Природознавство. Біологія icon

Природознавство. Біологія
Скачати 123.6 Kb.
НазваПриродознавство. Біологія
Дата28.09.2012
Розмір123.6 Kb.
ТипДокументи

Природознавство. БіологіяШкільному курсу “Біологія” передує пропедевтичний інтегрований курс “Природознавство”, який вивчається у 5-6 класах ЗНЗ всіх типів як базовий. Кількість навчальних годин визначена Типовими навчальними планами для 12-річної школи.

Як і минулого навчального року пропедевтичний курс “Природознавство” вивчатиметься у 5 та 6 класах по 1 годині на тиждень за навчальною програмою „Природознавство 5-6 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів” (видавництво „Перун”, 2005 р.)

Суттєву допомогу усім учасникам навчального процесу нададуть робочі зошити з друкованою основою для учнів 5-6 класів, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

У 2009/20010 навчальному році вивчення біології буде здійснюватися у 7-11 класах:

 • 7 клас – Біологія рослин (2 год./тиждень);

 • 8 клас - Біологія тварин (2 год./тиждень);

 • 9 клас - Біологія людини (3 год./тиждень);

 • 10 клас – Загальна біологія (1 год./тиждень);

 • 11 клас - Загальна біологія (2 год./тиждень).

Учні 7, 8 та 9-х класів вивчають біологію за новою програмою (Програма 12-річної школи. Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-11 класи. Київ, Ірпінь, 2005).

Викладання біології у загальноосвітніх 10-11-х класах забезпечується чинною навчальною програмою, яка рекомендована МОНУ (Київ, "Шкільний світ", 2001 рік). Регіональний методичний посібник “Календарно-тематичне планування з біології. 6-11 класи” залишається у практичному використанні для організації навчального процесу у 10-11-х класахкалендарно-тематичне планування навчальної програми вчитель проводить у відповідних графах цього посібника.

Вивчення біології у профільних 10-11 класах здійснюватиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Біологія. 10-11 класи. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів» –

^ К.: Педагогічна Преса, 2004. – календарне планування забезпечує вчитель відповідно до визначеного профілю.

Календарне планування за новими навчальними програмами для 7, 8 та 9-х класів вчитель проводить самостійно, творчо планує вивчення матеріалу, орієнтуючись на пояснювальну записку до програми, обсяг та зміст нових підручників, якими забезпечений навчальний заклад.

Звертаємо увагу на те, що резервні години, визначені навчальними програмами, можуть бути використані для:

 • осмислення учнями навчального матеріалу;

 • систематизації і узагальнення знань учнів з відповідної теми;

 • виконання лабораторних і практичних робіт;

 • самоконтролю знань і умінь;

 • уроків контролю навчальних досягнень учнів.

Вивчення біології проводиться за такими підручниками :

7 клас - Мусієнко М.М. та ін. Біологія 7. – К.: Генеза, 2007

- Соболь В.І. Біологія 7 – “Грамота”, 2007

- Ільченко В.Р. та ін. Біологія 7 – “Довкілля-К”, 2007

8 клас – Межжерін С.В., Межжеріна Я.О. – “Освіта”, 2008

- Фещенко Т.І., Павіченко Ю.В., Шатровський О.Г. – “Гімназія”, 2008

- Запорожець Н.В., Влащенко С.В. – “Гімназія”, 2008

9 клас - «Біологія. 9 клас» /Автори Базанова Т.І., Павіченко Ю.В., Кармазина І.С., Тіткова А.М., Лінніченко В.М. – Харків: Світ дитинства;

- «Біологія. 9 клас» /Автори Матяш Н. Ю., Шабатура М.Н. – К.: Генеза;

- «Біологія. 9 клас» /Автори А.В. Степанюк, Л.С. Барна, Т.В. Гладюк,
Г.Я. Жирська, Н.Й. Міщук (за редакцією Степанюк А.В.) – Тернопіль: Підручники і посібники;

- «Біологія. 9 клас» /Автори Страшко С.В., Білик В.Г., Горяна Л.Г.,

Ігнатенко С.А. (за редакцією Страшка С.В.) – К.: Грамота .

10 клас - Кучеренко М.Є. та ін. Загальна біологія.- К.:Генеза, 2003, 2004

- Данилова О.В. та ін. Загальна біологія.- Х:,Торсінг, 2001

^ 11 клас - Кучеренко М.Є. та ін. Загальна біологія.- К.:Генеза, 2003, 2004.

З 2009/2010 навчального року на вивчення біології у 9-х класах відводиться 3 год. на тиждень. У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення біології у 9-х класах відводиться 2,5 год. на тиждень (наказ МОН України від 13.03.2006 р. № 182). З метою допомоги вчителям біології щодо виконання в повному обсязі навчальної програми 9-го класу на сайті ОІППО (www.cvoippo.edu.ua) будуть розміщені додаткові рекомендації МОНУ.

Міносвіти і науки звертає увагу на те, що зміст навчальної програми з біології для 9-го класу покладено в основу державної підсумкової атестації з біології у 9-х класах. Тому обсяг часу на вивчення біології має відповідати зазначеній вище кількості навчальних годин.

Особливості програми для 9 класу. Програма з біології для 9 класу

12-річної школи має змістові та методичні особливості порівняно із попередньою. Вивчення розділу «Людина» розпочинається темою «Організм людини як біологічна система», зміст якої передбачає продовження формування загальнобіологічних понять: клітина, тканина, організм. у першій темі розділу вивчаються тільки ввідні поняття про нервову, ендокринну та імунну регуляцію, що необхідно для вивчення функціональних систем організму і без чого неможливо сформувати в учнів поняття про функціонування організму людини як цілісної системи. У наступних темах поняття про організм людини як цілісну систему наповнюється конкретним змістом про функції та будову окремих органів та систем організму людини. Розпочинати вивчення системи органів потрібно з визначення її функцій, після чого вивчати будову окремих органів у зв’язку з функціями, які вони виконують.

Механізми ендокринної і нервової регуляції функцій організму людини вивчаються в окремих темах наприкінці розділу «Людина».

Тема „Ендокринна регуляція” передує вивченню теми „Розмноження та індивідуальний розвиток ”.

Теми „Нервова регуляція функцій організму людини” та „Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи” завершують вивчення розділу „Людина”.

Новим у змісті розділу «Біологічні основи поведінки людини» є включення питань про ретикулярну формацію мозку і рівні сприйняття інформації.

Тому доцільно теоретичні положення розкривати, вдаючись до прикладів з життя відомих людей, співпрацювати з психологами школи та використовувати загальноприйняті психодіагностичні методики, життєвий досвід учнів, міжпредметні зв’язки.

Особлива роль навчального курсу біології для 9 класу полягає у формуванні здоров’язбережної компетентності. Зміст навчального курсу спрямований на формування переконань у необхідності відповідального ставлення до власного здоров’я, оволодіння знаннями про здоров’я, методи його формування, збереження та зміцнення, усвідомлення залежності процесів життєдіяльності і здоров’я людини від природних і соціальних факторів, формування готовності учнів використовувати набуті знання, уміння і способи діяльності у реальному житті для розв’язання практичних завдань.

Є певні зміни і в практичній частині програми – додаткова інформація буде розміщена на сайті ОІППО (www.cvoippo.edu.ua).

^ Звертаємо увагу вчителів на організацію діяльності учнів щодо формування практичних умінь, визначених програмою: надання першої допомогу при ушкодженні опорно-рухової системи та кровотечах, застосування теоретичних знань для обґрунтування заходів попередження травм, профілактики захворювань, зокрема і таких, що передаються статевим шляхом та попередження ВІЛ-інфікування, дотримання правил особистої гігієни, режиму праці і відпочинку тощо. Вивчення цих питань необхідно здійснювати також на основі знань, здобутих учнями на уроках з основ здоров’я.

Практичну частину програми становлять лабораторні та практичні роботи, які орієнтують учнів на активне пізнання властивостей організму людини, організацію самоспостережень.

В усіх класах оцінювання практичних і лабораторних робіт учнів здійснюється 100% або вибірково в залежності від способу (демонстраційний, фронтальний, груповий, індивідуальний) і мети (мотиваційна, контролююча тощо) виконання.

Із упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу змінюються підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень школярів як складової навчального процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Затверджені “Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (наказ МОНУ від 05.05.2008 р. № 371) необхідно неухильно запроваджувати у практичну діяльність кожним педагогом. Допоміжним матеріалом для вчителів біології і природознавства може служити авторська схема викладення Критеріїв, яка побудована на основі аналізу і структуризації їхнього змісту (регіональний посібник «Нормативно-правова база організації сучасного навчально-виховного процесу: акценти, коментарі, рекомендації». ОІППО, 2008).

Обов’язковим на уроках біології є наявність робочого зошита. Різновидність робочого зошита (звичайний або з друкованою основою) визначає вчитель і погоджує прийняте рішення з учнями до початку навчального року. Варто використовувати тільки такі зошити з друкованою основою, які рекомендовані МОНУ. Оцінювання ведення зошита не проводиться.

Контроль навчальних досягнень може проводитися різними формами (усний, письмовий, тестовий, самостійна робота) у робочих зошитах (аркушах паперу) – усі оцінки обліковуються як поточні. Обов’язковою вимогою для вчителя є дотримання норм об’єктивного оцінювання на основі чинних критеріїв.

Зважаючи на розподіл навчального часу між темами, визначеними чинними програмами для 7-11-х класів, доцільним є об’єднання тем, на вивчення яких визначено менше 6 годин, у змістові модулі, що підлягають тематичному оцінюванню.

Зазначаємо, що оцінка у колонку «Тематична» виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми(модуля), з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (лабораторних, практичних, самостійних, творчих робіт) та навчальної активності школярів. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається (наказ МОН України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х». Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, вважаємо недоцільним.


Спосіб проведення лабораторної роботи

Оцінювання

Демонстрація

Не проводиться

Фронтальна робота (під керівництвом вчителя)

Не проводиться

Групова робота учнів

Вибіркове (30% учнів)

Індивідуальна робота учнів

Усіх учнів


^ Орієнтовні форми організації і проведення лабораторних та практичних робіт


Клас

Форма проведення

Демонстрація

Фронтальна робота

Групова робота

Індивідуальна робота

7

№№ 3, 5, 8, 12, 13, 14

№№ 16

№№ 11, 15

№№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 17

8

№№ 2, 3, 10

№№ 1

№№ 4, 7, 8, 9, 12, 14

№№ 5, 6, 11, 13,

9

№ 1

№ 9; № 4

№№ 7,8,10;

№№ 2,3,8

№№ 2,3,5,6;

№№ 1,3,4,5,6,7,9,10

10

№№ 5, 6

№ 1

№№ 2,4,8

№№ 3, 7

11

№№ 9, 11

-

-

№ 10


У ^ 7-10 класах загальноосвітніх навчальних закладів може проводитися підсилення базового курсу “Біологія” – додатковий час уводиться за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану. Мета підсилення - збільшення кількості навчальних годин на реалізацію навчальної програми, якісне засвоєння змісту нових підручників, підготовки до ДПА тощо.

В умовах підсилення базового курсу проводиться збільшення кількості навчальних годин відповідно до змісту чинної навчальної програми (наприклад, за програмою 2 години/тиждень + 1(0,5) з варіативної складової робочого навчального плану).

^ Поглиблене вивчення. Навчання біології у 10-11-х класах з поглибленим вивченням предмета у 2009/10 навчальному році буде здійснюватись за програмою: Біологія. 8-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (авт. П. Балан, Ю. Вервес, В. Войцицький, М. Кучеренко), надрукованою у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 6-11 класи – К.: Шкільний світ, 2001.

Навчання біології у 8-9-х класах з поглибленим вивченням предмета у 2009/10 навчальному році буде здійснюватись за програмою: Біологія. 8-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (авт. О.В.Костильов, О.П.Зінченко, Н.Ю.Матяш, А.С.Віхренко, О.А.Андерсон/.

На поглиблене вивчення біології відводиться: 8 клас - 4 год. на тиждень;

^ 9 клас - 4 год. на тиждень.

Практична спрямованість програм забезпечується збільшеною кількістю лабораторних і практичних робіт. Особливе місце у навчальному процесі відводиться дослідам, спостереженням, які рекомендується проводити не тільки на уроках, а й вдома, на екскурсіях, під час практики.

Профільне навчання організується в старшій школі (10-1І кл.), коли в учнів уже сформований стійкий інтерес до біологічної галузі знань. Програми для профільного навчання рекомендовані МОНУ і видані окремою збіркою (Педагогічна преса, 2004). Зміст шкільного курсу “Біологія” у старшій школі залежить від обраного напрямку профільного навчання і є варіативним. Біологія вивчається у класах різних профілів як обов’язковий предмет – кількість навчальних годин є диференційованою і визначається чинними програмами, які рекомендовані МОНУ:

Профіль

10 клас

11 клас

Природничий (біолого-хімічний, екологічний)

3

3

Універсальний та технологічний

1

2

Фізико-математичний

1

1

Спортивний

2

2

Філологічний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний

1

1

^ Курси за вибором не стільки поглиблюють знання, скільки розширюють їх, трансформують наукові знання у практичний досвід школяра. Це сприяє особистісній орієнтації навчання. Організація профільного навчання передбачає обов'язкове вивчення курсу за вибором (спецкурсу) всіма учнями, який включається до розкладу. Факультативні заняття, так само як і гуртки, є вільними щодо вибору та відвідування школярами і проводяться у позаурочний час.

^ Курси за вибором (спецкурси) викладаються за програмами, які рекомендовані МОНУ або Вченою радою ОІППО. На допомогу вчителям біології видано збірник авторських програм педагогів області (Біологія. Регіональні програми спецкурсів. Чернівці, 2005), які можуть бути використані у практичній діяльності.

Профільне навчання здійснюється також за рахунок факультативних курсів, що обираються вчителем в залежності від того, яке спрямування надається профілю. Факультативні заняття є формою підтримки диференційованого навчання з біології.

Згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ віз 03.06.2008р. №496) усі предмети як інваріантної, так і варіативної складової робочих навчальних планів підлягають оцінюванню. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Організацію навчально-виховного процесу необхідно проводити відповідно нормативно-правової бази МОН України, використовуючи регіональний посібник для вчителів біології (ЧОІППО, 2008).

Актуальні напрямки

організації методичної роботи у наступному навчальному році

 • Формування біологічних понять на основі чинних підручників.

 • Свідоме навчання як необхідна умова успішного оволодіння навчальним матеріалом.

 • Проблеми вивчення біології та можливі шляхи їх розв’язання.

 • Складні питання шкільного курсу біології: способи навчання та засвоєння знань.

 • Мотивація навчання біології через використання парадоксальних явищ, нестандартних ситуацій.

 • Методична система формування у школярів теоретичних знань.

 • Актуальні проблеми роботи вчителя у класах поглибленого вивчення біології.

 • Демонстраційне комп’ютерне моделювання як засіб інтенсифікації навчання основам біології.

 • Контроль знань як фактор формування відповідального ставлення учнів до навчання.

 • Узагальнення і систематизація знань при вивченні шкільного курсу біології.

 • Методичні прийоми організації навчання біології у поєднанні з доступністю, індивідуалізацією та диференціацією.

 • Резерви підвищення інтелектуальної активності учнів на уроках біології.


Л.О. Тороус,

методист біології

Схожі:

Природознавство. Біологія iconПриродознавство. Біологія
Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які обов’язково...
Природознавство. Біологія iconМетодичні рекомендації щодо вивчення природознавства у 2013-2014 навчальному році «Природознавство»
«Природознавство» початкової школи і є пропедевтикою для систематичних курсів фізики, хімії, біології, географії та астрономії в...
Природознавство. Біологія iconХарківська національна академія міського господарства біологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки з організації самостійної роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи (для студентів 1 – 2 курсів...
Природознавство. Біологія iconМиколаївський національний аграрний університет
України ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Біологія» (секція «біологія рослин»)
Природознавство. Біологія iconБіологія І екологія людини частина Загальна біологія Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи
Біологія І екологія людини. Ч. Загальна біологія: Методичні вказівки до виконання курсової (розрахунково-графічної) роботи (для студентів...
Природознавство. Біологія iconБіологія І хімія потреби у фахівцях
Мікологія”, "Ботаніка", "Зоологія", „Ентомологія та етологія”, „Геоботаніка”, "Молекулярна біологія", "Біосферологія", "Генетика",...
Природознавство. Біологія iconМетодичні рекомендації до лабораторних робіт з оргбіохімії для студентів спеціальностей
Для студентів спеціальностей 010103. Пмсо. Біологія. Психологія. Спеціалізація: практична психологія, 010103. Пмсо. Географія. Біологія,...
Природознавство. Біологія iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи...
Природознавство. Біологія iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з біології розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Біологія, 7-11 класи...
Природознавство. Біологія iconПаспорт cекції за фаховим напрямом 15 “Біологія, біотехнології, харчування” Наукової ради мон
Для участі в конкурсному відборі до секції 15 “Біологія, біотехнології, харчування” приймаються наукові проекти фундаментального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи