Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас icon

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас
Скачати 73.29 Kb.
НазваІіі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас
Дата28.09.2012
Розмір73.29 Kb.
ТипДокументи

ІІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З ЕКОЛОГІЇ

2012

Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас

Варіант 19 (червоним виділено правильну відповідь)

________________________________________________________________________

Завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.

Бажаємо успіху!

__________________________________________________________

1. Коли парламент України оголосив територію всієї країни зоною екологічного лиха:

а) в 1985 році; б) в 1988 році; в) в 1991 році; г) в 1996 році.


2. Оберіть нижче правильний порядок шарів атмосфери:

а) мезосфера → термосфера → тропосфера → стратосфера → екзосфера;

б) тропосфера → стратосфера → мезосфера → термосфера → екзосфера;

в) мезосфера → тропосфера → стратосфера → термосфера → екзосфера;

г) стратосфера → мезосфера → екзосфера → тропосфера → термосфера.

3. Види, які мають обмежений ареал називають:

а) ендеміками; б) біоіндикаторами; в) ефемероїдами; г) інтродуцентами.


4. Взаємне пристосування екологічно різних форм сумісно проживаючих організмів називають:

а) адаптацією; б) стратифікацією; в) коадаптацією; г)мімікрією.


5. Серед перелічених нижче антропогенних процесів оберіть наймастабніший:

а) видобуток гірських порід; б) аерозолі, газові викиди; в) побутові і виробничі скидові води; г) пил індустіальний.


6. Яка доля хімічних речовин потрапляє у повітряне середовище житла з будівельних та оздоблювальних матеріалів?

а) 20 %; б) 40 %; в) 60 %; г) 80 %.


7. Вкажіть, що таке екологічна валентність:

а) ступінь пристосованості організмів до умов середовища; б) граничні розміри популяції одного виду; в) мінімальна інтенсивність розмноження в даних умовах; г) максимальна густота популяції.


8. Основними природними факторами, що впливають на численність людських популяцій є:

а) особливості рельєфу місцевості; б) харчові ресурси та хвороби; в) особливості клімату; г) географічне положення держави.


9. Процес підготовки рослин до перенесення ними морозів полягає у:

а) припиненні росту; б) денатурації білків; в) синтезі жирів; г) накопиченні цукрів.


10. Вкажіть консумента першого порядку в ланцюгу живлення:

а) косуля; б) лев; в) бичачий ціп’як; г) дельфін.


_________________________________________________________


Завдання групи В

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірним можуть бути від одного до п’яти. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.

^ Бажаємо успіху!

_____________________________________________________________

1. Вулик - це угрупування тварин:

а) персоніфіковане; б) відкрите; в) закрите; г) агрегація; д) анонімне.


2. Комплекс фіксованих дій характеризується:

а) стереотипністю; б) складністю; в) самовиснажливістю; г) незалежністю від минулого досвіду; д) появою адаптивних змін при повторних проявах.


3. У савані основними сапротрофними деструкторами сухих органічних решток рослин є:

а) мурашки; б) дощові черви; в) гриби; г) терміти; д) ногохвістки.


4. “Атмосферний планктон” – це:

а) спори грибів у повітрі; б) мікрофлора повітряного середовища; в) літаючі комахи дрібних розмірів; г) сукупність наявних у повітрі дрібних тварин; д) сукупність наявних у повітрі пилкових зерен анемофільних рослин.


5. Чому влітку у рівнинних водосховищах вода часто набуває зеленого забарвлення?

а) зростає кількість ресуспендованих часток мулу; б) збільшується чисельність зоопланктону, що живиться зеленими водоростями; в) збільшується кількість хлорофілу, що при підвищенні температури екстрагується з відмерлих частин вищих водних рослин; г) у планктоні масово розвиваються зелені водорості; д) у планктоні масово розвиваються ціанобактерії.


6. Рівняння Вольтера враховує наступні показники:

а) чисельність популяції; б) спосіб розмноження; в) конкуренція; г) щільність популяції; д) смертність.


7. Внаслідок різкого зростання кількості пінгвінів в Антарктиці:

а) кількість білих ведмедів почне збільшуватися; б) кількість морських леопардів почне збільшуватися; в) кількість морських леопардів почне зменшуватися; г) кількість поморників почне збільшуватися; д) кількість косаток почне зменшуватися.


8. До Червоної книги України занесені такі представники ряду Парнокопитні як:

а) зубр; б) лось; в) олень благородний; г) лань; д) гвинторогий баран.


9. Вкажіть види речовин біосфери:

а) жива; б) біокосна; в) косна; г) біокосмічна; д) біогенна.


10. Вкажіть рівні організації живого, які вивчає екологія:

а) клітинний і тканинний; б) біогеоценотичний; в) органний і організмовий;

г) біосферний; д) популяційно-видовий.


11. До рослин – повних паразитів належать:

а) рафлезія Арнольді; б) під’ялинник звичайний; в) петрів хрест лускатий;

г) омела біла; д) повитиця біла.


12. Яким з наступних організмів не потрібне сонячне світло:

а) хемосинтезуючі бактерії; б) ламінарія; в) червоні водорості; г) рослини найнижчих ярусів тропічних лісів; д) синьо-зелені водорості.


13. У мутуалістичні взаємозв’язки з комахами можуть вступати:

а) багатоджгутикові; б) радіолярії; в) трипаносоми; г) малярійний плазмодій; д) правильної відповіді немає.


14. Найбільшою серед усіх регіонів України за кількістю видів є флора судинних рослин:

а) Карпат; б) Криму; в) Полісся; г) Лісостепу; д) Степу.


15. Організми, які населяють товщу води і здатні активно протистояти течіям, це:

а) плейстон; б) нейстон; в) планктон; г) нектон; д) бентос.


16. До антропогенних екологічних факторів відносять:

а) внесення органічних добрив у ґрунт; б) зменшення освітленості у водоймах зі збільшенням глибини; в) випадання осадів; г) обміління річок через вирубування лісів;

д) проріджування саджанців сосни.


17. Вкажіть де містяться основні запаси прісної води на планеті:

а) у льодовиках полюсів; б) у айсбергах та льодовиках гірських вершин; в) підземних ґрунтових водах; г) у живих організмах; д) у прісноводних водоймах.


18. Вкажіть, які ліси відіграють найважливішу роль в очищенні атмосфери Землі:

а) австралійські; б) амазонські; в) африканські; г) сибірські; д) індонезійські.


19. Найбільш характерними особливостями організмів-індикаторів є:

а) знижена чутливість до досліджуваних речовин; б) підвищена чутливість до досліджуваних речовин; в) відсутність реакції на досліджувані речовини; г) здатність відновлювати якість природного середовища; д) дозволяють судити про швидкість змін в екосистемах під впливом забруднювачів.


20. Водними листо-стебловими рослинами є:

а) латаття біле; б) фукус; в) опунція; г) сальвінія; д) азолла.


______________________________________________________________________

Завдання групи С

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи треба встановити відповідність одних біологічних понять і термінів іншим, у яких частину матеріалу позначено буквами (ліворуч) і цифрами (праворуч). Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.

^ Бажаємо успіху!

____________________________________________________________

1.Установіть відповідність між типом симбіозу і прикладом, що його ілюструє:

А Паразитизм 1 Трутовик на дереві

Б Коменсалізм 2 Дятел та черв’як

В Мутуалізм 3 Рак-самітник і актинія

4 Рак-самітник і морські жолуді

А1 Б4 В3


2.В якому порядку відбувається сукцесія?

А Формування екосистеми лісу

Б Оселення лишайнику на скельній породі

В Формування угруповання із світлолюбних деревних і трав’янистих рослин

Г Заселення первинного грунту мохами

Д Утворення трав’янистого рослинного покриву

1-Б, 2-Г, 3-Д, 4-В, 5-А


3. Установіть відповідності між методами екологічних досліджень та їх визначеннями:

А спостереження;

Б екологічний експеримент;

В екологічний моніторинг;

Г моделювання.


1 проведення польових та лабораторних досліджень з метою перевірки наукових припущень, накопичення наукових даних;

2 створення штучних моделей екосистем з метою їх вивчення, перевірки передбачуваних наслідків їхньої діяльності;

3 накопичення даних про біологічні об’єкти та опис особливостей їх життєдіяльності, організації, будови тощо;

4 постійне спостереження за станом біологічних об’єктів, перебігом певних процесів у конкретних біогеоценозах чи біосфері;

5 статистична обробка екологічних даних.

А3 Б1 В4 Г2


4.Установіть відповідність між назвами ланок ланцюга живлення та назвами організмів, які належать до цих ланок:

А продуценти; 1 зелені водорості;

Б консументи І порядку; 2 бактерії гниття;

В консументи ІІ порядку; 3 риби-хижаки;

Г редуценти. 4 віруси;

5 зоопланктон.

А1 Б5 В3 Г2

Голова журі Костишин С.С.

Секретар журі Лєснік Н.В.

Схожі:

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconIii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур :: 10 клас

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconIii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур :: 9 клас

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconIii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур :: 8 клас

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconIii етап всеукраїнської олімпіади школярів з біології 2012 Теоретичний тур :: 11 клас

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconВаріант 2 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2014 Теоретичний тур
Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала. Максимальна кількість балів – 10
Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас icon10 клас 18 варіант ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2012 рік Тестові завдання
Попит на товари є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропонування товару зменшиться,то рівноважна ціна
Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології Загальна частина
Всеукраїнська учнівська олімпіада з екології проводиться в чотири етапи: І етап шкільні (училищні), ІІ етап районні (міські), ІІІ...
Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології (21 січня 2012 р.) 10 клас № з/п

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconПротокол результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології (21 січня 2012 р.) 11 клас № з/п

Ііі етап всеукраїнської олімпіади школярів з екології 2012 Теоретичний тур :: тестові запитання :: 11 клас iconПротокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології (21 січня 2012 р.) 11 клас № з/п
Протокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології 21
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи