Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, icon

Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
НазваЧастина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Дата28.09.2012
Розмір62.9 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2011/2012 н.р.

Завдання для 11 класу Варіант 11.8


Частина 1. Тестовий тур

Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки ОДНА. Позначте правильну, на Вашу думку, відповідь.

1. Щоб витягнути цвяха довжиною 10 см із колоди, потрібно прикласти початкову силу 2кН. Цвяха витягнули з колоди. Яка при цьому була виконана механічна робота?


А

Б

В

Г

Д

50 Дж

100Дж

150 Дж

200 Дж

250 Дж


2. Автомобіль двічі проїхав навколо Львова по кільцевій дорозі, довжина якої 80 км. Чому дорівнює шлях пройдений автомобілем та модуль його переміщення?


А

Б

В

Г

Д

160 км; 160 км

80 км; 0 км

160 км; 0 км

0 км; 160 км

160 км; 80 км3. Укажіть період піврозпаду радіоактивного елементу (у добах), якщо кількість його атомів зменшилась у 8 разів за 15 діб.


А

Б

В

Г

Д

1 доба

2 доби

5 діб

8 діб

15 діб


4. Вкажіть, яким стане заряд першої з трьох провідних кульок однакового розміру і зарядами q1=4q , q2= - 10q , q3= 6q , якщо нею торкнутися третьої кульки, а потім другої?


А

Б

В

Г

Д

0

1,5 q

-1,5 q

-2,5 q

2,5 q


5. Яке ядро утвориться внаслідок послідовного , , , радіоактивного розпаду ядра радію Ra?


А

Б

В

Г

Д

X

X

X

X

X


6. Кут падіння світлового променя на дзеркало збільшився на 30 °. Як змінився при цьому кут між падаючим і відбитим променями?


А

Б

В

Г

Д

зменшився на 30°

збільшився на 30°

зменшився на 60°

збільшився на 60°

не змінився


^ Завдання 7-9 розв’яжіть на чернетці. Отриману відповідь запишіть у відведеному нижче місці.

7. Два тіла рухаються рівномірно назустріч одне одному і віддаль між ними зменшується на 16 м за кожні 10 с. Якщо ці тіла з такими ж за величиною швидкостями будуть рухатися в одному напрямі, то віддаль між ними збільшуватиметься на 3 м кожні 5 с. З якою швидкістю рухається кожне з цих тіл?


Відповідь.


8. Якщо в колі паралельно провіднику опором R1=120 Ом підключити провідник опором R2, то сила струму в першому провіднику зменшиться в 6 разів. Який опір R3 повинен мати резистор, включений послідовно з утвореним розгалуженням, щоб загальний опір залишився без змін? Опором з’єднуваних провідників знехтувати.


Відповідь.


9. В калориметр з водою об’ємом 1 л опустили мокрий сніг. Маса снігу 250 г, початкова температура води 200С. Після плавлення снігу температура води в калориметрі стала рівною 50С. Скільки води було в снігу? Питома теплоємність води 4200 , питома теплота плавлення льоду 330000 .

Відповідь.


Частина 2. Письмовий тур.


Завдання 10-12 розв’яжіть з повним обґрунтуванням та описом ходу міркувань.


10. Гімнастка кидає обруч у вертикальній площині вздовж підлоги зі швидкістю V0=4 м/с, закрутивши його з кутовою швидкістю =40 с-1 так, що він, торкнувшись підлоги, повернувся назад, не відриваючись від неї. Діаметр обруча D=1 м. Не враховуючи можливих втрат тепла обручем, знайдіть найбільше можливе підвищення його температури внаслідок тертя після повернення, якщо питома теплоємність матеріалу обруча С=880 Дж/(кгК).


Розв'язання:

Величина підвищення температури обруча може бути визначена як різниця його повної (поступальної і обертальної) початкової та кінцевої енергії, віднесена до повної теплоємності:

, де - невідома маса обруча.

Застосуємо вираз для енергії поступального руху у вигляді , обертального – , отже, , де позначено ; та – поступальна та кутова швидкості обруча після зникнення проковзування, тобто .

Рівняння 2-го закону Ньютона:

  • для поступального руху , де – сила тертя ковзання;

  • для обертального руху , де – зміна кутової швидкості за час .

Розглядаючи окремо рух з моменту падіння до повної зупинки у найвіддаленішій від гімнастки точці, з цих рівнянь отримаємо: та , де – швидкість обертання при зупинці поступального руху. Позбуваючись часу : .

Аналогічно для руху обруча до гімнастки від найвіддаленої точки до моменту припинення проковзування, тобто з рівняння поступальної швидкості центра мас і лінійної швидкості точок обруча:

;

Звідки отримаємо: і , або ; .

Підставляючи отримані або в рівняння для отримаємо остаточну відповідь:

.

Відповідь. .


11. З одинадцяти послідовно з’єднаних резисторів опорами від 1 Ом до 11 Ом (rk=k Ом) шляхом з’єднання двох крайніх клем 0 утворено замкнуте коло. Клеми зберегли нумерацію від 0 до 10. До яких клем треба приєднати вхідний та вихідний провідники, щоб опір між ними був найбільшим? Чому цей опір дорівнює?
Розв'язання:

При приєданні провідників до клем кола, це коло утворює паралельне з'єднання двох зведених резисторів опорами і , причому . Опір між клемами визначається формулою .

Так як, , то, щоб опір був максимальним, має бути максимальним добуток .

. Очевидно, добуток буде максимальним, коли . Тому . При цьому Ом.

Залишилося встановити, чи можна реалізувати умову . Щоб скоротити процес перебору, почнемо з найбільшого опору () і підемо в бік поступового зменшення опорів: . Якщо піти в інший бік і взяти ще опори і , одержимо 33 Ом. Отже, провідники треба приєднати до клем 2 і 8 (рис. 2)Рис. 2


Відповідь. До клем 2 і 8; 16,5 Ом.


12. Вода нагрівається електронагрівником потужністю Р=500 Вт. При включенні нагрівника на час t1=2 хв температура води підвищилася на ∆Т=1 К, а при його виключенні - знизилася за час t2 =1хв на ту ж величину ∆Т. Знайти масу води, яка нагрівається, якщо втрати кількості теплоти за рахунок теплопередачі навколишньому середовищу пропорційні часові. Питома теплоємність води с=4,2·103 Дж/кг·К.


Розв'язання:

Включений нагрівач: .

Вимкнутий нагрівач: .

;

;

.

Відповідь. 4,76 кг.

Схожі:

Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconЧастина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconЧастина Тестовий тур. Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку,
Укажіть, яка з перелічених характеристик руху не змінюється при вивченні руху двох точок, що знаходяться на різних відстанях від...
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 5
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 10 класу Варіант 10. 15
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 7 класу Варіант 13
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 11
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна по 1 балу
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна по 1 балу
Частина Тестовий тур Завдання 1-6 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте правильну, на Вашу думку, iconІіі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи