Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I icon

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I
Скачати 44.25 Kb.
НазваOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I
Дата28.09.2012
Розмір44.25 Kb.
ТипДокументи

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală)


Clasa a 8-a

Varianta III-a


Nivelul I

(Subiect pentru identificarea unui răspuns corect) (9 puncte)

1. Identificați varianta corectă referitoare la semivocală:

a) semivocala este articulată la fel ca vocala, dar este mai scurta și nu poate primi accent;

b) semivocala este o vocală aflată la sfârșitul cuvintelor;

c) semivocala este o vocală care nu poate sta lângă consoană;

d) semivocala este unul dintre elementele intonației.


2. Precizaţi seria care conţine toate cuvintele corect despărţite în silabe:

a) ro-man-ţios, sfi-el-nic, sin-o-nim, sin-op-tic, so-ci-al;

b) ro-man-ţi-os, sfiel-nic, si-no-nim, si-nop-tic, so-ci-al;

c) ro-man-ţios, sfi-el-nic, sin-o-nim, sin-op-tic, so-cial;

d) ro-man-ți-os, sfi-el-nic, si-no-nim, si-nop-tic, so-ci-al.


3. Identificaţi seria de cuvinte care conţine numai sinonime:

a) gras, subţire, miezos;

b) grabă, goană, urgenţă;

c) interior, exterior, năvăli;

d) lume, mulţime, lumină.


4. Identificați valoarea morfologică și cazul cuvântul „cui” din enunţul:

  • Hai la casa cui ne are.”

a) pronume interogativ în cazul dativ;

b) pronume relativ în cazul dativ;

c)pronume relativ în cazul genitiv;

d) adjectiv pronominal relativ în cazul genitiv.


5. Identificațifuncțiasintactică acuvântului„de duşmania”din enunțul:

  • Acoloesteocrotit de duşmănialor”.

a) complement de agent;

b)complement indirect;

c)complement circumstanţial de cauză;

d)complement direct.


6.Identificați figura de stil din structura„un freamăt trecea”:

a) metaforă;

b) personificare;

c) un epitet;

d) o repetiţie.


7. Recunoașteți felul strofei în următoarele versuri:

  • Iar noi, urmașii tăi, nu-n țintirim,

Ci sus printre luceferi te găsim

Nemuritor și viu întotdeauna...” (Liviu Damian)

a) catren;

b) sextină;

c) cvintarie;

d) terțină.


8.Identificați cesugerează sintagma „o privire tăioasă” din „Letopiseţul Ţării Moldovei” de Gr. Ureche:

a)pretenție;

b) voinţă;

c) nehotărâre;

d) blândeţe.


9. Identificaţi prin ce figură de stil se realizează portretul lui Ursan din fragmentul dat și anume structura subliniată :

  • Om aspru care doarme culcat pe-un buzdugan,

Ursan, pletos ca zimbrul, cu pieptul gros şi lat,

Cu braţul de bărbat, cu pumnul apăsat,

E scurt la grai, năprasnic, la chip întunecos.”

(V. Alecsandri, „Dan, căpitan de plai”)

a) comparaţie;

b) hiperbolă;

c) epitet;

d) metaforă.


Nivelul II

(Subiect pentru identificarea a două răspunsuri corecte) (14 puncte)


1. Indicaţi substantivele colective:

a) capre;

b) cafea;

c) omenire;

d) floare;

e) brădet.


2. Identificați valoarea morfologică a cuvântul subliniat din enunţurile:

  • Iarna este anotimpul bucuriilor.”

  • Iarnane bucurăm de zăpada moale.”

a) adverb;

b) verb;

c) substantiv;

d) adjectiv;

e) altă parte de vorbire


3. Identificați tipul și ordinea propozițiilor din fraza:

  • Și cum a auzit aceste, împăratul, pe loc a tresărit, de parcă i-a dat inima dintr-însul...” (Ion Creangă)

a) trei propoziții;

b) patru propoziții;

c) 2 principale și 2 subordonate;

d) una principală și 2 subordonate;

e) 2 principale și o subordonată.


4. Indicaţi seriile care conţin numai specii ale genului liric:

a) snoava, parabola;

b) doina, oda;

c) imnul, poemul;

d) pastelul, elegia;

e) balada, satira.


5. Identificaţi șirurile care conțin numai poezii ale lui George Coşbuc:

a) „Vestitorii primăverii”, „Primăvara”;

b) „Concertul în luncă”, „Miezul iernii”;

c) „Iarna”, „Oaspeții primăverii”;

d) „Sfârşit de toamnă”, „Rodica”;

e) „Concertul primăverii”, „Furtuna primăverii”.


6. Găsiţi afirmaţiile corecte:

a) strofa este gruparea de versuri unită prin măsură, ritm, rimă;

b) versul este un rând dintr-o poezie;

c) ritmul este numărul de silabe într-un vers;

d) iambul este piciorul metric bisilabic, format din prima silabă accentuată şi a doua neaccentuată;

e) măsura este combinaţia de silabe accentuate şi neaccentuate, repetate în mod regulat.


7. Caracteristicile baladei populare „Mioriţa” sunt:

a) creaţie în proză;

b) unele personaje sunt înzestrate cu puteri supranaturale;

c) are un singur personaj;

d) arerimă împerecheată;

e) arecatemăbiruinţabineluiasuprarăului.


Nivelul III

(Teste – corespondenșă) (8 puncte)


1. Găsiți antonimul cuvintelor:


a) delicatețe; 1. diversitate;

b) existență; 2. grosolan;

c) identitate; 3. bădărănie;

d) rafinat. 4. neant;

5. curat.


a) – 3;

b) – 4;

c) – 1;

d) – 2.


2.Identificați cărei părți din nuvela „Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi îi aparține moto-ul:


a) „De mă voi scula, pe mulți am să popesc și eu!”

b) „Ai să dai seama, doamnă”;

c) „Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau...”

d) „Capul lui Moțoc vrem!”


1. I parte;

2. II parte;

3. III parte;

4. IV parte;

5. V parte.


a-4, b-2, c-1, d-3.


Olimpiada de limba și literatura română (română și universală)


Clasa a 8-a

Varianta XVI-a


Nivelul IV (32 puncte)

Citiţi cu atenţie textul dat:

E uşor a scrie versuri

Când nimic nu ai a spune,

Înşirând cuvinte goale

Ce din coadă au să sune.


Dar când inima-ţi frământă

Doruri vii şi patimi multe,

Ş-a lor glasuri a ta minte

Stă pe toate le-asculte,


Ca şi flori în poarta vieţii

Bat la porţile gândirii,

Toate cer intrare-n lume

Cer veşmintele vorbirii.”

( M. Eminescu, „Criticilor mei”)


Analizaţi textul:

1. Alcătuiţi enunţuri cu omonimele cuvintelor: „vii”, „cer”, „minte”. (2 p.)

2. Precizaţi timpul și modul verbelor subliniate din textul de mai sus.(4 p.)

3. Construiţi două enunţuri în care cuvântul „inimă” să aibă sens propriu și sens figurat.(2 p.)

4. Analizaţi morfo-sintactic cuvintele: „nimic”, „ minte”, „pe toate”, „vorbirii”, ( 4 p.)

5. Alcătuiţi enunţuri cu două sensuri diferite ale cuvântului „ a bate”. ( 2 p.)

6. Extrageţi din poezie un epitet şi o comparaţie. ( 4 p.)

7. Selectaţi o metaforă şi o personificare din textul poeziei. ( 4 p.)

8. Indicaţi rima şi ritmul poeziei. ( 4 p.)

9. Precizaţi tipul strofei și măsura poeziei: ( 4 p.)

10. Identificați în text o imagine auditivă și o imagine vizuală . (2 p.)


REZOLVARE:

1. a) „Cât părinții vii ne sunt

Mai există ceva sfânt...” (vii-adj)

b) Să avem grijă de vii și livezi. (vii-subst.)

a) Eu nu-ți cer avere. (cer-verb)

b) Un cer senin aș vrea. (cer-subst.)

a) Din proverbe luăm minte. (minte-sub.)

b) Băiatul minte uneori. (minte-verb)


2. au să sune-modul indicativ, viitor;

Să asculte-modul prezent.

3. Ion și-a luit inima în dinți și a intrat.

Inima este un organ important al omului.

4. nimic-pronume negativ, CD (comp. dir)

minte- substantiv, subiect;

pe toate-pronume nehotărât, complement direct;

vorbirii- substantiv, atribut substantival;

5.Toate florile bat la poarta vieții. Bate fierul cât e cald.

6. cuvinte goale – epitet;

Doruri vii – epitet.

Ca și flori în poarta vieții bat la porțile gândirii(comparație);

7. Personificări:

Cuvinte goale ce din coadă au să sune.

Cer veșmintele vorbirii.

Toate cer intrare-n lume.

Metaforă:

Veșmintele vorbirii

8. Rima încrucișată, ritm bisilabic, iamb.

Catren, 8 silabe.

10. auditivă: au să sune

să asculte

bat

vizuală: a scrie

florile.


Nivelul V ( 30 de puncte)


Realizaţi o compunere ( 2 pagini) pe una din temele:


1. „Robinson Crusoe- un model de supravieţuitor” pe baza operei „Robinson Crusoe” de Daniel Defoe.

2. Tot ce a creat poporul e frumos.


1. „Robinson Crusoe- un model de supravieţuitor” pe baza operei „Robinson Crusoe” de Daniel Defoe.

a) Calitățile sufletești de care a dat dovadă eroul nimerind într-o situație extremă (optimism, inventivitate, stăpânire de sine, tărie de caracter, voință, hărnicie, dibăcie, curaj, claritate a minții, credincios).

b) Relația erou-natură .


2. Tot ce a creat poporul e frumos

a) Rolul și locul creației populare orale în viață:

- folclorul;

- costumul național;

- meșterii populari.

b) Legătura dintre generații (păstrarea tradițiilor și obiceiurilor populare).

Схожі:

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală)

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconProiect didactic Literatura română Tudor Arghezi, De-abia plecaseşi

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconClasa : 5 Obiectul: literatura Tema

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconСхіднохристиянська культура
Становлення Східнохристиянської цивілізації. Трансформація Pax Romana y Pax Christiana- 2 год
Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconProiect didactic Literatura universală Heinrich Heine, Loreley

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconNivelul I

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconTestarea de stat 2012 Istoria universală

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconДокументи
1. /Natsionalna literatura/Нац_он._спан.л_т. 3 курс ден. Маєвська.doc
2. /Natsionalna...

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I iconДокументи
1. /Б_олог_я переклад/Varianta 1, 2.doc
2. /Б_олог_я...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи