Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Скачати 167.68 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Дата29.09.2012
Розмір167.68 Kb.
ТипДиплом


Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


«Схвалено»

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін


Програма

підготовки учнів 8-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

з румунської мови та літератури (румунської і світової)
Укладачі програми:

Говорнян Л.С. – методист ІППО

Чернівецької області

Бику А.М. – вчитель румунської мови та літератури Чернівецької


^ Пояснювальна записка


Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного і свідомого оволодіння учнями мовою, знань і умінь, формування рівня мовної культури, що є необхідним у продовженні освіти та майбутній трудовій діяльності.

Призначення цієї програми – допомогти тренеру підготувати учнівські команди до участі в учнівських олімпіадах з румунської мови та досягнути важливих цілей, які стоять перед ним у процесі підготовки. Одна з цілей – дати учням, які проявляють підвищений інтерес до румунської мови, можливість поглиблено вивчати основний курс румунської мови шляхом розгляду задач, що вимагають нестандартного підходу під час їх розв’язання. Окрім виконання зазначених вище завдань, програма передбачає формування в учнів стійкого інтересу до предмета, виявлення і розвиток мовних здібностей, орієнтацію на професійну діяльність, яка потребує високого рівня мовних знань, підготовки до навчання у вищому навчальному закладі з відповідним фаховим спрямуванням.

Перший етап підготовки до участі в олімпіаді з румунської мови (8-11 класи) є певною мірою орієнтовним. На цьому етапі слід допомогти учневі усвідомити ступінь свого інтересу до предмета й оцінити можливості оволодіння ним з тим, щоб по закінченню 8 класу він міг зробити свідомий вибір на користь подальшого поглибленого вивчення румунської мови або вивчення в рамках загальноосвітнього курсу.

Інтерес учня до вивчення румунської мови під час тренувань має постійно стимулюватися і розвиватися. Однак вимоги до знань учнів тренувальних груп під час вивчення румунської мови згідно даної програми не мають бути надмірними. Завищені вимоги породжують перевантаження і, як наслідок, призводять до згасання інтересу до предмета. Тому вимоги до результатів вивчення румунської мови згідно програми на першому етапі мають лише незначною мірою перевищувати вимоги загальноосвітньої програми і відповідати високому рівню навчальних досягнень.

На першому етапі навчання програма передбачає розширення теоретичного матеріалу та наповнення курсу різноманітними цікавими і складними задачами з достатнім та високим евристичним навантаженням. Для підтримки інтересу до предмета включаються до процесу навчання задачі з розважальними елементами, відомості з історії румунської мови тощо.

Успішність вирішення завдань організації роботи з обдарованими учнями з румунської мови значною мірою залежить від організації навчального процесу. Тренер має використовувати можливість вільно вибирати методичні шляхи й організаційні форми навчання. Однак, тренер може, в рамках програми, самостійно будувати курс навчання: варіювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, міняти послідовність вивчення тем тощо.

Для реалізації програми тренер може обирати підручники як з числа тих, що використовуються в загальноосвітній школі, так і призначені для поглибленого вивчення румунської мови та проведення позакласного навчання.

Тематичне планування навчального матеріалу програми виходить з навчального плану для шкіл і класів з поглибленим вивченням румунської мови, згідно з яким в основній школі.

Зазначимо деякі особливості програми.

У зв`язку з тим, що в групи навчання приходять школярі з різним рівнем підготовки, то перша тема програми 8 класу присвячена повторенню і систематизації навчального матеріалу з курсу 6-7 класів.


^ Структура програми


Програма подана у табличній формі, яка містить дві частини: зміст навчального матеріалу і визначений час для проведення занять.

Програма передбачає можливість вивчення змісту курсу з різним степенем повноти. Тренер залежно від конкретних умов може варіювати об`єм матеріалу, який вивчається, і відповідно ступінь поглиблення і розширення курсу.


Орієнтовний тематичний план підготовки учнів

до Всеукраїнських олімпіад з румунської мови та літератури

(румунська та світова)
(248 год.)Clasele 8-9 (124 ore)

Limba română 41 ore
1.Sistematizarea şi generalizarea cunoştinţelor din clasele 5-7

2
^ 2. Fonetica şi grafia


Vocalele,semivocaleleDiftongii.Triftongii
^ 3. Lexicul şi frazeologia

2
Sinonime.Antonime.OmonimeCuvinte cu sens propriu şi cuvinte cu sens figurat
^ 4. Sintaxa şi punctuaţia

2
Îmbinările de cuvinte. PropoziţiaFraza
^ 5. Sintaxa propoziţiei

2
Tipurile propoziţiilor după scopul comunicăriiClasificarea propoziţiilor după structura lor
^ 6.Propoziţii bimembre

2
Noţiuni generale de propoziţie personală. Tipurile propoziţiilor personalePropoziţii bimembre şi eliptice
^ 7.Propoziţii monomembre

2
Propoziţii monomembre cu predicatPropoziţii monomembre cu subiect
^ 8.Părţi principale ale propoziţiei

2
Subiectul.Exprimarea subiectuluiPredicatul.Tipologia predicatelor


^ 9. Părţile secundare ale propoziţiei

2
AtributulApoziţia
10.Complementul

7
Complementul directComplementul indirect
Complementele circumstanţiale
Topica părţilor secundare de propoziţie
Cuvintele care nu sunt părţi de propoziţie

Părţile secundare izolate ale propoziţiei
Vorbirea directă şi indirectă
^ 11. Sintaxa frazei

5
Noţiuni generale despre frazăFraza formată prin coordonare
Coordonarea prin joncţiune
Coordonarea prin juxtapunere
Fraza formată prin subordonare^ 12.Propoziţiile subordonate necircumstanţiale

5
Fraza cu propoziţii subordonate subiective

Fraza cu propoziţii subordonate predicative
Fraza cu propoziţii subordonate atributive
Fraza cu propoziţii subordonate completive directe
Fraza cu propoziţii subordonate indirecte
^ 13.Propoziţiile subordonate circumstanţiale

11
Fraza cu propoziţii subordonate de locFraza cu propoziţii subordonate de timp
Fraza cu propoziţii subordonate de mod
Fraza cu propoziţii subordonate cauzale
Fraza cu propoziţii subordonate finale
Fraza cu propoziţii subordonate condiţionale
Fraza cu propoziţii subordonate concesive
Fraza cu propoziţii subordonate consecutive
Fraza cu câteva propoziţii subordonate
Fraza mixtăPunctuaţia în frază
^ Literatura română

43ore
1.Sistematizarea şi generalizarea materialului studiat in clasele5-7

2
2.Creaţia populară-privire generală

1
3.Elemente de versificaţie

2
4. Topăcă şi versificaţie

1
5.Figuri de stil

2
6.Planul comentariului

1
7.Comentariul literar

1
8.Conflictul şi personajele textului dramatic

1
9.Dialogul şi monologul

1
10.Umorul şi ironia

1
11. Literatura veche.Primele scrieri în limba română

1
12.Grigore Ureche.Letopiseţul Ţării Moldovei

2
13.Miron Costin.Letopiseţul Ţării Moldovei

2
14. Umanismul. Ion Neculce

1
15. Ion Neculce.O seama de cuvinte

2
16. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei

2
17. Gheorghe Asachi.Nuvela istorică Dochia şi Traian

2
18. Gheorghe Asachi.Nuvela istorică Valea Albă

2
19. Costache Negruzi.Nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanu

2
20.Bogdan Petriceicu Haşdeu.Drama Răzvan şi Vidra

2
21.Vasile Alecsandri.Comedia

1
22.Chiriţa în provinţie

2
23.Chiriţa In Iaşi

2
24.Ion Luca Caragiale.Teatrul

1
25.Comedia O scrisoare pierdută

2
26. Ioan Slavici.Nuvela „Moara cu noroc”

2
27.Mihail Sadoveanu. Baltagul

2
^ Literatura universală

14ore
1.Dante Alighieri.Divina comedie

2
2.Wiliam Şhakespeare Romeo şi Julieta

2
3.Johanne Wolfang Goethe.Faust

2
4. Molierre Burghezul Gentilom

2
5.Francesco Petrarca.Sonete

2
6.Heinrich Heine. Din „Cartea cântecelor”.Lorelei

2
7.Heinrich Heine. Din „Sonete”. Mamei mele

2
^ Exerciţii de evaluare.Teste

26 ore
Clasele 10-11 (124 ore)^ Limba română

  1. ore
  1. Fonetica

4 ore
Despărţirea cuvintelor în silabe

1
Vocalele în hiat

1
Semivocalele

1
Diftongii.Triftongii

1
  1. ^ Morfologie.Clase morfologice şi flexiuni

11
Substantivul

1
Articolul

1
Adjectivul

1
Numeralul

1
Pronumele

1
Verbul

1
Adverbul

1
Prepoziţia

1
Conjuncţia

1
Interjecţia

1
Locuţiunile

1
  1. ^ Sintaxa propoziţiei

10ore
Propoziţia.Definiţie,fel,relaţii sintactice în propoziţie

1
Părţile de propoziţie

1
Subiectul

2
Predicatul

2
Atributul

2
Complementul

2
Situaţii cu caracter de excepţie

1
  1. ^ Sintaxa frazei

11ore
Fraza.Definiţie,felul propoziţiilor în frază,relaţii sintactice în frază.

1
Coordonarea

2
Subordonarea

2
Identificarea subordonatelor necircumstanţiale

2
Identificarea subordonatelor circumstanţiale

2
Construcţiile incidente

1
Topică şi punctuaţie

1
  1. ^ Modalităţi de lucru cu textul

4 ore
Analiză de text

2
Compunerea gramaticală

2
^ Literatura română

30 ore
  1. Literatura clasică

26ore
Mihai Eminescu.Lirica de dragoste

3
Mihai Eminescu.Poemul Luceafărul

4 3
Ion Creangă.Amintiri din copilărie

4 3
Ion Luca Caragiale.O noapte furtunoasă

3 3
Alexandru Macedonski.Noapte de decembrie

2 2
Mihail Sadoveanu.Romanul Fraţii Jderi

4 3
Barbu Ştefanescu Delavrancea.Apus de soare

3 3
George Coşbuc.Nunta Zamfirei

8 2
Octavian Goga.Bătrânii

4 1
George Bacovia.Plumb.

1
Tudor Arghezi.Testament

1
Nicolae Labiş.Moartea căprioarei

1
  1. ^ Literatura română din Basarabia

4ore
George Meniuc.Eseul Marea Neagră

1
Ion Druţă.Clopotniţa

2
Grigore Vieru.Poezii

2
  1. ^ Literatura universală

10ore
Alexandre Dumas.Cei trei muşchetari

2
Aleksandr Sergheevici Puşkin.Evgheni Oneghin

3
Nicolai Vasilevici Gogol.Suflete moarte

2
Lev Nicolaevici Tolstoi.Război şi pace

3
  1. Teste de evaluare

40 ore


Literatura recomendată:

1. Limba română.Teste de gramatică pentru gimnaziu.Eleonora Zamşa,editura Corint,Bucureşti,1999

2. Limba română.Culegere de exerciţii şi teste pentru admiterea în facultăţi,colegii,licee.Elena Rudica,Maria Trandafir,Polirom,Iaşi,1997.

3.Analize literare pentru admiterea in liceu.Marieta Nicolau Plămădeală,Bucureşti,editura Junior,2001.

4. Literatura română,manual pentru gimnaziu, capacitate şi admitere în liceu.Ion Popa, Marinela Popa.,Bucureşti,1999.

5.Pagini alese din literatura română şi universală.A.G.Cernov,I.V.Luceac-Suceava:Editura ArhipiescopieiSucevei şi Rădăuţilor,2008


Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи