Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, icon

Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Скачати 53.96 Kb.
НазваЧастина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Дата28.09.2012
Розмір53.96 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2011/2012 н.р.

Завдання для 10 класу Варіант 10.4

Частина 1. Тестовий тур.

Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки ОДНА. Позначте правильну, на Вашу думку, відповідь.

  1. Укажіть, яка з перелічених характеристик руху не змінюється при вивченні руху двох точок, що знаходяться на різних відстанях від центра обертання диска.

А. Лінійна швидкість

Б. Кутова швидкість

В. Переміщення

Г. Пройдений шлях

Д. Радіус-вектор
2. Два заряджених тіла дотикаються, а потім розходяться. Вкажіть від чого залежить величина заряду на тілах.

А. Від початкових зарядів на тілах.

Б. Від маси тіл

В. Від розмірів тіл

Г. Від кольору тіл

Д. Чіткої відповіді дати не можна3. Улітку після граду крижинки, що лежать на землі, тануть. ^ Укажіть правильний висновок.

Тоді …

А

під час танення температура льоду підвищується

Б

під час танення крижинки віддають теплоту

В

під час танення порушується порядок у розташуванні молекул

Г

під час танення молекул льоду змінюються, перетворюючись на молекули води

Д

правильної відповіді нема


4. Мідну кулю нагріли. Вкажіть, як змінились при цьому її маса і густина.

А. Ні маса, ні густина не змінилися

Г. Маса та густина – зменшились

Б. Маса не змінилась, а густина зменшилась

Д. Маса зменшилась, а густина збільшилась

В. Маса збільшилась, а густина зменшилась

5. У електронагрівачі, через який тече постійний струм, за певний час виділяється кількість теплоти, що дорівнює Q. Визначте кількість теплоти, що виділиться за вдвічі більший час у електронагрівачі з вдвічі більшим опором за умови, що сила струму не зміниться.

А

Б

В

Г

Д

8Q

4Q

2Q

Q

6Q

6. Тягарці масами з’єднані ниткою, перекинутою через нерухомий блок, закріплений до опори, .А

Модулі переміщень тягарців різні

Б

Сила натягу нитки першого тягарця більша за натяг нитки другого тягарця

В

Вага кожного тягарця дорівнює силі тяжіння, що діє на нього

Г

Обидва тягарці рухаються з однаковими за модулем прискореннями

Д

Прискорення за модулем першого тягарця більше чим другого^ Завдання 7-9 розв’яжіть на чернетці. Отриману відповідь запишіть у відведеному нижче місці.


7. Щоб розтягти пружину на 2,5 см, потрібно прикласти силу 1 Н. Визначте, яку роботу треба виконати, щоб збільшити деформацію пружини від 6 до 10 см. (Відповідь наведіть у Дж).

Відповідь. 0,128 Дж


8. До джерела постійної напруги у 36 В послідовно підключені резистори з опорами 60, 15, 105 Ом. Визначте потужність струму в резисторі опором 60 Ом. (Відповідь запишіть у ватах).

Відповідь. _2,4 Вт


9. Літак масою 40 т торкається злітно-посадкової смуги, маючи при цьому швидкість 144 км/год.

До повної зупинки він пробігає по смузі 1280 м. Визначте силу опору руху. (Відповідь запишіть у кН).

Відповідь. 25 Кн


Частина 2. Письмовий тур.

Завдання 10-12 розв’яжіть з повним обґрунтуванням та описом ходу міркувань.


10. Два вагони, маси яких М1 і М2, рухаються на зустріч один одному зі швидкостями відповідно υ1 і υ2. При зіткненні відбувається стискування чотирьох однакових буферних пружин, після чого вагони розходяться. Знайдіть максимальну деформацію кожної пружини, якщо її жорсткість дорівнює k.

Розв’язання.За законом збереження імпульсу маємо: , де – швидкість руху обох вагонів після зіткнення. Тоді .

Визначимо зміну кінетичної енергії:

.

Оскільки механічна енергія зберігається, то зміна кінетичної енергії буде: ∆, де – жорсткість пружини, – деформація пружини.

Тоді отримаємо рівність: ,

звідки: .

Відповідь. .

11. У посудину налито дві рідини, які не змішуються, що мають густину ρ1 і ρ2 та товщини шарів h1 і h2 відповідно. На поверхню верхньої рідини поклали маленьке тіло, яке ідеально обтікається. Тіло, падаючи, досягає дна у той момент, коли його швидкість дорівнює нулю. Визначте густину речовини, з якої виготовлено тіло. (В’язке тертя в системі не враховувати).

Розв’язання.
При падінні сила Архімеда виконує від’ємну роботу на першій ділянці: , на другій ділянці . З іншого боку, сила тяжіння виконує роботу: і . Відомо: , та .

Отже, остаточно отримаємо:.

Відповідь. .


12. У теплоізольовану посудину помістили m1 = 4 кг льоду при температурі t1 = –20°С, m2 = 4 кг при температурі t2 = 50°С і m3 = 100 г пари при температурі t3 = 100°С. Визначте температуру в посудині, а також маси льоду, води та пари після встановлення теплової рівноваги. Питома теплота плавлення льоду λ = 340 кДж/кг, питома теплоємність льоду та води відповідно С1 = 2,1 і С2 = 4,2 , питома теплота пароутворення води r = 2300 кДж/кг.

Розв’язання.

– нагрівання та плавлення льоду..

Масою пари, яка буде в посудині після встановлення теплової рівноваги нехтуємо.

Розтане певна частина льоду

.

Маса льоду, що залишилася: .

Маса води: .

Маса пари: .


Відповідь. ; ; ; .

Схожі:

Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconЧастина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconЧастина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Щоб витягнути цвяха довжиною 10 см із колоди, потрібно прикласти початкову силу 2кН. Цвяха витягнули з колоди. Яка при цьому була...
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 5
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 10 класу Варіант 10. 15
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 7 класу Варіант 13
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 11
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна по 1 балу
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна по 1 балу
Частина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи