних зображень33-35
Резерв три години
Викладання за цією програмою може проводитися і в освітніх закладах, де навчання інформатики починається раніше, ніж з 9 класу.

В цьому випадку ті теми програми, які учні вже вивчали, можуть бути скорочені або замінені уроками узагальнення й систематизації знань з обов’язковим виконанням практичних робіт, що передбачені програмою.

Вивільнений час може бути використаний для поглибленого вивчення інших тем курсу за програмами курсів за вибором «Основи Інтернету» та «Основи комп’ютерної графіки».

Звертаємо увагу на те, що незалежно від того, в якому обсязі інформатика вивчалася до 9 класу, має бути проведено принаймні один урок узагальнення й систематизації знань з кожної теми даної навчальної програми, а також всі 12 практичних робіт, передбачених програмою (за винятком практичних робіт у тих темах, що викладаються за програмами курсів за вибором).

^

2. Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми. Рівень стандарту


Програма, згідно з типовими навчальними планами, розрахована на учнів, які до 9 класу ще не вивчали інформатики.

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми і кількість практичних робіт може бути таким:


розділу

Розділ навчальної програми

Години

^ 9 клас (32 години + 3 години резервного часу)

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи

2

2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

3

3

Системне програмне забезпечення

7

4

Службове програмне забезпечення

3

5

Комп’ютерні мережі

6

5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

3

6

Основи роботи з текстовою інформацією

4

7

Комп’ютерна графіка

7

7.1

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

1

7.2

Основи растрової графіки

3

7.3

Основи векторної графіки

3

10 клас (31 година + 4 години резервного часу)

8

Комп’ютерні презентації та публікації

12

8.1

Створення й показ комп’ютерних презентацій

5

8.2

Обробка мультимедійних даних

4

8.3

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

9

Текстовий процесор

8

10

Служби Інтернету

7

10.1

Електронна пошта

4

10.2

Інтерактивне спілкування

3

11

Інформаційні технології у навчанні

4

11.1

Програмні засоби навчання профільного предмету

2

11.2

Навчання в Інтернеті

1

11.3

Програмні засоби навчання іноземних мов

1

11 клас (32 години + 3 години резервного часу)

12

Основи програмування

21

12.1

Засоби візуальної розробки програм

9

12.2

Основи структурного програмування

12

13

Системи обробки табличної інформації

11

13.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

13.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

^ 12 клас (31 година + 4 години резервного часу)

14

Бази даних

11

15

Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів

10

15.1

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

4

15.2

Основи веб-дизайну

6

16

Основи інформаційної безпеки

4

17

Інформаційні технології у проектній діяльності

6

17.1

Інтегроване використання засобів обробки документів

2

17.2

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій

4


Програмою передбачено виконання 12 практичних робіт, оцінки за які обов’язково заносяться до журналу. Зміст всіх практичних робіт добирається так, що їх тривалість не має перевищувати 25 хвилин (відповідно до санітарних норм щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії).

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням пропонується перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку має бути ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програми). Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці. Бажаною умовою є наявність у школі швидкісного каналу підключення до Інтернету (від 128 Кбіт/с).

Найпершим завданням курсу інформатики має бути формування базового понятійного апарату, у якому найважливішими є поняття інформації, об’єкта, інформаційної системи та її складових. Це завдання має бути в цілому вирішено протягом вивчення теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи», а також перших уроків теми «Апаратне забезпечення інформаційних систем», і теми «Системне програмне забезпечення».

Уроки, основним завданням яких є формування понятійного апарату, за формою навчання мають суттєво відрізнятися від інших уроків, оскільки на них відводиться мінімум часу або зовсім не виділяється час для самостійного виконання учнями завдань за комп’ютером. Таких уроків у курсі інформатики 9-го класу може бути 8-9. Натомість завданням всіх інших уроків, крім отримання учнями певних знань, має бути отримання навичок роботи в різноманітних програмних середовищах та закріплення знань на практиці. Отже, обов’язковим компонентом таких уроків є виконання учнями завдань на комп’ютері.

Одним із засобів систематизації й узагальнення знань є виконання практичних робіт, кожна з яких узагальнює матеріал певної теми або частини теми. Проте цих робіт недостатньо для формування стійких умінь та навичок використання IT-технологій і тому вчитель має давати учням додаткові вправи, що виконуються на комп’ютері.

^

3. Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 10-х класах

Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 10-х класах буде розміщено сайті Чернівецького інституту післядипломної педагогічної освіти в серпні місяці 2010 року.
^

4. Типові навчальні плани


Відповідно до Типових навчальних планів для профільного навчання вивчення інформатики як самостійного курсу в 10-11 класах передбачено за рахунок інваріантної складової. Кількість годин, що відводиться в класах різного профілю на вивчення предмета, така:


Кількість годин на тиждень у класах за профілями навчання

Універсаль-ний

Філологіч-ний

Суспільно-

гуманітар-ний

Фізико-матема-тичний

Природничий

Технологічний

Спор-тивний

Художньо –естетич-ний

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

1

1

1

1

1

1

2

2

1+(1)

1+(1)

1+(1)

1+(1)

1

1

1

1


Пояснення: +(1) – друга година з інформатики обов’язково надається з інваріантної частини навчального плану за наявності комп’ютерної техніки.

Мінімальний обов’язковий обсяг навчальних годин на вивчення інформатики протягом 2 років становить 70 годин.

Для подальшої реалізації профільного навчання в 10-11 класах й ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки потрібно ширше використовувати години галузі «Технології» й варіативну складову навчального плану, впроваджуючи профільні спецкурси, курси за вибором, факультативи не тільки в класах технологічного, природничого й фізико-математичного профілю, а й в класах з іншими профілями навчання. Зміст цих курсів не повинен повторювати базовий курс, він повинен бути направлений на розширення та поглиблення знань. Наявність таких курсів в навчальному плані підвищує вірогідність того, що випускник школи зробить усвідомлений і успішний вибір професії.

Програми, які рекомендовані МОНУ, є для вчителя орієнтиром для складання календарного планування курсу. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також методичних шляхів формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й соціалізації учнів.

Шкільний курс інформатики, згідно з Державним стандартом середньої освіти, віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти таким чином:

  • 30% – навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань;

  • 70% – на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.
^

5. Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики


Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється у відповідності до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики (затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 р., №371).

Основним документом, який повинен вести вчитель є класний журнал. Саме на основі цього документу заповнюється табель на нарахування вчителю заробітної платні, і саме цей документ у першу чергу перевіряє контрольно-ревізійне управління.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати та відступів пустих клітинок.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Скоректувати можна семестрову оцінку, протягом трьох днів, при умові, що було написано апеляцію. Докладніше у наказі МОНУ №496 від 03.06.2008 р. “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”. У журналі після колонки Семестрова пишемо Скорегована. За нею Річна та ДПА (без зазначення дати). Річна оцінка корегується протягом 3-х днів.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням кількості годин, що відводиться на викладання курсу в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання планувати на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням розраховувати за правилом: 25% від загальної кількості годин, які відводяться на вивчення курсу (якщо в тексті програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи повинні бути виставлені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби. Також доцільно в навчальному процесі разом з традиційними формами перевірки знань і вмінь учнів з інформатики (під час проведення комплексних практичних робіт) включати тестові форми контролю, використовуючи усе розмаїття форм тестових завдань. При цьому тестовий контроль слід в більшій мірі орієнтувати на перевірку теоретичних знань учнів, ніж практичних вмінь.

Програмою передбачено виконання 12 практичних робіт, оцінки за які обов’язково заносяться в колонку на лівій стороні журналу з написом Практична робота або (П/р №) без запису дати.

У 2010/2011 навчальному році проведення державної підсумкової атестації з інформатики передбачається у комбінованій формі (бланкове тестування та виконання практичних завдань) відповідно до листа Міністерства освіти і науки України “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році” від 01.02.2010 р. №1/9-50 визначено порядок проведення атестації з інформатики для учнів 11 класів.

У класах універсального, природничо-математичного, економічного, суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного профілів підсумкові контрольні роботи з інформатики проводяться за вибором учнів.

Зауважимо, що у класах з поглибленим вивченням інформатики та класів інформаційно-технологічного профілю навчання підсумкові контрольні роботи з інформатики є обов’язковими.
^

6. Організаційні питання щодо викладання курсу «Інформатика» в загальноосвітніх навчальних закладах


З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів, комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці. Тому при проведенні всіх навчальних занять з предмета «Інформатика» здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ №128 від 20.02 2002 р.). На жаль, цей наказ адміністраціями навчальних закладів та відділів освіти виконується не завжди. Звертаємо увагу, що всю відповідальність за дотримання правил використання комп’ютерної техніки й організації навчального процесу несе керівник загальноосвітнього навчального закладу.

Нагадуємо, що в комп’ютерному класі, робоче місце учня, призначене для роботи з комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 р. №9).

Інтенсивне застосування комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі вимагає уважного й відповідального розгляду питань забезпечення безпеки учнів та вчителів, а також розробки відповідних рекомендацій, виконання яких дозволить захистити фізичне й психічне здоров’я учнів від негативного впливу технічних і програмних засобів інформаційних технологій.

Загалом на функціональний стан молодої людини та на її здоров’я під час навчання в комп’ютерному класі впливає комплекс об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема, зміст і обсяг навчальної інформації, інтенсивність і тривалість роботи за ПК, складність навчального матеріалу.

Окрім того, об’єктивними, гігієнічно значимими також вважають чинники внутрішнього середовища навчального приміщення, які виникають під час роботи комп’ютерних комплексів – показники мікроклімату, освітленість, яскравість, контрастність і колір зображення на екрані дисплея, іонізуюче та неіонізуюче опромінення, шум тощо.

При облаштуванні й обладнанні комп’ютерних кабінетів, нормуванні тривалості роботи, зокрема учнів і вчителів, необхідно неухильно дотримуватися санітарних, ергономічних, гігієнічних норм та проводити певні фізкультурно-оздоровчі заходи. Для того, щоб зняти напруження очей, залежно від рівня втоми очей, рекомендуються певні вправи, які виконуються індивідуально кожним користувачем ПК.

Виконання профілактично-оздоровчих заходів дозволить усім працюючим за комп’ютерами значно зменшити їх вплив на здоров’я, фізичний стан та психіку людини. При цьому слід зазначити, що для загальноосвітніх навчальних закладів розроблені й введені в дію «Державні санітарні правила та норми влаштування й обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 р. №9).

Ще раз наголошуємо, що вчителі інформатики повинні стежити за дотриманням правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики (наказ Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004 р., №81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004 р., за №620/9219).

У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (Наказ МОНУ №903 від 02.12.2004 р. «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»).

Рекомендуємо привести обладнання кабінетів інформатики та ІКТ у відповідність із вимогами згідно з Наказом МОН України від 11.05.2006 р. №363 та наказом МОН України від 25.06.2008 р. №578 «Про затвердження вимог до специфікації комп’ютерного комплексу кабінетів інформатики та ІКТ навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

Під час організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 р. №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. №730/9329). Повний перелік документів, що регулюють викладання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах та документи, які мають бути в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання будуть розміщені на сайті Чернівецького ОІППО.

Схожі:

1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconА. С. Макаренка навчально-методичне забезпечення підготовки фахівця у вищому навчальному закладі
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівця у вищому навчальному закладі: Інформаційне видання / Укладачі – Л. В. Петренко,...
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconМетодична робота
...
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconМетодична робота
...
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconСекція 18. Право Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі за 2008-2010 роки
Тема ндр: «Проектно-законодавче та навчально-методичне забезпечення ювенальної юстиції в Україні»
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconНаказ №463-к Про нагородження переможців конкурсу на краще навчально-методичне видання
Положення про конкурс на краще навчально-методичне видання в Національному університеті дпс україни, затверджене наказом Національного...
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconЛекція Методичне забезпечення сапр призначення й склад методичного забезпечення сапр
Сапр. У методичне забезпечення сапр входять також алгоритмічні спеціальні мови програмування, термінологія, нормативи, стандарти...
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconПогоджено” Заступник директора оіппо н. Й. Палійчук “Затверджено”
Про підсумки викладання І навчально-методичне забезпечення трудового навчання у знз області в 2008/2009 н р та нові підходи до вивчення...
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconГрафік проведення обласних інструктивно-методичних нарад-семінарів щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти у 2011/2012 н р
Науково-методичне забезпечення викладання оновленого змісту суспільно-гуманітарних дисциплін в системі освіти області
1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р iconЗвіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) ), значна роль у науково-методичному зростанні вчителів належить методистам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи