Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді icon

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Скачати 286.87 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Дата29.09.2012
Розмір286.87 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Буковинська мала академія наук учнівської молоді


«Схвалено»

Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Протокол №_________________

від____________________2011 р.

Директор_____________­­­­Г.І.Білянін

Програма

підготовки учнів 8-11 класів

до участі у Всеукраїнських

учнівських олімпіадах

з фізики^ Укладачі програми:

І.В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор

^ А.П. Андрух, методист фізики ІППО Чернівецької області

М.М. Іваночко, заступник декана фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат фізико-математичних наук, доцент


з/п
^

Зміст теми

Кількість

годин

8 клас
1.
^
Підготовка тестів та проведення вхідних тестувань конкурсного набору на підготовку учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

124 • ^
  І-ий тур тестування

10
 • ІІ-ий тур тестування • ІІІ-ій тур тестування
2.

Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу фізики 7 класу • Будова речовини. Агрегатні стани речовини.

12
 • Густина речовини

1
 • Тиск. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

2
 • Атмосферний тиск. Повітроплавання.

2
 • Геометрична оптика. Закони відбивання та заломлення світла

1
 • Лінзи. Оптична сила лінзи.

2
 • Розв’язування задач на побудову зображення в дзеркалах і лінзах.

1
 • Підсумкова контрольна робота.

2

3.

Поступальний і обертальний рухи.

1
 • Механічний рух. Відносність руху.

Траєкторія. Шлях. Переміщення.

17
 • Середня швидкість нерівномірного руху. Графіки руху тіла.

3
 • Рівномірний рух тіла по колу. Обертальний рух тіла.

2
 • Лінійна швидкість рівномірного руху по колу, період та обертова частота.

2
 • Розв’язування задач.

2
  • . Підсумкова контрольна робота

6

4.

Коливальний рух

2
 • Коливальний рух. Види коливань. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники.

14
 • Розв’язування задач і вправ.

3
 • Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (частотою).

2
 • Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Відбивання звуку.

1
 • . Інфра- та ультразвуки. Вплив звуків на живі організми.

1
 • Розв’язування задач і вправ.

5
 • . Підсумкова контрольна робота

1

5

Взаємодія тіл

10
 • Взаємодія тіл. Додавання сил. Рівнодійна. Момент сили. Умови рівноваги.

1
 • Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.

1
 • Вимірювання сил. Динамометри.

1
 • Явище тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Центр мас. Вага тіла. Невагомість.

2
 • Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

2
 • Розв’язування задач і вправ.

2
 • Підсумкова контрольна робота.

1

6.

Робота і енергія

25
 • Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та її одиниці.

5
 • Кінетична і потенціальна енергії. Потенціальна енергія піднятого над поверхнею Землі тіла. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла.

4
 • Повна механічна енергія. Перетворення одного виду механічної енергії на інший. Закон збереження механічної енергії

3
 • Закон збереження механічної енергії в коливальних процесах.

3
 • Прості механізми (важіль, блоки, похила площина). Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. «Золоте правило» механіки.

4
 • Розв’язування задач і вправ.

4
 • Підсумкова контрольна робота

2
Теплові явища
7.

Кількість теплоти та теплообмін

26
 • Температура тіла. Вимірювання температури. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Теплообмін. Види теплообміну.

3
 • Кількість теплоти. Теплоємність. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс.

1
 • Розв’язування задач і вправ.

4
 • Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.

2
 • Тверді тіла та їх властивості. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.

2
 • Випаровування і конденсація рідин. Кипіння. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

2
 • Вода в різних агрегатних станах. Особливості теплового розширення води.

1
 • Пояснення змін агрегатного стану речовини на основі атомно-молекулярного вчення.

1
 • Розв’язування задач і вправ.

8
 • Підсумкова контрольна робота
2
9 клас

124

1.
^
Підготовка тестів та проведення вхідних тестувань конкурсного набору на підготовку учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

10 • ^
  І-ий тур тестування • ІІ-ий тур тестування • ІІІ-ій тур тестування
2.

Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу фізики за 8 клас

8
 • Поступальний і обертальний рухи.

2
 • Коливальний рух. Взаємодія тіл. Робота і енергія

2
 • Кількість теплоти та теплообмін. Рівняння теплового балансу.

2
 • Підсумкова контрольна робота.

2

3.

Електричне поле • Електризація тіл. Електричний заряд. Два види електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. • Електричне поле. Види електризації.

Дискретність електричного заряду.

Досліди Йоффе — Міллікена та

Резерфорда. Планетарна модель атома.

Електрон. Йон. • Розв’язування задач і вправ. • Підсумкова контрольна робота
4.

Електричний струм

24
 • Електричний струм. Умови виникнення та існування електричного струму. Дії електричного струму.

4
 • Провідники, напівпровідники та діелектрики.
2
 • Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.

4
 • Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму. Розв’язування задач і вправ.

4
 • Робота під час переміщення електричного заряду на ділянці електричного кола. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

2
 • Електричний опір. Залежність опору провідника від температури, його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати.

2
 • Закон Ома для ділянки електричного кола. З’єднання провідників. Паралельне та послідовне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл. Методи розрахунку розгалужених електричних кіл. Потенціал.

Розв’язування задач і вправ.


4
 • Методи розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів. Шунт і додатковий опір.
4
 • Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Коротке замикання, запобіжники.

4
 • Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.

Розв’язування задач і вправ.


4

5.

Залежність струму в напівпровідниках від температури та освітленості.

24
Види напівпровідникових пристроїв та їх використання. Розв’язування задач і вправ.

2
 • Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди у газах.

4
 • Застосування газових розрядів у побуті, промисловості, техніці.

4
 • Безпека людини під час роботи електричних приладів і пристроїв. Розв’язування задач і вправ.8
 • Підсумкова контрольна робота
2
10 клас

124

1.
^
Підготовка тестів та проведення вхідних тестувань конкурсного набору на підготовку учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

10 • ^
  І-ий тур тестування • ІІ-ий тур тестування • ІІІ-ій тур тестування
2.

Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу фізики за 7-9 класи

15
Механічний рух. Відносність руху.

Траєкторія. Шлях. Переміщення. Середня швидкість нерівномірного руху. Графіки руху тіла. Рівномірний рух тіла по колу. Обертальний рух тіла. Лінійна швидкість рівномірного руху по колу, період та обертова частота.

2
Електричне поле. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

2
Сила струму. Напруга. Електричний опір. З’єднання провідників. Закон Ома для ділянки електричного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

2
Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу.

2
Кількість теплоти. Теплоємність. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс.

2
Розв’язування задач.

4
. Підсумкова контрольна робота

1

3

Кінематика

28
Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Простір і час. Способи вимірювання довжини й часу. Просторові й часові масштаби природних явищ. Фізичне тіло та матеріальна точка. Поняття про абсолютно тверде тіло.

7


Перетворення Галілея. Графіки залежності кінематичних величин від часу для

рівномірного прямолінійного руху.

4

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість.

3
Рівноприскорений рух. Прискорення.

Рівняння рівноприскореного

прямолінійного руху.

3
Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

4
Кутова швидкість. Кінематичні рівняння руху тіла по колу. Зв'язок лінійних і кутових величин, що характеризують рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. Нерівномірний криволінійний рух. Тангенціальне й нормальне прискорення. Інваріантні і відносні величини кінематики.


4
Розв’язування олімпіадних задач


1
^ Підсумкова контрольна робота


2

4

Динаміка


30
Механічна взаємодія тіл. ^ Сила. Види сил в механіці. Вимірювання

сил. (Додавання сил.) Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності

Галілея. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

7
розвязування задач.

4
Вага й невагомість. Рух тіла,кинутого вертикально вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Штучні супутники Землі. Перша та друга космічні швидкості.

3
розвязування задач.

4
Деформація тіл. Види деформації. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука. Модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідинах і газах. розвязування задач.

5
Рух тіла під дією кількох сил. Потік рідини в трубі. Рівняння^ Бернуллі. Підіймальна сила крила. Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умови рівноваги тіла. Момент сили. Центр тяжіння. Рух твердого тіла. Центр мас. Обертання тіла навколо нерухомої осі. Момент інерції. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.

5
^ Підсумкова контрольна робота

2

5

Закони збереження в механіці


16
Імпульс тіла. Імпульс системи тіл. Замкнені системи тіл. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. (Реактивні двигуни.)

2
Механічна робота та потужність. Робота консервативних (сили тяжіння та пружності) та неконсервативних (сила тертя). Механічна енергія. Кінетична

й потенціальна енергія. Взаємні перетворення потенціальної й кінетичної енергії в механічних процесах. Кінетична енергія тіла, що обертається.

2
розвязування задач.

4
Консервативні сили. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії. Абсолютно пружний та непружний удар двох тіл.

2
Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.

2
Вологість повітря. Точка роси. ^ Методи вимірювання вологості

повітря. (Психрометр та гігрометр.)

Будова й властивості рідин.

Поверхневий натяг. Поверхневоактивні речовини. Змочування. Капілярні явища. Формула ^ Лапласа для капілярного тиску.

2
Підсумкова контрольна робота.

2

6

^ ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ.

24
Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічний стан системи. Мікроскопічні та макроскопічні параметри системи. Температура. (Способи вимірювання температу­ри. Термо­динамічна рівновага. Оборотні й необоротні процеси.

6
Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й кількість теплоти. Робота термодинаміч­ного процесу. Теплоємність.

4
розвязування задач.

3
Фазові переходи. Перший закон термодинаміки. Робота ідеаль­ного газу для різних ізопроцесів. Адіабатний процес. (Політропні процеси.)

3
Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки. Поняття про ентропію.

2
Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії теплових машин і способи його підвищення.

3
^ Розв’язування олімпіадних задач.


2
Підсумкова контрольна робота.


2
11 клас


124

1.
^
Підготовка тестів та проведення вхідних тестувань конкурсного набору на підготовку учнів до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад

10 • ^
  І-ий тур тестування • ІІ-ий тур тестування • ІІІ-ій тур тестування
2.

Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу фізики за 7-10 класи

15

3.

^ Електричне поле.

20
Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання
^
електричних полів. Принцип суперпозиції. Електричне поле точкових зарядів.

Розв’язування задач.

3
Потік напруженості лектрик-

ного поля. Теорема Остроградського-

Гауса. Електричне поле заряджених
поверхонь.

2
Речовина в електричному полі.
^
Провідники в електричному полі.

2
Діелектрики в електричному полі.

Диполь. Поляризація діелектриків.

Діелектрична проникність речовини.

Електрети і сегнетоелектрики.
^
П'єзоелектричний ефект.

2
Розв’язування задач.

2
Робота при переміщенні заряду в одно

рідному електростатичному полі.

2
Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні

поверхні. Зв'язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.
^
Розв’язування задач.

2
Електроємність. Електроємність

провідників різної форми. Конденсатори та їх використання в техніці.Види конденсаторів. Електроємність

плоского конденсатора. З'єднання
^
конденсаторів. Енергія електричного поля. Густина енергії електричного

3
Підсумкова контрольна робота.

2

4

Електричний струм

79^
Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з послідовним і пара­лельним з'єднанням провідників. Роз­галужені кола.

4^
Розрахунок електрич­них кіл. Правила Кірхгофа. Робота та потужність електричного струму.

4
Розв’язування задач.

3
Питомий опір провідників та його за­лежність від температури. Уявлення про надпровідність.

2
Електричний струм в рідинах. Закони електролізу. Електрохімічний екві­валент. Застосування електролізу в техніці.
^
Розв’язування задач.

4
Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.

2
Магнітне поле струму. Лінії магніт­ного поля прямого та колового струмів.

2^
Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Розв’язування задач.

3
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.Розв’язування задач

4^
Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному полі.

3
Закон Біо-Савара-^ Лапласа. Контур зі струмом в магнітному полі. Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у

магнітному полі. Магнітний момент
струму

5
Електромагнітна індукція. Досліди

М.Фарадея. Напрям індукційного

струму. Правило Ленца. Закон електро-

магнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС

самоіндукції. Індукційне електричне
^
поле. Вихрові струми.

6Розвязування задач.

3
Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки.

3^
Розв’язування задач.

2
Магнітні властивості речовини. Діа-,

пара- і феромагнетики. Намагнічування
^
магнетиків. Магнітний гістерезис.

2
Обертання прямокутної рамки в одно-

рідному магнітному полі. Змінний
^
струм. Одержання змінного струму.

4
Коливальний контур. Виникнення

електромагнітних коливань у коли-
^
вальному контурі.

4
Гармонічні електромагнітні коливання. Рів

няння електромагнітних гармонічних
коливань

5
Розв’язування олімпіадних задач


14
8 клас


124
9 клас

124
10 клас

124
11 класи

124

Всього

8-11 класи

496Схожі:

Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
О.Є. Сахновський,завідувач кафедриметодики викладання базових дисциплін іппочо, кандидат історичних наук
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
М.І. Сумарюк, викладач кафедри алгебри та інформатики факультету прикладної математики чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді схвалено
В. Г. Фратавчан, доцент кафедри математичних проблем управління І факультету комп’ютерних наук чну ім. Ю. Федьковича, кандидат фізикоматематичних...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
В. Гуцул, декан фізичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук,...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Л. К. Дяченко, вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист зош I-III ст. №4 м. Чернівців
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді Схвалено
Основним завданням вивчення іноземної мови в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного І свідомого...
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Основним завданням вивчення румунської мови та літератури в освітньому закладі загальноосвітньої середньої школи є забезпечення міцного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи