Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Скачати 110.84 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Дата29.09.2012
Розмір110.84 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


«Схвалено»

Вченою радоюІнституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін

Програма

підготовки учнів 8-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

з історії

^ Укладачі програми:

В.Ф.Федорак, методист історії та політології ІППОЧО

О.Є.Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін ІППОЧО, кандидат історичних наук
^ Пояснювальна записка


Призначення цієї програми – допомогти тренеру підготувати учнівські команди до участі у І-IVетапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

На першому етапі навчання програма передбачає повторення теоретичного матеріалу з історії України та всесвітньої історії, який систематично вивчається у 6-11 класах.

Для реалізації програми тренер може обирати підручники як з числа тих, що використовуються в загальноосвітній школі, так і призначені для поглибленого вивчення історії у старшій профільній школі.

Календарне планування розроблене на основі програм з історії України та всесвітньої історії для 5-9 класів та для класів історичного профілю суспільно-гуманітарного напряму старшої школи.

Пріоритет програма віддає історії України, на опанування курсом якої відведено до двох третин часу.

Іще однією особливістю програми є те, що у ній передбачені години для повторення матеріалу, який вивчався у попередніх класах.

Крім того, деяка частина годин передбачена на самостійне опрацювання учнями навчального матеріалу та проведення.

Програма подана у табличній формі, яка містить дві частини: зміст навчального матеріалу і визначений час для проведення занять.


Орієнтовний тематичний план підготовки учнів

до Всеукраїнських олімпіад з історії (всього 72 год.)

8КЛАС(18 год)

Години
Всесвітня історія

6
6 клас

1Стародавні Греція і Рим – фундамент європейської цивілізації

17 клас

1Основні підсумки всесвітньо-історичного процесу у період середньовіччя

18 клас

4Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій.


1Європейське відродження. Європейська культура кінця XVI — першої половини XVII ст.


1Реформація і контрреформація

1Криза старого порядку. Початок модернізації


1Історія України

10Виникнення та розвиток Київської Русі у ІХ – першій половині ХІІІ ст. Галицько-Волинська держава.


2Феномен українського козацтва. Гетьманщина – форма української державності у ХVІ – другій половині ХVІІІ ст..

2Початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.


2Українські землі наприкінці XVII — у другій половині XVIII ст.


2Виконання тренувальних вправ

2
9 КЛАС (18 год)

18
Всесвітня історія

6

7 класОсновні тенденції і підсумки всесвітньо-історичного процесу у період стародавньої та середньовічної історії

2

8 клас

2Великі географічні відкриття і початок становлення сучасної світової цивілізації.Реформація і контрреформація та їхній вплив на розвиток європейської цивілізації. Європейське Відродження.


1Криза старого порядку і початок модернізації.

1

9 клас

4Європа й Америка в першій половині XIX ст.


1Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу


1Завершення формування свiтових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.


1Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.


1
Історія України

10

7 клас


Київська Русь і Галицько-Волинська держава – перші українські держави.

2
8 клас

2Феномен українського козацтва. Гетьманщина – форма української державності у ХVІ – другій половині ХVІІІ ст.


2


9 клас

6Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини ХІХ ст.


1Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.


1Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині ХІХ ст.


1Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху

1Виконання тренувальних вправ

2

10 КЛАС(18 год.)

18Всесвітня історія

6Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки.


1Повоєнне облаштування світу.Версальсько-Вашингтонська система договорів.


1Росія – СРСР у 1917-1939 роках

1Сутність авторитаризму та тоталітаризму.


2Культура світу перших десятиріч ХХ ст.

1

Історія України

12Українана початку ХХ ст. (1900-1913).


1Україна в Першійсвітовійвійні (1914-1918).

1Українськареволюція (1917-1918).


1Україна в боротьбізазбереженнядержавноїнезалежності(1918-1920).

1УСРР в період нової економічної політики (1921-1928).


1Соціально-економічні та політичні перетворення (1929 – 1938).


2Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1938).

1Виконання тренувальних вправ

2

11 КЛАС(18 год)

18
Всесвітня історія

8Протистояння між демократією і тоталітаризмом – головне протиріччя всесвітньо-історичного процесу ХХ ст.


1Друга світова війна. Військові події на території СРСР (Велика Вітчизняна війна)2Світ після Другої світової війни.


1Провідні країни Західної Європи у 1945 – поч. ХХІ ст.

2СРСР. Нові незалежні держави. Країни Центральної та Східної Європи у 1945 – поч. ХХІ ст.

1Світ на початку ХХІ ст.

1

Історія України

10Українськареволюція (1917-1918).Україна в боротьбізазбереженнядержавноїнезалежності(1918-1920).


1Україна у міжвоєнний період

1Україна в Другійсвітовійвійні

(1939-1945). Наш край у роки Другої світової війни


2Україна в першомуповоєнномудесятилітті (1946-1955)


1Україна в умовахдесталінізації (1956-1964)


1Україна у періодзагостреннякризирадянськоїсистеми


1Україна в період незалежності (1994 - 2010)


1Виконання тренувальних завдань

2

Список джерел, ресурсів і літератури

 1. Державний стандарт загальноїсередньоїосвіти. Освітня галузь «Суспільствознавство».

 2. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів.ІсторіяУкраїни. Всесвітня історія10-11класи / К.: 2010.

 3. Підручники і посібники з історії України і всесвітньої історії для 6-11 класів, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

 4. Атласи з історії України та всесвітньої історії для 6-11 класів.

 5. Ольхіна Н.І., Діденко Н.Г., Непран Л.М. Історичні олімпіади. Рекомендації. Завдання. Відповіді. 8-11 класи.-Х.:Вид. гр.»Основа», 2004.-336 с.

 6. Непран Л.М., Ольхіна Н.І., Ольхін А.Б. Історичні олімпіади:від шкільної до Всеукраїнської.8-9 класи – Донецьк: «Каштан».2010.-328с

  www.president.gov.ua

  Офіційне інтернет-представництво Президента України

  www.rada.gov.ua

  Верховна Рада України

  www.kmu.gov.ua

  Кабінет Міністрів України

  www.mon.gov.ua

  Міністерство освіти і науки України

  http://oblosvita.com/


  Головне управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації

  www.nbuv.gov.ua

  Національна бібліотека України ім.  В.І. Вернадського

 7. Рекомендовані сайти та інтернет-ресурси:Заступник директора з методичної роботи

та моніторингу якості освітиІППО

Чернівецької області Т.С. Богачик


Методист історії і політології ІППОЧО В.Ф.Федорак

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи