Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів icon

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 167.85 Kb.
НазваТипові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів
Дата28.09.2012
Розмір167.85 Kb.
ТипДокументи

Іноземні мови

Основними підходами до навчання іноземних мов є:

 • особистісно-орієнтований;

 • діяльнісний;

 • комунікативно-когнітивний.

У центрі уваги вищезазначених підходів є особистість дитини, врахування її особливостей, можливостей та здібностей. Вони реалізуються на основі диференціації та індивідуалізації навчання, використання нових інформаційних технологій, дотримання принципів продуктивності навчання, автономії учня, наступності, орієнтації на мовленнєвий розвиток, навчання у «співробітництві» та методом «проектів» а також через введення профілів.

^ Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

Згідно листа МОНУ від 20.02.09 №1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік» робочі навчальні плани на 2009/2010 навчальний рік складаються:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682;

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 1-4);

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306;

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 р. № 182; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 16.07.2001 р. № 516 (додатки 1, 2);

 • для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів: 5-9 класи – за Типовими навчальними планами 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додаток 22); 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02 – 2004/05 навчальні роки, затвердженими наказом МОН України від 25.04.2001 р. № 342 (додаток 7).

5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321 (додаток 1). За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини).

^ Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Поділ класів на групи при вивчен­ні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128.

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюдже­тних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Інваріанта складова типового навчального плану основної школи (2-9 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

^ Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

У 2009/2010 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

 • «Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови 10-11 класи», Ж-л «Іноземні мови в навчальних закладах», «Педагогічна преса» 2006р.;

 • «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 10-11 класи», ж-л «Іноземні мови в навчальних закладах», «Педагогічна преса», 2006р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи», «Навчальна книга», 2004р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», «Перун», 2005 р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-12 класи», «Перун», 2005р.;

 • «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1-12 клас», ж-л «Іноземні мови в навчальних закладах», «Педагогічна преса», 2005р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

^ Початкова школа (1-4 класи)

Вивчення іноземної мови з 2-го класу є соціальним замовленням та вимогою часу і базується на психологічних особливостях дітей 7-8 років (інтенсивне формування пізнавальних процесів, швидке запам’ятовування мовної інформації, особлива здатність до імітації, відсутність мовного бар’єру і таке інше), що дозволяє їм оволодіти основами спілкування іноземною мовою з меншими затратами часу та зусиль у порівнянні з учнями інших вікових груп.

Організацію навчального процесу у початковій школі слід спрямувати на:

 • використання гри як важливого методичного прийому, що дозволяє створити ситуацію, де дитина не може просидіти мовчки. Учень оволодіває мовою в процесі взаємодії (з дорослими і товаришами, героями казок або оповідання, вірша або пісні. При цьому потрібно звертатися не тільки до сюжетно-рольових ігор, але і до рухових, мімічних, настільних (доміно, кубики тощо);

 • ширше використання музичної, танцювальної, мистецької діяльності. Це повинно бути не просто малювання на тему, а тренування дітей у засвоєнні лексичного матеріалу. Вивчаючи, продукуючи, інсценуючи вірші, пісні, казки іноземною мовою, учень залучається до культури країни, мову якої він вивчає. Уже на початковому етапі можна залучати учнів до виконання елементарних проектів. Наприклад, за темами: «Моя сім’я і я», «Улюблена домашня тваринка», «Моя кімната», «Улюблена пора року»;

 • широке використання здоров’язберігаючих технологій за рахунок зміни видів діяльності: з навчально-мовленнєвої на навчально-ігрову, з інтелектуальної на рухову, з метою запобігання втомленості учнів (говоріння змінюється читанням або письмом і навпаки).

У початковій школі в учнів повинен бути сформований мінімальний рівень володіння мовою, достатній для елементарного спілкування в типових повсякденних ситуаціях, в тому числі і з носіями мови. Учні оволодівають комунікативними уміннями у чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говоріння, читання, аудіювання, письма;

10 лютого 2009 року, за ініціативи Міністра освіти і науки України І.О. Вакарчука, відбулася Всеукраїнська нарада з питань вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів.

Учасники наради обговорили особливості раннього вивчення іноземних мов та визначили шляхи поліпшення навчання іноземним мовам у дошкільних закладах та початковій школі.

Зокрема, йшлося про напрями інтеграції іноземної мови у дитячі види діяльності; забезпечення наступності у навчанні старших дошкільників та молодших школярів; створення сучасного навчально-методичного та кадрового забезпечення навчання іноземних мов дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. На основі пропозицій учасників наради було розроблено проект Плану дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки.

Метою Плану дій з поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі є створення умов щодо нормативно-правового, навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення розвитку іншомовної освіти.

Реалізація Плану передбачає досягнення таких цілей:

 • забезпечення рівного доступу до якісної іншомовної освіти дітям дошкільного віку та молодшим школярам відповідно до їх нахилів та потреб;

 • оновлення змісту дошкільної іншомовної освіти;

 • упровадження сучасних технологій і методик навчання іноземним мовам;

 • створення якісного навчально-методичного забезпечення вивчення іноземних мов;

 • поліпшення якості кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів та початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Вищезазначений План дій надруковано у Інформаційному збірнику МОН № 11-12 (квітень, 2009 р.).

^ Основна школа (5-9 класи)

На кінець 9-го класу планується досягнення учнями загальноєвропейського рівня (А2+ – В1) підготовки з іноземних мов. Цей рівень дає можливість випускникам основної школи використовувати іноземну мову для продовження навчання у старшій школі, у спеціалізованих навчальних закладах і для подальшої самоосвіти. Допрофільна підготовка учнів 9-го класу має забезпечити умови вибору учнями відповідного напрямку подальшого навчання і своєї професійної діяльності в цілому.

^ Допрофільна підготовка у 9-му класі реалізується через:

 • цілеспрямовану насиченість змісту навчальних матеріалів, що використовуються для вивчення іноземної мови в 9-му класі, інформацією про різноманітні сфери професійної діяльності (у відповідності до профілів старшої школи);

 • курси за вибором, що дозволяють розширити інформаційне поле школярів у співвідношенні з комунікативною компетентністю. Вони можуть сприяти більш поглибленому формуванню в учнів уявлень про соціокультурний аспект країни, мова якої вивчається, про національний характер культури в різноманітних її проявах (література, мистецтво, народна творчість, архітектура, національні традиції) – у порівнянні з рідною культурою, та поглиблювати лінгвістичні знання учнів.

Спецкурси мають на меті створення мотиваційного середовища для учнів у процесі вивчення іноземної мови країни. Відбувається забезпечення логічної неперервності як теоретико-функціональних принципів викладання, так і змістових ліній цього процесу. Реалізація спеціальних курсів узгоджується з переліком затверджених вченою радою ОІППО адаптованих програм.

^ Організація навчально-виховного процесу

та навчально-методичне забезпечення

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua

Для учнів 9-го класу 12-річної школи підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти.


^ Англійська мова (8-й рік навчання)

1.

Карпюк О.Д.

вид. «Астон»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, книжка для вчителя, книжка для читання, компакт-диск з аудіосупроводом

2.

Несвіт А.М.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Калініна Л.В.

Самойлюкевич І.В.

вид.«Наш час»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 8-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

^ Англійська мова як друга іноземна (5-й рік навчання)

1.

Коломінова О.О.

вид. «Інститут сучасного підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткових засобів навчання не передбачено

2.

Кучма М.О.

вид. «Підручники і посібники»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників лише для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова) і є продовженням лінії підручника авторів Кучма М.О., Морська М.О. Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Сірик Т.Л. Сірик С.В.

вид. «СТЛ-Книга»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 5-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткових засобів навчання не передбачено

^ Німецька мова (8-й рік навчання)

1.

Басай Н.П.

вид. «Освіта»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит, книжка для читання.

2.

Кириленко Р.О., Орап В.І.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Савченко Л.П.

вид. «Інститут сучасного підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 7-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

^ Німецька мова (5-й рік навчання)

1.

Горбач Л.В.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 7-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Сидоренко М.М., Палій О.А.

вид. «Інститут сучасного підручника»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

3.

Сотникова С.І.

вид. «Ранок»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

^ Французька мова (8-й рік навчання)

1.

Клименко Ю.М.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 6-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Чумак Н.П.

вид. «Перун»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

^ Французька мова (5-й рік навчання)

1.

Дугельна Т.А.

вид. «Перун»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників лише для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

2.

Клименко Ю.М.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до незавершеної лінії підручників для учнів 8-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.

Іспанська мова (8-й рік навчання)

1.

Редько В.Г.

вид. «Ґенеза»

Підручник входить до завершеної лінії підручників для учнів 2-9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Додаткові засоби навчання: робочий зошит.^ Календарно-тематичне плануванн здійснюється у відповідності із чинними вимогами щодо оформлення ділової документації з предмету за навчальною літературою, рекомендованою МОНУ.

Підкреслюємо, що розроблене календарно-тематичне планування автентичних НМК, рекомендованих МОНУ, потребує включення розділів, передбачених чинною програмою (Україна, Київ, свята та традиції, розвиток науки та техніки в Україні, тощо).

Відповідно до авторських концепцій, автори підручників пропонують по закінченню вивчення розділів та тем завдання для узагальнюючого контролю. Зазначаємо, що подані авторами завдання не передбачають проведення обов’язкових контрольних робіт. Рекомендуємо використовувати зазначені завдання для проведення тренувальних, поточних та самостійних робіт.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

Наказом Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008 внесено зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів, а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

^ Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

^ Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

^ Для виконання всіх видів навчальних робі з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

 • з першого року навчання (2 клас) – 2 зошити один з яких може бути з друкованою основою;

 • для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

^ При перевірці робі з іноземної мови у початковій школі (2-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

^ У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Всі записи у зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

 • писати акуратно та розбірливо;

 • записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня робота);

 • вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.

Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Звертаємо увагу, що наказом МОНУ від 03.06.08 №496 затверджено Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета» (відповідно до Методичних рекомендацій ОІППО щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (класні журнали), див. с. 30-32).

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо.

Використовуючи Європейське мовне портфоліо у своєму іншомовному навчанні, учні знайомляться із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, вчаться працювати з ними. Отже, за допомогою Європейського мовного портфоліо спрощується процедура впровадження європейських стандартів оцінювання учнів, в тому числі під час формуючого чи підсумкового тестування, які здійснюються за допомогою дескрипторів відповідно до Загальноєвропейських рівневих стандартів.

Така форма оцінювання індивідуальних досягнень учнів та визначення рівня готовності до продовження навчання за певним профілем, як портфоліо, може бути використана у 9-х класах основної школи.

Під час вивчення іноземної мови дія самооцінювання може фокусуватися на трьох аспектах. ^ Перший – це сам навчальний процес. Учні повинні бути здатними оцінити, наскільки добре вони навчаються взагалі, на певному етапі та наскільки успішно виконують індивідуальні завдання та досягають навчальних цілей. Другий аспект для самооцінюванняце учнівські комунікативні уміння, відповідно до рівнів і дескрипторів, розроблених Радою Європи. Третій аспект – це лінгвістична компетенція учня. Використовуючи саооцінювання, учні вчаться контролювати свій лінгвістичний здобуток і виправляти помилки, використовуючи ті самі шкали і оціночні схеми, які використовуються під час оцінювання іншими. Таким чином, вони починають глибше розуміти методи оцінювання, що може допомогти їм краще скласти підсумкові іспити (тести).

На сьогодні розроблено український варіант Європейського мовного портфоліо, який проходить апробацію у п’яти регіонах України (Харків, Одеса, Донецьк, Чернівці, Тернопіль) та підготовлено і видруковано методичний посібник «Європейське Мовне Портфоліо: Методичний посібник. – Тернопіль: Лібра Терра,2008.».

Більш детально ознайомитися з основними положеннями щодо використання Європейського мовного портфоліо можна на сайтах: www.coe.int/portfolio; www.cilt.org.uk/elp.htm; www.nacell.org.uk/elp.htm; www.eelp.gap.it; www.europeestaalportfolio.nl та безпосередньо звернувшись до національного експерта проекту Карпюк О.Д. за адресою: karpiuk@i.ua

Проблематику використання Європейського мовного портфоліо, його багато аспектність рекомендуємо розглянути на засіданні методичних обєднань.

Самооцінювання та традиційне оцінювання не можуть замінити один одного, але в ідеалі вони повинні доповнювати один одного. Самооцінювання базується на учнівській розвинутій здібності рефлексії з метою оцінити свої знання, уміння й досягнення. Оцінювання іншими надає більшої об’єктивності у вимірювані тих же знань, навичок і досягнень. Використання цих двох видів оцінювання сприятиме розвитку учнівської автономії, впровадженню компетентістного підходу у навчання іноземних мов, кращого розуміння загальноєвропейських оціночних стандартів.

З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev .


Кафедра методики

викладання філологічних

дисциплін

Схожі:

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів icon1. Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики у 2010/2011 н р
Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи складаються...
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів icon2. Типові навчальні плани початкової школи Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 р. №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»
Введення в дію Типових навчальних планів початкової школи буде відбуватися поетапно
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconВаріативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені...
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області на 2012/2013 н р
Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 «Про демократизацію в системі освіти області», від...
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconПерелік навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconСтруктура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» навчальні заняття з хімії організовуються...
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconСтруктура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» навчальні заняття з хімії організовуються...
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою підвищення рівня організації
Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (додається)
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconПро навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік
Департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2004 року n 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р за n 1121/9720
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи