Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах icon

Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах
Скачати 104.89 Kb.
НазваІнформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах
Дата28.09.2012
Розмір104.89 Kb.
ТипДокументи

Інформатика


Шкільний курс інформатики в 10-11 класах ЗНЗ області вивчатиметься відповідно до Інструктивно-методичного листа про вивчення інформатики у 2008-2009 н.р. (лист МОН від 07.07.08 р. №1/9-439) за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика”, видавництва “Прем’єр”, Запоріжжя, 2003р., у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, 2003, 2004 р.р., “Навчальною програмою з інформатики для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів”, надрукованою у науково-методичному журналі “Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №4–5, 2006 р. та №2-3, 2008 р.

Розподіл годин на вивчення окремих розділів та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№5, 14-15, 2003 р., №№13-14, 2004, 2005 р.р. та у науково-методичному журналі “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах”, №1 та №4–5 за 2006 р., №1, 2007 р., №2-3, 2008 р.


Особливості навчальної програми для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

У 2009/2010 н.р. учні 9-х класів вперше розпочнуть вивчення інформатики за новою програмою (автори І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова) із розрахунку 1 година на тиждень.

Програма, згідно з типовими навчальними планами, розрахована на учнів, які до 9 класу ще не вивчали інформатики.

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми і кількість практичних робіт може бути таким:

^ 9 клас

(1 година на тиждень, всього - 32 години + 3 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

кількість години

кількість практичних робіт

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

2
2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

3

1

3

Системне програмне забезпечення

7

3

4

Службове програмне забезпечення

3

2

5

Комп’ютерні мережі

6
5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

1

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

3

1

6

Основи роботи з текстовою інформацією

4

2

7

Комп’ютерна графіка

7
7.1

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

1
7.2

Основи растрової графіки

3

1

7.3

Основи векторної графіки

3

1


Проте викладання за цією програмою може проводитися і в освітніх закладах, де навчання інформатики починається раніше, ніж з 9 класу.

В цьому випадку ті теми програми, які учні вже вивчали, можуть бути скорочені або замінені уроками узагальнення й систематизації знань з обов’язковим виконанням практичних робіт, що передбачені програмою.

Вивільнений час може бути використаний для поглибленого вивчення інших тем курсу за програмами курсів за вибором «Основи Інтернету» та «Основи комп’ютерної графіки».

Звертаємо увагу на те, що незалежно від того, в якому обсязі інформатика вивчалася до 9 класу, має бути проведено принаймні один урок узагальнення й систематизації знань з кожної теми даної навчальної програми, а також всі 12 практичних робіт, передбачених програмою (за винятком практичних робіт у тих темах, що викладаються за програмами курсів за вибором).

Використовуючи вказані програми курсів за вибором, вивчення окремих тем можна поглиблювати і в тому випадку, коли у 9­ класі основної школи на інформатику виділяється більше 1 години на тиждень.

Програмою передбачено виконання ^ 12 практичних робіт, оцінки за які обов’язково заносяться в колонку на лівій стороні журналу з написом Практична робота (П/р № ) без запису дати. Зміст всіх практичних робіт добирається так, що їх тривалість не має перевищувати 25 хвилин (відповідно до санітарних норм щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів даної вікової категорії).

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням пропонується перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку має бути ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програми). Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці. Бажаною умовою є наявність у школі швидкісного каналу підключення до Інтернету (від 128 Кбіт/с).

Найпершим завданням курсу інформатики має бути формування базового понятійного апарату, у якому найважливішими є поняття інформації, об’єкта, інформаційної системи та її складових. Це завдання має бути в цілому вирішено протягом вивчення теми «Інформація. Інформаційні процеси та системи», а також перших уроків теми «Апаратне забезпечення інформаційних систем», і теми «Системне програмне забезпечення».

Уроки, основним завданням яких є формування понятійного апарату, за формою навчання мають суттєво відрізнятися від інших уроків, оскільки на них відводиться мінімум часу або зовсім не виділяється час для самостійного виконання учнями завдань за комп’ютером. Таких уроків у курсі інформатики 9-го класу може бути 8–9. Натомість завданням всіх інших уроків, крім отримання учнями певних знань, має бути отримання навичок роботи в різноманітних програмних середовищах та закріплення знань на практиці. Отже, обов’язковим компонентом таких уроків є виконання учнями завдань на комп’ютері.

Одним із засобів систематизації й узагальнення знань є виконання практичних робіт, кожна з яких узагальнює матеріал певної теми або частини теми. Проте цих робіт недостатньо для формування стійких умінь та навичок використання IT-технологій і тому вчитель має давати учням додаткові вправи, що виконуються на комп’ютері.


Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики

у 9-х класах

Навчання інформатики у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками: «Інформатика. 9 клас» (автори Т.І.Лисенко, Й.Я.Ривкінд, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько) видавництва “Ґенеза”, «Інформатика. 9 клас» (автори І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко) видавництва “BHV”, «Інформатика. 9 клас» (автори В.В.Володін, І.Л.Володіна) видавництва “Гімназія”, «Інформатика. 9 клас» (автори Н.В.Морзе, В.П.Вебер, О.Г.Кузьминська) видавництва “Школяр”.


Поглиблене вивчення інформатики

Відповідно до Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах затвердженого наказом МОН України від 08.04.09 р. № 312 класи з поглибленим вивченням окремих предметів формуються, як правило, у складі школи ІІ ступеня (8-9 класи) та ІІІ ступеня (10-12 класи). З окремих предметів можливе запровадження поглибленого вивчення з більш раннього віку.

У відповідності до листа МОН від 18.02.2008 року №1/9-83 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік» робочі навчальні плани для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням інформатики складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99.

Навчальний час на поглиблене вивчення інформатики у 8, 9-х класах (із розрахунку 3 години на тиждень) формується таким чином: до годин інваріантної складової (технології – 2 години, з відповідним поділом класу на дві групи), додаються години варіативної складової (2 години, без поділу для кожної з двох груп класу), що разом становить 3 години на тиждень для кожної окремої групи у класі.

Вивчення інформатики у 8, 9-х класах з поглибленим вивчення інформатики відбуватиметься за програмою поглибленого вивчення інформатики для 8-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автори: Караванова Т.П., Костюков В.П.), видрукуваній у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» №2-3, 2008 рік та розміщеній на сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua)

У 10-11 класах з поглибленим вивченням математики та інформатики курс інформатики в може вивчатися за такими програмами:

  • ^ Програми для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика і програмування. 8-11 класи” з розрахунку 4 години на тиждень;

  • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв. Інформатика (поглиблений курс). 8-11 класи (“Прем’єр”, Запоріжжя, 2003р.) з розрахунку 2 години на тиждень у 9 класах і 4 години на тиждень у 10-11 класах.


Допрофільна підготовка з інформатики

У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

Навчальний курс «Основи інформатики, 7- 9 класи» (автори: В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров) розрахований на вивчення у 7-х, 8-х та 9-х класах 12-річної школи протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень). Пропоновані авторські навчальні курси є двонапрямленими і складаються з двох змістово-процесуальних частин: комп'ютерні технології та комп'ютерні науки, які можуть вивчатися як незалежно одна від одної, так і взаємоузгоджено, з певним тематичним чергуванням.

Метою курсу за вибором «Основи робототехніки» (укладач Кожем’яка Д.І.) є навчання основам об’єктно-орієнтованого та графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмуванню. Курс спрямований на популяризацію галузі робототехніки в Україні, підготовку учнів середнього шкільного віку до вивчення мов програмування для створення програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації.

Курс «Основи робототехніки» призначений для вивчення у 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень. Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та навчально-методичного комплекту. Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.

Програма пропедевтичного курсу «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» (автор Коршунова О.В.) призначена для учнів 2-4 класів із розрахунку 1 година на тиждень. Курс має чітко виражену практичну спрямованість.

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись „Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”, (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329) та Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 „Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219.

Використання комп’ютерної техніки на уроках збільшує навантаження на дитину. Тому керівникам навчальних закладів необхідно постійно контролювати дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та Державних санітарних норм і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.

Усі навчальні програми з інформатики (крім безмашинного варіанту) розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. На кожному уроці інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2004 року №1/9-252).

Ведення класних журналів у 2009/2010 н.р. повинно здійснюватись відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 406 від 03.06.2008 р. та методичних рекомендацій ОІППО щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (класні журнали), виданих у 2008 році. Звертаємо вашу увагу, що при викладанні інформатики із розрахунку 1 година на тиждень кількість тематичних повинна бути не менше 2-х в семестр.

У 2009/20010 навчальному році проведення державної підсумкової атестації з інформатики передбачається на вибір учня в усній формі (за білетами), у формі захисту творчих робіт зі створення прикладного програмного забезпечення підтримки навчально-виховного процесу та проведенням тестування.

Міністерство освіти і науки України рекомендує проводити обов’язкову державну підсумкову атестацію з інформатики для класів інформаційно-технологічного профілю та класів із поглибленим вивченням інформатики.


Л.А. Безручак,

методист інформатики


Схожі:

Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconНавчальна програма курсу «інформатика»
Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconШкільний курс інформатики з методикою викладання в початковій школі
Мета викладання інформатики в початковій школі. Аналіз програм з оіот: зміст навчання, вимоги до знань І вмінь, зміст практичних...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconМ. П. Драгоманова інститут інформатики «затверджено» «рекомендовано» на засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту інформатики нпу імені М. П. Драгоманова Протокол
«Інформатика» в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова у 2014 році: 010102101 «Початкова освіта» (спеціалізація...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconСтруктура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Шкільний курс викладання зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ”
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconІсторія І правознавство
Міністерством освіти І науки України для 11-річної школи у 10-11 класах І програмами для 12-річної школи у 5-9 класах. Для 10-11...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconКонкурс на кращу методичну розробку уроків «Сходинки до інформатики»
Минуло кілька років, як Ви розпочали викладати інтегрований курс «Сходинки до інформатики» у Вашому навчальному закладі та стали...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики
Напрям підготовки «Інформатика», «Програмна інженерія», «Фізика», «Математика», «Готельно-ресторанна справа», «Економічна теорія»,...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconПрофільного навчання інформатики
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconІнструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році
Комп’ютер у школі та сім’ї”, №1, 2005 р., «Програмами для профільного навчання. Інформатика», надрукованими у науково-методичному...
Інформатика Шкільний курс інформатики в 10-11 класах iconПояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи