Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів icon

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів
Скачати 158.35 Kb.
НазваПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів
Дата28.09.2012
Розмір158.35 Kb.
ТипПоложення

Географія


Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії полягає в тому, що при його вивченні майбутній громадянин знайомиться із реальним життям в оточуючому середовищі, з життям суспільства в усіх його проявах і зв’язках. Географічні знання і вміння дають просторове уявлення про земну поверхню та змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі та світі.

Сьогодні у сфері шкільної географічної освіти вчитель має передбачати насамперед поліпшення її якостей як пріоритетного напряму державної політики в галузі освіти; створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного громадянина країни.

Якісна підготовка до викладання географії має полягати у доборі навчальних планів і навчальних програм з обов’язкових географічних дисциплін та курсів за вибором, у створенні навчально-методичних комплексів з кожного географічного курсу, які включають до свого складу три види джерел навчальної інформації:

 • джерела теоретичної інформації (підручники, навчальні посібники);

 • джерела формування практичних навичок і вмінь (навчальні атласи, контурні карти, робочі практикуми для учнів);

 • банк творчих завдань, вправ для «розумової гімнастики», тестів тощо, що допомагають школярам використати набуті теоретичні знання, практичні навички й уміння в незнайомій (нестандартній) ситуації та сприяє цим самим формуванню гнучкого (критичного) географічного мислення.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.08.08 № 1/9-532 в усіх навчальних закладах повинно бути забезпечено безумовне виконання Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 року № 601 у частині оформлення навчальних кабінетів.

Зокрема, на вхідних дверях кабінету має бути відповідний надпис з назвою кабінету. У кабінеті мають бути розміщені постійні експозиції географічної тематики:

 • державна символіка;

 • інструкція з безпеки праці, правил роботи кабінету;

 • портрети видатних учених-географів, мандрівників, мореплавців;

 • таблиці, прилади;

 • політична карта світу, фізична карта світу, політико-адміністративна карта України, фізична карта України тощо.

Кабінети мають бути обладнані також експозицією змінного характеру:

 • виставка кращих робіт учнів;

 • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання державної атестації та незалежного оцінювання;

 • додаткова інформація відповідно до навчальної програми;

 • матеріали краєзнавчого характеру;

 • результати експериментальної та дослідницької роботи;

 • результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали мають оновлюватися при переході до вивчення нової теми.

На сьогодні можна стверджувати, що вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах непогано забезпечене методично: розроблені навчальні програми для профільного навчання, по кожному курсу географії діють декілька підручників та методичних посібників, атласів, контурних карт, робочих практикумів для учнів, програмових електронних навчальних засобів, збірників різнорівневих завдань тощо. На високому рівні проходять Всеукраїнські учнівські олімпіади, захисти наукових робіт у Малій академії наук, велику популярність здобув Всеукраїнський турнір юних географів та ін.

Водночас робота з організації навчального процесу з географії потребує подальшого вдосконалення в контексті використання нових освітніх технологій, відбору та застосування різноманітних форм і методів навчання з метою забезпечення активного сприйняття та засвоєння учнями базових знань, умінь застосовувати набуті знання і навички в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях.

Особливу увагу вчителю необхідно приділяти при виборі методів навчання й саме тих, які будуть розвивати пізнавальну самостійність учнів. Дослідження і багаторічні спостереження показують, що реалізації ідей розвивального навчання сприяє діяльність, під час якої учні обов’язково включаються в активне засвоєння знань, застосовують засвоєне у нових ситуаціях, оволодівають новими способами виконання навчальних завдань, формують свої вміння та навички.

Сьогодні уроки географії спрямовані на показ практичного значення цієї науки в житті людини, що на сьогодні одним із головних завдань фізичної та економічної географії є передбачення тих змін у природі, які можуть відбутися в результаті стихійних лих та нераціональної господарської діяльності людини.

Передбачені програмою практичні роботи є обов’язковими до виконання всіма учнями, а їх перевірка та оцінювання здійснюється вчителем на власний розсуд – у всіх учнів чи вибірково. Обов’язковими для оцінювання у кожного учня є дві практичні роботи протягом семестру, що заздалегідь визначаються вчителем.

З результатами навчальних досягнень учнів 8-х класів з географії у міжнародному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS можна ознайомитися на сайті ОІППО www.cvoippo.edu.ua .

У 2009/2010 н.р. вивчення географії буде здійснюватися у 6-10 класах:

6 клас – Загальна географія (2 год/тиждень)

7 клас – Географія материків і океанів (2 год/тиждень)

8 клас – Фізична географія України (1,5 год/тиждень)

9 клас – Економічна і соціальна географія України (1,5 год/тиждень)

10 клас – Економічна і соціальна географія світу (1 год/тиждень)

Викладання географії у 6-9 класах буде вивчатися за новою програмою (Нова програма. Географія. Економіка. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 6-11 класи. Київ: Ірпінь, 2005). Учні 10 класу вивчають географію за чинною навчальною програмою, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (Київ: Шкільний світ, 2001 рік).

Програма надає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту. Враховуючи рівень підготовки школярів, їх інтереси і нахили, профіль школи, вчитель може запропонувати власну логіку вивчення матеріалу, з методичним обґрунтуванням доцільності внесених змін. Кількість годин, передбачених для вивчення тем, є орієнтовною і може бути зміненою у межах визначених годин.

Календарно-тематичне планування з географії в 6-11 класах, що було надруковане у фахових виданнях, залишається у практичному використанні для організації навчального процесу. Вчитель може самостійно робити зміни, орієнтуючись на пояснювальну записку до програми, обсяг та зміст нових підручників, якими забезпечений навчальний заклад.

Вивчення географії буде проводитися за такими підручниками:

^ Основні підручники

Фізична географія України

Шищенко П.П., Муніч Н.В.

8

Зодіак-Еко

2008

Фізична географія України

Булава Л.М.

8

АнГРОплюс

2008

Фізична географія України

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.

8

Генеза

2008

Фізична географія України

Дітчук І.Л., Заставецька О.В., Брущенко І.В.

8

Прем’єр

2008

Географія материків і океанів

Бойко В.М., Міхелі С.В.

7

Зодіак-Еко

2007

Географія материків і океанів

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.

7

Генеза

2007

Географія

Скуратович О.Я.,

Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.

6

Педагогічна преса

2006

Загальна географія

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.

6

Генеза

2006

Загальна географія

Бойко В.М., Міхелі С.В.

6

Зодіак-Еко

2006

Економічна і соціальна географія України

Гілецький Й.С.

9

Підручники і посібники

2009

Економічна і соціальна географія України

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш.

9

Генеза

2009

Економічна і соціальна географія України

Надтока О.Ф., Топузов О.М.

9

«»

2009

Економічна і соціальна географія України

Гончаренко О., Садкіна В.

9

Оберіг

2009


^ Додаткові підручники та навчальні посібники

Загальна географія (підручник)

Стадник О.Г.,

Довгань Г.Д.

6

Ранок

2006

Практичні роботи з географії: практикум для 6 класу

Думанська Г.В.,

Назаренко Т.Г.

6

Аксіома

2008

Загальна географія. Експрес-контроль (Тестові завдання)

Вовк В.Ф.

6

Ранок

2007

Загальна географія. Зошит для практичних робіт

Стадник О.Г.,

Довгань Г.Д.

6

Ранок

2006

Географія материків і океанів. Розробки уроків (Дидактичні матеріали до уроків)

Довгань Г.Д.

7

Ранок

2007

Географія материків і океанів. Практикум з курсу

Думанська Г.В.,

Назаренко Т.Г.

7

Аксіома

2008

Загальна географія.

Зошит для практичних робіт

Стадник О.Г., Довгань Г.Д.

7

Ранок

2008

Географія материків і океанів. Контурні карти із завданнями

Стадник О.Г.

7

Ранок

2008

Фізична географія України. Контурні карти із завданнями

Стадник О.Г.

8

Ранок

2008

Загальна географія.

Зошит для практичних робіт

Стадник О.Г., Довгань Г.Д.

8

Ранок

2008

Економічна і соціальна географія України

Сиротенко А.Й.

9

Освіта

2006


Оскільки, відповідно до нових навчальних планів у 5-х класах запроваджено пропедевтичний курс «Природознавство», рекомендуємо продовжити вивчення краєзнавчого курсу «Географія рідного краю» за рахунок варіативної складової (0,5-1 год.), беручи до уваги, що даний курс забезпечений навчальною програмою, двома варіантами підручників (автори В.С. Місевич, Я.І. Жупанський), краєзнавчим атласом, контурними картами, робочими зошитами для учнів з друкованою основою.

Навчаючи шестикласників початкам «Загальної географії», розширюючи їх знання у сьомому класі змістом «Географія материків і океанів», зосереджуючи та поглиблюючи знання восьмикласників з природи країни в курсі «Географія України», вчителі географії мають зробити все можливе для формування цілісного географічного образу планети Земля. Зміст навчального матеріалу повинен сприяти формуванню в учнів важливих практичних умінь і навичок: а) читанню карт. Необхідно систематизувати уміння учнів читати карти різного фізико-географічного змісту і міцно закріпити навички читання карт під час проведення практичних робіт; б) опис природи місцевості за картами здійснювати шляхом спільного аналізу карт різного змісту. При складанні характеристики природних умов територій необхідно користуватися типовими планами; в) умінню і навичкам щодо організації та проведення спостережень у природі. Учні повинні вміти характеризувати погоду за день, тиждень, місяць, рік, робити прогнози на найближчий час, працювати з приладами, визначати мінерали й гірські породи за зовнішніми ознаками, виконувати зйомки місцевості тощо.

Головною особливістю вивчення географії у 2009/2010 навчальному році є перехід дев’ятикласників на 12-річний термін навчання та вивчення ними оновленого курсу «Географія України». Цьому курсу в 9 класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного для старшої школи. Основну увагу в цьому курсі слід приділити вивченню господарської спеціалізації території України, яка сформовувалася в результаті її специфічних фізико-географічних умов, тривалого історичного розвитку та розміщення населення. Цей курс є також початковим етапом економічної освіти школярів, сприяє їхній адаптації до життя в умовах ринкової економіки, тому програма містить питання про економічну систему України, типи підприємств за формами власності, аналізуються складові економічного потенціалу країни. Програма передбачає виконання 10-и практичних робіт. Більшість практичних робіт вимагає самостійного використання учнями економічних карт, статистичних даних та передбачає різноманітну роботу з текстом підручника. Курс спрямований на формування соціальної та поглиблення функціональної, інформаційної та ціннісно-смислової компетенцій. Особливістю курсу є і те, що для вивчення більшості навчальних тем потрібно нові статистичні дані, які з часом стають застарілими, тому рекомендується використовувати матеріал сайтів з Інтернету. Досить актуальними сьогодні є вміння використовувати додаткові джерела інформації. Тому блок «Знайдіть в Інтернеті» націлює учнів на пошук інформації географічного характеру через новітні засоби. Блок «Для допитливих» містить додатковий матеріал, що позначено відповідним символом.

Зменшення годин на вивчення географії України у 9 класі 12-річної школи може ускладнити виконання завдань, які стоять перед вчителем, адже неодмінною умовою засвоєння знань з географії України є знання про населення і господарство рідного краю. Тому рекомендуємо у 9-х класах продовжити вивчення (у тих навчальних закладах, де відповідна робота розпочалася у минулому навчальному році) або започаткувати викладання 17-годинного курсу за вибором (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Економічна та соціальна географія своєї області». Завдяки такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, вчитель дає наукові географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочно допомогти учневі у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту. Викладання такого курсу має здійснюватися відповідно до програми «Рідний край».

Вивчаючи економічний та соціальний навчальний матеріал про країни світу, десятикласники повинні використовувати статистичні матеріали, креслити графіки, діаграми, статево-вікові піраміди та ін. Методом синтезу і аналізу старшокласники повинні вміти пояснити основні закономірності розвитку економічних та соціальних явищ в країнах світу. Виконання практичних робіт зі статистичним матеріалом сприятимуть розумінню учнями чинників і принципів розміщення виробництва у світі.

Профільне навчання організовується в старшій школі (10-11 кл.), коли в учнів уже сформований стійкий інтерес до географічної галузі знань. Програми для профільного навчання рекомендовані МОН України і видані окремою збіркою (Географія, 10-11 класи. Програми для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Київ: «Педагогічна преса», 2005).

Для класів і шкіл усіх профілів обов’язковим є вивчення курсу «Економічна і соціальна географія світу» в 10 класі та пропонуються додатково різноманітні географічні курси для посилення окремих профілів, які можна викладати в 10 і 11 класах (див. «Програми для профільного навчання).

У сучасній школі найбільш поширеними формами профільної диференціації є навчання географії в класах з поглибленим вивченням предмета та профільне навчання. Поглиблене вивчення географії організовується тільки за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Класи з поглибленим вивченням формуються в загальноосвітньому навчальному закладі наприкінці навчального року (орієнтовно у травні) за наявності кваліфікованих спеціалістів (учителів, викладачів), відповідного програмно-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Рішення про формування класів з поглибленим вивченням предмета приймається педагогічною радою, враховуючи бажання учнів та батьків (або осіб, які їх заміняють) і після погодження з відповідним органом, управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, затверджується наказом директора закладу. Класи з поглибленим вивченням предмета формуються, як правило, у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) та ІІІ ступеня (8-12 класи) (див. Положення про класи з поглибленим вивченням у збірнику наказу МОН України № 11-12, 2009 рік).

Відповідно до навчального плану вчителі працюють за новими навчальними програмами, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання; форми, методи і засоби навчання. У навчальному процесі поряд із традиційними широко використовуються інноваційні технології, дослідно-експериментальні та творчі види діяльності учнів. Державна підсумкова атестація та оцінювання навчальних досягнень учнів, які навчаються за програмами поглибленого вивчення географії, здійснюється згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти та Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України (газета «Директор школи», № 18, 2009 р.).

Зміст географічної освіти в профільних класах реалізується через курс загальної географії, що утворює інваріантну частину навчального плану, і курсів за вибором (спецкурсів), які є обов’язковою складовою варіативної частини. Профільне навчання здійснюється також за рахунок факультативних курсів, що обираються вчителем в залежності від того, яке спрямування надається профілю. Курси за вибором (спецкурси) викладаються за програмами, які рекомендовані МОНУ або вченою радою ОІППО. На допомогу вчителям географії видано авторські програми (В.Ю. Туряк, В.В. Фостій «Туристське країнознавство», 2009 та «Туристське краєзнавство»), які також можуть бути використані у практичній діяльності.

Учитель забезпечує навчання всіх учнів класу, фіксуючи відпрацьований час на відведених сторінках класного журналу. Актуальним залишається питання запровадження факультативного курсу з проблем підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Для створення робочої програми цього факультативного курсу вчитель може використати опубліковані матеріали у фахових виданнях «Програмові вимоги зовнішнього незалежного оцінювання з географії». Програма такого факультативу набуває чинності тільки після затвердження її на засіданні рай(міськ)методоб’єднання вчителів географії.

При веденні сторінки класного журналу необхідно керуватись методичними рекомендаціями ОІППО, які розробленні з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України («Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів», Чернівці, 2008).

При виставленні тематичної оцінки з географії враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Рекомендується виставляти три тематичних оцінки за семестр при 70 годинах навчальної програми з географії та дві-три – при 35 годинах. У 8-9 класах, де за програмою 52 навчальних години, також рекомендується виставляти три тематичних оцінки за семестр. Вчитель має право збільшити кількість тематичних оцінок з географії.

Аналіз стану географічної освіти в області дозволяє намітити деякі напрямки організації методичної роботи за напрямком забезпечення якісної освіти. Серед них ми вважаємо за необхідне виділити наступні:

 1. Відбір та застосування різноманітних форм і методів навчання з метою забезпечення активного сприйняття та засвоєння учнями базових знань, осмислення та сприйняття навчального матеріалу чинних підручників.

 2. Розробка і втілення у навчальний процес сучасних високоефективних технологій навчання.

 3. Удосконалення освітнього процесу з урахуванням компетентнісного підходу – навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях.

 4. Формування індивідуального досвіду участі школяра в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

 5. Реалізація міжпредметного підходу при вивченні основних географічних курсів, що дозволить створити в учнів системну географічну картину світу.

 6. Забезпечення особистісної спрямованості процесу навчання географії. Орієнтація на людину, її місце в географічному середовищі.

 7. Забезпечити обговорення результатів участі школярів України у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS на засіданні рай(міськ)методоб’єднання вчителів географії.В.Ю. Туряк,

методист

географії

Схожі:

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти І науки України від 20 липня 2004 року n 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 р за n 1121/9720
Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою підвищення рівня організації
Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (додається)
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconПоложення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconПоложення про проведення практики студенті в у вищ к Х навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти України №93 від 8 квітня 1993 року І зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за №
Положення про проведення навчальних І виробничих практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича",...
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconСвітова література відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2010 року №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня»
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2010 року №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconМетодичні рекомендації щодо розроблення навчальних планів і робочих навчальних планів за напрямами підготовки (спеціальностями) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів
Кабінету Міністрів України від 08. 08. 2003 року №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", "Положення про організацію...
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconПоложення > Ці Державні вимоги розроблені відповідно до Законів України,, "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах",, затверджених
України від 24 грудня 2003 року №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за №75/8674 (у редакції наказу...
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Типового положення про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І науки обласної,...
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Типового положення про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І науки обласної,...
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 20. 07. 2004 року №601 у частині оформлення навчальних кабінетів iconСтруктура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» навчальні заняття з хімії організовуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи