Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Скачати 121.95 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Дата29.09.2012
Розмір121.95 Kb.
ТипДиплом


Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


«Схвалено»

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін

Програма

підготовки учнів 10-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

з астрономії^ Укладачі програми:

І.В.Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор

^ А.П. Андрух, методист фізики ІППО Чернівецької області

О.А.Стратійчук, викладач фізики коледжу ЧНУ, вчитель-методист.


^ Пояснювальна записка

Сучасна астро­номія - наука про небесні світила, про закони їхнього руху, будови й розвитку, а також про будову й розвиток Всесвіту в цілому. Астрономія є однією із важливих складових природознавства. Нині вона є всехвильовою, експериментальною й еволюційною наукою.

Рівень розвитку астрономії визначає основи світогляду пере­важної більшості людей. Астрономія суттєво впливає на розвиток усіх філософських вчень, а її внесок у розвиток цивілізації важко переоцінити.

Основні призначення цієї програми -- вирішити питання підготовки обдарованих учнів до Всеукраїнських олімпіад з астрономії, формування в них загальнокультурної компетент­ності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Під час навчання тренер повинен звернути увагу на те, що не в усіх навчальних закладах астрономія вивчається в 10 класі. Тому програмою передбачено розгляд теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу природознавства та географії. Планета Земля». Змістові лінії, що відображено у програмі є наскрізні для шкільної астрономії 10 11 класів.

Навчальна програма укладена в таблиці. Ліва колонка змісту навчальної програми містить перелік інформаційних питань, що мають бути опрацьовані учнями під час вивчення розділів. Права колонка програми містить орієнтовну кількість годин, що передбачається на вивчення цих питань.

Тренер має змогу визначати адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять. Особливо варто звернути увагу учнів на внесок в астрономічну науку вітчизняних вчених та наукових установ України.

Заняття за цією програмою доцільно супроводжувати показом якісно ілюстрованих наочних засобів навчання, також проводити практичні заняття в планетарії або музеї авіації і космонавтики.

Програма для 10 класу включає 8 тем, а 11 класу – 9 тем, питання яких охоплюють увесь зміст сучасної астрономії. Вона розрахована на 248 годин.

Запропоноване програмою тематичне наповнення базуєть­ся на тому, що астрономія формує й розширює науковий світогляд людини, та орієнтовано на розуміння учнями основних закономір­ностей плину астрономічних явищ і процесів, теоретичних та прак­тичних методів пізнання навколишнього світу, на формування зага­льного уявлення про Всесвіт, усвідомлення ролі астрономічних знань у розвитку суспільства.

Практична частина програми по розв'язуванню олімпіадних задач виділена в окрему тему і є обо­в'язковими й нерозривними її складовими.

Особливо важливим для виконання даної Програми є проведення спосте­режень небесних світил. Тренер повинен наперед пока­зати ті об'єкти і явища, які належить вивчати. Під час підготовки й проведення спостережень необхідно пояснити учням, як користува­тись «Шкільним астрономічним календарем» чи «Астрономічним календарем» та рухомою картою зоряного неба.

Програма передбачає проведення самостійних астрономічних спосте­режень.10 КЛАС (124 год)


1. Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу природознавства та географії.


4 год.

^ 2. Планета Земля


16 год.

2.1

Земля як планета. Форма і розміри Землі.

2 год.

2.2

Історія геліоцентризму. Закон всесвітнього тяжіння. Будова і склад Сонячної системи.

6 год.

2.3

Прискорення вільного падіння в різних точках земної кулі. Зміна прискорення вільного падіння із висотою.

4 год.

2.4

«Зважування» Землі і інших планет Сонячної системи.

2 год.

2.5

Припливи і відпливи.

2 год.

  1. Штучні супутники Землі

16 год.

3.1

Перша космічна швидкість. ШСЗ.

3 год.

3.2

І та ІІ космічні швидкості. Орбіти ШСЗ.

4 год.

3.3

Вплив атмосфери на рух штучних супутників Землі. Виведення ШСЗ на орбіту. Спуск з орбіти. Фізичні явища при вході в атмосферу.

4 год.

3.4

Дослідження Землі і навколоземного простору за допомогою ШСЗ і орбітальних комплексів.

2 год.

3.5


Використання гравітаційних полів планет для зміни траєкторій і розгону космічних апаратів.

3 год.

^ 4. Рух в полі тяжіння

23 год.

4.1


Центральне поле тяжіння. Гравітаційні параметри небесних тіл. Задача двох тіл.

4 год.

4.2

Закон збереження енергії в центральному полі тяжіння.

4 год.

4.3

Закон збереження моменту імпульсу.

2 год.

4.4

Закони Кеплера.

4 год.

4.5

Еліпс.

2 год.

4.6

Форми орбіт в залежності від початкових умов.

3 год.

4.7

Траєкторії польотів на Місяць. Посадка на Місяць. Штучні супутники Місяця.

2 год.

4.8

Траєкторії польотів до планет. Оптимальні міжпланетні траєкторії. Польоти в сфері дії планет.

2 год.

^ 5.Рух Місяця

6 год.

5.1

Обертання Місяця навколо Землі. Рух Місяця по зоряному небу і зміна фаз.

4 год.

5.2

Сонячні і Місячні затемнення.

2 год.

^ 6.Рух Сонця

11 год.

6.1

Видимий добовий рух Сонця по небу (на полюсі, на екваторі і в середніх широтах)

3 год.

6.2

Орієнтування по Сонцю. Сонячний годинник.

2 год.

6.3

Річний рух Сонця серед зірок.

2 год.

6.4

Зодіакальні сузір’я.

2 год.

6.5

Календар.

2 год.

^ 7. Зоряне небо

22 год.

7.1

Навколополюсні сузір’я.

3 год.

7.2

Шкала зоряних величин.

3 год.

7.3

Небесна сфера. Кутові вимірювання на небі. Обертання небесної сфери.

6 год.

7.4

Зміна вигляду зоряного неба на протязі року.

3 год.

7.5

Осінні і зимові сузір’я та їх найбільш яскраві зорі.

2 год.

7.6

Зоряна карта.

3 год.

7.7

Орієнтація по зорях.

2 год.

^ 8.Засоби та методи астрономічних досліджень.

8 год.

8.1

Телескопи.

4 год.

8.2

Випромінювання: приймання та аналіз.

4 год.

^ 10. Розв’язування олімпіадних задач 2010-2011 н.р.

6 год.

11. Розв’язування задач І Всеукраїнської олімпіади з астрономії.

6 год.

^ 12. Узагальнюючі заняття

6 год.


ВСЬОГО

124 ГОД11 КЛАС (124 год.)


^ 1.Рух Сонця

14 год.

1.1

Видимий добовий рух Сонця по небу (на полюсі, на екваторі і в середніх широтах)

2 год.

1.2

Орієнтування по Сонцю. Сонячний годинник.

2 год.

1.3

Річний рух Сонця серед зірок.

4 год.

1.4

Зодіакальні сузір’я.

2 год.

1.5

Календар.

4 год.

^ 2. Зоряне небо

19 год.

2.1

Навколополюсні сузір’я.

2 год.

2.2

Шкала зоряних величин.

2 год.

2.3

Небесна сфера. Кутові вимірювання на небі. Обертання небесної сфери.

4 год.

2.4

Зміна вигляду зоряного неба на протязі року.

2 год.

2.5

Осінні і зимові сузір’я та їх найбільш яскраві зорі.

2 год.

2.6

Зоряна карта.

4 год.

2.7

Орієнтація по зорях.

3 год.

^ 3.Засоби та методи астрономічних досліджень.

8 год.

3.1

Телескопи.

4 год.

3.2

Випромінювання: приймання та аналіз.

4 год.

^ 4. Планети земної групи та їх супутники.

10 год.

4.1

Місяць. Особливості його природи.

4 год.

4.2

Планети земної групи. Їх подібність із Землею. Особливості фізичних процесів в їх атмосферах. Парниковий і «антипарниковий» ефекти.

6 год.

5. Планети-гіганти.

12 год.

5.1

Планети-гіганти. Особливості їх фізичної природи. Атмосфери планет-гігантів і їх внутрішня будова.

4 год.

5.2

Супутники і кільця планет.

4 год. год.

5.3

Дослідження планет за допомогою за допомогою космічних апаратів.

4 год.

^ 6. Сонце і міжпланетне середовище.

16 год.

6.1

Сонце: його фізична природа і випромінювання.

4 год.

6.2

Сонячна плазма і її властивості. Явища і процеси в атмосфері Сонця.

4 год.

6.3

Внутрішня будова і джерела енергії Сонця.

4 год.

6.4

Сонячний вітер. Сонячна активність, її вплив на умови в міжпланетному середовищі. Полярні сяйва на Землі.

4 год.

^ 7. Малі тіла Сонячної системи.

6 год.

7.1

Комети, їх рух і природа. Фізичні процеси в ядрі, голові і хвості комети.

3 год.

7.2

Метеори і їх зв’язок з кометами. Метеорні потоки. Астероїди і метеорити.

3 год.

^ 8. Зорі і міжзоряне середовище.

15 год.

8.1

Зорі. Розмаїття їх фізичних характеристик. Діаграма Герцшпрунга-Рессела.

2 год.

8.2

Особливості внутрішньої будови зір. Термоядерні реакції і утворення важких елементів. Змінні і нестаціонарні зорі.

4 год.

8.3

Дифузна матерія, особливості її стану і вивчення. Радіовипромінювання Гідрогену і різних хімічних сполук.

3 год.

8.4

Взаємозв’язок зір і міжзоряного середовища. Газопилові туманності і зоряні скупчення.

3 год.

8.5

Народження і розвиток зір. Кінцеві стадії їх еволюції в залежності від маси: білі карлики, нейтронні зорі, чорні діри.

3 год.

^ 9. Всесвіт і його еволюція.

10 год.

9.1

Будова і структура Галактики. Просторовий розподіл зір різного типу і віку, зоряних скупчень і міжзоряної речовини.

2 год.

9.2

Спіральні, еліптичні і неправильні галактики. Їх характерні особливості. Радіогалактики. Ядра галактик. Квазари.

2 год.

9.3

Крупномасштабна структура Всесвіту. Реліктове випромінювання. Еволюція Всесвіту і його стадії. Еволюція речовини у Всесвіті.

4 год.

9.4

Космологія і фізика елементарних частинок.

2 год.

10. Розв’язування олімпіадних задач 2010-2011 н.р.

4 год.

11. Розв’язування задач І Всеукраїнської олімпіади з астрономії.

4 год.

12. Узагальнюючі заняття.

6 год.


ВСЬОГО

124 ГОД
Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи