Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
Скачати 235.98 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
Дата29.09.2012
Розмір235.98 Kb.
ТипДиплом


Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


СХВАЛЕНО

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін

Програма

підготовки учнів 8-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

з інформатики^ Укладачі програми:

В.Г.Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління і факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Ю.Федьковича, кандидат фізикоматематичних наук

Г.В.Скрипська, методист інформатики науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧОЧернівці, 2011

Пояснювальна записка


Інформатика на сьогоднішній день є одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. У процесі поглибленого вивчення інформатики основні завдання предмету суттєво розширюються та доповнюються, що обумовлено необхідністю виявлення та розвитку в учнів логічних здібностей, підготовки їх до участі в олімпіадних змаганнях та наукових дискусіях, формування в них стійкого інтересу до інформатики і пов’язаної з нею професійної діяльності, підготовки до навчання у вищих навчальних закладах.

Призначення цієї програми – допомогти тренеру підготувати учнівські команди до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з інформатики та досягнути важливих цілей, які стоять перед ним у процесі підготовки.

Програма ставить за мету:

 • розвиток логічного, аналітичного мислення та основних видів розумової діяльності: уміння використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити висновки, узагальнення;

 • формування теоретичної бази знань учнів щодо процесів перетворення, передавання та використання інформації, роз­криття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної систем­но-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних техноло­гій в розвитку сучасного суспільства;

 • розвиток уміння розв’язувати змістовні задачі різного рівня складності, олімпіадні задачі, користуючись відомими теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою;

 • підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різного рівня та інших інтелектуальних змаганнях;

До теоретичної бази знань відносяться:

 • постановка задач і побудова відповідних математичних моделей, загальні принципи розв’язування задач у середовищі програмування;

 • методи розв’язання задач підвищеної складності та олімпіадних задач.

До практичних навичок відносяться:

 • навички аналізу відомих методів побудови алгоритму та визначення найоптимальніших з них для розв’язування конкретної задачі;

 • навички тестування складених алгоритмів;

 • навички роботи з інтегрованим середовищем програмування;

 • навички техніки програмування.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютерів, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера, з основами технології розв’язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і завершуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

Програмою передбачено вивчення алгоритмізації та програмування. Саме це дасть можливість вчасно здійснювати ґрунтовну та якісну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різного рівня. Також у і передбачено долучення учнів до самостійної роботи. що в першу чергу спонукає до розвитку їх творчого креативного мислення.

Відповідно до даної програми учні отримують знання з основ алгоритмізації та програмування, користуючись при цьому на вибір тренера будь-яким із середовищ програмування, серед яких можуть бути як Turbo Pascal, Borland Pascal, Free Pascal тощо, так і можливе ознайомлення учнів з елементами об’єктно-орієнтованого середовища програмування Delphi в розрізі роботи в консольному режимі.


Структура програми


Програма подана у табличній формі, яка містить дві частини: зміст навчального матеріалу і визначений час для проведення занять.

Програма передбачає можливість вивчення змісту курсу з різним степенем повноти. Тренер залежно від конкретних умов може варіювати об`єм матеріалу, який вивчається, і відповідно ступінь поглиблення і розширення курсу.


Орієнтовний тематичний план підготовки учнів

до Всеукраїнських олімпіад з інформатики (всього 372 год.)


8-9 КЛАС (124 год)
1. Ознайомлення з середовищем програмування

4 год
^ 2. Методика побудови алгоритмів

14 год
  • етапи створення алгоритму, математична модель;

2 год
  • структури алгоритму і вхідних даних;

2 год
  • критерії пошуку оптимального розв’язку;

2 год
  • оцінка та аналіз ефективності алгоритму;

2 год
  • покрокова деталізація, планування та представлення алгоритму;

2 год
  • допоміжні задачі;

2 год
  • процес реалізації мовою програмування.

2 год
 1. Представлення інформації у комп’ютері. Алгоритми роботи з цілими числами у різних системах числення

10 год
  • діапазони зміни цілих та дійсних чисел різних типів;

2 год
  • символи та рядки;

4 год
 • правила переведення цілих чисел з однієї позиційної системи числення в іншу;

2 год
  • створення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Структури даних

8 год
  • проста змінна; масив; стек;

2 год
  • черга; зв’язний список; дерево;

2 год
  • доцільність та ефективність використання простих змінних, масивів, стеків, черг, зв’язних;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Пошукові алгоритми

10 год
  • лінійний та бінарний пошук;

2 год
  • пошук у рядку; рекурсивні пошукові алгоритми;.

2 год
  • пошукові алгоритми на бінарних деревах;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Методи сортування

10 год
 • прямі методи сортування вставленням, обміном, вибором;

4 год
 • покращені методи сортування з двійковим включенням, шейкерне сортування;

2 год
 • удосконалені методи сортування, швидке сортування;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Алгоритми для роботи з довгими числами

10 год
 • додавання довгих чисел;

2 год
 • віднімання довгих чисел;

2 год
 • використання алгоритмів для роботи з довгими числами при розв’язуванні алгоритмічних задач;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Застосування елементів комбінаторики для розв’язування алгоритмічних задач

10 год
  • переставлення та алгоритм генерування переставлень;

4 год
  • сполучення; розміщення; повна вибірка;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. NP-повні задачі

10 год
  • діагностування NP-повних задач; задача комівояжера;

4 год
  • типові NP-повні задачі;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Основи теорії графів

10 год
  • способи представлення графів;

2 год
  • пошук у ширину та глибину;

2 год
  • ейлерів та гамільтонів графи;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Основи динамічного програмування

10 год
  • задача про прокладання найвигіднішого шляху між двома пунктами;

4 год
  • задача про найбільшу спільну підпослідовність;

2 год
  • задача про розподіл ресурсів; задача про рюкзак;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Жадібні алгоритми

8 год
  • задача про центи;

2 год
  • неперервна задача про рюкзак;

4 год
  • задача про заявки;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Алгоритми обчислювальної геометрії

10 год
  • векторний добуток;

2 год
  • напрямок повороту;

2 год
  • визначення площі многокутника;

2 год
  • перетин відрізків;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год

10 КЛАС (124 год)
^ 1. Ознайомлення з середовищем програмування

4 год
2. Методика побудови алгоритмів

8 год
  • етапи створення алгоритму, математична модель;

2 год

  • структури алгоритму і вхідних даних;
  • критерії пошуку оптимального розв’язку;

2 год
  • оцінка та аналіз ефективності алгоритму;
  • покрокова деталізація, планування та представлення алгоритму;

2 год
  • допоміжні задачі;
  • процес реалізації мовою програмування.

2 год
^ 3. Представлення інформації у комп’ютері. Алгоритми роботи з цілими числами у різних системах числення

4 год
  • діапазони зміни цілих та дійсних чисел різних типів;

2 год
  • символи та рядки;
  • створення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
^ 4. Структури даних

4 год
  • доцільність та ефективність використання простих змінних, масивів, стеків, черг, зв’язних;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Пошукові алгоритми

10 год
  • лінійний та бінарний пошук;

2 год
  • пошук у рядку; рекурсивні пошукові алгоритми;.

2 год
  • пошукові алгоритми на бінарних деревах;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Методи сортування

10 год
 • прямі методи сортування вставленням, обміном, вибором;

4 год
 • покращені методи сортування з двійковим включенням, шейкерне сортування;

2 год
 • удосконалені методи сортування, швидке сортування;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Алгоритми для роботи з довгими числами

10 год
 • додавання довгих чисел;

2 год
 • віднімання довгих чисел;

2 год
 • використання алгоритмів для роботи з довгими числами при розв’язуванні алгоритмічних задач;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Застосування елементів комбінаторики для розв’язування алгоритмічних задач

12 год
  • переставлення та алгоритм генерування переставлень;

4 год
  • сполучення; розміщення; повна вибірка;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

4 год
 1. NP-повні задачі

12 год
  • діагностування NP-повних задач; задача комівояжера;

4 год
  • типові NP-повні задачі;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

4 год
 1. Основи теорії графів

20 год
  • способи представлення графів;

2 год
  • пошук у ширину та глибину;

2 год
  • ейлерів та гамільтонів графи;

2 год
  • побудова остовного дерева;

4 год
  • алгоритми Прима та Краскала;

4 год
  • визначення найкоротшого шляху в графі;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Основи динамічного програмування

10 год
  • задача про прокладання найвигіднішого шляху між двома пунктами;

4 год
  • задача про найбільшу спільну підпослідовність;

2 год
  • задача про розподіл ресурсів; задача про рюкзак;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Жадібні алгоритми

8 год
  • задача про центи;

2 год
  • неперервна задача про рюкзак;

2 год
  • задача про заявки;

2 год
  • критерії застосовування жадібних алгоритмів;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Алгоритми обчислювальної геометрії

12 год
  • векторний добуток; напрямок повороту;

2 год
  • визначення площі многокутника; перетин відрізків;

2 год
  • визначення положення точки відносно простого многокутника;

2 год
  • побудова опуклої оболонки;

2 год
  • визначення пари найближчих та найвіддаленіших точок;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год

11 КЛАС (124 год)
^ 1. Ознайомлення з середовищем програмування

4 год
2. Методика побудови алгоритмів

4 год
^ 3. Представлення інформації у комп’ютері. Алгоритми роботи з цілими числами у різних системах числення

4 год
  • діапазони зміни цілих та дійсних чисел різних типів;

2 год
  • символи та рядки;
  • створення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
^ 4. Структури даних

4 год
  • доцільність та ефективність використання простих змінних, масивів, стеків, черг, зв’язних;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Пошукові алгоритми

4 год
  • лінійний та бінарний пошук;

2 год

  • пошук у рядку; рекурсивні пошукові алгоритми;.
  • пошукові алгоритми на бінарних деревах;
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Методи сортування

4 год
 • покращені методи сортування з двійковим включенням, шейкерне сортування;

2 год
 • удосконалені методи сортування, швидке сортування;
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Алгоритми для роботи з довгими числами

4 год
 • використання алгоритмів для роботи з довгими числами при розв’язуванні алгоритмічних задач;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Застосування елементів комбінаторики для розв’язування алгоритмічних задач

14 год
  • переставлення та алгоритм генерування переставлень;

4 год
  • сполучення; розміщення; повна вибірка;

6 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

4 год
 1. NP-повні задачі

12 год
  • діагностування NP-повних задач; задача комівояжера;

4 год
  • типові NP-повні задачі;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

4 год
 1. Основи теорії графів

16 год
  • ейлерів та гамільтонів графи;

2 год
  • побудова остовного дерева;

4 год
  • алгоритми Прима та Краскала;

4 год
  • визначення найкоротшого шляху в графі;

4 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Основи динамічного програмування

14 год
  • задача про прокладання найвигіднішого шляху між двома пунктами;

4 год
  • задача про найбільшу спільну підпослідовність;

2 год
  • задача про розподіл ресурсів; задача про рюкзак;

2 год
  • загальна задача динамічного програмування;

2 год
  • критерії застосування задача динамічного програмування;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
 1. Жадібні алгоритми

14 год
  • задача про центи;

4 год
  • неперервна задача про рюкзак;

2 год
  • задача про заявки;

2 год
  • критерії застосовування жадібних алгоритмів;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

4 год
 1. Алгоритми обчислювальної геометрії

16 год
  • векторний добуток; напрямок повороту;

4 год
  • визначення площі многокутника; перетин відрізків;

4 год
  • визначення положення точки відносно простого многокутника;

2 год
  • побудова опуклої оболонки;

2 год
  • поповнення власної бібліотеки олімпіадних завдань.

2 год
  • визначення пари найближчих та найвіддаленіших точок;

2 год
 1. Розв’язок традиційних олімпіадних задач

10 год
^

Рекомендована література

 1. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2009.

 2. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы.: Пер. с англ.: Уч. пос. ― М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. ― 384 с., ил.

 3. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 1997. ― 368 с.

 4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ. ― М.: Мир, 1989. ― 360 с., ил.

 5. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: необчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2007.- 216 с

 6. Караванова Т.П. Інформатика: методи побудови алгоритмів та їх аналіз: обчислювальні алгоритми: .: Навч. посіб. для 9-10 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза. – 2008.- 333 с

 7. Керман, Митчел, К. Программирование и отладка в Delphi. Учебный курс. Пер. с англ.. ― М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002, 672 с.: ил. – Парал. тит.англ.

 8. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.: МЦНМО, 2001. ― 960 с., 263 ил.

 9. Культин Н.Б., Основы программирования в Delphi 2006 Microsoft .NET Framework-CПб. БХВ-Петербург, 2006 – 487с.:ил.

 10. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с. : ил. – (Диалог с компьютером)

 11. Безручак Л.А. Олімпіадні завдання з інформатики. - Чернівці, 2009.

 12. Пасіхов Ю.Я. та ін. Всеукраїнські Інтернет олімпіади з інформатики NetOI – Універсум.– Вінниця – 2006.– 150 с.

Рекомендовані Інтернет-джерела

 1. http://algolist.manual.ru/olimp/ - Олимпиадные задачи по програмированию.

 2. http://g6prog.narod.ru/ - Олимпиадные задачи по информатике.

 3. http://g6prog.narod.ru/ - Школа программиста.

 4. http://www.desc.ru/show.html?id=1072 –Олимпиадные задачи по информатике.

 5. Офіційний сайт Всесвітньої олімпіади з інформатики. Режим доступу -

 6. http://www.ioinformatics.org/about.shtml.Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи