Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання
Скачати 272.96 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання
Дата28.09.2012
Розмір272.96 Kb.
ТипДокументи

Завдання

ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

ЗНЗ з румунською мовою навчання

2010/2011 н.р.


8 клас


УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Перепишіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте характеристику речення, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний аналіз підкресленого слова.


Весна то плавала лебедем, то йшла павою, то пурхала метеликом, то линула ластівкою (І.Нечуй-Левицький). 12 балів

ІІ. Виконайте тестові завдання. 6 балів


 1. Вкажіть, у якому рядку до складу всіх дієслів входить префікс не-.

А. Не/зраджувати, не/притомніти, не/турбуватись, не/поспішати.

Б. Не/навидіти, не/вгавати, не/волити, не/хтувати, не/зчутися.

В. Не/захлинутися, не/минати, не/турбуватися, не/розкинутися.

Г. Не/дивитися, не/каламутити, не/рахувати, не/розповідати.

2. Вкажіть, у якому рядку всі займенники пишуться разом.

А. Будь/що, чий/небудь, казна/який, хтозна/скільки, будь/який.

Б. Ані/який, де/який, аби/що, чий/сь, будь/хто.

В. Де/котрий, що/небудь, хтозна/чий, ні/який, що/сь.

Г. Аби/хто, ані/який, ні/скільки, де/що, ні/хто.

3. Вкажіть, у якому рядку всі слова – дієприслівники.

А. Співаючи, бажаючи, зів’ялий, крокуючий, прийшовши.

Б. Воркуючи, прилетівши, взявши, плачучи, помагаючи.

В. Задивившись, казатиму, співатимеш, працюючи, їдучи.

Г. Читаючи, створено, світаючи, збудований, побачивши.


 1. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.

А. Бар..єр, з..їзд, під..яремний.

Б. Моркв..яний, довір..я, багр..яно.

В. Торф..яний, дзв..якнути, пам..ять.

Г. Цв..яшок, арф..яр, багатослів..я.


5. Укажіть рядок, у якому слід писати одне н у дієприкметниках:

А. Виписа..ий, варе..ий, височе..ий, викона..ий.

Б. Залежа..ий, здорове..ий, нещас..ий, залише..ий.

В. Зробле..ий, вироще..ий, купле..ий, зловле..ий.

Г. Широче..ий, погаше..ий, відпуще..ий, відчине..ий.

6. Установіть відповідність між виділеним словом та його синтаксичною роллю.

А. ^ Я про них би й не згадала в краю вічного проміння (Леся Українка).

Б. І сипав сонячні довкола червінці старезний каштан у шкільному дворі.

(П. Дорошенко)

В. Ой, мусить утікати кримський хан з ордою (І. Нечуй-Левицький).


А
Б
В
Г
Ґ
ДГ. Командир пішов перевірити готовність бійців до походу.

(О. Гончар)

Ґ. Настав час ловити рибу в морі (І. Нечуй-Левицький).

1. Підмет.

2. Складений дієслівний присудок.

3. Означення.

4. Додаток.

5. Обставина.

6. Складений іменний присудок.

ІІІ. Складіть речення за поданими схемами. 5 балів

Вставне слово, ___________ _ _ _ _ ‗‗‗‗‗‗‗‗‗ _._._._._. .

___________ ‗‗‗‗‗‗‗‗‗ _ _ _ _ _._._._._., _._._._._. .


ІV. Перекладіть текст українською мовою. 7 балів

Era o după-amează plumburie, cu cer mohorât şi cu frig înţepător. Prin aer pluteau fulgi măşcaţi şi scămoşi. Învăţătorul Ion Creangă se întorcea acasă. După o bucată de drum îl cuprinse frigul. Şi-a strâns cu coatele paltonul larg, şi-a îndesat pe cap căciula albă de oaie şi a grăbit pasul. Pe fruntea-i lată au apărut mai multe încreţituri mărunte... (După Gh. Malarciuc).

Усього: 30 балів


^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


І. Напишіть твір на одну з тем, використовуючи конструкції з тире між підметом і присудком. 12 балів

1. «У бурхливому морі» (за баладою Є. Гребінки «Човен»).

 1. Сторінками прадавньої літератури.

3. Життя повертає нам те, що ми даємо іншим.


ІІ. Виконайте тестові завдання. 5 балів

1. Доброзичливе висміювання негативних явищ життя або вад

людського характеру – це…

А. Сатира.

Б. Іронія.

В. Сарказм.

Г. Гумор.


2. Зав’язкою п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» є епізод, коли…

А. Микола знайомиться з Петром.

Б. Наталка зустрічається з Петром.

В. Виборний хвалить Наталку.

Г. Наталка обіцяє матері вийти заміж.

Ґ. Возний освідчується Наталці в коханні.

3. Байкою називається...

А. Віршований ліро-епічний твір казково-фантастичного легендарно-історичного героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом.

Б. Віршований ліро-епічний твір, у якому зображені видатні події та яскраві характеристики.

В. Чотирнадцятирядковий ліричний вірш, написаний п’ятистопним або шестистопним ямбом.

Г. Драматичний твір, у якому в комічному плані зображуються та висміюються недоліки в суспільстві, житті та характерах людей.

Ґ. Невеликий, здебільшого віршований, повчально-гумористичний твір алегоричного змісту.


4. Який із творів Є. Гребінки є автобіографічним?

А. «Чайковський».

Б. «Ведмежий суд».

В. «Човен».

Г. «Віл».

Ґ. «Богдан».


 1. Установіть відповідність між визначенням та його назвою.

А. Художнє означення, яке образно змальовує якусь характерну

рису чи ознаку людини, предмета або явища і викликає

емоційно-оцінне ставлення до них.

Б. Уподібнення й перейменування явищ, у перенесенні ознак

одного предмета на інший на основі подібності.

В. Пояснення одного предмета через інший, подібний до нього.

Завжди складається з двох компонентів.

Г. Художнє перебільшення.


 1. А

  Б

  В

  Г
  Метафора.

 2. Порівняння.

 3. Гіпербола.

 4. Епітет.ІІІ. Дайте письмові відповіді на запитання: 6 балів

 1. Що називається бурлеском?

 2. Що називається романтизмом? Назвіть українських поетів-романтиків ХІХ ст.

 3. Які ви знаєте культурні осередки в Україні ХVІІ-ХVІІІ ст.?ІV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Ліни Костенко,

визначте віршовий розмір наведених рядків. 12 балів


***

Мене ізмалку люблять всі дерева,

і розуміє бузиновий Пан,

чому верба, від крапель кришталева,

мені сказала: «Здрастуй!» – крізь туман.

Чому ліси чекають мене знову,

на щит піднявши сонце і зорю.

Я їх люблю, я знаю їхню мову.

Я з ними теж мовчанням говорю.


^ Усього: 35 балів

Загальна кількість –65 балів


Завдання

ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

ЗНЗ з румунською мовою навчання

2010/2011 н.р.


9 клас


^ УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний аналіз підкресленого слова. 12 балів


Для того щоб навчитись грамотно писати треба добре знати правила багато читати старанно виконувати граматичні вправи.

ІІ. Виконайте тестові завдання. 6 балів

1. У якому рядку при написанні власних назв допущено помилку?

А. Карпати, родина Коцюбинських, Марко Вовчок, Олекса Довбуш, ріка

Південний Буг.

Б. Дністер, Буковина, Петро Сагайдачний, сім‘я Кайдашів, сузір’я Водолія.

В. Кирило Кожум’яка, День Незалежності України, « Кобзар»

Т.Г.Шевченка, Європа

Г. Азовське Море, Київ, Ярослав Мудрий, журнал Барвінок.


2. На які групи поділяють дієслівні односкладні речення?

А. означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, називні.

Б. означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові.

В. означено-особові, неозначено-особові, інфінітивні.

Г. означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, називні.


3.У якому складносурядному реченні протиставний сполучник вжито в значенні єднального?

А. Людина йде з життя, а її чесна праця залишається в пам’яті інших

людей (Ю.Збанацький).

Б. Життя було таке широке й безмежне, а вік мій такий коротенький, як

носик горобчика. (М.Хвильовий)

В. Ніч вже зовсім налягла на землю, а в додаток ще й туман піднімався.

(Панас Мирний)

Г. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. (Т.Шевченко)


4. Установіть відповідність між складнопідрядним реченням та його видом.

А. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні (В.Сухомлинський).

Б. Треба, щоб дисципліна в наших лавах була залізна (М. Стельмах).

В. Де кров текла козацька, трава зеленіє (Т. Шевченко).

А
Б
В
Г
Г. На небі збиралися великі хмари, так що не можна було

сподіватися дощу (Натан Рибак).

1. Складнопідрядне речення з підрядною обставинною місця.

2. Складнопідрядне речення з підрядною займенниково-означальною частиною.

3. Складнопідрядне речення з підрядною з‘ясувальною частиною.

4. Складнопідрядне речення з підрядною частиною мети.

5. Складнопідрядне речення з підрядною обставинною наслідку.


5.У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и ?

А. Б..нт, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм.

Б. Ш..фер, ц..стерна, к..парис, к..моно, ф..рма.

В. Д..зель, с..мпатія, к..ргиз, ж..лет, ж..рафа.

Г. В..мпел, г..гант, б..лет, в..траж, р..жим.


6. Укажіть речення з однорідними звертаннями.

А. О тату мій, моя старенька мати!

Якби ви тільки знали, як я рад,

Що я живу, що йду перемагати,

Що в армії Життя я ваш солдат! (Д. Павличко)


Б. Будь славен, день багатого врожаю.

Прозоре небо, підіймайся вище! (А. Малишко)


В. Степу мій, любов моя дитяча,

Я тобі складаю нині звіт. (С. Крижанівський)


Г. Поля, поля, ви радість і тривога! (В. Кузьменко)

ІІІ. Побудуйте речення за поданою схемою. Визначте тип речення. 5 балів
, , (що).


IV. Перекладіть текст українською мовою. 7 балів

Când l-a găsit, când i-a văzut aripa ruptă, a înţeles că era pierdută, dar şi-a ascuns durerea. De-atunci au început zile triste pentru bietul pui. Abia se mişca cu aripa târâş după dânsul. Se uita cu ochii plânşi, cum fraţii lui învăţau să zboare dimineaţa şi seara, iar noaptea, când ceilalţi adormeau sub aripa mamei, el o întreba cu spaimă:

 • Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Nu e aşa c-o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari, şi râuri, şi marea?

Усього: 30 балів

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


І. Напишіть твір на одну з тем, використовуючи вставні слова, складносурядні і складнопідрядні речення. 12 балів

1. Жанрове і художнє багатство творчості Г. Сковороди.

2. Велична пам’ятка нашого народу – «Слово о полку Ігоревім».

3. Людина і природа.


ІІ. Виконайте тестові завдання. 5 балів

1. «Світ ловив мене, та не впіймав». Ці слова належать…

А. Тарасу Шевченку.

Б. Климентію Зиновіїву.

В. Григорію Сковороді.

Г. Івану Вишенському.


2. Вертеп відноситься до літератури:

А. Прозової.

Б. Драматичної.

В. Віршованої.


3. Яка писемна пам’ятка проукраїнської культури свідчить про те, що писемність у слов’ян існувала ще до Х ст.?

А. «Велесова книга».

Б. «Слово о полку Ігоревім».

В. «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

Г. «Слово про закон і благодать» Ілларіона.


4. Установіть відповідність між жанром та його визначенням.

А. Коротенький злободенний сатиричний вірш, спрямований проти якоїсь

особи чи негативного суспільного явища.

Б. Побутові гумористичні сценки, які йшли як окремі


А
Б
В
Гневеличкі вистави в антрактах між діями драми чи трагедії.

В. Хронологічно послідовний запис історичних подій, зроблений

їх сучасником.

Г. Віршований літературний твір, написаний у формі листа або звернення до якоїсь особи чи багатьох людей.

1. Послання.

 1. Епіграма.

 2. Літопис.

 3. Інтермедія.


5. Кого називають «українським Сократом», «українським Горацієм»,

«українським Езопом»?

А. Івана Вишенського.

Б. Мелетія Смотрицького.

В. Григорія Сковороду.

Г. Володимира Мономаха.


ІІІ. Дайте письмові відповіді на запитання. 6 балів

1. Хто, де і коли надрукував першу книгу в Україні? Як вона називається?

2.Яка основна тематика козацьких літописів?

 1. До якого жанрового масиву давньоруського письменства належить

«Поучення» Володимира Мономаха?


^ IV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії Володимира Сосюри, визначте віршовий розмір наведених рядків. 12 балів


Лесі Українці

Славлю, славлю тебе я у дні ці,

Світлу й чисту, як неба блакить!

Твоє слово, гостріше від криці,

У серцях буде вічно дзвенить.

Буде кликать у сонячні далі

Слово щире у ніжній красі,

Щоб веселе було і в печалі,

Як зоря у вечірній росі.

Твоє слово разюче, як зброя,

Що боронить свій край і свій дім.

І схиляю в шанобі чоло я

Перед світлим безсмертям твоїм.


^ Усього: 35 балів

Загальна кількість – 65 балів


Завдання

ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

ЗНЗ з румунською мовою навчання

2010/2011 н.р.

10 клас

^ УКРАЇНСЬКА МОВА

I. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфологічний аналіз підкресленого слова. 12 балів


Степ мов палав під тим світом зв'ялена трава хилилася додолу ніде ні птичого гласу ніякого гуку не чутно хіба де здале­ка донесеться як хававкне перепел ударить раз-друге та й замовкне (Панас Мирний).

^ II. Виконайте тестові завдання. 6 балів

1. Назвіть рядок, у якому всі слова утворені одним способом словотвору.

А. Попідвіконню, спросоння, безмежно, воднораз, життєрадісний.

Б. Водночас, обіруч, врізнобіч, навіки, мимохідь.

В. По-українському, по-моєму, здалеку, помалу, по-німецьки.

Г. По-четверте, утрьох, миттю, позаторік, вмить.

^ 2. Укажіть рядок, у якому немає помилок у написанні слів.

А. Бадьорість, льох, кінець, грільці.

Б. Мільйон, його, рибоньці, мудрець.

В. Працьовитий, гайок, сопілці, пісьня.

Г. Пеньок, майорить, веселчин, секретарь.

^ 3.Укажіть "зайвий" фразеологізм у поданому синонімічному ряду.

А. Зуб на зуб не попадає.

Б. Хоч вовків ганяй.

В. Мороз проймає.

Г. Душа в п'яти ховається.
Ґ. Дрижаки продавати.

^ 4. Знайдіть речення, в якому допущено граматичну помилку.

А. Яке уявлення склалося у вас про цього художника?

Б. Ця газета має велику популярність у киян.

В. У кафе великий попит на заварні пірожина.

Г. Історична правда в романі переплітається з домислами автора.

^ 5. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною порівняльною
частиною.


А. І от земля — не золото, а мідь, і небо — не блакить, але залізо (Є. Ма-ланюк).

Б. ...Немає на світі нічого трагічнішого, ніж людство без майбутнього (І. Жиленко).

В. Сьогодні я в морі любові, душа — як у зорях блакить (В. Сосюра).

Г. Немов стріла з натуженого лука, розлука в серце вдарила моє (М.Ткач).

Ґ. Щось в душі немовби обірвалось, щось в душі — немовби одцвіло (І. Гнатюк).

^ 6. Установіть відповідність між складнопідрядним реченням та твердженням, яке йому відповідає.

 1. Під час штормів особливо відчуваєш, які під тобою глибини (О.Гончар).

 2. Леся стала коло борту, поруч Маргарити, і милувалася то морем, де зграя ми носилися чайки, то містом, що відсвічувало на сонці своїми білими стіна­ми (М.Олійник).

 3. Сонце піднялося рано, здається, раніше звичайного, щоб наситити своїми променями, своїм теплом усіх, кому ніколи впиватися ним у будеш. (М.Олійник).

 4. Над усім світом стояла така благословенна тиша, що було чути капання роси (М.Стельмах).

 5. Жінка почала плакать і тужить, що вже не побачить мати сина, що вже не побачить жона мужа, що вже не побачать діти батька (К.Гордієнко).

А) складнопідрядне речення з однорідною підрядністю;

Б) складнопідрядне речення з неоднорідною підрядністю;

В) складнопідрядне речення з послідовною підрядністю;

Г) складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною;

Ґ) складнопідрядне речення із підрядною з'ясувальною частиною;

Д) складнопідрядне речення із підрядною обставинною частиною місця.


1

2

3

4

5
III. Утворіть нові слова із – цтв, -зтв, - ств від поданих іменників.

Убогий, козак, товариш, брат, ткач. 5 балів

^ IV. Подані числівники запишіть словами, поставивши їх у родовий відмінок.

376 274, 145 999, 1 789 560, 242. 4 бали


V. Перекладіть текст українською мовою. 8 балів

Pe măsură ce se afunda în adâncurile peşterii, pereţii ei păreau să coboare, să se apropie, iar ciorchinii de lilieci, spânzuraţi de tavan, îşi luau zborul speriaţi în toate părţile. Deodată, de parcă pereţii grotei ar fi explodat, în faţa lui Matei apăru un hău imens de întuneric ce plutea deasupra apelor limpezi şi reci ale unui lac subteran (P. Luscalov).


^ Усього: 35 балівУкраїнська література

І. Напишіть твір-роздум на одну з тем, використовуючи вставні слова, складні речення. 12 балів

1. Іван Франко – титан праці і боротьби.

2. Чому морально збідніли Лаврін та Мелашка? (За повістю І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»).

3. Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш (Нар.тв.).

^ II. Виконайте тестові завдання. 6 балів

1. Нечуй-Левицький зосереджує основну увагу у творі «Кайдашева сім'я» на:

А. Нещасливій долі українського народу.

Б. Коханні.

В. Сім'ї як осередку суспільства.

Г. Показі важливих історичних подій.


^ 2. Укажіть прізвище митця, який є засновником першої української професій­ної трупи:

А. Михайло Старицький.

Б. Іван Карпенко-Карий.

В. Марко Кропивницький.

Г. Микола Садовський.


^ 3. Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1905 р.?

А. «Пропаща сила».

Б. «Чіпка».

В. «Подоріжжя од Полтави до Гадячого».

Г. «Кріпацька неволя».

^ 4. Іван Франко словами з поезії «Гріє сонечко!» (цикл «Веснянки» із збірки «З вершин і низин»):

Сійте в головах Думи вольнії,

В серці жадобу Братолюбія,

В грудях сміливість

До великого Бою за добро,

Щастя й волю всіх! - звертається до:

А. Австро-угорського уряду.

Б. Демократично мислячих освічених людей свого часу.

В. Робітників, які стають на шлях демократичних реформ.

Г. Селянства, яке мусить сприйняти нові демократичні ідеї.

Д. Політиків, які розробляють курс демократичних реформ.

^ 5. Укажіть, хто з названих персонажів не представлений у творі І.Франка «Перехресні стежки»:

А. Валеріан Стальський.

Б. Михайло Гурман.

В. Регіна Твардовська.

Г. Євгеній Рафалович.

Д. Пан Шнадельський.

^ 6. Установіть відповідність між фрагментом твору І. Франка і його назвою:

 1. «Вічний революцьонер - А «Vivere memento»;

Дух, що тіло рве до бою...» Б «Гімн»;

 1. «Лиш боротись - значить жить...» В «Мойсей»;

 2. «Та прийде час, і ти огнистим видом Г «Гріє сонечко»;

Засяєш у народів вольних колі...» Д «Каменярі»;

 1. «І я, прикований ланцем залізним, стою Е «Ой ти, дівчино, з горі-

Під височенною гранітною скалою...» ха зерня...».

 1. «Встань, орачу!

Прогули вітри,

Проскрипів мороз,

Вже пройшла зима!»

1

2

3

4

5
^ III. Дайте письмові відповіді на запитання. 7 балів

1.Назвіть проблеми порушені у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли…».

2.Життя яких соціальних верств українського народу стало об'єктом художнього дослідження в творчості І. Нечуя-Левицького?

^ IV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії О. Ольжича, визначте
віршовий розмір наведених рядків.


МЕЖА

По рівній грані двох світів ідеш,

Що, наче скло, невидима і гостра.

І тягне, рве глибинами без меж

Одкрите серце ненаситний простір.


Ступи ліворуч: легкий буде спад,

Повільні луки, мляві серпантини.

Від інтелекту через хліб назад

До жаху і безсилости клітини.


А вправо ступиш — прірва і провал,

І знову сплеск. І в клекотінні виру —

Лише твій шал щитом проти навал.

Одвага ж, коли ти запрагнув. Віра (О. Ольжич). 10 балів


Усього: 35 балів Загальна кількість - 70 балів


Завдання

ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури

ЗНЗ з румунською мовою навчання

2010/2011 н.р.


11 КЛАС


^ УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Перепишіть речення, розставивши розділові знаки. Зробіть його синтаксичний розбір (підкресліть головні і другорядні члени речення, дайте загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням, побудуйте структурну схему). Надпишіть над кожним словом частину мови. Зробіть морфемний аналіз підкресленого слова. 12 балів


І чомусь згадується все що бозна з яких часів роз’єднувало і забувається а то й зумисне стирається зовсім недалеке рідне що єднало билося та й досі ще б’ється в тисячах людських сердець (Т. Севернюк).

ІІ. Виконайте тестові завдання. 6 балів


1. Вкажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку.

А. Неси до людей всі думки, почуття і слова, і серце твоє не згорить, не змовкне, не згасне (М. Рильський).

Б. Усміхайся – і світ вертатиме тобі усмішку (І. Томан).

В. У лісі Левко притримує коні але, і від їхньої ходи чутливі дерева обтрушують крихку рожеву оздобу (М. Стельмах).

Г. Яблука, налляті холодним соком, світяться і їх видно здалеку.

(Є. Гуцало)


2. З’ясуйте, в якому реченні з прямою мовою допущено пунктуаційну

помилку.

А. «Слухай, Семене, - кажу йому, коли після зміни вийшли з заводу, -

чого ти через Гімалаї летів сюди?» (О. Гончар).

Б. «А, всі ви скептики» - відмахнулась Вірунька Івановою примовкою.

(О. Гончар)

В. Мовили пращури: «Мудрість не в словах, а в діяннях» (Р. Іваничук).

Г. «А як ти думаєш, - зазираючи в очі, нахилився над ним Ничиталюк. – Хто такі генії?» (П. Загребельний).


3. Знайдіть серед наведених речень складнопідрядне з підрядною з’ясувальною частиною.

А. Так земля осінньої пори розкриває свої дари, вдячна за любов

людську й за працю (М. Подолян).

Б. Полинова межа поміж нами у даль пролягла, стала раптом чужа та надія, що в серці була (М. Ткач).

В. У кого серце мудрістю багате, тому глибини всякі перейти.

(А. Малишко)

Г. Той, хто не знає меж своїм бажанням, ніколи не стане справжнім громадянином (В. Сухомлинський).

4. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх правильними тлумаченнями.

А. Крутити хвостом. 1. Червоніти від сорому.


А

Б

В

ГБ. Крутитися як білка в колесі. 2. Говорити нісенітницю.

В. Стріляний горобець. 3. Бути постійно зайнятим.

Г. Пекти раків. 4. Про людину, яка багато

зазнала у житті (досвідчена).

5. Вдаватися до нечесних вчинків.


5. Подвоєння та подовження літер в усіх словах відбувається в рядку:

А. Ем..а, ім..іграція, Буд..ист, мадон..а

Б. Контр..озвідка, одис..ея, шос..е, Ін..а.

В. Апол..он, ем..іграція, ал..о, тер..иторія.

Г. Ніц..а, ін тел..ект, ван..а, ак..уратний.

Ґ. Тон..а, барок..о, коміс..ія, сюр..еалізм.

6. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та видами їх підрядної частини.

А. Підрядне обставинне місця. 1. Ми держались за руки, підняли

Б. Підрядне з’ясувальне. догори голови і слухали, як грають

В. Підрядне обставинне у цвіту бджоли (М. Коцюбинський).

порівняльне. 2. Червоне коло, вищерблене хмарою, .

Г. Підрядне обставинне підіймалося над обрієм, ніби якась

часу. могутня рука підіймала над світом

Ґ. Підрядне обставинне прапор (О. Копиленко).

способу дії. 3. Виспівує та щебече, доки місяць

Д. Підрядне обставинне зійде (Т. Шевченко).

умови. 4. Вогонь горить, як в ньому щось


А

Б

В

Г

Ґ

Д

заграє (Т. Севернюк).

5. Бджола летить, де мед пахтить.

(Народна творчість)


ІІІ. Побудуйте речення за поданою схемою. Визначте тип речення.
4 бали

ІV. Подані числівники запишіть словами.


2054678, 547, 36781. 6 балів


^ V. Перекладіть текст українською мовою.

Ursul îl părăsiră bombănind supărat. Matei porni mai departe. Razele de lumină măturară pereţii negri şi afumaţi ai grotei şi se opri în tavanul peşterii. Mii de lilieci stăteau agăţaţi, cu aripile închise ca nişte mici umbrele negre. Ochii lor, ca nişte vârfuri de ac, scânteiau verde fosforescent în întunericul grotei. Din când în când, câte unul dintre ei îşi dădea drumul ca un bolovan şi, desfăcând brusc aripile, străbătea într-un zbor planat de buhă văzduhul negru ca de smoală al peşterii (P. Luscalov). 7 балів

Усього – 35 балів


^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір-роздум на одну з тем, використовуючи вставні
слова, складносурядні та складнопідрядні речення.
12 балів

 1. Герої нашої доби.

 2. «Тільки тому роду нема переводу, у котрому браття милують згоду» (за романом «Вершники» Ю.Яновського).

3. І.Кочерга – видатний драматург.

^ II. Виконайте тестові завдання. 8 балів

1. Укажіть назву твору М. Хвильового, яким розпочалася літературна дискусія 1925 - 1928 рр.:

А. «Я(Романтика)».

Б. «Апологети писаризму».

В. «Думки проти течії».

Г. «Про сатану в бочці, або про графоманів, спекулянтів та інших «просвітян».

^ 2. Яка назва збірки Остапа Вишні є помилковою?

А. «Вишневі усмішки сільські».

Б. «Вишневі усмішки закордонні».

В. «Вишневі усмішки українські».

Г. «Вишневі усмішки театральні».

Д. «Вишневі усмішки кооперативні».


^ 3. «Біографія», «Пам'яті Куліша», «Сучасники» — вірші зі збірки Є. Мала­нюка:

А. «Стилет і стилос» (1925).

Б. «Гербарій» (1926).

В. «Земля і залізо» (1930).

Г. «Перстень Полікрата» (1939).

Д. «Остання весна»(1959).

^ 4. Укажіть, якого із творів нема у складі роману «Вершники»:
А. «Поворот».

Б. «Дитинство».

В. «Батальйон Шведа».

Г. «Шаланда в морі».

Д. «Лист у вічність».

^ 5. Зазначте, з яким театром найтісніше пов'язана діяльність Миколи Куліша - драматурга:

А. Київським театром Миколи Садовського.

Б. «Березолем».

В. Київським театром ім. Івана Франка.

Г. Українським театром корифеїв.

^ 6. Яка з наведених назв відсутня в композиції драматичної поеми І.Кочерги «Ярослав Мудрий»?

А. «Ярослав».

Б. «Закон і благодать».

В. «Квітневий сніг».

Г. «Каменщик і князь».

^ 7. Установіть відповідність між цитатою твору Уласа Самчука «Марія» і персонажем:

 1. «Щастя наше в повноті існування» А. Мартин Заруба;

 2. «Коли б за голодранця виходила, не Б. Гнат Кухарчук;

дав би нічого... За господаря, якого В. Марія;

знаю, що не змарнує, на!» Г. Корній;
А

Б

В

Г

Д

Е

12345 1. «Здраствуй! Как пожіваєш? Що ж, Д. Архип; саломянной вдавой осталась?» Е. Максим.

 2. А ти все ж таки присягнула мені... в церкві присягнула»

5 «"Ну что ж, мать? Чево таращіш гла-
за? Ідола твоєво разстрєлял". - і додав
матірну лайку»


^ 8. Поєднайте справжні прізвища письменників та їхні літературні
псевдоніми.


1. Кандиба. А. Остап Вишня.

2. Вілінська. Б. Олександр Олесь.

3. Рудченко. В. Іван Нечуй-Левицький.

4. Косач. Г. Панас Мирний.

5. Губенко. Ґ. Леся Українка.

Д. Марко Вовчок.
А

Б

В

Г

Ґ

Д

12345
ІІІ. Дайте стислі відповіді на запитання. 5 балів

 1. У чому полягає жанрова своєрідність роману «Вершники» Ю.Яновського?

 2. Чому Мина Мазайло хотів змінити своє прізвище і чим це закінчилось за одноіменною п’єсою М.Куліша?

 3. Поясніть назву роману В.Барки «Жовтий князь».

^ IV. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії, визначте віршовий розмір наведених рядків.

Нащо слова? Ми діло несемо.
Ніщо мистецтво і мана теорій.

Бо ж нам дано знайти життя само

В красі неповторимій і суворій.


Що вибереш. Чи образ бездоганний,

А чи праобраз для усіх один?

Міцніша віра і дзвінкіший чин

За словоблудів і за тимпани


Ось сходить, виростає, розцвіта

Благословеніє не форми — суті.

Одвага. Непохитність. Чистота.

Милуйтеся! Беріть! І будьте, будьте!.. (О. Ольжич)

10 балів

Усього: 35 балів Загальна кількість - 70 балів

Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconІнформація про проведення та попередній результат ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання у 2009-2010 н р
В. Д. Жукотинська – заступник начальника Головного управління освіти І науки облдержадміністрації
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури знз з румунською мовою навчання 4 січня 2010 р. 8 клас
Протокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconВідомості про проведення та попередні результати ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови І літератури шкіл з румунською мовою навчання у 2010/2011 н р
Олімпіаду проведено 12 лютого на базі гімназії №5 м. Чернівців (директор Мінакова Т. Г.)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання icon8 клас 04. 02. 2012 м. Чернівці
Протокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання icon8 клас 04. 02. 2012 м. Чернівці
Протокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури 4 січня 2010 року 8 клас № п/п
Протокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури ( 28 січня 2012 р.) 10 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури ( 28 січня 2012 р.)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури ( 28 січня 2012 р.) 11 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури ( 28 січня 2012 р.)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури ( 28 січня 2012 р.) 9 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури ( 28 січня 2012 р.)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови І літератури знз з румунською мовою навчання iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури (24 січня 2010 р.) 8 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури (24 січня 2010 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи