Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 icon

Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Скачати 88.23 Kb.
НазваПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Дата29.09.2012
Розмір88.23 Kb.
ТипПоложення


Інструктивно-методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з підготовки та проведення

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2012/2013 навчальному році» від 14.08.12 року № 916 та наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10.09.2012 р. № 78 ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології буде проходити 17.11. 2012р.

Документами, що визначають завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22.09.11р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056) та положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 17.07.2012р. №469.
^

2.1. Особливості організації та проведення олімпіади на 2012/2013 н.р.


У ІІ етапі беруть участь учні 10-11 класів ЗНЗ (студенти І-ІІ курсу ПТНЗ), які стали переможцями І-го етапу олімпіади, отримали дипломи І (ІІ) ступенів та включені до складу команди школи.

Відповідальність за організацію, проведення та підведення  підсумків ІІ етапу олімпіади покладається на оргкомітети, голів та членів журі, склад яких затверджується відповідним наказом.

До складу журі ІІ-го етапу олімпіади рекомендуємо включити працівників психологічної служби з відповідною фаховою освітою, викладачів педагогіки та психології ВНЗ, методистів РМК(ММК), вчителів початкових класів, вчителів української мови, фахівців з виховної роботи. З числа запропонованих фахівців обираються представники апеляційної комісії та експерт-консультант. Пропонуємо, також обрати декілька осіб (3-4), які складатимуть групу технічного забезпечення (допоможуть у розміщенні учнів, ознайомлять учасників з інструкцією виконання олімпіадних завдань та ін.).

Голова журі отримує завдання, які будуть розміщені на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області або надіслані на електронну адресу районного методичного кабінету.

Голова журі відповідає за підготовку роздаткового матеріалу (бланки завдань) для учасників олімпіади. Для цього заздалегідь необхідно забезпечити наявність паперу, оргтехніки. Початок олімпіади – момент отримання учнями завдань на руки.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології буде проходити в один тур, який складається з двох частин.

І частина – теоретична має включати в себе виконання двох завдань:

1.Творча письмова робота (написання твору-есе на запропоновану тему). На написання твору-есе потрібно виділити 30 хвилин.

2.Тести психолого-педагогічної спрямованості (20 тестових завдань з множинним вибором: 10 завдань з психології та 10 завдань з педагогіки). Будуть запропоновано тестові завдання з множинним вибором, що передбачають від трьох до п'яти можливих варіантів відповідей. Із запропонованих варіантів - правильним є лише один. На роботу з тестами необхідно виділити 20 хвилин.

^

На виконання І частини відводиться 50 хвилин.


ІІ частина – практична передбачає презентацію учасником навичок організації і проведення уроку в початковій школі (3-4 класи).

На вибір оргкомітету з проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології пропонуємо три можливих форми виконання завдання ІІ частини:

 1. Усний захист підготовленого міні-уроку, розрахованого на 15 хвилин, із застосуванням мережних технологій, засобів комунікацій (захист до 7 хв);

 2. Презентація відео міні-уроку з учнями молодших класів (15 хв), попередньо відзнятого та поданого технічній групі оргкомітету разом з заявкою та іншими документами (до відео уроку необхідно додати розробку уроку в паперовому вигляді);

 3. Проведення відкритого міні-уроку з учнями початкових класів в режимі реального часу (15 хв);

Тему уроку, необхідно обрати з навчальної програми будь-якого предмету початкових класів (ми рекомендуємо залучити учнів 4-х класів, оскільки вони мають вищий рівень психологічної готовності та соціальної зрілості). Під час демонстрації уроку бажано використовувати засоби інформаційно-комп’ютерних технологій, підготовлену наочність, роздатковий матеріал. Наголошуємо, що до розробки міні уроку необхідно залучити досвідчених вчителів молодших класів.

Рекомендуємо наступну структуру проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології та критерії оцінювання кожного етапу:
Завдання

Час

^ К-сть балів

Критерії оцінювання

І частина

11.

Написання твору-есе, що висвітлює розуміння педагогічної діяльності, вимоги до вчителя, мотивацію вибору професії тощо

30хв

20

Критерії оцінювання твору-есе:

 • складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного змісту - 5;

 • побудова суджень (логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу) -3;

 • актуальність та елементи творчості -3;

 • аргументованість висновків - 3;

 • стиль написання, грамотність - 3;

 • якість оформлення, культура мовлення -3.

12.

Тестові завдання психолого-педагогічної спрямованості (20 завдань)

20 хв.

20

Ключ до тестових завдань

(кожна правильна відповідь оцінюється 1б)

ІІ частина

23.

1. Презентація моделі міні-уроку.

2. Відеоурок.

3. Відкритий урок.

7 хв.


15хв.

15 хв.

40

Критерії оцінювання міні-уроку :

 • аргументація вибору теми- 3б.

 • змістовне наповнення уроку сучасними педагогічними технологіями - 5б;

 • застосування наочного матеріалу - 5б;

 • активність та інтерес учнів на уроці (використання активізацій них методик та технологій) - 5б;

 • використання засобів ІКТ- 3б;

 • дотримання логічної структури уроку -3б;

 • комунікативні та організаторські здібності (організація початку уроку, психоемоційне налаштування)- 3б;

 • культура мовлення -3б.
Всього

80 балів
^

2.2. Рекомендації щодо підготовки до ІІ етапу олімпіади з педагогіки і психології


На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіадних завдань: тести з множинним вибором, твір-есе, міні-урок для учнів початкової школи та критеріями їх оцінювання.

Тестові питання з педагогіки відповідають сучасним досягненням педагогічної науки щодо розвитку особистості, основних закономірностей, принципів, методів, форм навчання та виховання; охоплюють основні поняття педагогічної науки, теоретичні знання майбутньої педагогічної діяльності. Тобто, на теоретичному рівні учень має знати визначення поняття «педагогіка» та її галузі як науки й практики; володіти елементарними відомостями про історію виникнення педагогіки, найвідоміших педагогів, зокрема українських, їх внесок в розвиток освіти; мати уявлення про особливості педагогічної діяльності, функції та вимоги до вчителя; робити ситуативний вибір, бути ерудованим в царині базових шкільних предметів.

Тестові питання з психології складаються з основних питань загальної психології: предмету, стану, структури, завдань і методів сучасної психології а також, питань пов’язаних з розвитком психіки та свідомості, психічними процесами та індивідуально-психологічними властивостями особистості, особливостями поведінки особистості у діяльності та спілкуванні. Варто зазначити, що завдання із психології дібрані навчальним курсом «Психологія» та іншими психологічно-орієнтованими спецкурсами, а також за програмами шкільних навчальних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття.

При написанні твору-есе необхідно продемонструвати психолого-педагогічне мислення, особистісне ставлення до теми роздуму, мовну грамотність, вміння логічно обґрунтувати свої думки, підтверджувати їх прикладами тощо. Твір-есе відноситься до жанру художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості, характерний вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми.

Під час підготовки учнів до написання твору-есе, необхідно:

 • ознайомити учнів із структурою написання твору-есе;

 • сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

 • сприяти формуванню вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки;

 • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї.

Критерії високої оцінки твору-есе: учень грамотно застосовує категорії аналізу; уміло використовує прийоми порівняння й узагальнення для аналізу взаємозв'язку понять і явищ; здатний пояснити альтернативні погляди на розглянуту проблему й прийти до збалансованого висновку; присутня логіка структурування доказів; висунуті тези супроводжуються грамотною аргументацією; приводяться різні точки зору і їхня особиста оцінка; учнем дотримано лексичних, граматичних і стилістичних норм літературної мови, оформлення тексту з відповідає правилам орфографії й пунктуації.

Під час підготовки учнів до проведення або презентації міні-уроку за обраною темою практичним психологам необхідно підключити найкращих вчителів початкових класів школи. Спільними зусиллями підготувати таку розробку уроку, яка б відповідала індивідуальним особливостям дитини та була доречною для розкриття обраної теми уроку.

Психолого-педагогічна підготовка учасників олімпіади полягає в ознайомленні учнів із:

 • загальними вимогами до підготовки та проведення уроків;

 • основними типами та формами проведення уроків;

 • структурою уроку;

 • виборі теми майбутнього уроку та підготовці необхідної наочності, яка була б доречна та необхідна при проведенні уроку;

 • допомозі при відпрацюванні навичок проведення уроку, здійсненні відеозапису уроку або підготовки презентації міні-уроку з використанням мережних технологій, засобів комунікацій.

Працівникам психологічної служби рекомендується організувати цикл індивідуальних занять та консультацій для учнів, які стали переможцями І-го етапу олімпіади. Батькам учнів, що приймають участь в олімпіаді необхідно надати всю доступну інформацію з даного питання, роз’яснити зміст, процедуру участі у олімпіаді та ознайомити з рекомендаціями щодо підготовки та емоційної підтримки учнів вдома під час олімпіадного процесу.

Для підготовки, опиратися на рекомендації та лекції з курсів «Психологія» та «Педагогіка», які розміщені на сайті ІППОЧО / сторінка «На допомогу майбутньому учаснику олімпіади» Психологія і Педагогіка. В зв’язку з цим адміністрації школи необхідно визначити години консультації для учнів переможців, що бажають прийняти участь в олімпіаді з педагогіки і психології з провідними вчителями початкових класів протягом жовтня-листопада 2012 року.

Інформацію про підсумки проведення І, ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології та заявки на участь у ІІІ етапі олімпіад методистам РМК(ММК) та ПТНЗ, що відповідають за психологічну службу, необхідно надати для узагальнення в паперовому та електронному вигляді в НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО до 25.12.2012 року за адресою: м. Чернівці, вул. І.Франка, 20, к. 1, chernivtsi23@ukr.net

Бажаємо успіхів в підготовці учнів до участі в І-
ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з педагогіки і психології!

Романовська Д.Д., завідувач науково-методичного

центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО


Ілашук О.В., методист-психолог науково-методичного

центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧОСхожі:

Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 ІІ етап Всеукраїнської...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconНаказ №78 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів знз, птнз із базових дисциплін у 2012/2013 н р
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469
Чернівецької обласної державної адміністрації від 10. 09. 2012 р. №78 І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconНаказ №478 Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів знз І птнз із базових дисциплін у 2011/2012 н р
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I – ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02. 08. 2011 №384 наказую
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconПоложення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 02. 08. 2011 №384 наказую
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconНаказ №362 Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2008/2009 н р
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 року №305, Положення про І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconНаказ №691 Про проведення Інтернет-оліміпади серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із базових дисциплін у 2012 році
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconНаказ №691 Про проведення Інтернет-оліміпади серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із базових дисциплін у 2012 році
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2011/2012 навчальному році, Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 17. 07. 2012р. №469 iconНаказ №589 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та українознавства у 2010/2011 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 18 серпня 1998 року №305, Положення про І, ІІ, ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи