Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Скачати 110.89 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Дата29.09.2012
Розмір110.89 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


«Схвалено»

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін

Програма

підготовки учнів 8-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

зі світової літератури^ Укладачі програми:

Л.І.Іванова, методист світової літератури ІППОЧО

Л.К.Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист ЗОШ I-III ст. №4 м. Чернівців


^ Пояснювальна записка

На нинішньому етапі розвитку літературної освіти головною метою вивчення навчального предмета «Світова література» в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в шкільної молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, сприяння формуванню в учнів уявлень про єдність світового літературного, культурного й цивілізаційного процесу і, в той же час, про самобутність національних особливостей його конкретних складових, неповторність внеску до світової скарбниці людства кожної національної літератури.

Ця мета реалізується в таких першорядних завданнях:

 • формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особистості;

 • стимулювання інтересу до читання в цілому, відчуття краси та виразності художнього слова;

 • плекання вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість його засобами;

 • ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої літератури та мистецтва народів світу;

 • сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань учнів;

 • формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок аргументованого оцінювання прочитаного;

 • підвищення загального рівня культури учнів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів;

 • виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій.

Сучасний курс світової літератури – це гуманітарна дисципліна, яка спрямована на формування світоглядної позиції, загальнолюдських та національних духовних цінностей та естетичного смаку.

Метою цієї програми є вдосконалення в учнів володіння мистецтвом слова, вміння орієнтуватись в світовому літературному процесі, аналізувати різноманітні факти і явища, виділяти художні деталі, розуміти творчий задум письменника. Програма спрямована на допомогу школярам у сприйнятті літератури як мистецтва слова

Програма містить всі основні теоретичні матеріали з курсу світової літератури

5-11 класу. Вона включає відомості про роди та види художньої літератури, художні напрямки та стилі, жанри, композиційні та художньо-зображувальні засоби літературних творів.

Під час аналізу літературних творів учні мають можливість торкнутися мистецтва слова, глибше ознайомитися з авторською позицією. Всі літературні теми поділені на дві частини: основні теоретичні поняття та різні види літературознавчого аналізу.

Програма супроводжується рекомендованою кількістю годин на вивчення розділів і тем. Тренер має право корегувати розподіл навчального часу в межех кожної частини по розділах і темах.


План підготовки учнів

до Всеукраїнської олімпіади зі світової літератури

(всього 248 годин)


8 – 9 КЛАСИ (124 години)

Години

1.

 1. Підготовка вхідних тестів для конкурсного відбору учнів

8 – 9 класів

8

2.

2. Роди та жанри літератури

4

3.

^ 3. Міф в художній літературі

2

4.

4. Форми та зміст художнього твору

4

5.

^ 5. Тематика та проблематика художнього твору

2

6.

6.Структура художнього твору

8

7.

  • Етапи розвитку сюжету

2

8.

  • Позасюжетні елементи художнього твору

2

9.

  • Композиційна єдність художнього твору

2

10.

  • Конфлікт в художньому творі

2

11.

  • Контрольна робота

1

12.

^ 7. Стиль та мова художнього твору та їх особливості

4

13.

8. Проблема типізації в художньому творі

2

14.

^ 9. Світовий літературний процес

60

15.

  • Античність

10

16.

  • Середньовічний символізм в Європі

10

17.

  • Реалізм епохи Відродження

10

18.

  • Західноєвропейський класицизм

10

19.

  • Бароко

10

20.

  • Сентименталізм та романтизм

10

21.

^ 10. Поетична художня мова

14

22.

  • Поетичні розміри

3

23.

  • Рима

2

24.

  • Художньо-виразні засоби

3

25.

  • Поетичний синтаксис

2

26.

  • Поетична фонетика

2

27.

  • Лексичні засоби

2

28.

^ 11. Аналіз літературного образу

3

29.

12. Аналіз ліричного твору

3

10 – 11 КЛАСИ (124 години)

1.

^ 1. Підготовка вхідних тестів для конкурсного відбору учнів 10 –11 класів

8

2.

2. Література як вид мистецтва

1

3.

^ 3. Роді та жанри літератури

2

4.

4. Синтез мистецтв. Зв’язок різних видів мистецтва з родами літератури

2

5.

^ 5. Фольклор в художній літературі

2

6.

6. Форми та зміст художнього твору

2

7.

^ 7. Тематика і проблематика художнього твору

2

8.

8.Структура художнього твору

10

9.

  • Етапи розвитку сюжету

2

10.

  • Позасюжетні елементи художнього твору

2

11.

  • Композиційна єдність художнього твору

2

12.

  • Конфлікт в художньому творі

2

13.

  • Контрольна робота

2

14.

^ 9.Система образів

8

15.

  • Образ оповідача в літературному творі

2

16.

  • Характер в художньому творі

2

17.

  • Засоби створення літературного героя

2

18.

  • Конторльна робота

2

19.

^ 10. Стиль та мова художнього твору та їх особливості

4

20.

11. Проблема типізації в художньому творі

2

21.

^ 12. Світовий літературний процес

60

22.

  • Античність

7

23.

  • Середньовічний символізм в Європі

7

24.

  • Реалізм епохи Відродження

7

25.

  • Західноєвропейський класицизм

7

26.

  • Барокко

7

27.

  • Сентименталізм та романтизм

7

28.

  • Реалізм та його різновиди

8

29.

  • Модерністські течії та їх особливості

8

30.

^ 13. Поетична художня мова

14

31.

 • Поетичні розміри

3

32.

 • Рима

2

33.

 • Художньо-виразні засоби

3

34.

 • Поетичний синтаксис

2

35.

 • Поетична фонетика

2

36.

 • Лексичні засоби

2

37.

^ 14. Аналіз літературного образу

3

38.

15. Аналіз ліричного твору

3Рекомендовані сайти:

 • http://www.mon.gov.ua – перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників (у т.ч. з російської мови, інтегрованого курсу «Литература», світової літератури);

 • http:/litbook.by.ru - літературна інтернет-бібліотека школяра;

 • http:// chl.kiev.ua – національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою;

 • http:// ae.lib.narod.ru – бібліотека світової літератури (оригінали та переклади).

Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи