Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) icon

Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного)
НазваМетодичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного)
Дата28.09.2012
Розмір85.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного)

Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2011/2012 навчальному році» від 15.08.2011 № 976 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади проводиться у січні-лютому 2012 року за завданнями, підготовленими відповідними комісіями, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та за їхніми графіками.

Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22.09.11 р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056).

^ Метою олімпіади є популяризація праці педагога, виявлення та відбір талановитої молоді зі стійким бажанням працювати в педагогічній сфері, створення системи планомірного поповнення загальноосвітніх навчальних закладів педагогами нової генерації, здатних до творчої діяльності та самовдосконалення.

Згідно графіку проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011/2012 навчальному році, затвердженого наказом № 703 від 22.12.2011 Головного управління освіти і науки облдержадміністрації про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2011/2012 навчальному році ІІІ обласний етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології буде проходити 21.01.2012. на базі ЗОШ № 14

м.Чернівців за адресою: вул. Шкільна 3.

Методистам психологічної служби районів, м.Чернівців, м. Новодністровська, ПТНЗ забезпечити участь та супровід збірних команд школярів у ІІІ етапі олімпіади.

І. ОСОБЛИВОСТІ організації та проведення ІІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ

У ІІ етапі олімпіади з педагогіки і психології у 2011-2012 н.р. беруть участь учні 10 -11 класів ЗНЗ, які стали переможцями дипломів І-ІІ ступеня ІІ-го (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології. Звертаємо увагу на те, що представляти область на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології зможе один учень 11 класу, який набрав найбільше балів за результатами ІІІ етапу.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології олімпіади з психології та педагогіки буде проходити в один тур, який складається з двох частин.

І частина включатиме в себе виконання двох завдань:

1.Творча письмова робота(написання твору-есе на запропоновану тему). На написання твору - есе буде виділено 30 хвилин.

2.Тести психолого - педагогічної спрямованості( 20 тестових завдань з єдиною правильною відповіддю (10 завдань з психології та 10 завдань з педагогіки). На виконання І частини відводиться 50 хвилин.

ІІ частина – презентація конкурсантом міні - уроку для учнів початкової школи з використанням мережних технологій, засобів комунікацій тощо під час підготовки до уроку.

Під час ІІ туру учасники презентують розроблений та підготовлений раніше міні-урок для учнів молодших класів. Бажаючі конкурсанти, можуть провести фрагмент уроку з іншими учасниками олімпіади. Тему уроку, необхідно вибрати з навчальної програми будь-якого предмету початкових класів. Під час демонстрації уроку можна використовувати засоби інформаційно - комп’ютерних технологій. Презентація міні-уроку має тривати до 7-ми хв.

Структура проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології та критерії оцінювання представлені у наступній таблиці:

Завдання

Час

^ К-сть балів

Критерії оцінювання

І частина

11.

Написання твору-есе, що висвітлює розуміння педагогічної діяльності, вимоги до вчителя, мотивацію вибору професії тощо

30хв

20

Критерії оцінювання твору-есе:

 • складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного змісту - 5;

 • логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу -3;

 • актуальність та елементи творчості -3;

 • аргументованість висновків - 3;

 • стиль написання, грамотність - 3;

 • якість оформлення,

культура мовлення -3.

12.

Тестові завдання психолого - педагогічної спрямованості (20 завдань)

20 хв.

20

Ключ до

тестових завдань

(кожна правильна відповідь оцінюється 1б)

ІІ частина

23.

Презентація моделі міні-уроку для учнів початкової школи.

Потрібно представити модель уроку за обраною темою.


(до 7 хв. на кожного учасника)


20

Критерії оцінювання міні-уроку :

 • аргументація вибору теми- 3б.

 • змістовне наповнення уроку сучасними педагогічними технологіями-5б;

 • використання засобів ІКТ- 3б;

 • дотримання логічної структури уроку -3б;

 • комунікативні та організаторські здібності(організація початку уроку,психоемоційне налаштування)- 3б;

 • культура мовлення -3б.
Всього
60 балів

ІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО підготовки до ІІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ

На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіадних завдань: тести, твір-есе, міні-урок з учнями початкової школи (як домашнє завдання, презентація якого відбуватиметься безпосередньо на самій олімпіаді) та критеріями їх оцінювання.

За своїм змістом завдання спрямовані на виявлення загальної психолого-педагогічної обізнаності, педагогічного стилю мислення, ерудованості учнів та здатності самостійно готуватись до майбутньої професійної діяльності; завдання із психології дібрані навчальним курсом «Психологія» та іншими психологічно-орієнтованими спецкурсами, а також за програмами шкільних навчальних предметів , у яких вивчаються психологічні поняття.

На теоретичному рівні учень має знати визначення поняття «педагогіка» та її галузі як науки й практики; володіти елементарними відомостями про історію виникнення педагогіки, найвідоміших педагогів, зокрема українських, їх внесок в розвиток освіти; мати уявлення про особливості педагогічної діяльності, функції та вимоги до вчителя; робити ситуативний вибір, бути ерудованим в царині базових шкільних предметів.

При написанні твору-есе (невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на перетині художньої та публіцистичної (часом науково-популяризаторської творчості) необхідно продемонструвати психолого-педагогічне мислення, особистісне ставлення, мовну грамотність, вміння логічно, зв’язно, обґрунтовано викладати матеріал, підтверджувати свою думку прикладами тощо.

Під час підготовки учнів до написання твору-есе, необхідно:

 • ознайомити учнів із структурою написання твору-есе;

 • сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути

здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

 • сприяти формуванню вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки;

 • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї.

Під час підготовки учнів до презентації міні-уроку за обраною темою практичним психологам необхідно підключити найкращих вчителів школи та спільними зусиллями:

 • ознайомити учнів з загальними вимогами до підготовки та проведення уроків;

 • ознайомити із основними типами та формами проведення уроків;

 • ознайомити із структурою уроку;

 • допомогти вибрати тему майбутнього уроку та підготувати необхідну наочність, яка була б доречна та необхідна при проведенні уроку.

 • допомогти в підготовці презентації міні-уроку з використанням мережних технологій, засобів комунікацій.

Працівникам психологічної служби рекомендується організувати цикл індивідуальних занять та консультацій для учнів, які стали переможцями ІІ-го етапу та будуть учасниками ІІІ етапу олімпіади. Батькам учнів, що приймають участь в олімпіаді необхідно надати всю доступну інформацію з даного питання, роз‘яснити зміст, процедуру участі у олімпіаді та ознайомити з рекомендаціями щодо підготовки та емоційної підтримки учнів вдома під час олімпіадного процесу.

Для підготовки, опиратися на рекомендації та лекції з курсів «Психологія» та «Педагогіка», які розміщені на сторінці сайту ІППО ЧО «На допомогу майбутньому учаснику олімпіади» Психологія і Педагогіка. В зв‘язку з цим адміністрації школи необхідно визначити години консультації для учнів, що бажають прийняти участь в олімпіаді з педагогіки та психології, вчителями вищезазначених предметів протягом січня 2012р. на яких повторити навчальний матеріал за попередні роки.

Бажаємо успіхів в підготовці учнів до участі в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології!

Рекомендована література для підготовки до олімпіади з педагогіки та психології:

 1. С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В Клименко «Загальна психологія».К.: Форум 2000, 553 ст.

 2. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005,-с.464.

 3. Психологія: підручник для студентів \\ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999. – 560с.

 4. Варій М.Й. «Загальна психологія». Навч.посібник.-2-ге видання.,випр. і доп.- К.:Центр учбової літератури»,2007.- 968 с.

 5. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. – К. : Академія, 2000. – 544 с. або К.:2009, серія Альма-матер.

 6. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посібник. – К.: Либідь, 2005.– 400 с.

7.В.В. Ягуров «Педагогіка»: навч. посібник. – К.:2002

8.Бойченко Т.Є., Заплатницький В.М., Дивак В.В. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров'я. 5-9 класи. – К.: ВТФ «Перун», 2005): теми 4 розділу програми «Психічна і духовна складові здоров'я» – «Психологічне благополуччя підлітків», «Конфлікти і здоров'я» (7 клас); «Самопізнання і самовиховання особистості» (9 клас).

Романовська Д.Д., завідувач НМЦППСР


Ілашук О.В., методист-психолог НМЦППСР

Схожі:

Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconМетодичні рекомендації нмц практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2012/2013 навчальному році» від 14. 08. 2012 №916 ІІІ етап Всеукраїнської...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2011-2012 н р
Загальні відомості про науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconРомановська Д. Д. – завідувач обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи
Основні здобутки психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2009-2010 н р та завдання на 2010-2011 н р
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) icon30 травня 2011 року о 14. 00 науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Проблемні питання організації корекційної, реабілітаційної, соціально-перетворювальної роботи з вихованцями щкіл». В роботі групи...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) iconРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2008-2009 н р
При плануванні своєї роботи практичні психологи І соціальні педагоги мають врахувати, що в 2008/2009 н р пріоритетними напрямками...
Методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з проведення та підготовки ІІІ етапу (обласного) icon02 березня 2011 року науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
«Сучасник», 16 працівників психологічної служби шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, 2 працівників психологічної служби комунального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи