Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини icon

Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини
Скачати 95.95 Kb.
НазваМатематика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини
Дата28.09.2012
Розмір95.95 Kb.
ТипДокументи

М А Т Е М А Т И К А

7 клас

Критерії оцінювання тестової частини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 б.

1 б.

1 б.

2 б.

2 б.

3 б.

4 б.

7 б.

7 б.

7 б.

Критерії оцінювання письмової частини

Критерії оцінювання задачі № 8

0 балів - не розв’язано;

1 бал – необґрунтована правильна відповідь;

2 бали – почато перевірку останньої цифри при піднесенні до деякого степеня;

3 бали – розпочате піднесення до деякого степеня. Необґрунтована правильна відповідь;

4 бали – пройдено повний цикл в 5 проб;

5 балів – знайдено закономірність;

6 балів – визначено кількість проб в заданому виразі;

7 балів – сформульовано висновок.

^ Критерії оцінювання завдання № 9

0 балів – задача не розв’язана або розв’язок неправильний;

1 бал – записано правильну відповідь без обґрунтування;

2 бали – виконано правильну добудову;

3 бали – використано властивість висоти правильного трикутника;

4 бали – використано властивість зовнішнього кута трикутника;

5 балів – доведено рівність трикутників,з яких випливає,що відповідні сторони рівні;

6 балів – зазначено рівнобедрений трикутник;

7 балів – задача розв’язана повністю.

^ Критерії оцінювання завдання № 10

0балів – задача не розв’язана .

1 бал – відкинуто футболіста Михайліченка.

2 бали – міркування про те , що всі забили хоча по голу.

3 бали – міркування про різну кількість забитих голів.

4 бали – спроби показати що є протиріччя в кількості забитих голів.

5 балів – показано що при мінімальній різній кількості їх виходить більше(36).

7 балів – зроблено висновок , що два футболісти забили однакову кількість голів.

Голова журі Черевко І.М.

Секретар журі Біляніна О.Я.

^ 8 клас

Критерії оцінювання тестової частини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 б.

1 б.

1 б.

2 б.

2 б.

3 б.

4 б.

7 б.

7 б.

7 б.

Критерії оцінювання письмової частини

Критерії оцінювання завдання № 8

1 бал – перенесення виразів із змінними в ліву частину, а числа в праву частину;

1 бал – розкладання на множники виразу, записаного в лівій частині;

3 бали – якщо розглянуто і обґрунтовано випадок, коли числа х і y однакової парності;

2 бали – якщо розглянуто і обґрунтовано випадок, коли числа х і y різної парності.

^ Критерії оцінювання завдання № 9

1 бал – правильно виконаний малюнок;

1 бал – застосовано властивість дотичних до кола, проведених з однієї точки;

2 бали – доведення факту, що периметр одного з утворених трикутників дорівнює сумі довжин дотичних, що входять з відповідної вершини;

2 бали - доведення факту, що периметр АВС дорівнює 48см

1 бал – правильно знайдена бічна сторона.

^ Критерії оцінювання завдання № 10

1 бал – розбиття розв’язання на розгляд рядків і стовпчиків;

2 бали – доведення кожної з трьох пар шуканих клітинок по 2б.


Голова журі Черевко І.М.

Секретар журі Біляніна О.Я.

^ 9 клас

Критерії оцінювання тестової частини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 б.

1 б.

1 б.

2 б.

2 б.

4 б.

3 б.

7 б.

7 б.

7 б.

Критерії оцінювання письмової частини

Критерії оцінювання задачі № 8.

1бал – якщо учень записав число у вигляді цілої і дробової частини;

1бал – якщо учень виразив цілу частину через дробову (або навпаки);

2 бали – якщо учень вказав умови правої частину утвореного виразу і визначив проміжок якому вона належить;

3 бали – учень знайшов дві правильні відповіді, то 1 бал, якщо чотири відповіді, то 2 бали, якщо всі п’ять відповідей то 3 бали.

^ Критерії оцінювання задачі № 9.

А) 4 бали.

1бал – якщо учень правильно виконав рисунок;

1бал - якщо учень вказав, що ОА, ОВ, ОС, ОD- бісектриси кутів чотирикутника АВСD;

1 бал - якщо учень вказав що чотирикутники АКВО, BLCO, DNAO, CMDO- вписані;

1бал – якщо учень показав, що КМ і LN перетинаються в точці О.

Б) 3 бали.

1бал – якщо учень вказав, що КLMN- вписаний ;

1бал - якщо учень показав, що трикутники NMO і KLO- подібні;

1 бал - якщо учень знайшов довжину ОN.

^ Критерії оцінювання задачі № 10.

1бал – якщо учень дав правильну відповідь;

2 бали - якщо учень виділів одну клітинку, а решту дошки розбив на частини 1х2;

2 бали - якщо учень догадався розпочати хід з виділеної клітинки;

2 бали – учень кожний наступний хід робить у вільну клітинку тієї частини 2х1,у яку попереднім ходом поставив свою фішку інший гравець.


Голова журі Черевко І.М.

Секретар журі Біляніна О.Я.

^ 10 клас

Критерії оцінювання тестової частини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 б.

2 б.

2 б.

1 б.

1 б.

3 б.

4 б.

7 б.

7 б.

7 б.

Критерії оцінювання письмової частини

Критерії оцінювання завдання № 8

0 балів – учень не приступив до розв’язування завдання;

2 бали – при розв’язуванні системи рівнянь використано метод підстановки або метод додавання;

4 бали – виділено повний квадрат;

5 балів – вказано умову рівності нулю двох виразів;

6 балів – вказано єдиність розв’язку;

7 балів – повністю обґрунтовано всі кроки розв’язання, одержано та записано правильну відповідь.

^ Критерії оцінювання завдання № 9

0 балів – учень не приступив до розв’язування завдання;

1 бал – правильно виконано малюнок до задачі;

2 бали – використано властивість катета, що лежить проти кута 30°.

4 бали – зроблено доведення, які дозволяють знайти радіус описаного кола;

7 балів – зроблено доведення, які дозволили довести рівність відрізків PO і HQ.

^ Критерії оцінювання завдання № 10

0 балів – учень не приступив до розв’язування завдання;

1 бал – вибрано правильний метод для розв’язування завдання;

2 бали – перевірено кратність для п = 1;

3 бали – зроблено припущення для n = k;

5 балів – частково виконано правильні перетворення для доведення при n = k + 1;

7 балів – виконано всі необхідні перетворення і доведено кратність при n = k + 1.


Голова журі Черевко І.М.

Секретар журі Біляніна О.Я.

^ 11 клас

Критерії оцінювання тестової частини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 б.

1 б.

2 б.

2 б.

1 б.

3 б.

4 б.

7 б.

7 б.

7 б.

Критерії оцінювання письмової частини

Критерії оцінювання задачі № 8

1 бал – виконано правильні перетворення над системою рівнянь, які не привели до розв’язання системи;

2 бали – вказано правильну відповідь без пояснень

3-4 бали – знайдено розв’язок системи без достатнього обґрунтування єдиності розв’язку;

5-6 балів – систему розв’язано повністю із незначними неточностями та вказано ідею обґрунтування єдиності розв’язку;

7 балів – систему розв’язано правильно.

^ Критерії оцінювання задачі № 9

1-2 бали – зроблено малюнок, позначення, записана формула для знаходження об’єму піраміди;

3-4 бали – знайдені деякі елементи піраміди, виражені радіуси вписаного і описаного кіл для правильного трикутника;

5 балів – знайдено або площу основи або висоту піраміди;

6 балів – допущена помилка, яка вплинула на правильну відповідь задачі;

7 балів – задача розв’язано повністю

^ Критерії оцінювання задачі № 10

1 бал – були спроби побудувати схему сполучення для кількох міст;

2 бали – вгадана правильна відповідь без якогось обґрунтування;

3-4 бали – вказана правильна відповідь, побудовано приклад схеми сполучення для чотирьох міст, є спроби обґрунтувати відповідь;

5-6 балів – наведено приклад схеми сполучення для чотирьох міст, обґрунтовано неможливість побудови потрібної схеми сполучення для п’яти міст, але з невеликими неточностями;

7 балів – задача розв’язано повністю.


Голова журі Черевко І.М.

Секретар журі Біляніна О.Я.

Схожі:

Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconМетодичні рекомендації щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів
Критерії оцінювання знань та вмінь студентів є необхідною умовою перевірки результатів навчання. Вірно сформульовані критерії оцінювання...
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconКритерії оцінювання зі світової літератури
Критеріі оцінювання письмових монологічних висловлювань учнів на уроках світової літератури
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconМатематика. Методика математики
Володарська, М. О. Математика. 1 клас. 2 семестр : (за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка). Х. Основа, 2013. 168 с
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconКритерії оцінювання якості виконання курсової роботи
У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати...
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconШкала оцінювання: національна та ects
Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconКритерії оцінювання курсової роботи
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: (недотримання вимог щодо обсягу текстової частини роботи, шрифт та інтервал не...
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconКритерії оцінювання курсової роботи Бали, що знімаються за невиконання вимог
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: (недотримання вимог щодо обсягу текстової частини роботи, шрифт та інтервал не...
Математика 7 клас Критерії оцінювання тестової частини iconОсновними критеріями оцінювання випускних кваліфікаційних робіт є
Відповідно до “Методичних рекомендацій щодо розробки критеріїв оцінювання знань та вмінь студентів” від 24. 01. 2011н р. №162-к пропонуємо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи