Рекомендації icon

Рекомендації
НазваРекомендації
Дата28.09.2012
Розмір71.8 Kb.
ТипРішенняСХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 20 грудня 2011 року N 4183-VI

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему:
"Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми
та шляхи їх вирішення"
Учасники парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в
Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", що відбулися
21 вересня 2011 року, відзначають, що, незважаючи на суттєві
соціально-економічні, культурні та політичні трансформації, в
Україні зберігаються традиції сімейного способу життя населення.

Водночас заходи, що здійснюються органами державної влади,
зокрема щодо стимулювання народжуваності в Україні, не
забезпечують рівень відтворення населення, незважаючи на певне
збільшення рівня народжуваності. Найпоширенішим типом сім'ї є
однодітна. При цьому кількість сімей, які обмежуються народженням
і вихованням лише однієї дитини, з року в рік збільшується, а
кількість сімей з трьома і більше дітьми зменшується. Основною
причиною такої ситуації є недостатність матеріального
забезпечення, відсутність належних житлових та інших необхідних
умов для забезпечення майбутнього дітей, належної пропаганди
сімейних цінностей.

Ці проблеми породжують напруженість у сімейних стосунках і
насамперед пов'язані з обмеженими можливостями щодо витрат на
виховання і навчання дітей, що змушує батьків до пошуку
додаткового заробітку, а це в свою чергу призводить до їх
фізичного і головне - психологічного перевантаження та не дає
змоги забезпечувати повноцінний процес виховання дітей.

Наслідками цього є соціальне сирітство, дитяча бездоглядність
та безпритульність, інвалідність, підліткова злочинність тощо.

Учасники парламентських слухань мають усі підстави
констатувати, що за останні 10 років соціально-економічне,
моральне становище сім'ї в Україні значно погіршилося. Це призвело
до посилення таких негативних явищ, як низька народжуваність,
збільшення випадків насильства у сім'ї, недостатній рівень
виконання батьківських обов'язків, що відповідно призводить до
збільшення кількості розлучень, неповних сімей, позашлюбної
народжуваності, масового поширення соціального сирітства. В рази
зросла кількість одиноких матерів.

Ситуація, що склалася в державі на сьогодні, потребує пошуку
шляхів створення цілісної, комплексної системи державної сімейної
політики. Пріоритетом у діяльності всіх гілок державної влади,
органів місцевого самоврядування повинна стати українська родина.

Враховуючи вищезазначене, учасники парламентських слухань
р е к о м е н д у ю т ь:

1. Верховній Раді України:

прискорити розгляд та прийняття проектів законів України про
внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" щодо визначення статусу одиноких батьків (реєстр. N 8088);
про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення
рівня мінімального шлюбного віку (реєстр. N 8588); про внесення
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в
сім'ї (реєстр. N 9622).

2. Кабінету Міністрів України:

1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти
законів України:

про загальні засади державної сімейної політики;

про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги"
щодо запровадження замовлення соціальних послуг;

про внесення змін до Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" щодо повноважень органів місцевого
самоврядування з розвитку системи соціальних послуг у громаді з
підтримки вразливих сімей з дітьми, формування засад
відповідального батьківства;

при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний рік передбачати щорічне збільшення видатків для
надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та
молодим громадянам на будівництво і придбання житла та реалізацію
програми часткової компенсації відсоткової ставки кредитів
комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

2) з метою посилення заходів щодо підтримки інституту сім'ї:

розробити та затвердити національний план дій з підтримки
сім'ї;

створити Державний реєстр закладів та установ, що надають
соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді;

розробити та затвердити положення про надання цільової
допомоги сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих
обставинах, з урахуванням потреб сім'ї та дитини;

збільшити частку телепрограм соціальної спрямованості, що
створюються за державним замовленням, зокрема щодо пропагування та
поширення сімейних цінностей;

сприяти включенню відповідними міністерствами до переліку
питань, що вносяться на розгляд колегій, питань посилення
пропагування інституту сім'ї, батьківства, моральних та духовних
цінностей тощо;

3) Міністерству соціальної політики України:

здійснити нормативно-правове забезпечення реалізації
соціальних програм і заходів для сімей з дітьми, включаючи
розробку державних соціальних нормативів;

здійснити заходи з оптимізації та впорядкування мережі
соціальних закладів, які надають соціальні послуги різним
категоріям населення;

вжити заходів щодо підвищення ролі сім'ї, зміцнення моральних
та матеріальних засад сімейного життя;

сприяти підвищенню рівня економічної активності та
самостійності сімей, оптимізації їх соціального захисту;

вжити заходів для пропагування та поширення позитивних
сімейних цінностей;

запровадити систему правової, психолого-педагогічної та
організаційно-методичної допомоги сім'ям для повноцінного
виховання дітей;

забезпечити розробку програм щодо підготовки молоді до
подружнього життя та формування відповідального батьківства;

відпрацювати механізми запровадження патронату над дітьми;

сприяти підвищенню дієвості податкової соціальної пільги для
працюючих громадян, які мають на утриманні неповнолітніх дітей;

забезпечити соціальне інспектування та соціальний супровід
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

розробити програми і забезпечити систему підготовки
спеціалістів соціальних служб та служб у справах дітей щодо
надання відповідної допомоги сім'ям, які опинилися у складних
життєвих обставинах;

удосконалити систему звітності щодо реалізації соціального
супроводу та надання індивідуальних соціальних послуг сім'ям, які
опинилися у складних життєвих обставинах;

вжити заходів щодо забезпечення рівних можливостей жінкам і
чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків,
підтримки сім'ї;

вжити заходів для інформування та просвіти громадськості щодо
попередження насильства в сім'ї;

створити ефективну систему надання необхідної допомоги
потерпілим від насильства в сім'ї;

4) Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

забезпечити розширення інфраструктури дошкільних навчальних
закладів;

забезпечити в навчальних закладах впровадження програм
підготовки молоді до подружнього життя та формування
відповідального батьківства;

забезпечити роботу батьківського всеобучу в навчальних
закладах;

розглянути можливість створення Інституту сім'ї на базі
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

розглянути можливість включення до навчальних програм вищих
навчальних закладів, що готують фахівців з відповідних
спеціальностей, курсів з питань попередження насильства в сім'ї,
допомоги його жертвам та проведення корекційної роботи з
кривдниками;

5) Міністерству охорони здоров'я України вжити заходів для:

покращення системи охорони материнства і дитинства;

прискорення створення інституту сімейної медицини;

формування та збереження репродуктивного здоров'я та
подолання демографічної кризи;

забезпечення ефективного функціонування при закладах охорони
здоров'я центрів здоров'я та центрів планування сім'ї;

внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства
охорони здоров'я України щодо штатних розкладів центрів
медико-психологічної реабілітації з урахуванням їх реальних
потреб;

6) Міністерству внутрішніх справ України:

вжити заходів для створення ефективної системи надання
допомоги та захисту потерпілим від насильства в сім'ї;

забезпечити ефективність правоохоронних дій та судового
переслідування порушників щодо насильства в сім'ї;

7) Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

забезпечити поширення інформації для формування позитивного
іміджу сім'ї та сімейних цінностей;

вжити заходів щодо недопущення поширення в засобах масової
інформації продукції, що містить елементи жорстокості та
насильства в сім'ї.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, міським,
районним, сільським та селищним радам:

вжити заходів для забезпечення раннього виявлення та
своєчасного надання адресної комплексної соціальної допомоги
сім'ям з дітьми, що її потребують;

забезпечити створення системи цілеспрямованої підготовки
молоді до подружнього життя, формування відповідального
материнства і батьківства;

вжити заходів щодо забезпечення соціальним житлом вразливих
категорій сімей, що його потребують;

запровадити систему оцінки потреб місцевих громад у підтримці
сімей з дітьми;

забезпечити ефективне функціонування закладів реабілітації та
соціального обслуговування кризових сімей;

при формуванні місцевих бюджетів передбачати збільшення
обсягів фінансування соціальних програм і заходів стосовно різних
категорій сімей.

4. Генеральній прокуратурі України:

посилити прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері
соціального забезпечення сімей з дітьми.

Начало формыКонец формы

Схожі:

Рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи