Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань icon

Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань
Скачати 89.86 Kb.
НазваТези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань
Дата28.09.2012
Розмір89.86 Kb.
ТипДокументи

Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань:


9 клас


Творчі завдання


1. Чинники розміщення підприємств машинобудування:

1. Машинобудування - складна галузь. Немає впливу природних умов і ресурсів. Для ефективного розвитку є певні чинники: трудовий, науковий, споживчий, сировинний (2 бали).


2.

Галузевий склад

Чинники розміщення підприємств машинобудування

А. Енергетичне, металургійне та гірниче устаткування

Сировина (тому що металомістке), споживач (2 б.)

Б. Транспортне і сільськогосподарське машинобудування, суднобудування, промислове та будівельне обладнання

Споживач (2 бали)

В. Автомобілебудування, авіаційне, космічне, приладобудування та верстатобудування, електронне та електротехнічне

Висококваліфіковані трудові ресурси та наукова база, виробнича і невиробнича інфраструктура (2 бали)

Г.Двигуно-тракторо-вагонобудування, устаткування для легкої та поліграфічної промисловості

Тяжіють до виробництва металу та енергії, до центрів загального машинобудування (2 бали)

Д. Металообробка (ремонт машин та обладнання, випуск нескладних виробів та конструкцій)

На споживача (2 бали)2. Охарактеризуйте особливості фізико-географічного положення України. У чому полягає проблема встановлення державного кордону?

1. визначити поняття фізико-географічного положення України (2 бали)

2. назвіть головні особливості фізико-географічного положення (3 бали)

3. розміри та території та крайні точки, державний кордон, кордони суміжних з Україною країн. (3 бали)

4. проблеми становлення державного кордону (демаркація кордону у Азовському морі, Чорному морі, річка Дунай) (4 бали)


3. Поясніть що таке діаспора та які особливості географії української діаспори у світі.

1. визначення поняття діаспора (2 бали)

2. загальна кількість представників української діаспори в світі (1 бал)

3. передумови виникнення української діаспори: перша хвиля (1 бал)

друга хвиля (1 бал)

третя хвиля (1 бал)

4. географія української діаспори: східна діаспора (країни) (3бали)

західна діаспора (країни) (3 бали)


^ Практичне завдання

Складіть схему «Чинники розміщення виробництва»


- Природні ресурси (кількість і якість) (1, 5 бала)

- Екологічні (екологічна ситуація, природоохоронні території) (1 бала)

- Економічні (економіко-географічне положення, транспортний, науково-технічний прогрес, форми організації виробництва, співвідношення попиту і пропозиції та товари і послуги) (2 бали)

- Соціально-демографічний (кількість населення, розміщення, вікова і статева структура, наявність трудових ресурсів, стан інфраструктури) (1, 5 бала)


Голова оргкомітету Тарангул Л. М.


Голова журі Явкін В. Г.


Секретар журі Туряк В. Ю.


^ Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань:


11 клас

Творчі завдання


1. Охарактеризуйте господарство країн Латинської Америки. Обґрунтуйте необхідність одночасного вирішення в Латинській Америці проблем економічного та екологічного характеру.

1. Дайте загальну характеристику країн регіону: (1 бал)

- класифікація країн за рівнем соціально-економічного розвитку та приналежністю їх до певних міжнародних організацій (наведіть приклади)

- дайте оцінку місця країн регіону в сучасному світовому господарстві

2. Загальна характеристика господарства: (1 бал)

- оцінка природно-ресурсного потенціалу та місця окремих країн за забезпеченістю різними видами природних ресурсів

- характеристика трудових ресурсів (рівень зайнятості, сфери зайнятості)

3. Характеристика промисловості: (2 бали)

- особливості галузевої структури; провідні галузі промисловості

- особливості географії промисловості в країнах регіону (приклади)

4. Характеристика сільського господарства (2 бали)

- провідні галузі та рівень розвитку їх у різних країнах

- склад і географія провідних галузей рослинництва

- склад і географія провідних галузей тваринництва

5. Зовнішньоекономічні зв’язки (1 бал)

6. Сучасні екологічні і економічні проблеми країн регіону (2 бали)

7. Обґрунтування необхідності одночасного вирішення екологічних та економічних проблем (3 бали)

- вирубування тропічних лісів

- зростаюче забруднення довкілля в великих промислових центрах

- поширення районів опустелювання в регіонах інтенсивного сільського господарства

- не комплексний видобуток корисних копалин

- не рівномірний економічний розвиток країн регіону

Не рівномірний розвиток регіонів у окремих країнах та вплив цього явища на довкілля.

2. Неухильне скорочення населення України може призвести до зникнення української нації. Чи згодні ви з цим твердженням і які економічні та соціальні заходи варто здійснити в державі, аби поліпшити ситуацію? Відповідь обґрунтуйте.

1. Характеристика кількості населення України (2 бали)

2. Причини скорочення населення в Україні (2 бали)

3. Демографічна політика держави (2 бали)

4. Економічні заходи для поліпшення демографічної ситуації (3 бали)

5. Соціальні заходи для поліпшення демографічної ситуації в Україні (3 б)

3. Охарактеризуйте закономірності територіального поширення різних мінеральних ресурсів. Обґрунтуйте, яким чином може впливати забезпеченість мінеральними ресурсами на розвиток господарства окремої країни.

1. визначення поняття «мінеральні ресурси» (1 бал)

2. види мінеральних ресурсів за використанням та походженням (2 бали)

3. взаємозв’язок основних тектонічних структур та поширення родовищ основних корисних копалин (3 бали)

4. географія мінеральних ресурсів (3 бали)

5. вплив забезпеченості мінеральними ресурсами на економічний розвиток окремих країн (3 бали)


Практичне завдання


2. Нанесіть на контурну карту об’єкти природно - заповідного фонду України: біосферні і природні заповідники, національні природні парки, заказники. (не менше 12)


Враховуються всі 4 види об’єктів природно-заповідного фонду. Один вид (не менше 3 об’єктів) (1,5 бали)

Враховується якість нанесення об’єктів і створення легенди карти (+/- 1 бал)


Голова оргкомітету Тарангул Л. М.


Голова журі Явкін В. Г.


Секретар журі Туряк В. Ю.


^ 10 клас


Творчі завдання


1. Поясніть як НТР впливає на територіальну структуру світового господарства. Спрогнозуйте появу нових центрів світового господарства, зважаючи на сучасні тенденції його розвитку.


1) Сутність НТР - 1 бал

2) Основні риси НТР - 1бал

3) Поняття світове господарство - 1 бал

4) Особливості сучасного світового господарства - 1 бал

5) Територіальна структура світового господарства - 1 бал

6) Вплив науково-технічної революції на територіальну організацію виробництва - 1 бал

7) Основні чинники розміщення виробництва впродовж І половини 20 століття -1 бал

8) Сучасні чинники розміщення виробництва у зв’язку з НТР: -3 бали

- тяжіння виробництва до центрів наукових досліджень;

- зростання наукоємності;

- створення технопарків;

- висока концентрація виробництва;

- екологічна безпека.

9) основні центри світового господарства (Західна Європа, США, Японія) - 1 бал

10) формування нових центрів: - 1бал

Китай, Індія, країни НІК, нафтодобувні країни.


Всього – 12 балів


2. Охарактеризуйте геополітичне положення України. Яких заходів, на вашу думку, необхідно вжити в Україні з метою поліпшення її геополітичного положення.


1) Визначення геополітичного положення - 1 бал

2) Положення держави на політичній карті світу - 1,5 бала

3) Участь у роботі міжнародних організацій - 1,5 бала

4) Розташування України відносно « гарячих точок» планети; участь у військових конфліктах - 1,5 бала

5) Вплив ГПП на економічний розвиток держави - 1,5 бала

6) Запропоновані заходи - 4 бали

- встановлення кордонів

- вступ до ЄС, НАТО

- торгівельні угоди з країнами сусідами

- відсутність іноземних військових баз на території України

7) Висновок - 1 бал

Всього – 12 балів


3. Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Західної Європи.


1) Визначення природно-ресурсного потенціалу - 2 бали

2) Компонентна структура ПРП - 2 бали

3) Забезпеченість ПРП країн регіону - 2 бали

4) Найбільші сировинні бази регіону та їх використання - 2 бали

5) Використання рекреаційних ресурсів - 2 бали

6) Проблеми пов’язані з забезпеченістю природних ресурсів - 2 бали


Всього – 12 балів


^ Практичне завдання


2 Позначте на контурній карті найбільші кам’яновугільні та буровугільні басейни світу.


Позначення умовними знаками родовищ 0, 25 бала

Найбільші країни за запасами і назви родовищ які є в шкільній програмі по 0,25 бала

Камяне вугілля: США, Індія, Китай, Росія, Південна Африка, Австралія, Казахстан, Україна, Польща, Колумбія

Буре вугілля: США, Росія, Китай, Австралія, Україна, Бразилія, Німеччини.

Родовища: США (Аппалацький), Росія (Тунгуський, Лєнський, Кузнецький, Печорський),

Казахстан (Карагандинський), Китай (Фушунський), Німеччина(Рурський), Польща(Сілезький).

Всього - 6 балів


Голова оргкомітету Тарангул Л. М.


Голова журі Явкін В. Г.


Секретар журі Туряк В. Ю.

^ 8 клас


Творчі завдання


1. Охарактеризуйте типи річок України за джерелами водного живлення та режимом розподілу водного стоку протягом року.


1) Визначення поняття водного живлення річки та перелік видів водного живлення - 2 бали

2) Визначення поняття водного режиму річки - 2 бали

3) Характеристика типів річок України за джерелами водного живлення - 3 бали

4) Характеристика річок України за режимом розподілу водного стоку (4 типи) - 4 бали

5) Наведення прикладів річок України за джерелами живлення і водного режиму - 2 бали


2.Материк Антарктида багатий на мінеральні та водні ресурси. У чому полягає полягає небезпека використання природних багатств Антарктиди? Відповідь обґрунтуйте.


1) Виділення особливостей природи Антарктиди. (недоторканість та ранимість природних комплексів та екосистем, найбільші запаси води в льодовиках) - 3 бали


2) Основна небезпека пов’язана з можливим прискоренням танення льодовиків: - 5 балів

- впливають глобальні зміни клімату;

- може вплинути формування плівки темних частинок на поверхні льодовиків – змінюється радіаційний режим

3) Негативний вплив на біосферу - 2 бали

4) Міжнародні угоди з питань охорони ресурсів Антарктиди -2 бали

Всього 12 балів


3. Поясніть, якими чинниками зумовлений характер вітрового режиму в Україні. Охарактеризуйте основні вітри.


1) Основні чинники вітрового режиму - 4 бали

2) Вітровий режим України (переважаючі вітри) - 4 бали

3) Вісь Воєйкова (розподіл вітрів)

Характеристика західних і східних вітрів. – 4 бали

Всього 12 балів


Практичне завдання


2. Нанесіть на контурну карту України найбільші річки, озера і водосховища.

(Не менше 12)


1) Один об’єкт - 0,5 бали

2) Неправильна топографічна грамотність – знімається 1 бал.


Голова оргкомітету Тарангул Л. М.


Голова журі Явкін В. Г.


Секретар журі Туряк В. Ю.

Схожі:

Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconРудницька Жанна Олександрівна
Розвиток творчих здібностей студентів у процесі виконання експериментальних завдань з курсу фізики. Тези доповіді
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconКритерії оцінювання завдань ІІІ туру всеукраїнської олімпіади з екології

Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconКритерії оцінювання завдань ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання Комплексна робота технічна праця 9-11 класи
Члени журі\
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconКритерії оцінювання зі світової літератури
Критеріі оцінювання письмових монологічних висловлювань учнів на уроках світової літератури
Тези відповідей та критерії оцінювання творчих завдань iconРобоча програма з вступного іспиту для здобуття окр “Спеціаліст” зі спеціальності “Мова та література (німецька)”
Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи