Методичні рекомендації до використання відео матеріалу icon

Методичні рекомендації до використання відео матеріалу
НазваМетодичні рекомендації до використання відео матеріалу
Сторінка1/9
Дата28.09.2012
Розмір2.05 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міністерство освіти і науки України

Науково-методичний центр вищої освіти

Кіровоградський юридичний інститут

Національного університету внутрішніх справ

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна"


Просвітницька діяльність

щодо запобігання торгівлі людьми

Методичні рекомендації


ББК 67.312.1 П82

Авторський колектив:

К. Б. Левченко - передмова, вступ, агальна редакція

С. В. Колесникова - теми 1-6, 11, 13, серія 3 (разом з М. І. Дебелюк), форми і методи просвітницької діяльності щодо запобігання торгівлі людьми (разом з Л. Г. Ковальчук, О. Ю. Удаловою)

Л. Г. Ковальчук - форми і методи просвітницької діяльності щодо запобігання торгівлі людьми (разом з О. Ю. Удаловою, С. В. Колесниковою), загальна схема занять із запобігання торгівлі людьми, теми 7-10, Ы, загальні методичні рекомендації до використання відео матеріалу

О. Ю. Удалова - форми і методи просвітницької діяльності щодо запобігання торгівлі людьми

Ю. В. Баннікова - тема 12, серія 5 (разом з Т. В. Митюрою) М. В. Губко - серія 2

М. І. Дебелюк - серія 3 (разом з С. В. Колесниковою), серія 1 (разом з К. В. Черепахою)

М. В. Євсюкова - серія 4 (разом з О. А. Калашник)

О. А. Калашник - серія 4 (разом з М. В. Євсюковою)

Т. В. Митюра - серія 5 (разом з Ю. В. Банніковою)

В. А. Прокоф'єва - серія б

К. В. Черепаха - серія 1 ( разом з М. І. Дебелюк )


Рецензенти: В, Ф. Орлов, д-р пед. наук, професор, гол. кон-т Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, В. К. Шкарупа, д-р юридичних наук, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби України, О. А. Удалова, канд. пед. наук, завідуюча сектором Науково-методичного центру вищої освіти.


Загальна редакція: д-р юрид. наук, канд. філософських наук К. Б. Левченко.


П 82 Просвітницька діяльність щодо запобігання торгівлі людьми: методичні рекомендації / К. Б. Левченко, С. В. Колесникова, Л. Г. Ковальчук та ін. – К., 2004. - 84 с.


Методичні рекомендації вміщують розробки занять та поради щодо використання відеоматеріалу під час проведення навчально-виховної роботи із запобігання торгівлі людьми.

Адресовано працівникам освіти, студентам педагогічних вищих навчальних закладів, практичним працівникам державних структур та неурядових організацій, котрі проводять діяльність із запобігання торгівлі людьми.

Рекомендовано до друку Вченою радою Кіровоградського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ (Протокол № 3 від 28 жовтня 2004 p.).

Затверджено на засіданні комісії з виховної роботи вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Протокол 5 від 8 листопада 2004 р.)

ББК 67.312.1

^ ВИДАННЯ ЗДІЙСНЕНО ЗА СПРИЯННЯ ПОСОЛЬСТВА ФІНЛЯНДІЇ В УКРАЇНІ

© К. Б. Левченко та ін., 2004

© Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна", 2004


Передмова

Уже багато років Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна" плідно співпрацює з Міністерством освіти і науки України в напрямі організації та проведення навчально-виховних заходів із захисту прав дитини, запобігання різним формам насильства, протидії торгівлі людьми.

Спільними зусиллями проведено понад 500 семінарів-тренінгів для педагогічних працівників, в яких взяли участь більше 14 000 осіб. Підготовлені та розповсюджені інформаційні листівки, брошури, буклети, плакати.

Великим досягненням спільної діяльності, підтриманої багатьма міжнародними організаціями, бла­годійними фондами, посольствами іноземних держав в Україні, стала підготовка, друк та розповсюдження навчально-методичного посібника "Запобігання торгівлі людьми". У посібнику викладено теми курсу з дотримання прав людини. Зокрема приділено увагу проблемі торгівлі людьми, визначенню цього терміна та історії проблеми; розглядається міжнародна та національна законодавча база щодо запобігання торгівлі людьми; висвітлюється діяльність неурядових та міжнародних організацій щодо запобігання цьому лиху; пропонується перелік виховних заходів. Посібник розповсюджувався серед навчальних закладів по всій території України.

Підготовлено, випущено та розповсюджено по вищих навчальних закладах інформаційний вісник (№ 15/2004), присвячений темі запобігання торгівлі людьми та науково-методичний збірник "Проблеми освіти" (№ 40/2004), де розглядаються соціально-політичні, юридичні, психолого-педагогічні фактори, що сприяють запобіганню торгівлі людьми; форми і методи просвітницької діяльності, сформовані конкретні рекомендації щодо виховання в учнівської та студентської молоді громадянської позиції, їх світогляду, осмислення свободи вибору дій і намірів.

Щоб заняття були наглядними, цікавими та запам'ятовувалися учням, студентам, спеціально був підготовлений однойменний відеододаток до навчально-методичного посібника "Запобігання торгівлі людьми". Відеододаток є логічним доповненням до однойменного навчально-методичного посібника. Він відображає зміст посібника, розкриваючи та ілюструючи розділи книги. Автори та виконавці намагалися використовувати кращий вітчизняний досвід виробництва навчальних фільмів із застосуванням сучасних технологій. Так, у фільмі використовуються елементи комп'ютерної гри з метою привернення уваги учнівської та студентської молоді до проблеми. Для акцентування на найбільш важливих питаннях та відповідях застосовуються фрагменти інтернетпейджера ICQ - комп'ютерної програми для обміну короткими повідомленнями через Інтернет, яка набирає популярності серед молоді. Кожен фільм збагачено анімаційними зображеннями. Все це допомагає привернути увагу молоді до найбільш важливої інформації, сприяє швидкому засвоєнню матеріалу.

Ці матеріали стали важливим методичним інструментом для проведення уроків та позакласних заходів з актуальних соціальних проблем, пов'язаних з дотриманням прав людини та попередженням торгівлі людьми. Адже наявність уже підготовлених матеріалів значно скорочує час підготовки до занять, а також створює певну базу для творчого підходу у плануванні своєї роботи.

У процесі співпраці виявилася необхідність у подальшій розробці науково-методичних матеріалів для використання в навчально-виховній роботі із запобігання торгівлі людьми серед дітей та молоді.

Пропонуємо вашій увазі розробки занять та методичні рекомендації до використання відео.

Розробки занять та методичні рекомендації до відеододатка створено, спираючись на практичний досвід та з урахуванням найсучасніших форм та методів роботи з профілактики негативних явищ у суспільстві. Вправи мають переважно активний характер, зорієнтовані на здобуття конкретних практичних навичок безпечної поведінки та відзначаються варіативністю.

Ми сподіваємося, що ці методичні матеріали допоможуть вам у вашій роботі.

Свої зауваження, пропозиції, рекомендації просимо надсилати на електронну або поштову адресу. Всі вони будуть уважно розглянуті та враховані у подальшій роботі.

Д-р юрид. наук,

Радник Міністра внутрішніх справ з прав людини та гендерних питань,

Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда-Україна"

К. Б. Левченко


Вступ

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави...У твердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави"

Ст. З Конституції України


Протягом останніх років Україна переживає важливі перетворення в політичному, економічному і соціальному житті. На сьогоднішній день уже відбулися суттєві зміни у правовому статусі держави.

З ухваленням у 1996 р. Конституції України почався новий етап розбудови правового суспільства — проголосивши себе демократичною, соціальною та правовою державою Україна визначила пріоритет особистості над державою. Це означає, що вона поставила в центр існування демократичного суспільства людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, які є найвищою соціальною цінністю, а також взяла на себе зобов'язання захищати права та свободи своїх громадян всіма доступними засобами та можливостями.

Універсальність, невідчужуваність та неподільність є основними принципами прав людини, котрі базуються на повазі до людської гідності, рівності та недопущенні дискримінації. Універсальність означає, що права людини належать кожному і всюди і вони є однаковими для всіх людей. Права людини існують незалежно від її національної, расової, статевої, релігійної, класової, етнічної належності, а також від її віку.

Невідчужуваність значить, що всі права належать всім людям з моменту їх народження. Людина народжується з правами, і держава має поважати та захищати їх. Неподільність означає, що всі права людини взаємопов'язані та взаємозалежні. Громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права не існують окремо, а взаємодоповнюють одне одного. Жодним видом прав не можна жертвувати заради іншого.

Діти мають ті ж права, що і повнолітні. Однак деякі права мають особливе значення для них - вони відображають потреби дітей в спеціальному захисті та увазі, їх вразливість та різницю між дитячим і дорослим життям. Для того щоб підкреслити це, інтереси дитини у всіх видах діяльності ставляться вище інтересів батьків та держави. Права дітей, включаючи принцип найкращих інтересів, повністю викладені в Конвенції ООН про права дитини.

На шляху до нових перетворень Україна стикається з грубими порушеннями прав людини, зокрема насильством та торгівлею людьми, що набирає дедалі ширших масштабів та нових форм. Суспільна загроза торгівлі людьми як надзвичайно небезпечного злочину полягає в посяганні на права людини, зазначені як в міжнародних, так і в національних документах, - невід'ємне право на життя (ст. 27, Конституція України), право на повагу до гідності (ст. 28, Конституція України), на свободу та особисту недоторканність (ст. 29, Конституція України), свобода пересування та вільний вибір місця проживання (ст. 33, Конституція України).

Діяльність із запобігання торгівлі людьми разом з наданням соціальної допомоги потерпілим та переслідуванням злочинців вважається пріоритетним напрямом роботи, спрямованої на протидію цьому злочину, а також ефективним засобом впливу на громадську свідомість.

Діти як соціальна група також дуже вразливі щодо порушень своїх прав, зокрема насилля та торгівлі людьми. Тому важливо у всіх заходах, спрямованих на протидію даним явищам, враховувати особливі потреби дітей, адже стратегії, що стосуються повнолітніх, не завжди адекватні для дітей.

Головні завдання навчально-виховних заходів із запобігання торгівлі людьми - підвищити загальний рівень правової свідомості дітей та молоді, рівень обізнаності з проблем порушення прав людини, зокрема торгівлі людьми, навчити моделям безпечної поведінки, виховати повагу до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від торгівлі людьми, розвінчувати стереотипи, що створюють хибне уявлення про проблему та дотичні теми.


^ Форми і методи просвітницької діяльності щодо запобігання торгівлі людьми

Успішна реалізація педагогічного процесу щодо запобігання торгівлі людьми залежить як від змісту, так і від обраних форм та методів навчально-виховної роботи з учнівською та студентською молоддю.

Відповідно до Державної програми розвитку освіти "Україна в XXI столітті", в основу організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах покладено ідею національного відродження, забезпечення гармонії національного та загальнолюдського, ідею державності, яка здатна об'єднувати громадян України з різними політичними та світоглядними прагненнями. Головним його завданням є виховання у дітей та молоді патріотизму, формування загальнолюдських цінностей, соціального гуманістичного мислення.

І сьогодні закономірно постає питання про навчальні заклади та інші суспільні інститути, які повинні бути спроможними створити належні умови для повноцінного фізичного, психічного, соціаль­ного й духовного розвитку та виховання підростаючого покоління, формування певної системи цінностей, що дозволять жити в цивілізованому демократичному суспільстві та забезпечувати прогрес нації.

Управління педагогічним процесом здійснює вчитель, який повинен спроектувати навчально-виховну роботу, організувати співробітництво в групі, оперативно контролювати хід процесу і вносити відповідні корективи, аналізувати досягнуті результати та виявляти недоліки. Учитель веде учнів до поставленої мети, оперуючи визначеннями, методами, засобами і формами педагогічного процесу.

Навчання - складний і багатогранний процес, де свідомість особистості формується не по частинах, а як цілісна система. У зв'язку із цим постає завдання органічної єдності навчального і виховного процесів у всіх навчальних закладах, яку слід розглядати як цілісний інтегрований підхід до виховання й навчання, де відбувається взаємопроникнення отриманих знань та усвідомлення їх цінності й уміння використовувати теоретичні положення на практиці. У результаті такої діяльності в учнів формується власний ментальний досвід, тобто певний стереотип поведінки, особистісна позиція та ставлення до дій і вчинків, інших явищ навколишнього середовища, система цінностей. Тобто, сьогодні виникає гостра потреба у визначенні основних засад, цілей, напрямів, змісту, форм і методів суспільного виховання підростаючого покоління, які цілеспрямовано й ефективно забезпе­чували б процес розвитку і формування громадянина, тобто особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, активність, творчі начала, почуття обов'язку й відповідальності перед суспільством, Батьківщиною.

Оволодіння навчальним матеріалом, розвиток і виховання особистості відбувається за умови прояву її високої активності в навчально-пізнавальній діяльності. Суттєвою умовою успішного запам'ятовування матеріалу і формування знань учнів залежить від вибору форм навчально-виховної роботи - індивідуальні, мікрогрупові, групові, колективні, масові.

До числа ефективних форм організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі є групова діяльність. Працюючи в складі групи, учні на власному досвіді переконуються в корисності спільного планування, розподілу обов'язків, спілкування. Вони згуртовуються між собою, прив­чаються діяти узгоджено, відчуваючи колективну відповідальність за результати спільної діяльності. До групових видів належать парна, бригадна і ланкова навчальна робота. Аналіз підтверджує, що учні, як правило, намагаються сісти за одну парту з тим, з ким цікаво обмінюватися думками, інформацією, ділитися переживаннями. Працюючи поряд, вони дають взаємну оцінку діям і вчинкам один одного, вільно або мимовільно проявляють інтерес до того, як реалізуються навчальні завдання сусідом. Учневі небайдуже, як товариш виконує завдання, які його результати. Виявляючи відмінності в способах розв'язання задачі, в отриманих відповідях, учні намагаються з'ясувати, чим пояснюються ці відмінності, ким і де допущена помилка. Ця форма спілкування в ході навчально-виховної діяльності дає можливість учителеві включати в активну творчу роботу значну частину класу, організовувати роботу всього колективу, спираючись на найбільш активних учнів, які подають приклад іншим. Відповідаючи на запитання, наводячи різноманітні приклади, самі учні сприяють більш широкому, ґрунтовному аналізу навчального матеріалу. Така спільна творча діяльність являє собою вид колективної роботи, в якій кожний відповідно до своїх здібностей, інтересів, фонду дійових знань може зробити внесок у загальну справу навчання. У колективній творчій роботі, взаємно доповнюючи один одного, учні ґрунтовно вивчають матеріал, глибоко проникаючи в його суть. Розв'язуючи колективні завдання, учні швидко просуваються до поставленої мети. Складнощі, які виникають у пізнавальній діяльності, вирішуються зусиллями всього колективу.

Серед методів і форм навчально-виховної роботи пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості. До таких методів належать: "мозковий штурм", метод відкритої трибуни, тренінги, інтелектуальні аукціони, рольові та моделюючі ігри, аналіз конкретних ситуацій, ігри-драматизації, робота в малих групах та ін.

Будуючи заняття із запобігання торгівлі людьми, доцільно комбінувати традиційні та нетрадиційні методи навчання: бесіди, дискусії і цільові диспути, лекції та реферативні повідомлення, семінари, усні та письмові колоквіуми, "круглі столи", вечори запитань і відповідей, обговорення злободенних матеріалів із ЗМІ щодо запобігання торгівлі людьми, вивчення проектів офіційних державних документів, перегляд програм навчального характеру, самостійне рецензування. Не завадить приду­мати невелику п'єсу чи обіграти життєву ситуацію. Тим, хто бажає взяти у ній участь, слід надати час для обміркування варіантів відповідей. Учні повинні вміти прокоментувати доповідь чи ситуацію, вигадану однокласниками, ставити запитання, підключатися до гри, якщо це допоможе справі. Слід стимулювати колективне обговорення проблем за повної свободи висунення проектів рішень.

"Мозковий штурм" - метод стимулювання ідей усіх учасників стосовно певної теми протягом обмеженого відрізка часу. Після презентації (оголошення та роз'яснення), теми, поняття, проблеми учасникам пропонується висловити свої ідеї, асоціації, коментарі, фрази, пов'язані з даною темою.

Для сприяння активності учасників важливо дотримуватись певних правил проведення:

 • пропозиції записуються без коментарів та засуджень;

 • приймаються всі пропозиції;

 • присутні не можуть коментувати пропозиції інших;

 • заохочення кількості ідей, а не їх якості.

Перелік ідей використовується в подальшій роботі, яка може проходити у формі дискусії з розподілом пропозицій за категоріями. Даний метод може бути сприятливим початком роботи над новою темою чи проблемою. Він має на меті заохочувати вільне висловлювання ідей та утвердження відчуття відсутності цензурних обмежень.

^ Рольова гра - навчальна гра, в ході якої учасники імітують реальну ситуацію через виконання призначених ролей. Мета рольової гри полягає у набутті досвіду поведінки чи ставлення, а також певних навичок. Кожний учасник повинен знати ідею ролі та мету рольової гри взагалі. Важливо дати групі вийти з ролі по закінченні вправи - сказати кілька слів про почуття, враження чи думки. Рольову гру використовують як найбільш ефективний засіб наочного висвітлення основ змісту та суті прав людини.

^ Моделююча гра - навчальна гра, в ході якої учасники створюють певні моделі, алгоритми дій. На відміну від попереднього типу, дана гра не вимагає від учасників входження в роль, вона потребує аналізу певної життєвої ситуації чи проблеми та визначення кроків на шляху до її вирішення. Під час проведення занять із запобігання торгівлі людьми доречно створювати моделі безпечної поведінки після розгляду конкретних ситуацій.

^ Аналіз конкретних ситуацій (case study) - метод роботи з реальними життєвими ситуаціями, спрямований на визначення певних проблем, недоліків та пошук шляхів їх уникнення. Даний метод дає змогу пересвідчитись у реальності існування проблеми, проаналізувати причини її виник­нення та визначити можливі шляхи запобігання. Для занять із запобігання торгівлі людьми можна використовувати історії потерпілих, історії звернень на "гарячу лінію" Історії для розгляду мають бути невеликими за обсягом та містити основну суть проблеми.

^ Робота в малих групах - обговорення певного питання, в якому беруть участь 4-6 учасників з метою вироблення певних рішень, рекомендацій, порад. Така форма роботи дає можливість всім учасникам висловлюватись та брати активну участь в обговоренні, а також ближче поспілкуватись. Усі напрацювання малих груп обговорюються пізніше серед усіх членів групи.

^ Навчання через навчання інших ~ метод, сутність якого полягає в тому, що об'єкт процесу навчання перетворюється на суб'єкта, виконуючи тимчасово його функції та обов'язки. Даний метод спрямований на отримання інформації та розповсюдження її серед інших учасників групи. Отримана інформація не читається, а переказується, іноді по декілька разів, таким чином забез­печується її краще запам'ятовування. Прикладом застосування даного методу можуть бути ситуації, коли учасники виступають у ролі експертів, радників, консультантів, учителів.


"Криголам" ("рухавки", "енерджайзери") - вправа, головна мета якої створення сприятливої робочої обстановки, знайомство учасників, стимулювання діяльності. Основне завдання вправ - спонукати до діяльності учасників заходів. "Криголами" також використовують, щоб зняти напруженість та створити атмосферу відвертості та співробітництва. Основні вимоги до таких вправ:

перевірені та дієві, цікаві, позитивні і безпечні, легкі для розуміння та пояснення, короткі (5- хв.), пов'язані з темою (по можливості).

З різноманітних форм та методів роботи вчитель обирає ті, що найбільш відповідають меті, завданням і особливостям занять, їх місцю в навчальному плані та відведеному часові.

Важливим є проведення інтегрованих уроків. їх можна проводити за темами з історії, правознавства, географії, іноземних мов тощо.

При доборі адекватних форм та методів необхідно пам'ятати про практичну спрямованість занять, тобто після вивчення теми учні мають у житті слідувати моделям безпечної поведінки.

Учитель повинен широко використовувати наочність. Візуальність посилює і зосереджує увагу учнів. Психологи дійшли висновку, що 90% усіх знань людина отримує за допомогою зору, 9% - за допомогою слуху і 1% - на дотик. Серед роздаткових матеріалів можуть бути будь-які схеми чи таблиці, які ви знайдете в підручнику або розробите для цього курсу, також це різноманітні бланки, тексти та картки для виконання завдань.

Відомо, що найбільший відсоток знань (90%) людина засвоює у процесі навчання інших. Тому важливо готувати завдання, де б учні виступали в ролі консультантів, експертів, вчителів тощо.

Відеоматеріали з даної проблеми допомагають розвивати пізнавальний інтерес та сприяють кращому засвоєнню матеріал}'. На сьогоднішній день уже є ряд фільмів, які можна використовувати в ході висвітлення теми запобігання торгівлі людьми. Серед них слід визначити навчальний відеододаток "Запобігання торгівлі людьми"; документальні: "Замки на піску", "Куплені та продані", "У пошуках втраченого щастя", "Український експорт", "Жертви мовчання"; художньо-публіцис­тичний фільм "Жертва"; художні фільми: "Якщо я не повернусь", "Ліля назавжди".

Такі матеріали можна отримати або в обласних чи районних управліннях освіти і науки, у справах сім'ї, дітей та молоді або в неурядових організаціях, що працюють у даному напрямі.

Кращі умови для творчої діяльності створює пошуковий або репродуктивно-пошуковий шлях засвоєння матеріалу. Якщо вчитель ставить учням запитання, які примушують їх мислити, він ставить їх в активну позицію. В цій ситуації учні, спираючись на раніше отримані знання, конструюють відповіді, висловлюють свої припущення, вступають у полеміку, в ході якої зіставляються різні точки зору, різні підходи до аналізу матеріалу. Ця спільна діяльність допомагає їм краще засвоїти суть і пізнати закономірності явищ, які розглядаються. При евристичній бесіді гіпотези одних, до­ведення й аргументи інших, уточнення третіх, загальні висновки і формулювання четвертих дозволя­ють учням у найбільш короткий час розібратись у навчальному матеріалі. Для стимулювання процесу мислення слід ставити відкриті запитання, що вимагають повної та розгорнутої відповіді. Такі запи­тання найчастіше розпочинаються із слова "як". Слід уникати запитань, на які можна відповісти "так" або "ні". Заохочуйте всіх учнів до відповіді на запитання та висловлення своїх ідей.

Пізнавальна активність учнів зросте, якщо матеріал викладати не у вигляді готових висновків, а ставлячи проблему або вивчаючи конкретну ситуацію. Невід'ємною складовою проблемної ситуації є проблемне завдання, яке ставиться перед викладом матеріалу. У процесі заняття учням пропонуються логічні запитання. Такі ситуації можуть бути заплановані заздалегідь або виникати спонтанно.

Педагогічний процес значною мірою зумовлюється змістовими характеристиками освітніх пред­метів, які сприяють оволодінню системою знань про людину та суспільство, про права людини; система знань, яка формує здатність і впливає на усвідомлення свого місця як громадянина, виконання норм міжнародного спілкування та взаємодії. Проте особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, правознавству, суспільствознавству, літературі як українській, так і світовій.

Необхідно врахувати, що процес викладання теми торгівлі людьми часом пов'язаний з дуже делікатними моментами і стосується найінтимніших сторін життя, тому для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу важливо створити в класі атмосферу довіри для вільного обміну думками та активної роботи над розв'язанням проблемних ситуацій. Одним із засобів може слугувати встанов­лення правил поведінки для внутрішнього користування. Важливо, щоб правила поширювалися як на учнів, так і на вчителя.

Демонструйте увагу до всіх учнів та стимулюйте їх брати активну участь у роботі.

Слід бути дуже обережним в оцінці, оскільки часто оцінюють не так знання школяра, як його судження, що може негативно вплинути на бажання учнів висловлювати свою точку зору, брати участь у дискусіях та обговореннях. Для визначення оцінки можна практикувати тести в довільній формі.

Не зайве запрошувати на уроки фахівців, що мають безпосереднє відношення до захисту прав людини та запобігання торгівлі людьми - працівників неурядових організацій, реабілітаційних центрів, соціальних працівників, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів тощо.

Оскільки дана тематика ще не повністю посіла своє належне місце серед шкільних предметів, важливо вказувати на необхідність розповсюджувати отриману інформацію серед своїх ровесників та членів сім'ї.

Організація самостійної роботи учнів посідає чільне місце в навчальному процесі і є одним з головних способів оволодіння знаннями. Учням пропонується написати опорний конспект лекції, конспектувати навчальну та довідкову літературу. Для розв'язання проблемної ситуації можна запропонувати підібрати та проаналізувати міжнародні та національні законодавчі акти, фактичний або статистичний матеріал.

У міру можливості бажано відволікати учнів від звичного "навчального" оточення. Для цього необхідно знайти таке приміщення, яке дозволяє облаштувати інший тип класної кімнати: без столів (або зсунути столи так, щоб у кімнаті утворювався простір), стільці можна розташувати по колу - так, щоб кожен учень мав змогу усіх бачити і спілкуватися зі всіма учасниками занять. Учні почуватимуться вільніше в оточенні, що не нагадує про обов'язковість навчання.

За наявності невеликої кількості осіб (до 20) у класі бажано використовувати більше тренінгових активних методик. Якщо клас більший, можна проводити роботу в групах. Це полегшить і сприйняття та засвоєння матеріалу дітьми, і роботу викладача.

Для багатьох завдань будуть необхідні: дошка або ще краще - настінний великий блокнот, (фліп-чарт, "біла дошка", на якій можна писати маркером), журнали та газети (для складання колажу), клей, ножиці, маркери, кольорові олівці.

Готуючи завдання, важливо пам'ятати про принцип креативності та індивідуального підходу, тому слід продумувати декілька варіантів з урахуванням можливості проявити свої творчі здібності кожного учня.

Виконувати самостійні завдання в класі учням можна дозволити у зручному для них місці: біля вікна, за партою, на підлозі тощо.

Контролювати виконання учнями завдань або перевіряти ці завдання можна таким чином: якщо завдання виконувалося в групах, один або декілька її учасників можуть представити

результати роботи, написавши або намалювавши їх на дошці/аркуші для фліп-чарта, можливе

інсценування деяких завдань;

після виконання завдання - бажано проводити короткий аналіз того, що відбулося.

Пропонуємо схеми такого аналізу.

1. Аналіз та оцінка:

 • короткий огляд ходу вправи;

 • як розподілялось завдання та як проходила спільна робота;

 • чи всі брали участь у роботі;

 • чи всі відчували свою причетність до спільної справи;

 • обговорити проблему;

 • уроки, винесені з виконаної вправи (поставити запитання).

2. Поставити запитання про таке:

- що відбулося під час гри;

- що учасники дізналися про самих себе;

- що вони дізнались про проблеми, яким була присвячена гра;

- як вони можуть використовувати нові знання в майбутньому.

Для того щоб учні мали попереднє уявлення про тему уроку та могли більш активно брати участь у дискусіях та обговореннях, ставити запитання для уточнення, рекомендуємо впроваджувати ви­переджуюче домашнє завдання. Це означає, що після кожної вивченої теми, воші отримують інформацію про наступну тему, яку їм потрібно засвоїти. Ця інформація може подаватися у формі завдань, схем, таблиць, декількох сторінок тексту, з якими вони повинні ознайомитися до наступного уроку.

Навчальний заклад має залучати і заохочувати батьків та інших членів суспільства до участі в усіх заходах. Тому, поза сумнівом, бажано організувати спільну роботу школи з неурядовими організаціями, які надаватимуть інформацію, рекомендації з вивчення прецедентів і досвіду з "перших рук", зокрема, стосовно успішних акцій на захист прав людини.

Викладання і вивчення тем із запобігання торгівлі людьми мусять мати позитивне спрямування. Численні приклади порушення прав людини і нехтування ними можуть породити в учнів відчуття зневіри та безсилля, а тому необхідно акцентувати увагу учнів на успіхах і прогресові у справі забезпечення основних прав людини. Для цього необхідно добирати історії для розгляду в класі з позитивним завершенням, де людям удалося уникнути небезпеки, злочинці покарані або ті, хто постраждав, отримали необхідну допомогу і повернулися до звичного життя. Можна також скорис­татися загальною або обласною статистикою кримінальних справ, порушених за ст. 149 Кримінального кодексу України.

Під час добору матеріалу необхідно пам'ятати, що головна мета - інформувати, давати необхідні знання для подальшого їх опрацювання до рівня умінь та навичок та формувати уявлення про свої обов'язки і права, а також можливості їх захисту. Інформація ні в якому разі не повинна мати "залякувальний" характер.

Учителю слід під час занять принагідно використовувати повідомлення преси, радіо, телебачення тощо і підходити до аналізу подій невимушено і неформально. Це стане додатковим засобом освіти і викличе довіру до вчителя, який має власну точку зору на питання торгівлі людьми.

Підготовка навчально-виховного заходу передбачає проектування діяльності учнів і повинна бути спрямована на засвоєння ними педагогічно адаптованого соціального досвіду та визначення варіантів проведення заняття.

Ефективність навчально-виховної діяльності залежить і від цілеспрямованого керівництва педагогічним процесом. Схематично структуру педагогічного процесу можна зобразити таким чином:

Процес викладання

Процес формування знань

1. Дидактичне проектування навчання:
-діагностика;

-прогнозування;

-конкретизація мети, завдань (на

конкретному уроці - це очікувана

якість діяльності учня, рівень засвоєння

знань);

-конкретизація змісту навчання;

-визначення методів, засобів, форм навчання.

2. Організація дидактичного процесу,
під час якого відбувається засвоєння
учнями змісту освіти:

-формування творчого ставлення до набуття знань;

-організація сприйняття;

-організація усвідомлення;

-організація закріплення, організація застосування знань.

3. Контроль і оцінка результатів
навчання, корекція процесу навчання. 1. Уточнення можливостей учня, мотивів його діяльності та поведінки, інтересів і нахилів, рівня підготовки учнів.

 2. Усвідомлення учнями навчальної мети, завдань, формування внутрішнього настрою на успішне навчання.

 3. Сприйняття навчального матеріалу (розгляд, прослуховування, читання, спостереження тощо. Результат - уявлення).

 4. Усвідомлення (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, абстрагування, конкретизація, аргументація, класифікація, узагальнення, виділення головного тощо. Результат -утворення понять, узагальнених уявлень про сутність явищ або предметів).

 5. Закріплення знань.

 6. Застосування знань, формування умінь, навичок.

 7. Відповідність навчальної і виховної мети уроку, зазначених у плані, змісту та соціально-правової спрямованості програмового матеріалу; забезпечення зв'язку матеріалу, що вивчається, з життям, сучасністю; наявність міжпредметних зв'язків; ефективність використання наочних посібників, технічних засобів навчання; забез­печення вчителем активізації розумової діяльнос­ті учнів, розвитку їх самостійності і творчої ініціативи в процесі навчання; застосування способів і форм індивідуальної роботи з учнями, елементів диференційованого навчання.


Обговорення проблеми під час проведення занять передбачає партнерську взаємодію і заці­кавленість всіх учасників навчально-виховного процесу у пошуках шляхів її вирішення, що передбачає вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки, набувати вмінь та навичок адаптації до нових суспільних відносин, адекватної орієнтації, захищати свої права, поважати інтереси і права інших.

Можна зробити висновок, що найефективнішим сучасним підходом, котрий дозволяє досягнути бажаних результатів, є уповноважувальний підхід (empowering strategy). Уповноважувальний підхід - стратегія здобуття знань та навичок для подальшого самостійного обдуманого та зваженого їх використання при прийнятті рішень. Кожна людина уповноважується діяти, усвідомлюючи свої права та місце в суспільстві, а також можливості реалізації своїх прав та свобод у житті з почуттям власної гідності.

Ідея щодо назви "уповноважена освіта" (Empowering Education) вперше з'явилася в 1996 р. з брошури "Освіта дівчат: порядок денний для змін". Можна погодитись, що точніший переклад має виглядати як "педагогіка, що уповноважує", проте, беззаперечно, існуюча назва посіла певне місце в середовищі тих, хто працює як у неформальному (просвіта), так і формальному (школа, універ­ситети) секторах освіти. Враховуючи те, що неточності варто виправляти, українською мовою вико­ристовується ще й назва "педагогіка уповноваження". Професор Київського національного універ­ситету ім. Тараса Шевченка О. Пономарів запропонував українською мовою назву "уповноважувальна освіта". На його думку, така назва відповідає як змісту програми, так і нормам української мови.

Уповноважувальний підхід реалізується через застосування принципів, що спрямовані, перш за все на дотримання прав людини. Основні з них:

^ Повага, охорона та захист прав людини. Торгівля людьми розглядається як грубе порушення прав людини. Це сучасна форма рабства, що перекреслює всі досягнення людства та тягне цивілізацію знову на нижчі ступені розвитку. Це форма насилля, котре може здійснюватись по відношенню до людини незалежно від віку, статі, національності чи якихось інших ознак.

^ Надання допомоги та підтримки. Інформаційна допомога людині в розвитку її творчої індивідуальності, почуття людської гідності, розуміння свого місця та ролі в суспільстві відіграє вирішальну роль в процесі навчання та виховання, лекцій, тренінгів, семінарів, "круглих столів", тощо з даної проблеми. У подальшому кожен вільно розпоряджається отриманими знаннями та навичками, зважаючи на свій власний розсуд та життєвий досвід.

^ Створення можливостей для самореалізації та розвитку. Надзвичайно важливо надавати достовірну інформацію стосовно можливих легальних шляхів працевлаштування за кордоном, мож­ливих наслідків нелегального перебування за кордоном, нормативно-правової бази щодо посеред­ницької діяльності з працевлаштування українських громадян за кордоном.

^ Подолання основних причин виникнення проблеми. Основними методами ведення превентивно-освітньої діяльності із запобігання торгівлі людьми у розрізі причин проблеми може бути розповсюд­ження інформації про можливості працевлаштування в Україні та розвитку власної справи, засто­сування комплексного підходу під час розробки навчальних програм, курсу занять, де поєднуються знання про права людини, тендерну дискримінацію, насилля та торгівлю людьми.


^ Загальна схема занять із запобігання торгівлі людьмип/п

Назва заняття

Основні питання

^ Види роботи

1

Визначення проблеми торгівлі людьми, термінологія

Визначення поняття торгівлі людьми, основні форми торгівлі людьми та ознаки цього злочину

"Криголам", аналіз конк­ретних ситуацій, повідом­лення вчителя, "мозковий штурм", робота в групах, узагальнення матеріалу, письмова відповідь на запитання, заповнення таблиці, усні відповіді на запитання

2

Причини поширення торгівлі людьми в світі і в

Україні

Основні внутрішні та зов­нішні чинники виникнення явища торгівлі людьми (економічні, правові, інформаційні, психологічні)

Складання речень з частин, спонтанне повідомлення, "мозковий штурм", аналіз тверджень, відповіді на запитання

3

Шляхи потрапляння українських громадян до рук торгівців людьми

Аналіз основних шляхів потрапляння до ситуації торгівлі людьми: працевлаштування, навчання, одруження, система au-раіr (о-пер), мережа Інтернет, туризм

Побудова асоціацій, аналіз пропозицій (конкретних ситуацій), "мозковий штурм", рольова гра, реф­лексія, узагальнення мате­ріалу, заповнення таблиці, відповіді на питання

4

Законодавча база щодо запобігання торгівлі людьми

Міжнародне та національне законодавство з проблем торгівлі людьми

"Криголам", аналіз тверджень, складання тексту з уривків, рефлексія, гра-тест, узагальнення матеріалу, відповіді на запитання

5

Торгівля людьми як порушення прав людини

Основні права та свободи людини, права, що порушуються в ситуації торгівлі людьми

"Криголам", командна гра, аналіз конкретних ситуацій, "мозковий штурм", заповнення пропусків, аналіз тверджень, робота в групах, узагальнення матеріалу, відповіді на запитання

6

Поїздка за кордон: за і

проти

Введення в проблему, аналіз позитивних і негативних аспектів перебування за кордоном з будь-якою метою; вироблення основних правил поведінки

"Мозковий штурм", дебати, дискусія, аналіз дискусії, узагальнення матеріалу, відповіді на запитання

7

Шляхи протидії торгівлі людьми. Можливості державних структур, неурядових та міжнародних організацій. Діяльність неурядових організацій за кордоном

Основні напрями протидії торгівлі людьми: поперед­ження, переслідування злочинців, допомога потер­пілим від торгівлі людьми; діяльність урядових та неурядових організацій з протидії цьому явищу, можливості міжнародних

"Мозковий штурм", повідомлення вчителя, заповнення таблиці, робота в групах, створення власної організації, заповнення пропусків, аналіз тверджень, відповіді на запитання


організацій; головні види допомоги та підтримки
8

Превентивно-освітня кампанія із запобігання торгівлі людьми (для студентів педвузів,

волонтерів)

Портрет потенційної групи ризику, міфи та стереотипи, необхідна інформація для виїзду за кордон, основні форми превентивної роботи

Повідомлення вчителя, "мозковий штурм", самостій­на індивідуальна робота, дискусія, робота в групах, робота в парах, рольова гра, проведення інтерв'ю, написання статті, розробка сценарію, заповнення пропусків, відповіді на запитання

9

Поради для тих, хто збирається за кордон

Місця "схованок" торгівців людьми та їхні пропозиції, основні поради та рекомендації тим, хто збирається за кордон з будь-якою метою

"Мозковий штурм", робота в групах, рольова гра, робота в парах, аналіз конкретних ситуацій, створення правил безпечної поведінки, аналіз тверджень, заповнення пропусків, відповіді на запитання

10

Поїздка за кордон: необхідна інформація. Допомога потерпілим від торгівлі людьми

Можлива небезпека під час перебування за кордоном, співвідношення понять "жертва" та "потерпілий/ ла", можливі наслідки торгівлі людьми, сприятливі умови реінтеграції

"Мозковий штурм", заповнення таблиці, самос­тійна робота, дискусія, повідомлення вчителя, робота в групах, продов­ження речення, побудова логічної послідовності, відповіді на запитання

И

Комерційна сексуальна експлуатація дітей (КСЕД)

Проблема КСЕД в Україні, її форми, основні передумови втягнення та шляхи допомоги потерпілим

Повідомлення вчителя, робота в групах, мозковий штурм, створення плаката, відповіді на запитання

12

Викоренення найгірших форм дитячої праці

Формування уявлення про проблему дитячої праці та її найгірші форми, поняття "дитяча праця", основні законодавчі акти, причини зайнятості дітей, щляхи запобігання негативним наслідкам

Повідомлення вчителя, міні-лекція, "мозковий штурм", дискусія, робота в групах, узагальнення матеріалу, створення власного закону, доповнення тверджень, відповіді на запитання

13

Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля

Основні риси та тенденції поширення проблеми торгівлі дітьми в Україні, шляхи протидії, узагаль­нення попередніх тем

Повідомлення, аналіз пові­домлення, дискусія, зустріч з експертом, узагальнення матеріалу, відповіді на запитання

14

Працевлаштування громадян в Україні

Можливості навчання та працевлаштування в Україні

Робота в групах, заповнення таблиці, міні-лекція, дис­кусія, узагальнення отри­маної інформації, складання добірки статей, розгадування кросворда, відповіді на запитання

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Використання довідкових даних, забезпечена можливість включення фото – та відео матеріалів по ходу занять, можливість проведення...
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconНавчальна дисципліна, для якої призначено розробку
Використання довідкових даних, забезпечена можливість включення фото – та відео матеріалів по ходу занять, можливість проведення...
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconМає публікації
Використання відео у викладанні авіаційної англійської мови професійного спрямування у вищій школі
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconМетодичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації "фольклористика" Львів 2012 Друкується за рішенням
Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування...
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в Дондуу
Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів...
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів в Дондуу
Методичні рекомендації щодо підготовки та використання тестових завдань в процесі поточного та підсумкового контролю знань студентів...
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconМетодичні рекомендації щодо організації виборчої кампанії органів учнівського самоврядування
Й в органах учнівського самоврядування: обласного, районного (міського) рівня та рівня навчальних закладів. Основні методичні рекомендації...
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг І форми модульного контролю
Методичні рекомендації до використання відео матеріалу iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи