Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування icon

Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування
Скачати 86.08 Kb.
НазваПроект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування
Дата28.09.2012
Розмір86.08 Kb.
ТипДокументиЗатверджено

на засіданні

Чернівецької обласної

Ради учнівського самоврядування

«____»___________ 20__ року


Проект статуту

Чернівецької обласної

Ради учнівського самоврядування


 1. Загальні положення

  1. Чернівецька обласна Рада учнівського самоврядування (далі Рада) – добровільне незалежне об’єднання районних, міських осередків дитячого самоврядування.

  2. Рада є нейтральним до будь-якого політичного руху.

  3. Може співпрацювати, реалізовуючи певні проекти, з політичними об’єднаннями, але при цьому залишатися аполітичним.

  4. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об’єднання громадян» та «про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством, даним Статутом.

  5. Діяльність Ради будується на засадах законності, добровільності, самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється на всі міста та райони області.

  6. Рада взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками дітей та підлітків.

  7. Рада у встановленому порядку може мати свої банківські рахунки, печатку та штамп, або користуватися печаткою та спец рахунком державної структури на базі якої він створений, може мати бланки встановленого зразка зі своєю символікою.

  8. Місцезнаходження Ради: __________________________________________________________
 1. Мета і завдання

  1. Метою діяльності Ради є:

   1. активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні району, міста і шкіл чи позашкільних закладів, участі молоді в прийнятті рішень;

   2. захист прав та інтересів дітей на різних рівнях учнівського самоврядування;

   3. створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень на рівні міста, району, області;

   4. всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

   5. поширення серед дітей інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод;

   6. налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників Ради та реалізація спільних проектів.

  2. Завданнями Ради є:

   1. якнайширше залучення дітей та молоді до участі в організації свого життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень на обласному, районному, міському чи шкільному рівнях;

   2. формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

   3. об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;

   4. сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молоді.;

   5. формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, стимулювання, реалізація творчого потенціалу.

  3. Для здійснення мети і завдань, визначених цим Статутом, Рада:

   1. представляє і захищає законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах;

   2. здійснює інформування дітей та молоді про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України;

   3. одержує від державних органів влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

   4. проводить соціологічні дослідження і опитування серед дітей та підлітків з питань їх життєдіяльності;

   5. налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними організаціями, радами дітей в області.

   6. всебічно підтримує дитячі, молодіжні організації, фонди, установи в розробці та реалізації дитячих та молодіжних програм;

   7. складає та реалізує різноманітні програми і проекти для дітей та підлітків району;

   8. організовує семінари, тренінги, конференції, масові заходи як ділового, так і дозвільного спрямування та ін.;

   9. може мати свої засоби масової інформації.
 1. Члени Ради. Їх права та обов’язки.

  1. Рада складається з депутатів (депутатський корпус) та робочих органів (консультпункти, Координаційна рада, організаційний комітет), які організовують його діяльність.

   1. До депутатського корпусу входять міські, районні органи дитячого самоврядування, через представництво своїх делегатів віком від 13 до 18 років, які поділяють цілі та завдання Ради і зобов’язуються виконувати Статут. Вони є депутатами Ради.

  2. Представництво до депутатського корпусу Ради від кожного району чи міста по 3 депутати (голова, та 2 депутати). Також у Раді можуть бути представлені дитячі  громадські організації району, області  через представництво своїх делегатів на тих же умовах, що і районні та міські Ради дітей.

  3. Депутати до Ради обираються районними, міськими Радами строком на 2 роки. Голови районних чи міських Рад можуть бути переобраними через рік в разі поразки на виборах у своєму регіоні. В такому разі відбувається перереєстрація депутата мандатною комісією обласної Ради дітей.

  4. Депутат Ради має право:

   1. брати участь у діяльності Ради, обирати, бути обраним на керівні посади;

   2. на захист своїх прав та законних інтересів;

   3. вносити свої пропозиції щодо роботи Ради;

   4. брати участь у культурно-масових заходах;

   5. звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань діяльності Ради;

   6. вийти з членів Ради за власним бажанням

   7. за результатами голосування у своїй організації, бути обраним повторно ще на 1 строк.

  1. Депутат втрачає свої повноваження в разі:

   1. закінчення терміну повноважень;

   2. за власним бажанням;

   3. досягнення ним 19 років;

   4. згідно з рішенням Сесії Ради за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає званню «Лідер», «Депутат», а також в разі невідвідування без поважних причин 2-х сесій чи засідань Ради лідерів. В такому випадку, організація, яку представляв даний депутат проводить заміну.
 1. Керівні та робочі органи

  1. Керівними органами депутатського корпусу Ради є:

   1. Сесія Ради; Координаційна рада (рада координаторів та рада лідерів);
 1. Сесія Ради

  1. Сесія Ради проходить не менше двох разів на рік. Засідання сесії веде голова Ради.

  2. Сесія Ради:

   1. приймає рішення, затверджує чи виносить зміни до Статуту, Регламенту, Програм діяльності, плану роботи;

   2. обирає голову Ради, заступників голови Ради, голів комісій згідно Положення про вибори;

   3. заслуховує звіти голови Ради, голів комісій, Ради лідерів;

   4. може висловити недовіру голові Ради, заступникам чи головам комісій, пропонувати їх відставку;

   5. визначає кількість комісій Ради;

   6. обирає делегатів для роботи у Всеукраїнській Раді дітей та інших дитячих та молодіжних форумах.

  3. У період між сесіями працюють:

   1. Координаційна Рада (збирається не менше чотирьох разів на рік);

   2. Організаційний комітет (систематично працює протягом року).
 1. Координаційна рада

  1. Координаційна рада: голови та координатори районних та міських  Рад дітей, голови, його заступники та координатор районної Ради дітей.

   1. визначає напрямки діяльності та план роботи Ради;

   2. дає оцінку діяльності Ради ;

   3. створює у разі потреби постійні та тимчасові робочі органи Ради;

   4. координує реалізацію усіх своїх проектів та програм у межах області;

   5. заслуховує звіти голів обласної  та регіональних Рад, голів комісій про результати їх діяльності;

   6. контролює діяльність усіх органів, служб, створених Радою;

   7. розглядає пропозиції, рекомендації та зауваження, подані Правлінням Ради;

   8. розпоряджається коштами організації.

  2. Координаційна рада правомочна приймати рішення за умови присутності не менше двох третин своїх членів.

  3. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

  4. Рішення координаційної ради є обов’язковими для виконання усіма  членами організації.

  5. Порядок денний засідання Координаційної ради готує організаційний комітет.

  6. Координаційна рада складається з Ради лідерів (діти) та Ради координаторів (дорослі).

  7. Рада лідерів.

   1. До складу Ради лідерів входять голова районної Ради, його заступники, голови комісій обласної Ради, голови районних чи міських Рад дітей.

   2. Рада лідерів Ради:

    1. Вносить зміни до Статуту з подальшим затвердженням його на сесії;

    2. приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції, згідно з рішеннями сесії, організовує їх реалізацію;

    3. є посередником між депутатами ради та органами влади, громадськими організаціями чи установами;

    4. розглядає проекти, програми, символіку Ради і пропонує їх на розгляд сесії Ради;

    5. розглядає інші питання, які не входять в компетенцію сесії Ради чи комісій.

  8. Рада координаторів:

   1. спостерігає за діяльністю Ради;

   2. в разі необхідності надає методичну, консультативну та інформаційну допомогу;

   3. подає на розгляд Ради лідерів та сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

   1. До Ради координаторів входять:

    1. координатори обласної, районної та міської Рад дітей;

    2. координатори певних проектів та програм.

   2. Координатори не беруть участі у виборах та голосуванні під час сесій Ради.

   3. Координатори можуть подавати на розгляд сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.
 1. Організаційний комітет

  1. Організаційний комітет:

   1. проводить усю підготовчу та організаційну роботу з питань проведення сесій Рад, засідань координаційної ради;

   2. оформляє та зберігає всю необхідну для діяльності Ради та його структур документацію;

   3. між сесіями надає консультативну, інформаційну чи методичну допомогу членам ради за їх запитами.

  2. До складу організаційного комітету входять вихованці Школи лідерів дитячого та молодіжного самоврядування та інші.

  3. Члени організаційного комітету не є депутатами обласної Ради дітей.
 1. Комісії Ради

  1. Постійні комісії Ради:

   1. партнерства та міжнародних відносин;

   2. захисту прав дитини та допомога в проблемних ситуаціях;

   3. загальної та додаткової освіти;

   4. екології, спорту та здорового способу життя;

   5. культури та дозвілля;

   6. інформації та преси;

   7. роботи з дітьми молодшого та середнього віку;

   8. фінансового забезпечення;

   9. мандатна.

  2. Депутатами обласної Ради дітей тимчасово створюється виборча комісія для організації і проведення виборів керівного складу Ради.

  3. Засідання комісії ведуть голови чи їх заступники.

  4. До кожної комісії входять не менше 5 депутатів.
 1. Помічники керівного складу Ради

  1. Для забезпечення підготовки досвідчених кадрів для керівного складу, Рада може мати команду помічників з числа дітей віком 10-13 років.

  2. Помічник працює у тісному контакті з головою Ради та головами певних комісій (депутатами Ради) і, під їх контролем, може відповідати за невеликі ділянки роботи.

  3. Помічники не мають права брати участь у виборах керівного складу та голосуванні.

  4. Виборча кампанія серед помічників проходить після виборів основного керівного складу Ради.

  5. Помічник може стати депутатом Ради по досягненні ним 14 років та в разі перемоги у виборах шкільної організації у списку кандидатів у депутати.

  6. Наявність помічника представника певної школи організації, не зменшує кількість депутатів від даної організації, а подається додатково.

  7. Рішення про існування команди помічників та представлення їх делегатів у обласній Раді регіональні Ради приймають самостійно.

  8. Кількість делегатів від регіональних команд помічників в обласній Раді не більше двох осіб.
 1. Заключні положення.

  1. Припинення діяльності Ради здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації Ради за рішенням Сесії Ради не менше як 2/3 обраних депутатів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Схожі:

Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconНачальникам управління освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій
Палацу дітей та юнацтва (вул. Шептицького, 10, м. Чернівці) відбудеться засідання обласної ради координаторів учнівського самоврядування...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconПоложення щодо функціонування та діяльності
До обласної ради координаторів учнівського самоврядування (далі Рада) входять координатори районних та міських рад учнівського самоврядування...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconНаказ №32 Про проведення регіональної науково-практичної конференції лідерів учнівського самоврядування «Проектні технології як засіб формування життєвих компетентностей лідерів учнівського самоврядування»
Чернівецької області на 2013 р та з метою підтримки розвитку учнівського самоврядування, ознайомлення з успішною практикою проектної...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconМетодичні рекомендації щодо організації виборчої кампанії органів учнівського самоврядування
Й в органах учнівського самоврядування: обласного, районного (міського) рівня та рівня навчальних закладів. Основні методичні рекомендації...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconНаказ №999 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування
...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»
Завідувачам рмк / ммк відділів освіти райдержадміністрацій, відділу гуманітарної політики Новодністровської міської ради, управління...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування icon«школа лідерів»
З цією метою у 2009 році відділом освіти та районним методичним кабінетом створено та впроваджено Стратегію розвитку виховної системи...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Проект статуту Чернівецької обласної Ради учнівського самоврядування iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи