Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області icon

Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області
Скачати 50.34 Kb.
НазваРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області
Дата28.09.2012
Розмір50.34 Kb.
ТипДокументи

Рекомендації

щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області


Для проведення державної підсумкової атестації з географії Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм. Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад. Державна підсумкова атестація з географії в основній школі проводиться за результатами вивчення шкільного курсу «Географія України» (8-9 класи). Атестація передбачає визначення рівня знань дев’ятикласниками географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх традицій, звичаїв, ведення господарства тощо.

Державна підсумкова атестація з географії може проводитися усно за білетами або письмово за посібниками «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи» (авт. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. – Х.: Гімназія, 2006, 2007, 2008 рр.) або «Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 9-й клас», авт. Паламарчук Л.Б., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В. К.: Ґенеза, 2010 р. Білети містять по три завдання, їх складено у відповідності до чинної навчальної програми для 12-річної школи. Перше завдання охоплює навчальний матеріал курсу «Географія України» (8 клас), друге – навчальний матеріал 9-го класу, третє має практичну спрямованість і передбачає перевірку уміння школярів характеризувати географічні об’єкти і явища з обов’язковим використанням тематичних карт.

Під час визначення рівня навчальних досягнень учнів вчителям слід враховувати: правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття географічних понять і закономірностей, влучність вживання географічних та картографічних термінів; самостійність відповіді, логічність, доказовість викладення матеріалу; ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими матеріалами). Завдання для атестації у письмовій формі добирають вчителі за одним із зазначених збірників. Завдання збірника (авт. колектив Ковальчук Г.О. та інші) складені за рівнями складності, що передбачені 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень школярів.

При комплектуванні завдань для державної підсумкової атестації пропонуємо застосовувати принцип їх поступового ускладнення (учень спочатку виконує завдання 1-го рівня, потім 2-го і т.д.). такий підхід пов’язаний з тим, що у збірнику пропонуються завдання різних типів (тести, робота з контурною картою, робота з атласом, відкриті завдання 4-го рівня, які мають узагальнюючий, систематизуючий, порівняльний характер. Підбір завдань для державної підсумкової атестації здійснюється за такою схемою:

  • три завдання 1-го рівня;

  • одне завдання 2-го рівня;

  • одне завдання 3-го рівня;

  • одне завдання 4-го рівня.

Наведемо приклад підбору завдань для державної підсумкової атестації у 9 класі:


1-й рівень


Виберіть правильні відповіді:

  1. Грунти України досліджував:

а) П. Чубинський; в) В. Вернадський;

б) В. Докучаєв; г) П. Тутковський.


  1. Найбільш типовими представниками тваринного світу степу є:

а) білки; в) польові миші;

б) ондатри; г) ховрахи.


  1. Найбільша густота населення в таких областях:

а) Донецька; г) Харківська;

б) Київська; д) Чернігівська.

в) Дніпропетровська;


2-й рівень


  1. Нанесіть на контурну карту водосховища Дніпровського каскаду.


3-й рівень


  1. Користуючись картами атласу, поясніть особливості клімату в межах Українських Карпат.


4-й рівень


  1. Охарактеризуйте особливості функціонування металургійного комплексу України. Поясніть, чим вони зумовлені, які зміни відбуваються в цій галузі з розвитком науково-технічного прогресу.


На виконання завдань атестації у письмовій формі відводиться півтори астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після написання вчителем завдання на дошці.

Збірник для проведення атестації (авт. колектив Паламарчук Л.Б. та інші) складений за аналогією до збірників, за якими проходить зовнішнє незалежне оцінювання.

Вчитель самостійно добирає варіанти тестових завдань (це залежить від рівня підготовки учнів, від їх самостійності, зібраності), може змінювати чи замінювати деякі завдання. Вчитель самостійно приймає рішення щодо кількості варіантів, які будуть використовуватися в одному класі, ураховуючи, що кожен окремий учень повинен виконати один варіант тестів, скориставшись матеріалами збірника.

Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації не дозволяється. Форму проходження атестації обирають учні.


Державна підсумкова атестація в старшій школі


Відповідно до п.6.1. Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 р. № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом від 21.12.2009 р. № 1151, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.

Метою підсумкової контрольної роботи з географії є виявлення рівня навчальних досягнень школярів з географії за курс основної та старшої школи. Учні мають продемонструвати сформовані знання про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, географічного поділу праці, розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів; цілісне уявлення про навколишній світ. Відповіді випускників грунтуються на використанні планів типових характеристик географічних територій та об’єктів, матеріалів із засобів масової інформації та науково-популярної літератури. Такий підхід сприятиме актуалізації навчально-пізнавальної, комунікативної та інформаційної компетенцій школярів і поглиблюватиме загальнокультурні надбання старшокласників.

Контрольна робота проводитиметься за завданнями з навчальних збірників «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи», автор Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. – Х.: Гімназія, 2006, 2007, 2008 рр. та «Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 11 клас» (Гільберг Т.Г., Бочко І.І., Паламарчук І.Б. – Х.: «Ранок», 2010. Збірники укладено відповідно до чинної навчальної програми. Вони містять завдання різного типу та рівня складності. Завдання до контрольної роботи добирає вчитель. При доборі завдань мають бути охоплені різні розділи навчальної програми з 6-го по 10-й клас, але перевага (30 % від загальної кількості) надається навчальному матеріалу за курс 10 класу. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.

Бали за підсумкову контрольну роботу виставляються у класному журналі «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Результати підсумкових контрольних робіт виставляється у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «Державна підсумкова атестація» та враховується при визначенні середнього бала атестата. Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.


Методист ОІППО В.Ю. Туряк

Схожі:

Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconРекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2009/2010 н р
Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 19. 02. 10 №67 «Про порядок закінчення 2009/2010...
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики у 9-х та 11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2009/2010 навчальному році
Методичних рекомендацій мону щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та 11 (12) класах загальноосвітніх...
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області в 2010-2011 навчальному році
Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводиться в письмовій формі за «Збірником тестових завдань для...
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconПроведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області (2011/2012 н р.)

Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації в 11-х класах з математики у загальноосвітніх навчальних закладах (2011/2012 н р.)
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін іппочо
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з хімії у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з біології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconОсобливості проведення державної підсумкової атестації з екології у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
Д 27. 01. 2012 р. №1/9-61 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012...
Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з географії в загальноосвітніх навчальних закладах області iconРекомендац ії щодо проведення державно ї підсумкової атестації в 9, 11 класах у 2013-2014 н р
Міністерства освіти і науки від 14. 02. 2014 №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи