Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\

Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів.
Скачати 85.61 Kb.
НазваБіологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів.
Дата28.09.2012
Розмір85.61 Kb.
ТипДокументи

Біологія

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов'язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Біологія вивчатиметься як обов’язковий предмет у 7-11-х класах – кількість навчальних годин є диференційованою і визначається Типовими навчальними планами та чинними програмами, які рекомендовані МОНУ.

Упровадження профільного навчання у старшій школі – один із шляхів диференціації й індивідуалізації навчання, що дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті й організації навчального процесу більш повно враховувати інтереси, схильності й здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів і намірів відносно продовження освіти.

Навчальними планами МОН України передбачено напрями диференціації освіти:

 • природничо-математичний;

 • філологічний;

 • суспільно-гуманітарний;

 • художньо-естетичний;

 • технологічний;

 • спортивний.

Напрями конкретизуються в окремі профілі навчання.

У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням окремих (профільних) предметів, в т.ч. біології, у варіативній складовій слід передбачити курси за вибором, факультативи, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою програмою.

Якщо у навчальному закладі відсутнє відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то у такому випадку використовується варіант на­вчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномі­рно розподілений між навчальними предметами.

^ За академічного рівня змісту освіти основними напрямами диференціації навчання є:

 • незначне розширення вивчення окремих предметів;

 • допов­нення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами;

 • запровадження індивідуальної форми навчання.

За умов організації навчально-виховного процесу на стандартному рівні (напрями: суспільно-гуманітарний; філологічний, художньо-естетичний, технологічний; у профільних класах: фізико-математичних; фізико-хімічних; математичних; фізичних) у варіативній складовій недоцільними будуть курси за вибором і факультативи біологічного змісту.

Основні функції курсів за вибором:

  • забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання;

  • орієнтація на вдосконалення навичок пізнавальної, організаційної діяльності;

  • поглиблення і розширення змісту профільних предметів.

Мета курсів за вибором – орієнтація школярів:

  • на індивідуалізацію та соціалізацію;

  • на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої діяльності.

Факультативні курси – це навчальні курси:

  • зміст яких безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом;

  • обираються учнями для розширення загальної ерудиції;

  • обираються учнями для прилучення до нових сфер знання і людської діяльності.

Згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ віз 03.06.2008р. №496) усі предмети як інваріантної, так і варіативної складових робочих навчальних планів підлягають оцінюванню. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

У поданих нижче таблицях наведено кількість додаткових годин за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів

12-річної школи (витяг з наказу МОНУ від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОНУ від 23.02.2004 року № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»:


Основна школа

^ Додатковий час на навчальні предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

5-9

2,5

2,5

1,5

5,5

3,5

15,5


Старша профільна школа (природничо-математичний напрям)


^ Додатковий час

на навчальні предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Кількість годин на тиждень у профільних класах

^ Екологічний профіль

Біолого-хімічний профіль

Біолого-фізичний (медичний)

Біолого-географічний профіль

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

11

12

3,5

2

5

3,5

4

3

3,5

3

2

4

2

3

^ Додатковий час

на навчальні предмети, факультативи,

індивідуальні заняття та консультації

Кількість годин на тиждень у профільних класах

^ Біотехнологічний профіль

Хіміко-технологічний профіль

Фізико-хімічний профіль

Агрохімічний профіль

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

11

12


5,5


5


8


5


5


7


3


3


3


6


5


6Міністерство освіти і науки України рекомендує для практичного використання «Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання («Аксіома», Кам’янець-Подільський, 2009), який включає 38 авторських програм науковців та освітян різних регіонів України, в тому числі і 4 програми вчителів Чернівецької області:

«Життя рослин» (курс за вибором для учнів 7-х класів) –

Міхєєва Г.В., вчитель біології ЗНЗ №5 м.Чернівців;

«Нуклеїнові кислоти» (курс за вибором для учнів 10(11)-х класів) –

Волуца А.Д., вчитель біології Герцаївського ліцею ім Г. Асакі;

«Розв`язування задач з генетики» (курс за вибором для учнів 11 класів)-

Кушнір А.І., вчитель біології гімназії №2 м.Чернівців;

«Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія»

(курс за вибором для учнів 10-11-х класів) –

Ковалюк В.Г., Бондарюк О.М., вчителі біології Стрілецькокутського ЗНЗ Кіцманського району.

Курси за вибором, факультативи дають можливість учням випробувати власні сили в різних навчальних предметах, а тому вони можуть бути коротким (14-17 годин), їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.

Зміст включених до збірника програм курсів за вибором, факультативів, як і кількість зазначених в них годин, є орієнтовними. Вчителю надано право творчо підходити до реалізації змісту програм, враховуючи інтереси і здібності учнів, можливості навчально-матеріальної бази навчального закладу.

Окремі курси за вибором, факультативи зазначаються у варіативній складовій робочого навчального плану як для основної, так і для старшої школи у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням:

 • інтере­сів та потреб учнів;

 • рівня навчально-методичного;

 • кадрового забезпечення закладу.


Рекомендований перелік

окремих програм курсів за вибором та факультативів

за посібником «Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів

з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання»

(«Аксіома», Кам’янець-Подільський, 2009)


Навчальна програма

Мета навчання

Місце диференціації

1.Життя рослин

2.Світ кімнатних рослин

3.Аптека природи

4.Латина – біологія

^ 5.Біологія і комп’ютер

6.Охорона тварин

7.Основи науково-дослідницької роботи учнів

Розвиток інтересу до природничого профілюДопрофільне навчання

(7-9 кл.)

^ 1.Основи медичних знань

2.Організм людини очима біофізика

3.Мікробіологія з основами вірусології

4.Методи наукових досліджень

Орієнтація на вибір профілю навчання у старшій школі

Допрофільне навчання

(9 кл.)


^ 1. Основи психофізіологічних знань і вибір профілю навчання

2.Життєво компетентна особистість

Сприяння визначенню професійних інтересів учнів

Допрофільне навчання

(9 кл.)


^ 1.Основи цитології

2. Нуклеїнові кислоти

3. Розв`язування задач з генетики

4.Біохімічні основи життя

Внутришньопрофільна спеціалізація

Профільне навчання

(10-11кл.)


1. Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія

2.Основи антропології

3.Біотехнологія рослин з основами генетичної інженерії

4.Математичне обґрунтування біологічних досліджень

Побудова учнем індивідуальної освітньої траєкторії

Профільне навчання

(10-11кл.)


Схожі:

Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Природознавство. Біологія
Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов’язково...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Державний стандарт базової І повної середньої освіти загальні положення Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) розроблений
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Наказ №807-од про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» та від 10. 10. 2013 №1412 «Про внесення...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Робоча програма фізіологія рослин для студентів спеціальностей 010103 „Педагогіка І методика середньої освіти. Географія та біологія
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів), галузевого стандарту вищої освіти мон україни...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Особливості державної підсумкової атестації з української мови та літератури у 2008/2009 н р
Методичними рекомендаціями (лист Міністерства освіти І науки України від 17. 09. 08 №1/9-599) визначено форми ущільнення вивчення...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Інтегровані курси на основі міжпредметних зв’язків як нагальна потреба сьогодення та обов’язкова складова формування професійної та життєвої компетенції учнів професійно-технічних навчальних закладів
Едня школа повинна створити передумови для формування в учнів різних видів компетентності. Згідно з наказом Міністерства освіти І...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Напрям підготовки 040102 Біологія (за рахунок видатків державного бюджету) (на базі повної загальної середньої освіти)

Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Рішення колегії Міносвіти
Вона грунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) І спрямована на реалізацію Національної...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\Українознавство
На українознавство в початкових класах відводиться 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого навчального плану...
Біологія Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов\IХ. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи