Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії icon

Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Скачати 208.38 Kb.
НазваВідповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Дата28.09.2012
Розмір208.38 Kb.
ТипДокументи

Відповіді на тести:


Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

8 клас

Х варіант

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі

1. Визначте, як називається комплекс наукових, технічних, технологіч­них, організаційних та інших заходів, що забезпечують систематич­ний контроль за станом і тенденціями розвитку природних і техно­генних процесів:

А. Вивчення. В. Охорона.

Б. Дослідження. Г. Моніторинг.

Д. Порівняння

2. Продовжіть речення: «Великі групи людей, які пов'язані спільністю походження і мають однакові зовнішні ознаки - це ...»:
А. Мовні сім'ї. В. Нації.

^ Б. Людські раси. Г. Народи.

Д. Племена.

3. Виберіть правильне твердження:

А. Антропологія - це наука, яка досліджує розвиток і походження людини.

Б. Сучасне населення планети становить 1 млрд осіб.

В. На земній кулі налічується понад 600 держав та понад 1 тис народів.

Г. На політичній карті позначено гори й рівнини, глибини морів і океанів.

Д. Самбо – нащадки монголодної та європеоїдної рас.

4. Виділіть найбільші азональні природні комплекси:
А. Географічні пояси. ^ В. Материки, океани.

Б. Природні зони. Г. Природні країни.

Д. Кліматичні пояси.

5. Визначте межі географічної оболонки:

А. Верхня - на висоті 20-30 км, нижня - на глибині 5 км у літосфері.

Б. Верхня - на висоті 5-10 км, нижня - на глибині 2 км у літосфері.

В. Верхня - на висоті 8 848 м, нижня-на глибині 11 022 м у гідросфері.

Г. Верхня - на висоті 3 000 км, нижня - на глибині 150-200 км у літосфері.

Д. Верхня - на висоті 60-70 км, нижня - на глибині 10 км у літосфері.

6. Вкажіть море, розташоване в субтропічних широтах між течіями: Канарською, Північною Пасатною, Північноатлантичною і Гольфстрім, води в ньому переважно малорухомі:
А. Карибське. В. Аравійське.

^ Б. Саргасове. Г. Філіппінське.

Д. Чорне.

7. Визначте, як живляться верхові болота:

А. Підземними водами. В. Верховодкою й опадами.

Б. Атмосферними водами. Г. Підземними й атмосферними водами.

Д. Підземними.

8. З'ясуйте, де земна кора матиме максимальну товщину:

А.Західносибірська рівнина. ^ Б. Гімалаї.

В. Дно Світового океану. Г. Амазонська низовина.

Д. Філіппінський жолоб


9. З'ясуйте, в якому кліматичному поясі Африки розповсюджені ландшафти кам’янистих, піщаних і глинистих пустель:

А. Субекваторіальному. В. Екваторіальному.

Б. Тропічному. Г. Субтропічному.

Д. Помірному.

10. Дайте визначення пасатам:

^ А. Постійні вітри, що дмуть від 30-х широт до екватора.

Б. Вітри, що дмуть з океану на сушу.

В.Вітри, що дмуть з боку водойм.

Г. Вітри, що виникають внаслідок припливів та відпливів Д.Сезонні вітри.

11 . Визначте природну зону Австралії:

А^ . Рідколісся і саван. В. Тайга.

Б. Тундра і лісотундра. Г. Лісостепи і степи.

Д. Вологі екваторіальні ліси.

12. Визначте, на яких тектонічних структурах лежать рівнини Євразії (Східноєвропейська, Велика Китайська):

^ А. Давні платформи. В. Молоді платформи.

Б. Давні і молоді платформи. Г. Складчасті пояси.

Д. Осадовий чохол.

13. Укажіть, які коралові рифи називають атолами:

^ А. Кільцеві. В. Берегові.

Б. Бар’єрні. Г. Підводні.

Д. Овальні.

14. Продовжіть речення: "Великі озера утворились на місці...":

А. Западин, що утворилися внаслідок льодовика.

^ Б. Розломів земної кори.

В. Опускання земної кори.

Г. Кар'єрів.

Д. Вулканічної діяльності.

15. Зазначте основну причину того, що солоність води в Середземному морі вища, ніж в Атлантичному океані:

^ А. Випаровування над морем більше, ніж кількість опадів і річковий стік у море.

Б. Випаровування над морем менше, ніж кількість опадів і річковий стік у море.

В. Кількість опадів, що потрапляють у море, більша, ніж випаровування і річковий стік.

Г. Річковий стік у море більший, ніж випаровування і кількість опадів.

Д. Випаровування над морем дорівнює кількості опадів.

16. Укажіть, як називаються пухкі, палевого кольору, насичені кальцієм материнські породи, на яких сформувалися українські чорноземи:

А. Вапняки. Б. Леси. В. Суглинки. Г. Супіски. Д. Гіпси.

17. Визначте, які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті України:

^ А. Класи, типи, види.

Б. Зони, підзони, райони.

В. Райони, підрайони, ареали.

Г. Країни, краї (провінції), області.

Д. Краї, райони, підзони.

18. Укажіть, який із перелічених об’єктів природно-заповідного фонду має статус національного природного парку:

А. Медобори. Б. Асканія-Нова ім. Ф. Є. Фальц-Фейна.

В. Дельта Дунаю. ^ Г. Святі гори. Д. Кримський.

19. Визначте, яка із перелічених зон підвищеної сейсмічної активності розташована у межах розлому, по якому відбувається розтягування (розсування) двох блоків літосфери:

А. Передкарпатської.

^ Б. Закарпатської.

В. Південно-Азовської.

Г. Кримсько-Чорноморської.

Д. Кримської.

20. Вкажіть, хто відкрив 1721 р. в Донбасі родовище кам’яного вугілля:

А. Пліній Старший.

^ Б. Григорій Капустін.

В. Василь Докучаєв.

Г. Клавдій Птоломей.

Д. Павло Тутковський.


Голова журі В.Г. Явкін


Секретар В.Ю. Туряк


^ 9 клас

ХІІІ варіант

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді


1. Визначте, у якій природній зоні поширені каштанові ґрунти:
А. Тайга. В. Тундра.

Б. Прерії. Г. Широколисті ліси.

Д. Лісостеп і степ.

2. Визначте, які види тваринного світу відсутні в Антарктиді:
А. Пінгвіни. ^ В. Сухопутні ссавці.

Б. Прісноводні риби. Г. Тюлені.

Д. Морські леопарди.

3. Поясніть тезу: "Африка - найжаркіший материк Землі":

А.Африку омиває найтепліший океан Землі - Індійський.

Б. В Африці розташовані великі пустелі світу.

^ В. Більша частина Африки розташована між тропіками.

Г. В Африці виникають зухвалі вітри - піщані урагани - самум.

Д. Знаходиться у чотирьох півкулях.

4. Визначте, як у Південній Америці називають вологі екваторіальні ліси:
А. Пампа. Б. Кампос. В. Льянос. Г. Гамади. ^ Д. Сельва.

5. Визначте, якого вченого називають "другим Колумбом" за велику цінність його наукових досліджень:

А. Миколу Вавилова. В. Александра Гумбольдта.

Б. Чарльза Роберта Дарвіна. Г. Медічі Амеріго Веспуччі Д. Руаля Амундсена.

6. Укажіть, яке велике місто України розташоване на середині шляху між Екватором і Північним полюсом:

А. Херсон. Б. Запоріжжя. ^ В. Сімферополь. Г. Київ. Д. Чернівці.

7. Укажіть, як називаються пухкі, палевого кольору, насичені кальцієм материнські породи, на яких сформувалися українські чорноземи:

А. Вапняки. Б. Леси. В. Суглинки. Г. Супіски. Д. Гіпси.

8. Визначте масштаб плану, якщо ліс площею 20 га займає на ньому 80 см2:

А. 1 : 2500. Б. 1 : 4000. В. 1 : 5000. Г. 1 : 400. Д. 1 : 200.

9. Оберіть варіант, у якому вказано адміністративні області України, що всі межують одна з одною:

А. Полтавська, Донецька, Луганська. Б.Миколаївська, Київська, Хмельницька.

В. Дніпропетровська, Запорізька, Одеська. Г. Чернівецька, Київська, Одеська.

^ Д. Кіровоградська, Вінницька, Черкаська.

10. Вкажіть, яка з річок у межах України є другою за довжиною:

А. Дніпро. Б. Прут. В. Дунай. Г. Дністер. Д. Південний Буг.

11. Визначте, в якій галузі промисловості України відбулося найбільше зменшення обсягів виробництва продукції в період з 1991 по 2000 роки:

А. Електроенергетиці Б. Паливній В. Хімічній ^ Г. Легкій Д. Харчовій

12. Вкажіть, яка галузь України займає перше місце за обсягом реалізації продукції:

А. Машинобудування Б. Харчова промисловість ^ В. Металургія та металообробка

Г. Паливна промисловість Д. Рекреація та туризм

13. Вкажіть, як називається форма організації виробництва якщо кінцевий продукт одного виробництва є сировиною для іншого:

^ А. Комбінування Б. Кооперація В. Спеціалізація Г. Концентрація Д. Собівартість

14. Вкажіть, якою державою є Україна за структурою господарства:

А. Індустріальною Б. Аграрною ^ В. Індустріально-аграрною

Г. Аграрно-індустріальною Д. Постіндустріальною.

15. Вкажіть, як називається мінерал, що використовується для виробництва алюмінію та виробництва добрива в сільському господарстві:

А. Алуніт Б. Апатит В. Фосфорит Г. Нефелін Д. Гуано


ІІ. Завдання на визначення відповідності

16. Встановіть відповідність між обласними центрами та річками, на берегах яких вони розташовані.

А

Б

В

Г

4

5

3

2

А. Чернівці. 1. Снов.

Б. Тернопіль. 2. Десна

В. Сімферополь. 3. Салгир

Г. Чернігів. 4. Прут

5. Серет.

17. Встановіть відповідність між чинниками розміщення населення країни і районами найбільшої густоти на території України:

А. Історичний. 1. Донбас.

Б. Природний 2. Закарпаття.

В. Соціально-економічний. 3. Київське Придніпров’я.

Г. Демографічний. 4. Південний берег Криму.

5. Полісся.

А

Б

В

Г

3

4

1

218. Встановіть відповідність між поняттями та їх змістом:

А. Природний рух 1. Різниця між народжуваністю і смертністю на 1000 осіб

населення за 1 рік (%о, проміле)

Б. Механічний рух 2. Процес скорочення чисельності населення

населення

В. Природний приріст 3. Переміщення людей, пов’язані зі зміною місця

проживання (міграції)

Г. Депопуляція 4. Зміна чисельності та складу населення в результаті

Народжуваності та смертності (без міграції)

5. Процес збільшення чисельності населення.

А

Б

В

Г

4

3

1

2


ІІІ. Завдання на визначення послідовності


19. Розташуйте послідовно зональні типи ґрунтів України за вмістом гумусу, починаючи з найменшого показника:

А. Каштанові

Б. Чорноземи типові

В. Дерново – підзолисті

Г. Чорноземи південні.

В

А

Г

Б20.Вкажіть послідовність розташування гірських систем за висотою у порядку зменшення їхньої висоти:

А, Анди

Б. Гімалаї

В.Альпи

Г.Урал.Б

А

В

ГГолова журі В.Г. Явкін


Секретар В.Ю. Туряк

^ 10 клас

ІХ варіант

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді


1. Назвіть країни, найбільші виробники лляних тканин:

А) Росія, Білорусь, Чехія, Україна; В) Пакистан, Індія, Бутан, Непал;

Б) Мозамбік, Болівія, Панама; Г) Данія, Японія, Монако.

2. Вилучіть із переліку регіон планети, який не вважають головним центром світового господарства:

А) Північна Америка; В) Азіатсько- Тихоокеанський регіон;

Б) Західна Європа; Г) Латиноамериканський регіон.

3.Вкажіть головний чинник міжнародного географічного поділу праці:

А) Сприятливі кліматичні умови; В) Природно-ресурсна база;

Б) Рівнинні форми рельєфу; Г) ВВП на душу населення.

4. Оберіть групу країн – лідерів з видобутку нафти:

А) США, Мексика, Канада; В) Саудівська Аравія, Іран, ОАЄ,

Б) Росія, Норвегія, Німеччина; Г) Китай, Індонезія, Нігерія.

5. Оберіть країну, щільність населення якої понад 1000 осіб/1км2 :

А). Бангладеш; Б). Японії; В). Пакистан; Г). Китаї.


6. Вкажіть, хто першим у 1855 р. побачив водоспад на річці Замбезі і назвав його Вікторією:

А). Г. Стенлі; Б). Дж. Кук; В). Д. Лівінгстон; Г). А. Тасман;


7. Визначте корисну копалину України, родовища якої знаходяться поза Українським кристалічним щитом:

А). Каолін; Б). Сірка; В). Графіт; Г). Граніт.


8. Оберіть країни «Великої сімки», які не мають спільного сухопутного кордону:

А). США і Канада; Б). Італія і Франція; В). Франція і Німеччина; Г). Німеччина й Італія.


9. Визначте дату приєднання Закарпаття до складу Української РСР:

А). 1940; Б). 1939; В). 1954; Г). 1945.


10. Вкажіть тип електростанцій, які переважають у Канаді й Бразилії:

А). Атомні; Б). Гідравлічні; В). Теплові; Г). Геотермальні. .


11. Оберіть країну, столицею якої є одне місто – там монарх дає присягу на вірність конституції, але парламент, уряд і посольства багатьох держав знаходяться в іншому місті. Що це за країна?

А). Велика Британія; Б). Нідерланди;

В). Саудівська Аравія; Г). Португалія.


12. Визначте країну з найвищим індексом розвитку людського потенціалу:

^ А). Норвегія; Б). Китай; В). Франція; Г). Україна.

13. Визначте країну, на прапорі якої з 1919 по 1961 р зображувалась голова жирафа в білому колі на червоному фоні:

А). Французського Алжиру; Б). Нідерладської Гвіани;

В). Англійської Танганьїки; Г). Португальського Макао.


14. Вкажіть, хто першим досягнув Південного полюса:

^ А). Руаль Амундсен; Б). Джеймс Кук; В). Фадей Беллісгаузен; Г). Роберт Скотт.


15. Назвіть країни з найбільшими запасами кам’яного вугілля:

А. Китай, США, Росія; Б. Гвінея, Бразилія, Австралія;

В. Кувейт, Ірак, Іран; Г. Чилі, США, ДРК (Заїр)


ІІ. Завдання на визначення відповідності


16. Установіть відповідність між національними парками та країнами, де ці парки розміщені.

А. Низькі Татри 1. Єгипет

Б. Серенгеті 2. Бразилія

В. Ігуасу 3.Австралія

Г. Улуру 4. Словаччина

5. Танзанія


А

Б

В

Г

4

5

2

317. Встановіть відповідність між країнами Європи та твердженнями, які відображають пункти їхньої економіко-географічної характеристики.

А. ФРН

Б. Велика Британія

В. Франція

Г. Італія


А

Б

В

Г

2

3

1

5


1. Друга за площею (після України) європейська держава;

2. Федеративна республіка (16 земель);

3. Конституційна (парламентська) монархія;

4. Площа майже на 100 км2 менша від площі України;

5. Унітарна республіка – 20 областей.

18. Встановіть відповідність між країнами Європи та твердженнями, які відображають пункти їхньої економіко-географічної характеристики.

А. ФРН

Б. Велика Британія

В. Франція

Г. Італія

1.Острівна країна у північно-східній частині Атлантичного океану, яка від материкової частини Європи відокремлена протокою Ла-Манш;

2. Унітарна республіка – 96 департаментів та особлива адміністративно-територіальна одиниця – Корсика;

3. Країну омивають Чорне і Азовське моря;. 4. За чисельністю населення займає перше місце серед країн, що всією територією знаходяться у Європі;

5.Територія включає в себе острови Сардинію та

Сицилію, сотні малих островів у Середземному морі.

А

Б

В

Г

4

1

2

5


19.Установіть відповідність між назвою країни та історико-географічним регіоном, в якому вона розташована:

А. Мексика 1. Східна Азія

Б. Саудівська Аравія 2. Латинська Америка

В. Німеччина 3. Південно-Західна Азія

Г. Ангола 4. Західна Європа

А

Б

В

Г

2

3

4

5

5. Африка


20.Установіть відповідність між видом ресурсу та назвою групи, до якої він належить.

А. Енергія припливів і відпливів 1. Рекреаційні ресурси

Б. Узбережжя теплих морів 2. Ресурси Світового океану

В. Чорноземні ґрунти 3. Мінеральні ресурси

Г. Залізна руда 4.Земельні ресурси

5. Біологічні ресурси

А

Б

В

Г

2

1

4

3Голова журі В.Г. Явкін


Секретар В.Ю. Туряк


^ 11 клас

І варіант

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть штат, який був включений до складу США в 1959році:

А. Нью-Йорк Б. Техас В. Гавайї Г. Мен Д. Каліфорнія

2. Продовжіть речення «Пушти — це степи...»

А. Аргентини. В. Угорщини

Б. Румунії. Г. Бразилії. Д. Австралії

3. Визначте, яка зі столиць лежить на Дунаї:

А. Прага. В. Бухарест

Б. Будапешт Г. Берлін Д. Варшава

4. Вкажіть країну розташовану найпівнічніше:

А. Іспанія В. Ірландія

Б. Іран Г. Ісландія Д. Індія

5. Вкажіть галузь спеціалізації господарства Латвії:

А. Кольорова металургія Б.Зернове господарство В. Бавовництво

Г.Точне машинобудування Д. Електроенергетика

6. Назвіть порт Литви, в якому зосереджені переробка риби і ремонт суден:

А. Вентспілс В. Лієпая

Б . Каунас Г. Клайпеда Д. Вільнюс

7. Визначте, яка з держав займає провідне місце у світі за запасами урано­вих руд:

А. Японія В. Німеччина

Б. Південно-Африканська Республіка Г. Польща Д. Сомалі

8. Назвіть найбільший центр авіаційного машинобудування США:

^ А. Лос-Анджелес В. Детройт

Б. Філадельфія Г. Флорида Д. Чикаго

9. Визначте, які держави розташовані на узбережжі озера Танганьїка:

А.Танзанія, Замбія, Республіка Конго В. Танзанія і Замбія

Б. Заїр і Замбія Г. Танзанія Д. Сомалі

10. Виберіть варіант, в якому країни розставлені правильно у напрямку з півночі на південь:

А. Норвегія, Швейцарія, Бельгія, Італія Б. Мексика, Гватемала, Панама, Нікарагуа

^ В. Нігер, Нігерія, Конго, Зімбабве Г. Туреччина, Ірак, Ємен, Катар

Д. Ємен, Катар, Туреччина, Бельгія

11. Оберіть правильне твердження, яке стосується Норвегії:

А. Входить і до НАТО, і до ЄС ^ Б. Входить до НАТО, але не входить до ЄС

В. Входить до ЄС, але не входить до НАТО Г. Не входить ні до НАТО, ні до ЄС

Д. Входить до АСЕАН

12. Визначте країни, що найменш забезпечені орними землями в розрахунку на одного жителя:

А. Китай і Канада Б. Японія і Австралія В. Австралія і Китай

Г. Єгипет і Японія Д. Канада і США

13. Вкажіть материк, який має найбільші запаси кам’яного вугілля:

А. Африка В.Північна Америка

Б. Південна Америка Г. Австралія ^ Д. Євразія

14. Вкажіть Найважливіший принцип розміщення підприємств алюмініє­вої промисловості:

А. Близькість джерел сировини Б. Можливість комплексного використання рудної сировини

В. Близькість джерел палива ^ Г. Близькість джерел дешевої електроенергії

Д. Близькість до річок

15. Оберіть групу країн, в яких найбільше електроенергії виробляють на атомних електростан­ціях:

А.Україна, США, Швейцарія Б. США, ФРН, Норвегія ^ В. Японія, Франція, США

Г. Китай, ПА, США Д. США, Швейцарія, Норвегія

ІІ. Завдання з вибором кількох відповідей

16. Виділіть суттєві ознаки поняття «економічний район»:

А. Зручне географічне положення

^ Б. Територіально-компактні частини країни

В. Певна спеціалізація та інтеграція праці

Г. Наявність природних умов та ресурсів.

Д. Наявність транспортних шляхів

Е. Реалізація конституційних прав громадян


17. Виберіть галузі, які мають найбільше значення у господарський структурі Причорноморського економічного району:

^ А. Суднобудування

Б. Лісова промисловість

В. Добувна промисловість

Г. Електроенергетика

Д. Рекреаційне господарство.

Е. Сільське господарство.


ІІІ. Завдання на визначення відповідності


18. Встановіть відповідність між колонками:

Адміністративна область Національні меншини, частка яких найвища у

національному складі області

А. Чернівецька 1. Болгари

Б. Волинська 2. Росіяни

В. Закарпатська 3. Поляки

Г. АР Крим 4. Румуни

5. Угорці

А-4 Б-3 В-5 Г-2

А

Б

В

Г19. Встановіть відповідність між крайніми точками України і стороною горизонту:

А. Північ 1. с. Соломонове

Б. Південь 2. с. Грем’яч

В. Схід 3. мис Сарич

Г. Захід 4. мис Фіолент

5. с. Червона Зірка

А

Б

В

ГА-2 Б-3 В-5 Г-1


20. Встановіть відповідність між аспектами економіко-географічного положення та їх визначенням:

А. Політико-географічне положення (ПГП)

Б. Еколого-географічне положення в регіоні

В. Транспортно-географічне положення (ТГП)

Г. Положення щодо країн-сусідів


1. Положення відносно міжнародних шляхів сполучення

2. Положення відносно екологічної ситуації

3.Положення відносно сусідніх країн, військово-політичних блоків, осередків напруги

4. Оцінка можливості економічного співробітництва з країнами-сусідами, положення щодо найбільших мінерально-сировинних баз

5. Положення відносно природних об’єктів

А-3 Б-2 В-1 Г-4А

Б

В

ГГолова журі В.Г. Явкін


Секретар В.Ю. Туряк

Схожі:

Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 11 клас
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 11 клас
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 9 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 9 клас
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 10 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 10 клас
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас № з/п
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії ( 29 січня 2012 р.) 8 клас
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconЗавдання для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Розкажіть про класифікацію карт за різними критеріями. Наведіть приклади. (12 балів)
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconІнформація про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2010 2011 н р. Олімпіаду проведено 5 лютого на базі зош №28 м. Чернівців
Заступник директора інституту післядипломної освіти Чернівецької області – Богачик Тамара Степанівна, член оргкомітету ІІІ етапу...
Відповіді на тести: Тестові завдання для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії iconІнформація про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2011/2012 н р. 4 грудня
Згідно Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін та методичних рекомендацій іппочо ІІ етап Всеукраїнської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи