Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I icon

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I
Скачати 38.26 Kb.
НазваOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I
Дата28.09.2012
Розмір38.26 Kb.
ТипДокументи

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală)


Clasa a 9-a

Varianta IX-a


Nivelul I

(Subiect pentru identificarea unui răspuns) (9 puncte)


1. Identificați relaţie semantică dintre cuvintele „eminent” şi „iminent”:

a) omonimie;

b) polisemie;

c) sinonimie;

d) paronimie.


2. Identificaţi valoarea morfologică a cuvântului ” o” din enunțul:

 • O viață are omul, numai una...” (O. Goncear)

a) numeral cardinal;

b) articol substantival nehotărât;

c) pronume personal;

d) interjecție.


3.Identificați prin ce este exprimat numele predicativ din enunţul:

 • Madeleine era într-adevăr o minune.”

a) substantiv în cazul acuzativ;

b) pronume nehotărât în nominativ;

c) verb la infinitiv;

d) adverb de mod.


4. Identificațiîn care propoziţie nu estecorectacordulpredicatului cu subiectul:

a) Am scrisjumătate din compunere.

b) Au arsamândouăcasele.

c) Prietenulnostru a promiscăvaveni.

d) Tatălşifiicacea mare a călătorit cu avionul.


5. Identificați funcţia sintactică a substantivelor în cazul acuzativ din enunţul:

 • Se bucura şi ea de frumuseţea şi de răcoarea dimineţii.

a) complement circumstanţial de cauză;

b) complement indirect;

c) complement direct;

d) complement circumstanţial de scop.


6. Indicaţi varianta care conține numai specii ale genului dramatic:

a) farsa, nuvela, doina;

b) comedia, farsa, tragedia;

c) balada, nuvela, snoava

d) fabula, farsa, povestirea.


7. Indicați care este punctul culminant al acțiunii în nuvela „Moara cu noroc” de Ioan Slavici:

a) Ghiță hotărăște să se mute cu familia la han;

b) la întoarcere bătrâna nu găsește decât zidurile afumate ale hanului;

c) simțind că i s-a pus„de-a curmezișa în cap” Ghiță o înjunghie pe Ana;

d) Ghiță este dominat de forța malefică a lui Lică.


8. Identificaţi figura de stil din sintagma „amintiri crâncene”:

a) inversiune;

b) epitet;

c) personificare;

d) metaforă.


9. Precizați ce descrie George Topârceanu în opera „Balada munților”:

a) natura primăvara;

b) natura toamna;

c) „durerile” plantelor și vietăților;

d) frumusețea munților Carpați.


Nivelul II

(Subiect pentru identificarea a două răspunsuri corecte) (14 puncte)


1. Alegeți structurile în care toate cuvintele sunt ortografiate corect:

a) Era un coleg al său și dorea al mustra;

b) stătea ca un năuc și nu spunea c-a pățit un necaz;

c) trebuia să găsească mai multe căi de a câștiga, căi era greu;

d) ce-l întrebat nu-nțelegea cel întreba răspundea;

e) aș dori in ceai te tei sau ce-ai dori să-mi dai.


2.Identificaţi seriile ce conţin numai adjective fără grad de comparaţie:

a) unic, anterior, deplin;

b) complet, devotat, firesc;

c) adevărat, iubitor, înţelegător;

d) complet, magistral, curat;

e) superior, major, gigant.


3. Precizaţi valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din exemplul:

 • Luă munţii în lung. Nici o boare de vânt, nici un murmur de ape care să străbată atât de sus.” ( E. Gârleanu)

a) pronume negativ;

b) adjectiv pronominal negativ;

c) adjectiv pronominal nehotărât;

d) atribut adjectival;

e) atribut pronominal.


4. Identificați care este cauza conflictului dintre Ghiță și Lică Sămădăul în opera „Moara cu noroc” de Ioan Slavici:

a) turmele de porci ale lui Lică;

b) hanul de la Moara cu noroc;

c) pădurile de lângă Ineu;

d) banii;

e) soția lui Ghiță.


5. Menţionaţi opera şi autorul din literatura universală care are puncte de tangenţă cu „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă:

a) Mark Twain;

b) Daniel Defoe;

c) Aventurile lui Tom Sowyer;

d) Broasca sălăreaţă din ţinutul Calaveras;

e) Robinson Crusoe.


6. Identificați semnificația versului din opera „Scrisoarea III” de Mihai Eminescu:

 • N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid...”

a) laudă;

b) patriotism;

c) curaj;

d) ospitalitate;

e) orgoliu.


7. Identificați trăsăturile caracteristice ale Chiriței din opera „Chirița în Iași” de Vasile Alecsandri:

a) E dornică să-și însușească bunele maniere din saloanele pariziene.

b) E o mamă responsabilă și dă o educație aleasă copiilor.

c) Se îmbracă modern și e admirată de cei din jur.

d) Limbajul Chiriței dă dovadă de o cultură înaltă.

e) Este ridicolă și mare amatoare de aventuri.


Nivelul III

(Teste – corespondenţă) (8 puncte)


1. Găsiți pentru fiecare cifră, litera care corespunde valorii sintactice și morfologice a cuvintelor scrise în coloniţa din dreapta:


a) Încet; 1. Complement indirect;

b) (de) Flăcări; 2. Complement direct;

c) O carte; 3. Complement circumstanțial de loc/ substantiv;

d) Cândva.4. Complement circumstanțial de mod/ adverb;

5. Complement circumstanțial de timp/ adverb.

a-4, b-1, c- 2, d-5.


2.Umiți titlul operei cu numele personajul principal:


a) „Baltagul”; 1. Mircea cel Bătrân;

b) „Suflete moarte”; 2. Ștefan cel Mare;

c) „Scrisoarea III”; 3. Aftanghil;

d) „Voinicul în piele de tigru” . 4. Nichifor Lipan;

5. Cicicov.

a-4, b-5, c-1, d-3.


Olimpiada de limba și literatura română (română și universală)


Clasa a 9-a

Varianta XVII-a


Nivelul IV (32 de puncte)


Citiţi cu atenţie textul dat:

Stă castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri,

Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri;

Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi,

Dând atâta întuneric rotitorului talaz.

Prin ferestrele arcate, după geamuri, tremur numa

Lungi perdele încreţite, care scânteie ca bruma.

Luna tremură pe codri, se aprinde, se măreşte,

Muchi de stâncă, vârf de arbor, ea pe ceruri zugrăveşte,

Iar stejarii par o strajă de giganţi ce-o înconjoară,

Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară.”

(Mihai Eminescu, Scrisoarea IV, fragment)


Analizaţi textul:

1. Împărţiţi în silabe următoarele cuvinte: „singuratic”, „ comoară”, „arcate”, „rariştea”.( 2 p.)

2. Indicaţi subiectul şi predicatul propoziţiei: „Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri” (2 p.)

3. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi.”(2 p.)

4. Stabiliţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: „Muchi de stâncă, vârf de arbor, ea pe ceruri zugrăveşte.”( 4 p.)

5. Analizaţi schematic fraza: „Luna tremură pe codri, se aprinde, se măreşte.”( 4 p.)

6. Indicaţi două imagini vizuale din textul dat. (4 p.)

7. Menţionaţi două motive pentru care consideraţi că fragmentul este o descriere. (4 p.)

8. Transcrieţi, din fragmentul propus, doi termeni cu sens figurat.(4 p.)

9. Selectaţi două figuri de stil din fragment și numiți-le. (4 p.)

10. Precizaţi măsura şi rima versurilor. ( 2 p.)


Rezolvare:

 1. Sin-gu-ra-tic, co-moa-ră, ar-ca-te, ra-riş-tea.

 2. Subiectul- umbra; predicatul- doarme.

 1. Se înalţă – predicat verbal; de drazi- atribut substantival.

 2. De stâncă- sudstantiv; pe ceruri - sudstantiv.

 3. 1 - 2 - 3

 4. Stă castelul , ferestrele arcate, luna se măreşte,muchi de stâncă, vârf de arbor, pierdele încreţite.

 5. Castelu, luna.

 6. Stă castelul singuratic, se înalţă în tăcere, doarme umbra, scânteie ca bruma, luna tremură, luna se aprinde,luna zugrăveşte.

 7. Doarme umbra, luna tremură-personificări; castelul singuratic, tainica comoară – epitete.

 8. 16 silabe, rima împerecheată.Nivelul V (30 de puncte)


Realizaţi o compunere (2 pagini)pe una din temele:


1. „Banii n-aduc fericire.” (Pe baza nuvelei „Moara cu noroc” de Ioan Slavici.

2. Dragă copliărie, te voi scrie pe hârtie...


1. Banii n-aduc ferecirea

 1. Lacomia banilor a dus la o tragedie totală a personajelor.

 2. Goana după bani duce la pierderea calităţilor umane.

 3. Moara cu noroc şi-a pierdut valoarea.

2. Dragă copilărie, te voi scrie pe hârtie...

 1. Frumoasele pagini din copilărie: părinţii, sfătoşii bunici, fraţii şi surorile, grădiniţa, şcoala.

 2. Naivitatea copilului, farmecul jocurilor copilăreşti.

Схожі:

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 8-a Varianta iii-a Nivelul I

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconOlimpiada de limba și literatura română (română și universală)

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconProiect didactic Literatura română Tudor Arghezi, De-abia plecaseşi

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconClasa : 5 Obiectul: literatura Tema

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconСхіднохристиянська культура
Становлення Східнохристиянської цивілізації. Трансформація Pax Romana y Pax Christiana- 2 год
Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconProiect didactic Literatura universală Heinrich Heine, Loreley

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconNivelul I

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconTestarea de stat 2012 Istoria universală

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconДокументи
1. /Natsionalna literatura/Нац_он._спан.л_т. 3 курс ден. Маєвська.doc
2. /Natsionalna...

Olimpiada de limba și literatura română (română și universală) Clasa a 9-a Varianta ix-a Nivelul I iconДокументи
1. /Б_олог_я переклад/Varianta 1, 2.doc
2. /Б_олог_я...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи