Рівні стандарту icon

Рівні стандарту
Скачати 79.58 Kb.
НазваРівні стандарту
Дата28.09.2012
Розмір79.58 Kb.
ТипДокументи

Економіка

Особливістю наступного 2010/2011 навчального року буде перехід старшої школи на профільне навчання. Для реалізації основних принципів профільного навчання МОН України розроблено типові навчальні плани для профіль­ного навчання. В запропонованих рекомендаціях використано витяг з наказу МОНУ № 66 від 05.02. 2009 р Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи"

Типовий навчальний план старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів:

рівні стандарту - навчальні предмети не є профільними чи базовими;

академічному рівні - навчальні предмети не є профільними, але є базовими;

профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію

При цьому кількість годин, яка відводиться на вивчення економіки в старших класах виглядає наступним чином:

Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Клас

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Економіка (к-сть годин)

-

1

-

-

2

-

2

2

3

Типовим навчальним планом безпрофільних (з універсальним профілем) ЗНЗ передбачено 2 години на вивчення економіки в 11 класі. В інших профілях кількість годин відведених на вивчення економіки виглядає наступним чином:

Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень у класах

Екологічний профіль (Природн-математич напрям)

Історичний

(Суспільно-гуманітарний напрям)

Правовий профіль

(Суспільно-гуманітарний напрям)

Філософський профіль

(Суспільно-гуманітарний напрям)

Клас

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Економіка (к-сть годин)

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

Профільне вивчення економіки здійснюється в економічному профілі і передбачає відповідну кількість годин по класах.

Навчальний предмет

Економічний профіль

(Суспільно-гуманітарний напрям)

Клас

10

11

12

Економіка (к-сть годин)

2

2

3

У класах всіх інших профілів в межах визначених напрямів на вивчення економіки відводиться 1 година в 11 класі.

Кількість годин на вивчення економічних дисциплін може бути збільшено за рахунок варіативної складової. Такі можливості є як в основній так і старшій школі. Викладання спецкурсів та факультативів з економіки в основній школі (5-9 класи) можна здійснювати за такими програмами та навчальними посібниками:

 1. Подорож у світ економіки, Програма курсу за вибором для 5-6 кл. ЗНЗ

(Т.Г. Гільберг, Г.В. Уманська, Л.О. Іващенко), Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 1. Початки економі­ки, Програма курсу за вибором для 5-7 кл. (Ю.В. Бицюра)

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 1. Основи сімейного господарювання, Програма курсу за вибором для 7-9 класів ЗНЗ (Г. О. Горленко, М. І. Кларін, О. В. Мартинюк) Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 2. Ділова активність, Програма 8-9 кл. за­гальноосвітніх навчаль­них закладів. Розробник – авторський колектив зі Львова і Львівської області, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 3. Ділова активність: Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності. – Львів. ТзОВ «Аз-Арт». 2001 р.

 4. Основи споживчих знань, Програма курсу за вибором для учнів 8(11) класів ЗНЗ, С.О. Ганаба, О.В. Мартинюк, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

Згідно з вищезазначеною нормативною базою в межах економічного профілю виділяється додатковий час на поглиблене вивчення предметів, ведення спецкурсів, факультативів. В економічному профілі це складає в 10 – тому класі – 3 години, 11 класі – 2 години, 12 класі – 3 години. Додаткові години передбачено і на академічному рівні вивчення економіки, а саме у екологічному, історичному, правовому та філософському профілях. Курси за вибором повинні мати переважно прикладний характер. До ро­бочих планів профільних класів можуть входити кілька курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість обрати індивідуальну освітню програму. Робочі навчальні плани класів з поглибленим вивченням предмета, крім розширення і поглиб­лення змісту, мають сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета, розвитку відповідних компетенцій і орієнтацій на професійну діяльність, пов'язану з обраним профілем. По­глиблене вивчення здійснюється за спеціальними програмами або за модульним принципом: програма «Основи економіки» доповнюється курсами за вибором певного спрямування. З метою більш повного врахування й розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів, їх нахилів і здібностей, вчителю надається право змінювати до 30% обра­ної елективної навчальної програми. Нижче наведено навчально-методичне забезпечення елективних курсів (спецкурсів за вибором та факультативів) економічного спрямування, які можуть бути внесені до робочих програм за рахунок варіативної частини у старшій профільній школі:

 1. Бицюра Ю.В., Фінансова математика, Програма курсу за вибором для 10-11 класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 2. Варналій З.С., Сизоненко В.І., Основи підприємниць­кої діяльності, Програма курсу за вибором для 10-11 класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 3. Варналій З.С., Сизоненко В.І., Основи підприємницької діяльності: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв та гімназій – К.: Знання України. 2003.

 4. Ганаба С.О., Мартинюк О.В., Основи споживчих знань, Програма курсу за вибором для учнів 8(11) класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 5. Гільберг Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін., Основи споживчих знань, Програма для учнів 1-12 класів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина І, - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 6. Горленко Г.О., Основи менеджменту, Програма курсу за вибором для учнів 10(11) класу ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 7. Горленко Г.О., Власна справа (Основи малого бізнесу), Програма курсу за вибором для 10-11 класів ЗНЗ, частина ІІ – Кам'янець-Подільський Горленко Г.О.,: Аксіома, 2008 р. Власна справа (Основи малого бізне­су). Навчальний посібник / Г.О. Гор­ленко./ Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003.

 8. Горленко Г.О., Розв’язування економічних задач, Програма курсу за вибором для учнів ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 9. Гражевська Н.І., Бицюра Ю.В, Карпюк Г.І., Чанцева Н.І., Глобалізація, Програма курсу за вибором для учнів 11 (11,12) класів ЗНЗ і профільних закладів, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 10. Жовтанецький О., Цікава економіка, Програма курсу для 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

 11. Основи інтелекту­альної власності. Про­грама для 10-11 кл. за­гальноосвітніх навчаль­них закладів. (автор П.М. Цибульов та ін.), Основи інтелектуальної власнос­ті. Навчальний посібник/ Цибу­льов П.М./ – К.: «Інститут інтелек­туальної власності і права», 2003. Рекомендовано МОН України (лист від 06.09.2002, № 1/11-2978).

 12. Програма «Основи економіки». 8-11 кл. (автор І.І. Климюк). – К.: Шкільний світ, 2001 р. Конспект лекцій з економіки для старших класів./ І.І. Климюк/ Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. Методичний посібник для вчителів до «Конспекту лекцій для учнів старших класів»/ І.І. Климюк/ – Кам'янець -Подільський: Абетка-Нова, 2005.

 13. Ящишина І.В., Мисько В.З., Економіка з географічним нахилом, Програма курсу за вибором для учнів 11 класу природничо-математичного профілю навчання ЗНЗ, Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, частина ІІ – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008 р.

Схожі:

Рівні стандарту iconСекції методика навчання фізики І астрономії
Проблеми створення підручників фізики для старшої школи(рівень стандарту, академічний та профільний рівні)
Рівні стандарту iconДо наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 01 березня 2013 №313
Претендент володіє іноземною мовою на рівні (вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне володіння, володіння на середньому...
Рівні стандарту iconВведення в дію нового стандарту з бібліографічного опису дсту гост 1: 2006. Основні відмінності від гост —84
Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації...
Рівні стандарту iconПитання до заліку з дисципліни “міжнародні фінанси”
Система золотодевізного стандарту. Система золотовалютного стандарту. "Золотий пул"
Рівні стандарту iconКрок Стоматологія
Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції. На якому рівні
Рівні стандарту iconПрограма рівня стандарту
У старшій школі вивчення математики у новому 2010/2011 навчальному році диференціюється за трьома рівнями: рівнем стандарту, академічним...
Рівні стандарту iconПаламарчук С. Ю
Ввп на рівні завдань соціально-економічного розвитку І міжнародного співробітництва; створювати стратегічні резерви; долати депресивні...
Рівні стандарту iconТема Організація охорони праці на виробничому рівні
Види суб’єктів управління охороною праці на виробничому рівні та їх повноваження
Рівні стандарту iconМетодичний супровід впровадження оновленого Державного стандарту початкової загальної освіти
Державного стандарту початкової загальної освіти (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462),...
Рівні стандарту iconЗагальні принципи
Підготовка фахівців напряму «Медицина» на додипломному рівні здійснюється на основі повної загальної середньої освіти, на післядипломному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи